Hilton Honors -ehdot

Voimaantulopäivämäärä: 1. maaliskuuta 2017 Seuraava kumoaa kaikki aikaisemmat ehdot. Osallistumalla tai jatkamalla osallistumista voimaantulopäivämäärän jälkeen hyväksyt seuraavan:

Seuraavat tiedot muodostavat perustan Hilton Honors -jäsenten palkinto-ohjelmaan osallistumiselle ("Hilton Honors" tai "ohjelma"). Näiden ehtojen ("ehdot") tarkoitus on suojella Hilton Honors -jäseniä ("jäsenet") sekä Hilton Honors Worldwide, L.L.C. -yhtiötä ("Hilton Honors" tai "me"). Ohjelmaan osallistumisesi on näiden ehtojen alaista ja sinun vastuullasi on lukea ja ymmärtää ne kokonaisuudessaan.

Mikäli tarvitset selvennyksiä tai lisätietoja, voit ottaa yhteyttä lähimpään Hiltonin varaus- ja asiakaspalvelukeskukseen tai lähettää sähköpostia osoitteeseen HiltonHonors@hilton.com. Huomaa kuitenkin, että Hilton Honors -ohjelman ehtoja ei voida kumota tai muuttaa, mikäli se ei tapahdu kirjallisesti Hilton Honorsin toimesta.

Yleistä

 1. Hilton Honors -ohjelman jäsenyys ja sen edut tarjotaan Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan perusteella. Hilton Honors on Hilton Domestic Operating Company Inc.:n täysin omistama tytäryhtiö. Hilton Honorsin määritys käsittää Hilton Honors Worldwide, L.L.C.:n, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, virkailijat, johtajat, kumppanit, työntekijät ja edustajat.
 2. Hilton Honors -ohjelman ehdot ovat New Yorkin osavaltion (Yhdysvallat) lakien alaisia ja niitä tulee tulkita kyseisten lakien perusteella, toteuttamatta mitään sellaisia lainvalintasääntöjä tai -määräyksiä, joiden perusteella muita osavaltiolakeja sovellettaisiin. Vaateita ei voida ratkaista minkään tyyppisen ryhmäkanteen kautta. Osallistumalla Hilton Honors -ohjelmaan jäsen antaa suostumuksensa sille, että käräjäpaikka kaikille kanteille on itäisessä Virginiassa tai, liittovaltiollisen toimivallan puuttuessa, käräjäpaikka on Fairfaxin piirikunnassa (Virginia). Ohjelman tässä esitetyt ehdot kumoavat kaikki aikaisemmat ohjelman ehdot.
 3. Hilton Honors -ohjelman jäsenyys sekä jäsenyyshakemus ovat mitättömiä, mikäli ne ovat kiellettyjä jäsenen maan tai hakijan kotipaikan lakien mukaan.
 4. Ohjelmalla ei ole etukäteen määritettyä päättymispäivää ja se saattaa jatkua aina siihen asti, kunnes Hilton Honors päättää lopettaa ohjelman, milloin tahansa, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä etukäteen. Jäsenillä on ohjelman päättymisilmoituksen päivämäärästä lähtien 12 kuukautta aikaa kerryttää ja lunastaa haluttu palkinto. Tämä tarkoittaa, että riippumatta ohjelmaan osallistumisesi määrästä oikeutesi kerätä pisteitä ja lunastaa palkintoja voidaan päättää Hilton Honorsin toimesta 12 kuukautta sen jälkeen, kun Hilton Honors ilmoittaa ohjelman päättymisestä.
 5. Hilton Honors pidättää itsellään oikeuden lisätä, muokata, poistaa tai muulla tavoin muuttaa kaikkia ohjelmaan liittyviä sääntöjä, menetelmiä, ehtoja, etuja tai palkintoja yksinomaisen harkintansa mukaan, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä etukäteen, vaikka muutokset saattaisivat vaikuttaa jo kerättyjen pisteiden, palkintotodistusten tai vahvistusten arvoihin. Tämä tarkoittaa, että Hilton Honors saattaa tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat seuraaviin, niihin kuitenkaan rajoittumatta, Hilton-yritysketjun hotelleihin, matkakumppaniosakkuuksiin, Hilton Honors -pisteiden ansaitsemissääntöihin, Hilton Honors -pisteiden lunastamiseen, palkintojen käyttösääntöihin ja -menettelyihin, palkintojen saatavuuteen jatkossa, palkintotyyppeihin sekä erikoistarjousten ominaisuuksiin.
 6. Vain henkilöt, jotka ovat täysi-ikäisiä valtiossa, jossa heidän vakituinen asuinpaikkansa sijaitsee, voivat rekisteröityä Hilton Honors -ohjelmaan ja tulla sen jäseniksi (tarkoittaa henkilöitä, jotka Hilton Honors on hyväksynyt jäseniksi). Yrityksille, järjestöille tai ryhmille ei ole sallittua rekisteröityä Hilton Honors -ohjelmaan. Naimisissa olevat parit, joista tulee Hilton Honors Mutual Fund -rahaston jäseniä ennen 1. huhtikuuta 2004, voivat osallistua yhteisesti Hilton Honors Mutual Fund -rahaston kautta.
 7. Ohjelman jäsenyyden myötä jäsenillä on oikeus ansaita pisteitä, jotka voidaan lunastaa palkintoina ohjelman ehtojen mukaisesti. Jäsenedut ja palkinnot tarjotaan hyvässä uskossa, mutta ne eivät ole kuitenkaan välttämättä saatavilla, mikäli sen maan, jossa jäsenen vakituinen asuinpaikka on, lait tai säädökset ne kieltävät.
 8. Jäsenillä ei saa olla useita jäsentilejä eivätkä he saa ansaita pisteitä useiden tilien kautta.
 9. Hilton Honors pidättää oikeuden evätä tai keskeyttää Hilton Honors -jäsenyyden keneltä tahansa jäseneltä, mukaan lukien Elite-tason jäsenyyden (mukaan lukien Silver Elite -jäsenet, Gold Elite -jäsenet ja Diamond Elite -jäsenet), joka ei vaikuta käyttävän ohjelmaa näiden ehtojen, tämän ohjelman tai sen osien tarkoituksen mukaisesti, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, palkinnon lunastus tai todistuksen käyttö. Hilton Honors pidättää myös oikeuden jäsenyyden keskeyttämiseen oman harkintansa mukaisesti keneltä tahansa jäseneltä, jonka Hilton Honors uskoo toimineen seuraavasti, tai jos on olemassa kohtuullisia perusteita uskoa hänen toimineen seuraavasti:
  1. toiminta sovellettavien paikallisten tai alueellisten lakien, määräysten tai säädösten vastaisesti
  2. tämän ohjelman näiden käyttöehtojen rikkominen tai noudattamatta jättäminen
  3. epärehellinen tai petollinen toiminta, varkaus, rikkomus tai väärinkäyttö tiliin liittyen, mukaan lukien rajoittamatta palkintojen lunastamiseen tai todistuksen käyttöön tai muiden jäsenten etuihin liittyvät toimet
  4. mikä tahansa väärä, petollinen, häiritsevä, sopimaton, loukkaava tai vihamielinen toiminta, olipa se luonteeltaan fyysistä, suullista tai kirjallista, mitä tahansa Hilton-yritysketjuun kuuluvaa hotellia kohtaan, niiden asiakkaita tai työntekijöitä kohtaan tai Hiltonia tai ketä tahansa sen työntekijää tai hankkijaa kohtaan, tai
  5. ei ole maksanut mitä tahansa laskua tai velkatiliä Hiltonille tai mille tahansa Hilton-yritysketjuun kuuluvalle hotellille.
  Jäsenyyden lopettaminen voi johtaa kaikkien kerättyjen pisteiden menetykseen sekä Hilton Honors -todistuksien, -etujen ja -etuisuuksien peruuttamiseen, mukaan lukien kaikki mahdollisesti niihin liittyvät Elite-tason edut. Hilton Honors -jäsenyyden lopettamisen lisäksi Hilton Honorsilla on oikeus ryhtyä asianmukaisiin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, rikosoikeudellinen syyte, sen mukaan, mitä Hilton Honors katsoo tarpeelliseksi oman yksinomaisen harkintansa mukaan.
 10. Hilton Honors -pisteiden, -todistusten, -palkintovahvistusten tai muiden Hilton Honors -etujen myynti tai vaihto on kiellettyä muiden kuin Hilton Honorsin toimesta. Kaikki sellaiset pisteet, todistukset tai edut, jotka Hilton Domestic Operating Company Inc. oman yksinomaisen harkintansa mukaan tulkitsee siirretyiksi, myydyiksi tai luovutetuiksi ohjelman ehtojen vastaisesti, saatetaan takavarikoida tai peruuttaa.
 11. Kaikki ohjelman ehtojen tulkinta tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.
 12. Näissä ehdoissa käytetty termi "Hilton-yritysketjun hotelli" tarkoittaa mitä tahansa hotellia, joka osallistuu Hilton Honors -ohjelmaan. Mikään Hampton by Hilton™ -hotelleista Kiinan kansantasavallassa ei kuulu Hilton Honors -ohjelmaan.
 13. Jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet alla olevissa kohdissa a.–d. määritettyä kelvollista toimintaa yhtenäkään 12 peräkkäisen kuukauden aikajakson aikana saatetaan poistaa ohjelmasta ja kaikki heidän keräämänsä pisteet saatetaan takavarikoida. Hilton Honorsin harkintaan perustuen tällaisten jäsenien saatetaan sallia jäädä ohjelmaan ja heidät saatetaan poistaa mikäli heidän tilillään ei ole toimintaa viiteen vuoteen. Jäsenen tulee suorittaa yksi seuraavista toiminnoista 12 peräkkäisen kuukauden aikana voidakseen pitää kerääntyneet Hilton Honors-pisteet:
  1. yöpyminen Hilton-yritysketjun hotellissa tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti;
  2. Hilton Honors-pisteiden ansaitseminen jonkin kolmannen osapuolen Hilton Honors-pisteiden keräyslähteen kautta, mukaan lukien tuotemerkit yhdistävä (co-branded) luottokortti sen omien ehtojen mukaisesti
  3. Hilton Honors-pisteitä ostaminen; tai
  4. pisteiden lahjoittaminen Hilton Honors Giving Back -takaisinlahjoitusohjelmassa.
 14. Yllä olevissa kohdissa (a), (b), (c) tai (d) kuvattujen toimien suorittamatta jättäminen saattaa johtaa kaikkien pisteiden takavarikointiin sekä tilin käytöstä poistamiseen, mikäli tilillä ei ole tapahtunut mitään toimintaa viiteen vuoteen. Pisteiden takavarikoimisen jälkeen jäsen ei voi lunastaa takavarikoituja pisteitä, mutta hän voi sen jälkeen aloittaa uudelleen pisteiden ansaitsemisen. Kaikki jäsenen ennen takavarikointia suorittamat palkintojen lunastukset (kuten jo tehty hotellivaraus tai jo saatu autonvuokrauskuponki) ovat edelleen voimassa ja kelvollisia. Tätä sovelletaan kaikkiin rekisteröitymisvuosiin, mukaan lukien rajoituksetta ensimmäinen rekisteröitymisvuosi. Jäseniltä, jotka jättävät maksamatta asiaankuuluvasti erääntyvät ja Hilton Grand Vacations®:lle suoritettavat kiinnelainoihin liittyvät maksut, mukaan lukien rajoituksetta pääomamaksut, korkomaksut, viivästysmaksut sekä palvelumaksut, takavarikoidaan se määrä pisteitä, joka vastaa Hilton Grand Vacations® -toiminnan yhteydessä kerääntyneiden pisteiden määrää. Tämän lisäksi jäseniltä, jotka jättävät suorittamatta Hilton Grand Vacations®:lle maksettavat maksut takavarikoidaan kaikki Hilton Grand Vacations®:n kautta ansaitut Elite-tasotilanteet.
 15. Kukin jäsen on vastuussa siitä, että ohjelman ehdot ovat heillä tiedossa sekä siitä, mikä heidän tiliensä pistemäärä on. Hilton Honors saattaa yrittää lähettää viestejä aktiivisille jäsenille tiedottaakseen heille tärkeistä asioista, mukaan lukien pisteiden takavarikointi-ilmoitus sekä ohjelman muutokset, mutta se ei ole velvollinen tekemään tätä. Hilton Honors eikä ohjelmaan markkinointikumppaneina osallistuvat kolmansien osapuolten yhtiöt ("markkinointikumppanit") ole vastuussa sen tekemättä jättämisestä eivätkä ole vastuussa vääristä tai epätarkoista jäsenten yhteystietojen kirjaamisesta, jäseneen liittyvään tai hänen käyttämänsä laitteistoon tai ohjelmointiin liittyvistä ongelmista, inhimillisistä erehdyksistä, puhelinverkostojen tai sähköisen tiedonsiirron keskeytyksistä, tuhoutumisista, laiminlyönneistä, puutteista tai linjavioista, tietokonelaitteistoihin tai -ohjelmistoihin liittyvistä ongelmista, verkkosivustojen tai verkkopalveluiden käytön mahdottomuudesta, muista teknisistä tai ei-teknisistä virheistä tai häiriöistä, kadonneesta, myöhästyneestä, varastetusta, lukukelvottomasta, epätäydellisestä, sotkuisesta, väärinosoitetusta, silpoutuneesta tai postimaksun vaativasta postista tai muusta postista tai sähköpostista mistä tahansa syystä.
 16. Kunkin jäsenen vastuulla on yksityisten tilinkäyttötietojen luominen ja kyseisten tietojen suojaaminen. Mikäli jäsen tai joku kolmas osapuoli rikkoo tätä tietosuojaa, Hilton Honors ei ole vastuussa mistään pääsystä kyseiselle tilille, pisteiden keräämisestä, palkintojen lunastamisesta joita jäsen ei ole valtuuttanut, tai muusta rikkomuksesta johtuvasta tilin toiminnoista, ja Hilton Honors ei ole missään tapauksessa velvollinen korvaamaan tai hyvittämään jäsenelle sellaisia lunastettuja pisteitä tai muita vahingonkorvauksia tai menetyksiä, joita väitetään aiheutuneen kyseisestä luvattomasta käytöstä. Mikäli jäsen saa tietää jostain vilpillisestä toiminnasta, mukaan lukien valtuuttamaton jäsenen pisteiden tai palkintojen lunastaminen, tulee jäsenen ilmoittaa tästä vilpillisestä toiminnasta Hilton Honorsille kirjallisesti 90 päivän kuluttua asian tapahtumisesta ja antaa kaikki pyydetyt lisätiedot Hilton Honorsille sekä tehdä yhteistyötä sen kanssa, jotta Hilton Honors pystyy palauttamaan menetetyt pisteet tai palkinnot. Kyseinen palautus tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan perusteella.
 17. Kunkin jäsenen vastuulla on henkilötiedoissaan mahdollisesti tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta Hilton Honorsille.
 18. Kertyneistä pisteistä, palkintotodistuksista ja -vahvistuksista ei tule jäsenten omaisuutta. Tässä erityisesti mainittuja tilanteita lukuun ottamatta kertyneet pisteet tai palkintotodistukset tai -vahvistukset eivät ole siirtokelpoisia mistään syystä eivätkä minkään oikeudellisen toimen johdosta. Yhteisrahastojäsenten keräämiä pisteitä ja todistuksia voi käyttää kumpi tahansa tilille merkityistä puolisoista.
 19. Tietyt ohjelman edut ja palvelut tarjotaan kaikille jäsenille, mutta Hilton-yritysketjun hotellien tarjoamat edut ja palvelut saattavat kuitenkin vaihdella. Mikäli Hilton Honors tai joku Hilton Honors -markkinointikumppani epää väärin perustein joltain jäseneltä pisteiden kertymisen tai jonkin edun, Hilton Honorsin tai kyseisen markkinointikumppanin korvausvastuu rajoittuu kyseistä kertymää tai etua vastaavaan arvoon Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaisesti.
 20. Hilton Honors ei ole vastuussa eikä ota mitään korvausvastuuta markkinointikumppanin palvelun tai tuotteen tai tuotteiden muutoksista tai keskeytyksistä, jotka saattavat vaikuttaa tarjottuihin ohjelman palkintoihin, pisteiden kertymiseen tai todistusten arvon alenemiseen.
 21. Mitään kohtaa Hilton Honors -ohjelman ehdoissa ei ole tarkoitettu eikä tule tulkita siten, että Hilton Honorsin ja markkinointikumppanien välille syntyisi tai muodostuisi jokin edustus-, kumppanuus- tai yhteisyrityssuhde.
 22. Jäsenen kuolemantapauksessa jäsenen tilillä olevat pisteet voidaan siirtää jollekin toiselle aktiiviselle jäsenelle Hilton Honorsin vastaanotettua ja hyväksyttyä tietyt pyydetyt asiakirjat ja tiedot. Tarkastele kuolintapauksessa jäsenetujen siirtämiseen tarvittavia asiakirjoja. Jotta siirto olisi kelvollinen, tulee siirtopyyntö ja vaaditut asiakirjat esittää yhden vuoden sisällä kyseisen jäsenen kuolinpäivämäärästä. Kaikki siirrot ovat Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan alaisia. Kaikki Hilton Honorsin tekemät päätökset siirtopyyntöihin annetuissa vastauksissa ovat lopullisia, eikä niitä voida harkita tai riitauttaa jälkeenpäin. Elite-tasoa ei voi siirtää, eikä jäsenten tällaisissa siirroissa vastaanottamia pisteitä lueta hyväksi Elite-tasoon siirtymiseen.

Pisteiden kertyminen

 1. Hilton Honors -pisteitä voidaan ansaita vain Hilton-yritysketjun hotelleissa suoritetuista hotelliyöpymisistä. Hilton-yritysketjuun kuuluvissa osallistuvissa hotelleissa saattaa tapahtua muutoksia milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Luettelo osallistuvista yksittäisistä hotelleista löytyy sivustoilta Hilton.com tai HiltonHonors.com. Mikään Hampton by Hilton™ -hotelleista Kiinan kansantasavallassa ei tällä hetkellä kuulu Hilton Honors -ohjelmaan. Mikäli jokin hotelli lakkaa olemasta Hilton-yritysketjun hotelli, mikään kyseisen päivämäärän jälkeen suoritettu yöpyminen ei ole kelvollinen Hilton Honors -pisteiden ansaitsemiseen riippumatta siitä, milloin varaus tehtiin.
 2. Ansaitakseen Hilton Honors -pisteitä hotelliyöpymisistä jäsenen tulee olla jonkin Hilton-yritysketjuun kuuluvan osallistuvan hotellin rekisteröitynyt maksava hotellivieras sekä täyttää kaikki tässä kuvatut ehdot. Jäsenet voivat myös ansaita Hilton Honors -pisteitä kelvollisista Hilton Honors -luottokorteilta tehtävistä veloituksista. Luettelo näistä luottokorteista löytyy tästä, ja ne ovat kyseisten korttijäsensopimusten ehtojen alaisia. Lisätietoja löydät osiosta Luottokorttiehdot. Pisteitä voi ansaita myös aika ajoin muusta, Hilton Honorsin määrittelemästä toiminnasta.
 3. "Yöpyminen" tarkoittaa samassa hotellissa vietettyjen peräkkäisten öiden määrää, riippumatta siitä kirjautuuko hotellivieras välillä ulos ja sitten takaisin sisään. Määritelmästä "yöpyminen" suljetaan erityisesti pois seuraavan tyyppiset kelpaamattomat yöpymiset:
  • tukkumyynti-/matkanjärjestäjän pakettimatkat
  • sovitut miehistöhinnat
  • matkatoimistojen alennushinnat
  • erikoispaketit kasinopelaajakorttien haltijoille
  • valtuuttamattomien jäsenten oleskelut Go Hilton -tiiminjäsenten tai perheiden ja ystävien hinnalla
  • varmistetut yöpymiset Hilton Grand Vacations Club- ja Hilton Club -lomaviikko-ohjelmia käyttämällä, Hilton Grand Vacations -markkinointipaketit myyntiesittelyvaatimuksella
  • veloituksettomat tai vaihtohuoneet
  • NET-ryhmähinnat
  • sarjaryhmä- tai IT-ryhmähinnat
  • sovitut viihde- tai ylimääräishinnat
  • varaukset kolmansien osapuolten verkkosivujen kautta (riippumatta maksetusta hinnasta), sekä
  • "läpinäkymättömien" kanavien varaukset, joissa tuotemerkki ei välttämättä ole tiedossa ostohetkellä.
  Hilton Honors-pisteitä (tai yöpymishyvitystä) ei voi ansaita (mukaan lukien My Way -etuna) kelpaamattomista yöpymisistä tai niiden aikana, mukaan lukien rajoituksetta yöpymisten aikana aiheutuneet hotellilaskun muut veloitukset. Mikäli vähintään yksi jäsenen oleskelun öistä maksetaan käyttämällä Hilton Honors -palkintopisteitä, koko yöpymistä pidetään palkintoyöpymisenä ja siitä voi ansaita Hilton Honors -pisteitä. Osallistuva hotelli päättää, ovatko näiden yöpymisten aikana aiheutuneet oheisveloitukset kelvollisia pisteiden ansaitsemiseen. Pisteitä ei kuitenkaan ansaita oheisveloituksista Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ja Home2 Suites by Hilton® -hotelleissa.
 4. Pisteitä, lentokilometrejä tai krediittejä tasotilannetta varten ei myönnetä "ei saapunut" -tilanteissa, joissa jäsen on tehnyt luottokortilla taatun varauksen, mutta ei sen jälkeen kirjaudu sisään hotelliin, riippumatta siitä, onko jäsenen luottokortilta veloitettu mitään osaa varatusta yöpymisestä hotellin "ei saapunut" -käytännön mukaisesti.
 5. Jäsen voi ansaita peruspisteitä enintään kahdesta huoneesta yöpymistä kohti, mikäli kaikki kelpuutettavat maksut molemmista huoneista maksetaan yhdellä laskulla. Peruspisteitä ansaitaan kaikista kelpuutettavista kummastakin huoneesta aiheutuneista hotellilaskulle tehdyistä veloituksista. Termi "kelpuutetut hotellilaskulle tehdyt veloitukset" määritellään alla. Peruspisteistä myönnetyt bonuspisteet, mukaan lukien tasopisteet (15 %, 25 % tai 50 %, riippuen jäsenen tasosta), Hilton Honors -pisteiden, Hilton Honors -pisteiden ansaitsemistyylivaihtoehdon sekä tupla- tai triplaperuspistekampanjoiden kautta ansaitut bonuspisteet lisätään kummastakin huoneesta ansaittuun peruspisteiden kokonaiskrediittiin. Kaikissa muissa bonustapauksissa, mukaan lukien Hilton Honors-markkinointikumppanien bonuspisteet ja muut kampanjabonukset, bonuspisteitä annetaan vain yhdestä huoneesta. Jos kyseessä on tasotilanteen saavuttaminen, jäsen voi saada vain yhden yöpymiskrediitin yhdestä huoneesta. Jos kyseessä on lentokilometrien ansaitseminen yöpymisistä, lentokilometrejä voidaan ansaita vain yhdestä huoneesta.
 6. "Tuplapisteet" tarkoittavat, että jäsen saa bonuksen, joka vastaa yöpymisen aikana ansaittujen peruspisteiden määrää, ja "triplapisteet" tarkoittavat, että jäsen saa bonuksen, joka on kaksinkertainen määrä yöpymisen aikana ansaittuja peruspisteitä. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä.
 7. Jäsenet ansaitsevat Hilton Honors -peruspisteitä kustakin kelvollisesta Yhdysvaltain dollarista (tai muusta vastaavasta valuutasta), joka veloitetaan yksittäisen jäsenen hotellilaskulta ("kelvollinen lasku") Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa suoritetuista yöpymisistä.
 8. Termi ”kelvollinen hotellilaskuveloitus” hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® ja Hilton Grand Vacations® tarkoittaa seuraavaa: huonehinta, ruoka ja juoma, puhelin, pesula, maksulliset elokuvat, viihde ja virkistystilat sekä muut oheiskulut, jotka veloitetaan jäsenen huonelaskulta jäsenen yöpymisen aikana. Hotelliravintola- tai muut veloitukset, joita ei veloiteta jäsenen huonelaskulla yöpymisen aikana eivät ole kelvollisia krediittien saamiseksi. Tällaiset Hilton-yritysketjuun kuuluvat hotellit saattavat jättää huomioimatta pisteiden kertymisessä oheisveloituksia sellaisilta hotellissa toimivilta ei-osakkuusyksiköiltä, joita hotelli ei omista tai johda, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, ruoka- ja juomamyyntipisteet, lahjatavarakauppa, kemikaalimyymälä, vaate-, galleria- tai erikoismyymälät tai virkistys- tai viihdetoiminta. Termi ”kelvollinen hotellilaskuveloitus” Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Home2 Suites by Hilton®- ja Homewood Suites by Hilton® -hotelleissa tarkoittaa ainoastaan huonehintaa. Juhliin tai muihin pitopalvelutoimintoihin liittyviä veloituksia ei pidetä "kelvollisina hotellilaskuveloituksina" pisteiden kertymistarkoituksissa. Poikkeuksen muodostavat Hilton Honorsin tapahtumasuunnittelu- ja tapahtumabonusohjelmien kautta kelvollisista kokouksista tai tapahtumista ansaitut pisteet. Kelpaamattoman yöpymisen aikana aiheutuneita laskuveloituksia ei pidetä "kelvollisina hotellilaskuveloituksina".
 9. Mitään sovellettavia liittovaltiollisia, valtiollisia tai paikallisia veroja, mukaan lukien rajoituksetta kaupunkivero, ei pidetä "kelvollisina hotellilaskuveloituksina" ja ne jätetään huomioimatta hotelliyöpymisten pistekertymistä.
 10. Jäsenet voivat kerryttää enintään 100 000 peruspistettä yhden oleskelun aikana, riippumatta kelvollisten hotellilaskuveloitusten määrästä. Poikkeuksen muodostavat hotellit Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton ja Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq, joissa pisteille ei ole kattoa.
 11. Pisteet, jotka myönnetään yöpymisistä Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevista Hilton-yritysketjun hotelleissa, perustuvat Yhdysvaltojen dollareiksi muunnettuun paikalliseen valuuttaan. Paikallinen valuutta muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi viikottain käyttämällä muuntohetkellä julkistettuna olevaa vaihtokurssia. Kyseinen kurssin määritys tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan ja se perustuu valuutanvaihdon vakiomenetelmiin, mutta se saattaa erota luottokorttiyhtiöiden käyttämistä valuutanvaihtokursseista.
 12. Jäsen, jonka yksittäinen hotellilasku laskutetaan suoraan yhtiöltä ja kyseinen jäsen on vastuussa järjestelyn valtuuttamisesta uloskirjautumisen yhteydessä, on kelpuutettu saamaan Hilton Honors-pisteitä tässä kuvatulla tavalla. Ryhmien yhteislaskujärjestelyt, joissa useiden huoneiden veloitukset laitetaan yhdelle hotellilaskulle ja ne laskutetaan joltain yhtiöltä tai osoitetaan yhteiseen osoitteeseen tai hoidetaan uloskirjautumisen yhteydessä yhden henkilön toimesta eivät kuitenkaan ole kelvollisia Hilton Honors-pisteiden saamiseksi. Oheisveloitukset (jäsenen huonelaskulta veloitetut), jotka jäsen maksaa suoraan uloskirjautumisen yhteydessä ovat kelvollisia pistehyvityksen saamiseksi. Yhteislaskulle lisätyt oheisveloitukset eivät oikeuta pistehyvitykseen.
 13. Kuukausittaiset toimintatiliotteet ovat saatavissa sähköpostitse tai jäsenet voivat tarkastella tilitietojaan verkossa.
 14. Jäsenet eivät ansaitse pisteitä tai lentokilometrejä sellaisista hotelliyöpymisistä, jotka on lunastettu jonkin markkinointikumppanin alennus-/ilmaistodistuksella (esim. lentoyhtiön kanta-asiakaspalkinto tai matkustuspalkinto), jollei todistuksessa muuta mainita. Jäsenet eivät ansaitse pisteitä oheisveloituksista jonkin markkinointikumppanin alennus-/ilmaistodistuksella lunastetun hotelliyöpymisen aikana, jollei todistuksessa toisin mainita.
 15. Jäsenet voivat ansaita pisteitä (ei lentokilometrejä) oheisveloituksista Hilton-yritysketjun hotelleissa palkintoyöpymisen aikana sillä edellytyksellä, että kyseiset veloitukset katsotaan kelvollisiksi hotellilaskuveloituksiksi hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites® ja Hilton Garden Inn®. Jäsenet eivät ansaitse pisteitä oheisveloituksista palkintoyöpymisten aikana Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Homewood Suites by Hilton®- tai Home2 Suites by Hilton® -hotelleissa. Jäsenet voivat kuitenkin ansaita pisteitä Points & Money Rewards™ -palkintoyöpymisten rahaosuudesta kaikissa Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa, lukuun ottamatta satunnaisia veloituksia Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Homewood Suites by Hilton®- tai Home2 Suites by Hilton -hotelleissa. Jos kyseessä on yöpymisten ja öiden hyväksiluku Elite-tasoa varten (alla selitetyllä tavalla), palkintoyöpymiset lasketaan kaikkien yöpymisten ja öiden yhteismäärää kohti.
 16. Yksittäisen jäsenen ansaitsemat Hilton Honors -pisteet voidaan siirtää vain pisteiden siirto- ja rekisteröintiohjelman mukaisesti, tai kuolintapauksessa tässä määritellyn mukaisesti.
 17. Kaikki erityisten hotelliyöpymisten yhteydessä tarjotut pisteet katsotaan ansaituiksi, kun yöpyminen on suoritettu loppuun, maksettu kokonaisuudessaan ja lisätty jäsenen tilille. Pisteet eivät ole saatavilla lunastusta varten ennen kuin yöpyminen on suoritettu loppuun ja maksettu ja pisteet lisätty jäsenen tilille.
 18. Mikäli jäsen uskoo, että hän ei ole saanut oikeaa pistehyvitystä ja/tai lentokilometrimäärää hotelliyöpymisistään, tulee hänen lähettää kyseisistä hyvityksistä kirjallinen pyyntö lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon, liittäen mukaan lukukelpoisen kopion jäsenen hotellilaskusta. Riittävän ja vääristelemättömän dokumentaation toimittamatta jättäminen saattaa johtaa kyseisten pisteiden tai matkapisteiden hyvityksen epäämiseen. Itsensä suojaamiseksi jäsenen tulisi säilyttää kaikki hotellimatkan dokumentaatio siihen asti, kunnes pistehyvitys näkyy hänen Hilton Honors -tiliotteelleen. Pyyntöjen tulee olla perillä Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistossa kuuden kuukauden sisällä toiminnan päivästä. Uusien jäsenten ollessa kyseessä hyvitys hyväksytään kaikista 30 päivää ennen ohjelmaan rekisteröitymistä tapahtuneista yöpymisistä. Kirjallisten pyyntöjen tulee sisältää myös jäsenen nimi, Hilton Honors-tilinumero, osoite sekä puhelinnumero, josta jäsenen tavoittaa päivisin.
 19. Jäsenet voivat valita miten he haluavat ansaita Hilton Honors-pisteitä ja lentoyhtiöiden lentokilometrejä Double Dipping® -menetelmällä, joka tarkoittaa sitä, että valitset joko Hilton Honors-pisteet ja lentokilometrit tai Hilton Honors-pisteet ja pisteet. Lisätietoja ansaitsemistapavaihtoehdoista löytyy Double Dip -ansaitsemistapa -osion ehdoista.
 20. Henkilöt, jotka tällä hetkellä ovat töissä Hilton Domestic Operating Company Inc.:llä, sen emo-, osakkuus- ja tytäryhtiöissä sekä Hilton-yritysketjun työntekijät tai omistajat (yhteisesti "työntekijät") ovat oikeutettuja osallistumaan Hilton Honors -ohjelmaan tässä kuvatulla tavalla. Heitä kuitenkin koskevat tietyt näiden Hilton Honors -ehtojen poikkeukset ryhmän jäsenten Hilton Honors -verkkosivustolla esillä olevan työntekijäkäytännön mukaisesti.

Hilton Honors -bonuspisteet autonvuokrauksesta

Hilton Honors-bonuspisteitä myönnetään autoista, jotka on vuokrattu Hilton Honorsin autonvuokrausmarkkinointikumppaneilta. Bonuspisteiden myöntämistapa vaihtelee markkinointikumppanin mukaan. Tarkastele Hilton Honors -autonvuokrauksen markkinointikumppaneita ja mahdollisesti ansaittavien Hilton Honors -bonuspisteiden määrää. Thriftyn osalta jäsenten tulee yöpyä jossain Hilton-yritysketjun hotellissa autonvuokrausjakson aikana ja esittää kelvollinen autonvuokraussopimus tai avaimet hotelliin sisäänkirjautumisen yhteydessä. Kaikkien muiden Hilton Honorsin autonvuokrausmarkkinointikumppaneiden ollessa kyseessä hotelliyöpymistä ei vaadita ja jäsenten tulee esittää heidän Hilton Honors -korttinsa tai antaa Hilton Honors -tilinumeronsa autoa noutaessaan.

Double Dip® -ansaitsemistapavaihtoehdot

 1. Jäsenet voivat valita ansaitsemistapavaihtoehdon Hilton Honors-profiilissaan näistä kahdesta vaihtoehdosta:
  • Hilton Honors -pisteet ja lentokilometrit: 10 Hilton Honors -peruspisteet (paitsi 5 Hilton Honors -peruspisteet Home2 Suites by Hilton®- ja Tru by Hilton™ -hotelleissa) sekä yksi lentokilometri kelpuutettavaa käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohti, paitsi joidenkin lentoyhtiöiden tapauksessa, jotka tarjoavat erilaisen lentokilometrimäärän käytetyistä kelpuutettavista Yhdysvaltain dollareista: lentokilometrit vaihtelevat lentoyhtiön mukaan (jopa 100 lentokilometriä oleskelusta Home2 Suites by Hilton®- ja Tru by Hilton™ -hotelleissa);
  • Hilton Honors -pisteet ja Hilton Honors -pisteet: 10 Hilton Honors -peruspisteet (paitsi 5 Hilton Honors -peruspisteet Home2 Suites by Hilton®- ja Tru by Hilton™ -hotelleissa) sekä ylimääräiset 5 Hilton Honors -bonuspistettä (2,5 Hilton Honors -bonuspistettä Home2 Suites by Hilton®- ja Tru by Hilton™ -hotelleissa) hyväksyttävistä käytetyistä Yhdysvaltain dollareista.

  Mikäli jäsen ei valitse jotain ansaitsemistapavaihtoehtoa omassa Hilton Honors -profiilissaan, hän ansaitsee automaattisesti vain 10 Hilton Honors -peruspistettä (poikkeus 5 Hilton Honors -peruspistettä Home2 Suites by Hilton®- ja Tru by Hilton™ -hotelleissa) kutakin kelpuutettua käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohti. Jäsenet voivat täydentää Hilton Honors -profiilinsa vierailemalla sivustolla www.hiltonhonors.com tai soittamalla Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon. Hilton Honors -pisteiden ja lentokilometrien ansaitsemistapavaihtoehto on saatavilla vain kampanjaan osallistuvilta lentoyhtiömarkkinointikumppaneilta, joiden luettelo löytyy tästä linkistä.

 2. Jäsenet, jotka valitsevat Hilton Honors-pisteet ja Hilton Honors-pisteet -vaihtoehdon eivät ole oikeutettuja ansaitsemaan lentokilometrejä kampanjalentokilometrien tarjoajilta.
 3. Jäsenet voivat muuttaa ansaitsemistapavaihtoehtoaan milloin tahansa. Se ansaitsemistapavaihtoehto, joka jäsenellä on valittuna klo 23:59:59 Yhdysvaltain keskistä normaaliaikaa tietyn yöpymisen uloskirjautumispäivänä on se vaihtoehto, jonka mukaan ansaitseminen tapahtuu sinä päivänä. Mitään muutoksia ei voida tehdä takautuvasti menneille yöpymisille.
 4. Jäsenet voivat ansaita pisteitä ja lentokilometrejä yöpymisille, siten kuin alla olevassa Pisteiden kertyminen -osiossa määritellään.

Lentokilometriohjelmat

 1. Jäsenet, jotka valitsevat "Pisteet ja lentokilometrit" -vaihtoehdon voivat ansaita lentokilometrejä "yöpymisille" kyseisen termin tässä esitetyn määrittelyn mukaisesti. Lisätietoja ansaitsemistapavaihtoehdoista löytyy Double Dip -ansaitsemistapavaihtoehdon ehdoista. Lentokilometrejä voidaan ansaita lentämättä.
 2. Lentokilometrien saamiseksi jäsenten tulee antaa kanta-asiakasnumeronsa Hilton Honors -profiilissa sivustolla www.hiltonhonors.com tai soittaa paikalliseen Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon. Mikäli jäsen ei ilmoita kanta-asiakasnumeroaan omassa Hilton Honors -profiilissaan (tai valitse jotain ansaitsemistapavaihtoehtoa profiilissaan), hän ansaitsee automaattisesti vain 10 Hilton Honors -peruspistettä (poikkeus 5 Hilton Honors -peruspistettä Home2 Suites by Hilton®- ja Tru by Hilton™ -hotelleissa) kutakin kelpuutettua käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohti. Lentokilometrejä voidaan valita vain yhdessä lentoyhtiöohjelmassa kutakin kelpuutettua yöpymistä kohti.
 3. Jäsenet voivat kerryttää enintään 10 000 lentokilometriä oleskelua kohti (tai vastaava lentoyhtiömarkkinointikumppanin valuutta). Poikkeuksina ovat Home2 Suites by Hilton- ja Tru by Hilton™ -hotellit, jotka rajoittavat kertymisen 100 lentokilometriin oleskelua kohti (tai vastaava lentoyhtiömarkkinointikumppanin valuutta) ja poikkeuksena ovat myös seuraavat lentoyhtiöt: Aeromexico - enintään 20 000 Premier-pistettä, AIR MILES Canada - enintään 1 000 palkintolentokilometriä, El Al Israel Airlines - enintään 250 lentoyhtiöpistettä, Iberia - enintään 1 000 lentoyhtiöpistettä, LAN - enintään 20 000 lentokilometriä, Virgin Atlantic Airways - enintään 20 000 lentokilometriä ja Air New Zealand - enintään 30 000 ilmapistedollaria.
 4. Jäsenet eivät ansaitse lentokilometrejä palkintoyöpymisistä.

Tietoja lentokilometrien ansaitsemismääristä löytyy osiosta Lentokilometrien ansaitseminen.

Hilton Honors -edut kaikille jäsenille, mukaan lukien Blue-, Silver Elite-, Gold Elite- ja Diamond Elite -jäsenet

Hilton Honors-jäsenille on tarjolla useita palveluita ja etuja ("edut"). Nämä edut ovat tarjolla Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan perusteella yksittäisessä hotellissa. Kaikki edut eivät ole saatavilla kaikissa Hilton-yritysketjun hotelleissa. Lomahotellimaksun maksamista vaadittaessa tarkista yksittäinen hotelli saadaksesi tietoja sisällytetyistä eduista. Mikäli jäseneltä evätään väärin perustein jokin etu Hilton Honorsin tai jonkin Hilton-yritysketjun hotellin toimesta (sillä edellytyksellä, että Hilton Honors tai hotelli ylipäätään tarjoaa kyseistä etua), korvausvastuu rajoittuu kyseistä etua vastaavaan arvoon Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan. Tämän hetkisiin Hilton Honors -etuihin kuuluvat:

 • Yksityinen Hilton Honors-varausnumero Yhdysvalloissa ja Kanadassa: 1-800-4HONORS. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella voit soittaa sinua lähimpänä olevaan Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon.
 • Jäsentiedusteluille varatut Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistot.
 • Sähköpostiyhteystiedot:
 • Verkkotilitiedot
 • Automatisoitu tilitiedustelu: Puhelin 24 tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa. Yhdysvallat ja Kanada (maksuton): 1-800-548-8690. Yhdysvaltojen ulkopuolella: +1-800-449-4155.
 • Ennakkorekisteröityminen ja nopeutettu sisäänkirjautuminen Saatavilla kaikille jäsenille, joille Hilton Honorsilla on tiedostossaan huonetoivomustietoja sekä kelvollinen luottokorttinumero. Hilton-yritysketjun hotellit saattavat suorittaa varauksen palvelukuluista hotellivieraan luottokortilta sovellettavien huonehintojen lisäksi. Hilton Honors on ilmoittanut kaikille luottokorttipalveluille, että kaikki tällaiset tietyissä Hilton-yritysketjun New Yorkissa sijaitsevissa hotelleissa suoritetut varaukset, joita ei ole käytetty tarjottuihin palveluihin, tulisi vapauttaa hotellivieraan lähdön yhteydessä. Käyttämällä Expedited Check-In -palvelua tai pikasisäänkirjautumista jäsen antaa suostumuksensa tällaiselle hotellin suorittamalle pidätykselle sovitun palvelukulun osana. Osana Hilton Honorsin Expedited Check-In -palvelua jäsen antaa suostumuksensa sille, että Hilton Honors saattaa toimia jäsenen edustajana hotellin vierasrekisteriin kirjautumisen rajoitetussa tarkoituksessa.
 • Verkossa suoritettava pisteiden lunastaminen hotellipalkintoyöpymispyynnöille. Jäsenet voivat käyttää omaa  verkkotiliään napsauttamalla "Palkinto"-välilehteä.
 • 2. vieras yöpyy ilmaiseksi: Toinen vieras yöpyy ilmaiseksi jäsenen huoneessa tarjouksen edellytykset täyttävissä tapauksissa ja sellaisissa hotelleissa, joissa toisesta henkilöstä veloitetaan lisämaksu. Tarjoukseen eivät sisälly yöpymiset missään hotelleissa sellaisissa tapauksissa, joissa hintaan sisältyy lisäpalveluita (esim. aterioita, aktiviteetteja tai pysäköinti) tai jos kyseessä on erikoishinta (esim. pakettihinnat tai bed & breakfast -hinnat), joka laskutetaan henkilö- tai huonekohtaisesti.
 • Myöhäinen uloskirjautuminen: palvelu tulee pyytää erikseen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan.
 • Nopeutettu uloskirjautuminen: Useat Hilton-yritysketjun hotellit tarjoavat pikauloskirjautumisen. Pyydä ZipOut CheckOut - tai videouloskirjautumispalvelua.
 • Qasr al Sharq -hotellissa kaikki jäsenet saavat kaksi veloituksetonta vesipulloa yöpymistä kohti.
 • Veloitukseton vakiointernetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ ja Hilton Garden Inn® ja Hilton Grand Vacations™. Diamond-jäsenille veloitukseton Premium-internetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ja Home2 Suites by Hilton®. Kelpoisuus kaikkiin hotellin Hilton Honors -etuihin, mukaan lukien veloitukseton internetyhteys ja MyWay-edut, kuten veloituksettomat pikkupurtavat ja juomat, veloitukseton mannermainen aamiainen ja huoneluokan korotukset varaustilanteesta riippuen, edellyttävät vahvistettua varausta, joka on tehty käyttäen jotakin seuraavista kanavista:

  • Mikä tahansa virallinen, välitön Hilton-hotellibrändi tai Hilton Honors -verkkosivusto (esim. Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com),
  • Hiltonin varausten ja asiakaspalvelun puhelinnumero (1-800-4HONORS tai paikallinen Hiltonin varaustoimisto),
  • Hilton Honors- tai Hilton-mobiilisovellus,
  • suoraan Hilton-yritysketjun hotelleista tai
  • IATAn hyväksymän, matkanvälittäjänä toimivan vähittäismyyjän kautta ("matkanvälittäjä"), joka tekee varauksen Hilton-kanavaa käyttäen tai seuraavilla kansainvälisillä varausjärjestelmillä: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan ja SABRE.
 • Hotellilla käytettäviä etuja ei myönnetä seuraavissa olosuhteissa:
  • Varaukset, joita ei ole tehty suoraan Hilton-varauskanavan kautta tai jotka on tehty valtuuttamattoman tukkumyyntijärjestelmän, kolmannen osapuolen sivuston tai minkä tahansa muun kanavan kautta,
  • "läpinäkymättömiltä" sivustoilta saadut hinnat, joissa hotellibrändiä ja hotellin nimeä ei paljasteta ennen kuin varaus on tehty tai
  • kolmannen osapuolen hotellipaketit tai matkapaketit, joita ei ole varattu minkään edellä mainitun kelvollisen kanavan kautta.
  • Kelpaamattomien varausten tekeminen (kuten Pisteiden kertyminen-osiossa määritellään), paitsi jos hotellin sopimukseen kuuluu tiettyjä etuja.

Hilton Honors -jäsenyystaso

Tasotilanteen ansaitseminen

Jäsenet voivat ansaita ja ylläpitää Elite-tasotilannetta minkä tahansa kalenterivuoden aikana ansaittujen yöpymisten, öiden tai peruspisteiden perusteella. "Kalenterivuodella" tarkoitetaan ajanjaksoa 1. tammikuuta – 31. joulukuuta kunakin vuonna. Jäsenten tulee vahvistaa kelpoisuutensa Elite-tasoon kunakin kalenterivuonna. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä.

Siirtyminen korkeammalle Elite-tasolle.

Jäsenet voivat ansaita korkeamman Elite-tason, jos heidän vierailunsa, yönsä tai peruspisteensä kalenterivuoden aikana täyttävät seuraavan tason jäsenvaatimukset, alla esitettyjen tietojen mukaisesti.

Oman Elite-tason säilyttäminen

Kun jäsen on saavuttanut jonkun tietyn Elite-tason, jäsen voi säilyttää kyseisen tason sinä kalenterivuonna, jolloin Elite-taso ansaittiin sekä seuraavana kalenterivuonna. Dokumentaatio (kuten määritetty Pisteiden kertymisen kohdassa nro17 ) tulee toimittaa 90 päivän sisällä yöpymisestä, jotta se voidaan hyväksilukea tasokelpuutukseen.

Silver Elite -jäsenyys

 1. Hilton Honorsin Silver Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, jotka ovat ansainneet neljä yöpymistä tai 10 yötä jonkin kalenterivuoden aikana. "Yö" on yö, joka on osa "yöpymistä" tässä määritetyllä tavalla. Ansaitut peruspisteet hyväksiluetaan Silver Elite -tasoon kelpuuttamiseen. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä.
  • Silver Elite -jäsenet saavat:
   • 15 % bonuksen niistä peruspisteistä, jotka he ovat ansainneet Silver Elite -jäseninä olonsa aikana. Bonukset lisätään yöpymisiin siinä järjestyksessä, missä ne kirjataan jäsenen tilille.
   • Veloitukseton vakiointernetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® ja Hilton Grand Vacations™.*
   • Kaksi veloituksetonta vesipulloa oleskelua kohti hotelleissa Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ ja Hilton Garden Inn.*
   • 5. yö ilmaiseksi: Kutakin vähintään viisi yötä kestävää standard-huoneessa tapahtuvaa palkintoyöpymistä kohden yksi yö on ilmainen. Jäsenet voivat käyttää 5. yö ilmaiseksi -edun rajattomalle määrälle yöpymisiä vuodessa. Koskee vain viittä peräkkäistä yötä samassa täyden pistemäärän standardihuoneessa tapahtuvassa palkintoyöpymisessä samassa hotellissa, enintään 20 yötä, jos varmistettu varauksen hetkellä. Yöpymistä kohti myönnetään korkeintaan neljä ilmaista yötä. Mikäli ilmaisesta yöstä kieltäydytään, varaus perutaan tai uloskirjautuminen tapahtuu ennen viidettä yötä, ilmainen yö perutaan eikä sillä ole käteis-, piste- tai palkintoarvoa. Kun 5. ilmaisen yön etu on käytetty, tarjoukseen kelpuutettavilta jäseniltä veloitetaan 0 pistettä 5., 10., 15. ja 20. yöstä. Kaikki muut saman yöpymisen yöt laskutetaan sovellettavalla standard-huoneen täydellä palkintohinnalla. Kukin hotelli määrittää oman standardihuoneen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa. Koskee vain palkintoyöpymisiä standardihuoneissa, ei maksettuja yöpymisiä tai Points & Money Rewards™ -palkintoja. Etua ei sovelleta silloin, kun yöpyminen on varattu palkintoyöpymistarjouksen, paketin tai Hiltonin tai jonkun sen kumppanin tarjoaman tarjouskampanjan osana.

    *Vesipulloetu saattaa kuulua lomakeskusmaksuun siellä, missä sitä sovelletaan. Internet-yhteys ei ehkä ole veloitukseton kokoustiloissa tai hotelleissa, joissa veloitetaan kohdemaksu.

Gold Elite -jäsenyys

 1. Hilton Honorsin Gold Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, jotka ovat ansainneet 20 yöpymistä, 40 yötä tai 75 000 peruspistettä jonkin kalenterivuoden aikana. "Yö" on yö, joka on osa "yöpymistä" tässä määritetyllä tavalla. Ansaitut peruspisteet hyväksiluetaan Gold Elite -tasoon kelpuuttamiseen. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä.
 2. Gold Elite -jäsenet saavat seuraavat edut yöpymisten aikana Gold Elite -jäseninä rekisteröityneinä:
  • 25 % bonus niistä peruspisteistä, jotka he ovat ansainneet Gold Elite -jäseninäolonsa aikana. Bonukset lisätään yöpymisiin siinä järjestyksessä, missä ne kirjataan jäsenen tilille.
  • Veloitukseton vakiointernetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® ja Hilton Grand Vacations™.*
  • Kaksi veloituksetonta vesipulloa oleskelua kohti hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™ ja Embassy Suites sekä Hilton Garden Inn -kiinteistöissä.*
  • 5. yö ilmaiseksi: Kutakin vähintään viisi yötä kestävää standard-huoneessa tapahtuvaa palkintoyöpymistä kohden yksi yö on ilmainen. Jäsenet voivat käyttää 5. yö ilmaiseksi -edun rajattomalle määrälle yöpymisiä vuodessa. Koskee vain viittä peräkkäistä yötä samassa täyden pistemäärän standardihuoneessa tapahtuvassa palkintoyöpymisessä samassa hotellissa, enintään 20 yötä, jos varmistettu varauksen hetkellä. Yöpymistä kohti myönnetään korkeintaan neljä ilmaista yötä. Mikäli ilmaisesta yöstä kieltäydytään, varaus perutaan tai uloskirjautuminen tapahtuu ennen viidettä yötä, ilmainen yö perutaan eikä sillä ole käteis-, piste- tai palkintoarvoa. Kun 5. ilmaisen yön etu on käytetty, tarjoukseen kelpuutettavilta jäseniltä veloitetaan 0 pistettä 5., 10., 15. ja 20. yöstä. Kaikki muut saman yöpymisen yöt laskutetaan sovellettavalla standard-huoneen täydellä palkintohinnalla. Kukin hotelli määrittää oman standardihuoneen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa. Koskee vain palkintoyöpymisiä standardihuoneissa, ei maksettuja yöpymisiä tai Points & Money Rewards™ -palkintoja. Etua ei sovelleta silloin, kun yöpyminen on varattu palkintoyöpymistarjouksen, paketin tai Hiltonin tai jonkun sen kumppanin tarjoaman tarjouskampanjan osana.
  • Valitse My Way On-Property -etu. Napsauta tätä linkkiä tarkastellaksesi vaihtoehtoja kussakin Hilton-yritysketjun hotellituotemerkissä. Waldorf Astoria® Hotels & Resorts-, Conrad® Hotels & Resorts-, Canopy™ by Hilton-, Hilton Hotels & Resorts-, Curio - A Collection by Hilton-, DoubleTree by Hilton™- ja Tapestry Collection by Hilton™ -hotelleissa Gold Hilton Honors -jäsenet voivat saada päivityksen parempaan valitsemaansa huoneeseen Executive-kerroksen huonetyypeistä.  Jäsenen suosimiin huoneisiin voivat kuulua myös muualla kuin Executive-kerroksessa olevat huoneet, joilla on kuitenkin Executive-oleskelutilan käyttöoikeus, seuraavaksi parhaat saatavissa olevat huonetyypit, huoneet, joista on haluttu näköala tai mukavuudet, tai muut huoneet, jotka on määritelty "suosituiksi" hotellin toimesta ja vaihtelevat kussakin hotelliketjussa. Ryhmävaraukset ja tietyt hinnat eivät oikeuta veloituksettomiin upgrade-päivityksiin. Kaikki upgrade-päivitykset taataan tilojen saatavuuden perusteella koko yöpymisen ajaksi siten, kuin saapumishetkellä on määritetty. Upgrade-päivityksiä annetaan vain yhdestä huoneesta kyseiselle jäsenelle, riippumatta mahdollisista lisähuoneista, joita jäsen on saattanut ostaa varauksen hetkellä. Seuraavat tuotemerkit eivät tarjoa veloituksettomia upgrade-päivityksiä: Embassy Suites™-, Hilton Garden Inn®-, Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Homewood Suites by Hilton®-, Home2 Suites by Hilton®- ja Hilton Grand Vacations®.

   * Internet-yhteys, elokuvat huoneessa ja vesipulloetu saattavat kuulua lomakeskusmaksuun siellä, missä sitä sovelletaan.

Diamond Elite -jäsenyys

 1. Hilton Honorsin Diamond Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, jotka ovat ansainneet 30 yöpymistä, 60 yötä tai 120 000 peruspistettä jonkin kalenterivuoden aikana. "Yö" on yö, joka on osa "yöpymistä" tässä määritetyllä tavalla. Ansaitut peruspisteet hyväksiluetaan Diamond Elite -tasoon kelpuuttamiseen. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä.
 2. Diamond Elite -jäsenet saavat seuraavat edut yöpymisten aikana Diamond Elite -jäseninä rekisteröityneinä:
  • 50 % bonus niistä peruspisteistä, jotka he ovat ansainneet Diamond Elite -jäseninä olonsa aikana.
  • Veloitukseton Premium-internetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ja Home2 Suites by Hilton®.*
  • Kaksi veloituksetonta vesipulloa oleskelua kohti hotelleissa Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites ja Hilton Garden Inn®.*
  • 5. yö ilmaiseksi: Kutakin vähintään viisi yötä kestävää standard-huoneessa tapahtuvaa palkintoyöpymistä kohden yksi yö on ilmainen. Jäsenet voivat käyttää 5. yö ilmaiseksi -edun rajattomalle määrälle yöpymisiä vuodessa. Koskee vain viittä peräkkäistä yötä samassa täyden pistemäärän standardihuoneessa tapahtuvassa palkintoyöpymisessä samassa hotellissa, enintään 20 yötä, jos varmistettu varauksen hetkellä. Yöpymistä kohti myönnetään korkeintaan neljä ilmaista yötä. Mikäli ilmaisesta yöstä kieltäydytään, varaus perutaan tai uloskirjautuminen tapahtuu ennen viidettä yötä, ilmainen yö perutaan eikä sillä ole käteis-, piste- tai palkintoarvoa. Kun 5. ilmaisen yön etu on käytetty, tarjoukseen kelpuutettavilta jäseniltä veloitetaan 0 pistettä 5., 10., 15. ja 20. yöstä. Kaikki muut saman yöpymisen yöt laskutetaan sovellettavalla standard-huoneen täydellä palkintohinnalla. Kukin hotelli määrittää oman standardihuoneen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa. Koskee vain palkintoyöpymisiä standardihuoneissa, ei maksettuja yöpymisiä tai Points & Money Rewards™ -palkintoja. Etua ei sovelleta silloin, kun yöpyminen on varattu palkintoyöpymistarjouksen, paketin tai Hiltonin tai jonkun sen kumppanin tarjoaman tarjouskampanjan osana.
  • Taattu varausten saatavuus, tässä ilmoitettujen rajoitusten mukaisesti Hilton-yritysketjun hotelleissa, kun maksetut varaukset on tehty ennen keskiyötä hotellin paikallista aikaa vähintään kaksi päivää (48 tuntia) ennen aiottua saapumista. RAJOITUKSET: Tämä takuu ei koske varauksia, jotka on maksettu osin tai kokonaan Hilton Honors- pisteillä tai Hiltonin myöntämillä ilmaisyötodistuksilla. Tämä takuu ei koske hotellia, jos kyseisestä hotellista tulee ylivarattu huoneluettelossa vähintään 10 % verran (tarkoittaa, että vähintään 110 % huoneista on varattu). Tiettyjen Hilton-yritysketjun hotellien ollessa kyseessä tämä takuu ei koske hotellia, jos kyseisestä hotellista tulee ylivarattu huoneluettelossa vähintään 2 % verran (tarkoittaa, että vähintään 102 % huoneista on varattu). Ota yhteyttä suoraan hotelliin tai tarkastele hotelleja, joilla on 2 % rajoitus, selvittääksesi sovelletaanko 2 % rajoitusta. Tämä takuu ei lisäksi koske mitään hotellia erityiskysynnän päivämäärillä. Termi "erityiskysynnän päivämäärät" ovat hotellin ja Hilton Honorsin oman yksinomaisen harkintansa mukaan määrittämiä päivämääriä, jotka ovat jatkuvasti suosittuja varauspäiviä hotellivieraiden keskuudessa, kuten esimerkiksi isot tapahtumat tai uudenvuodenaatto. Tämä takuu koskee vain yhtä, kelvollisella luottokortilla varattua huonetta, ja joka on Diamond Elite -jäsenen käytössä. Huomaathan, että tämä takuu ei vaikuta hintaan ja että tämän takuun alaisiin varauksiin sovelletaan hotellin vallitsevia hintoja halutuille majoituksille. Mikäli jäsen ei saavu aikataulun mukaisesti tai ei soita peruuttaakseen ja saadakseen peruutusnumeron, luottokortilta veloitetaan yhden yön verollinen hinta. 48 tunnin varaustakuu koskee hotellin verkkosivuston, Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimiston, Diamond-erikoispalvelujen osaston tai suoraan hotellin kautta tehtyjä varauksia. Tarjouskampanjapalkintoja ei voi käyttää 48 tunnin varaustakuulla tehtyihin varauksiin. 48 tunnin varaustakuuta saatetaan silloin tällöin rajoittaa Homewood Suites by Hilton- ja Home2 Suites by Hilton -hotelleissa johtuen Homewood Suites by Hilton ja Home2 Suites by Hilton -tuotemerkkien alaisten hotellivieraiden pidemmistä yöpymisistä. 48 tunnin takuu ei koske Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa tai Hilton Grand Vacation -hotelleja.
  • Valitse My Way On-Property -etu. Napsauta tätä linkkiä tarkastellaksesi vaihtoehtoja kussakin Hilton-yritysketjun hotellituotemerkissä.
  • Waldorf Astoria® Hotels & Resorts-, Conrad® Hotels & Resorts-, Canopy™ by Hilton-, Hilton Hotels & Resorts-, Curio - A Collection by Hilton-, DoubleTree by Hilton™- ja Tapestry Collection by Hilton™ -hotelleissa Diamond Hilton Honors -vieraat saavat päivityksen valitsemaansa huoneeseen. Tarjous riippuu saatavuudesta saapumishetkellä (ei koske Napua Toweria Grand Wailea- ja Imperial Floor -kerroksessa Rome Cavalieri -hotellissa). Diamond Hilton Honors -jäsenten päivityksiin saattaa sisältyä päivitys "junior"-, "standard"- tai "yhden makuuhuoneen" -sviitteihin. Upgrade-päivitykset voivat myös olla huoneita, joista on haluttu näköala, kulmahuoneet, ylemmissä kerroksissa olevat huoneet, tietyillä mukavuuksilla varustetut huoneet tai Executive-kerroksissa olevat huoneet tai sviitit kunkin hotellin määrityksen mukaan. Upgrade-päivityksiin eivät kuulu Executive-sviitit, huvilat eivätkä erityismajoitukset (joihin saattavat kuulua rajoituksetta "Vista"- ja "Villa"-majoitustyypit) hotellin harkinnan mukaisesti. Ryhmävaraukset sekä tietyt hinnat eivät oikeuta sviittimajoitukseen eivätkä ne välttämättä oikeuta veloituksettomiin upgrade-päivityksiin. Kaikki upgrade-päivitykset taataan tilojen saatavuuden perusteella koko yöpymisen ajaksi siten, kuin saapumishetkellä on määritetty. Kukin yksittäinen hotelli määrittää toivotut huoneet ja ne saattavat vaihdella eri tuotemerkkien sisällä. Upgrade-päivityksiä annetaan vain yhdestä huoneesta kyseiselle jäsenelle, riippumatta mahdollisista lisähuoneista, joita jäsen on saattanut ostaa varauksen hetkellä. Seuraavat tuotemerkit eivät tarjoa veloituksettomia upgrade-päivityksiä: Embassy Suites™-, Hilton Garden Inn®-, Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Homewood Suites by Hilton®-, Home2 Suites by Hilton®- ja Hilton Grand Vacations®.
   * Internet-yhteys, elokuvat huoneessa ja vesipulloetu saattavat kuulua lomakeskusmaksuun siellä, missä sitä sovelletaan.

Palkintojen lunastaminen

 1. Vastatakseen palkintovaatimuksia ("palkinto") jäsenellä tulee olla riittävä määrä pisteitä tilillään voidakseen lunastaa palkinnon, poikkeuksena seuraava: lunastuksen hetkellä jäsen voi ostaa Hilton Honors-bonuspisteitä saavuttaakseen lunastukseen vaadittavan tason (enintään 80 000 kalenterivuotta kohti). Katso osio "Pisteiden osto" nähdäksesi täydelliset pisteiden ostoehdot.
 2. Palkintoöiden hinnoittelu riippuu erilaisista tekijöistä, kuten hotelli, päivittäisen kysynnän taso ja huoneen hinta. Hintoja päivitetään jatkuvasti ja ne voivat muuttua tosiajassa.
 3. On jäsenen yksinomaisella vastuulla ottaa selvää ohjelmasta ja pyytää erityisiä palkintoja verkossa, Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimiston kautta, puhelimitse tai mobiilisovelluksella. Puhelimitse tehdyt pyynnöt edellyttävät, että jäsen tunnistautuu tilinsä kautta. Jotkut palkinnoista saattavat olla tulostettavissa niitä lunastettaessa verkossa.
 4. Kun palkintoa pyydetään, vastaava määrä pisteitä vähennetään jäsenen tililtä. Kun pisteitä lunastetaan verkossa, puhelimitse tai mobiilisovelluksella palkintohotelliyöpymisille tai kun Hilton Honors -pisteitä vaihdetaan lentokilometreiksi palkintovaihdon kautta, pisteet vähennetään automaattisesti jäsenen tililtä jäsenen täydennettyä lunastustapahtuma.
 5. Palkinto voidaan myöntää Hilton Honors -jäsenelle tai kelle tahansa jäsenen osoittamalle henkilölle. Kun palkinto on myönnetty, se ei ole siirtokelpoinen ja sitä voi käyttää vain henkilö, jonka nimi palkinnossa on. Mikäli joku muu, kuin palkintodokumentaatiossa nimetty henkilö yrittää lunastaa palkintoa, palkinto katsotaan mitättömäksi ja majoitukset ja/tai kuljetukset evätään.
 6. Lunastettava palkintotodistus palkinnolle jäsenen pyynnön mukaisesti toimitetaan verkkosivuston kautta verkossa, mobiilisovelluksella tai Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimiston kautta lunastettaessa.
 7. Palkintoja ei saa myydä, huutokaupata, vaihtaa, välittää, ostaa tai muulla tavoin siirtää, ellei siihen ole Hilton Honorsin kirjallista lupaa. Mikä tahansa tällä tavalla hankittu palkinto ilman vaadittua suostumusta katsotaan vilpillisesti hankituksi ja mitätöidyksi. Muutetut palkintotodistukset ovat mitättömiä. Mitätöityjä todistuksia ei lunasteta.
 8. Palkintotodistuksia ei korvata, toimiteta uudelleen tai hyvitetä mikäli ne kadotetaan, ne varastetaan tai mikäli ne tuhoutuvat muulla tavoin. Hilton Honors ei ole vastuussa Yhdysvaltain postilaitoksen tai muiden toimittajien toiminnasta.
 9. Kaikkiin palkintoihin sovelletaan tiettyjä rajoituksia. Katso alta tai verkossa kohdasta Palkinnot ehdot, joita sovelletaan kuhunkin palkintoon.
 10. Markkinointikumppanipalkinnon käyttö riippuu kapasiteettitarkistuksista, jotka rajoittavat tiettyjen vuokra-autoyhtiöiden tai muiden Hilton Honors-markkinointikumppaneiden tarjoamien vuokra-autojen, risteilyjen tai tuotteiden saatavuutta.
 11. Matkapalkinnot ovat normaalisti voimassa yhden vuoden niiden myöntämispäivästä lähtien. Hilton Honors saattaa kuitenkin silloin tällöin tarjota palkintoja, joiden voimassa oloaika on lyhyempi. Matkapalkintojen voimassaoloaika näkyy palkintotodistuksessa.
 12. Palkintoja ei voi yhdistää muihin todistuksiin, alennuksiin, paketteihin tai kampanjatarjouksiin, ellei Hilton Honors kirjallisesti toisin määritä.
 13. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi, palkinnoiksi tai hyvityksiksi. Palkintoja ei voi vaihtaa.
 14. Jäsenen tililtä palkintoa varten vähennetyt pisteet voidaan palauttaa Hilton Honorsin harkinnan mukaisesti sillä edellytyksellä, että KAIKKI palkintoon liittyvä palkintodokumentaatio (mukaan lukien hotelli-, auto- ja risteilytodistukset) palautetaan käyttämättöminä ennen dokumentaation umpeutumispäivää. Palkinnot palautetaan vain sille alkuperäiselle tilille, jolta pisteet vähennettiin.
 15. Sellaisten tarjouskampanjapalkintojen voimassaoloa, joihin ei liity pisteiden vähentämistä, ei jatketa voimassaolopäivän jälkeen eikä niitä vaihdeta tai palauteta takaisin jäsenen tilille, jotta niistä tulisi tulevaisuudessa käytettäviä pisteitä.
 16. Jäsenet voivat pyytää palkintodokumentaation pikatoimitusta (koskee vain Yhdysvalloissa vakituisesti asuvia) maksamalla vähimmäispalvelumaksun 25 USD, joka tulee maksaa etukäteen luottokortilla (ei toimitettavissa postilokeroon). Palkinnon pikatoimituksen minimipalvelumaksu Yhdysvaltojen mantereen ulkopuolella tai Puerto Ricossa asuville jäsenille on 50 USD. Sisällytä luottokorttinumerosi ja viimeinen voimassaolopäivä palkinnon pyyntölomakkeeseen pikapalkintopalvelua käyttäessäsi.
 17. Todistukset ovat mitättömiä, jos ne ovat kopioituja tai jos ne ovat lain kieltämiä tai rajoittamia.
 18. Kaikki palkinnot tulee lunastaa täsmälleen todistuksessa määriteltyjen menetelmien mukaisesti.
 19. Hilton Honors -markkinointikumppanipalkinnot saatetaan korvata jollain vastaavalla Hilton Honorsin palkinnolla milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Palkinnon vastaavuuden määrittäminen tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.
 20. Hotellien palkintoyöpymisiin tarvitaan täysimääräinen pisteiden lunastaminen tai pisteiden lunastaminen yhdistettynä rahaan. Yöpymisen lunastamisen voi käyttää Standard-huoneisiin tai Premium-huoneeisiin. Molemmat palkintotyypit on tarkoitettu kahden hengen huonehinnalle. Huoneeseen majoittuvista ylimääräisistä henkilöistä, joiden ikä on 19 tai enemmän, veloitetaan ylimääräisten henkilöiden vakiohinta. Kaikki Hilton Honors-palkintojen vastaanottamisesta ja/tai käytöstä aiheutuvat verovelat (mikäli sellaisia aiheutuu), mukaan lukien rajoituksetta paikalliset tai kaupunkiverot, kansainväliset lentokenttäverot, tullimaksut, lentokenttien lisämaksut tai henkilökohtaiset tuloverot ovat käyttäjän yksinomaisella vastuulla. Oheisveloitukset ovat käyttäjän vastuulla.
 21. Hilton Honors ei ole vastuussa eikä ota mitään vastuuta markkinointikumppaneiden toimittamista tai toimittamatta jättämistä kuljetuksista tai muista palveluista.
 22. Pelimerkkipalkintotodistuksia voidaan lunastaa vain osallistuvissa pelipaikoissa ja niihin sovelletaan pelimerkkipalkintojen ehtoja.
 23. Sellaiset jäsenet, joiden vakituinen asuinpaikka on sellaisissa maissa, joissa palkinnonvaihto tai pisteiden lunastaminen jostain Hilton Honors -palkinnosta tai kumppanipalkinnosta on kiellettyä, eivät ole oikeutettuja kyseiseen palkintoon.

Hilton Honors -palkintojen vaihto

Vaihdot voidaan tehdä ainoastaan tässä hyperlinkissä annetuin erityisin lisäyksin. Sekä markkinointikumppaniohjelman tili että Hilton Honors-tili tulee olla samalla nimellä. Kun vaihto on suoritettu, sitä ei voida peruuttaa tai palauttaa eikä toimituskuluja voida palauttaa tai hyvittää. Hilton Honors -palkinnonvaihto on Hilton Honors -ohjelman etu ja siihen sovelletaan kaikkia Hilton Honors -ohjelman ehtoja. Vaihdon postittamiseen saattaa mennä 60 päivää.

Palkintohotelliyöpymiset

 1. Palkintohotelliyöpymiset ("palkintoyöpymiset") ovat Hilton-yritysketjun hotelleissa tapahtuvia hotelliyöpymisiä, joihin käytetään pelkästään pisteiden käytön tai pisteiden ja maksun yhdistelmää sellaisen ollessa mahdollista, tai palkintotodistusta. Jos mikä tahansa osa pisteitä käytetään jäsenen yöpymiseen, koko oleskelu katsotaan palkinto-oleskeluksi.
 2. Jäsenet voivat varata palkinto-oleskelun Standard- tai Premium-huonetyypeissä käyttämällä lähes mitä tahansa pisteiden ja rahan yhdistelmää 1 000 pisteen lisäyksin ja 5 000 pisteestä alkaen. Points & Money -palkintoja on saatavissa missä tahansa Hilton-yritysketjun hotellissa, joka osallistuu Hilton Honors -ohjelmaan, ilman päivämääriä, jolloin tarjoukset eivät ole voimassa.
 3. Jäsenet voivat käyttää täysimääräisesti Hilton Honors -pisteitä veloituksettoman Standard- tai Premium-huoneen varaamiseen. Standard- ja Premium-huonepalkintoja on saatavissa missä tahansa Hilton-yritysketjun hotellissa, joka osallistuu Hilton Honors -ohjelmaan, ilman päivämääriä, jolloin tarjoukset eivät ole voimassa.
 4. Katso palkintoyöpymistyyppien saatavuus missä tahansa osallistuvassa hotellissa vierailemalla hotellin verkkosivustolla, soittamalla numeroon 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) Yhdysvalloista tai Kanadasta tai vierailemalla sivustolla www.HiltonHonors.com. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella asuvien jäsenten tulee soittaa lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon.
 5. Hilton-yritysketjuun kuuluvat hotellit ja palkintotyypit saattavat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.
 6. Palkintoyöpymisiin ei sovelleta päivämääriä, jolloin tarjoukset eivät ole voimassa, eikä kapasiteettitarkistuksia. Kaikki palkinnot riippuvat saatavuudesta ja jotkut palkintoyöpymistyypit eivät välttämättä ole saatavilla jäsenen pyytämänä päivämääränä.
 7. Lunastaessaan Hilton Honors -pisteitä palkintoyöpymistä varten jäsenen tulee joko varata palkintoyöpyminen verkossa tai soittaa numeroon 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) Yhdysvalloissa tai Kanadassa varausta varten ja ilmoittaa tällöin varausvirkailijalle käyttävänsä Hilton Honors -pisteitä. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisten jäsenten tulee soittaa lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon. Mikäli palkintoyöpyminen varataan verkossa, jäsenet vastaanottavat vahvistussivun, jossa on heidän hotelliyöpymispalkintovarauksensa sekä palkintotodistuksen tunnus yhdellä verkkotapahtumalla. Mikäli palkintoyöpyminen varataan puhelimitse, vahvistussähköpostiviesti sisältää palkintotodistuksen tunnuksen.
 8. Näiden menettelyjen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa varausten peruuttamiseen, tai majoituksen tai julkistetun vähittäishinnan epäämiseen. Majoitukset tulee varata ennen palkintoyöpymistä.
 9. Kaikki palkintoyöpymisvaraukset tulee taata luottokortilla. Jotkut hotellit saattavat vaatia talletusta luottokorttitakuun sijaan. Talletuksista ei voi luopua palkintoyöpymisvarauksissa. Kun kyseessä on palkintoyöpymisen varaus, saapumatta jättämisestä tai peruutuksesta hotellikohtaisen peruutusajan ulkopuolella veloitetaan yhden yön verollinen hinta hotellin parhaalla mahdollisella hinnalla kyseiselle päivämäärälle. Yleiset peruutusehdot: Peruuta 24 tuntia ennen saapumista peruutusmaksujen välttämiseksi. Kukin yksittäinen hotelli päättää ylimääräisistä peruutusehdoista ja ne saattavat erota yleisistä peruutusehdoista. Tällaisessa tapauksessa hotellin omia peruutusehtoja sovelletaan.
 10. Palkintoyöpymisvaraus on voimassa ilmoitetuille huonemajoituksille yhdessä huoneessa yhdessä hotellissa yhtä yöpymistä (siten kuin kyseinen termi on tässä määritelty) varten ja palkintoyöpymistodistuksen tai -vahvistuksen esittämällä tavalla. Jos jäsen haluaa vaihtaa palkintoyöpymisvarauksen sijaintia, tulee jäsenen ensin peruuttaa olemassa oleva palkintoyöpymisvaraus ja varata sitten uusi palkintoyöpymisvaraus halutusta hotellista. Palkintoyöpymisvarauksen päivämäärien muuttamiseksi jäsenen tulee ottaa yhteyttä Hiltonin varaus- ja asiakaspalvelutoimistoon ennen hotelliin saapumista palkintoyöpymistä varten. Hotellivälittäjät eivät pysty muuttamaan minkään jäsenen palkintoyöpymisen päivämääriä ja jäsenen pisteet voidaan takavarikoida.
 11. Vain osittain käytettyjä palkintotodistuksia ei hyvitetä tai korvata jollain muulla.
 12. Tarjouskampanjapalkinnot voidaan käyttää vain standardihuoneisiin.
 13. Palkintoyöpymisiä ei voi antaa toimeksi matkanvälittäjille.
 14. Palkintöyöpymisten määrä ja sekä öiden määrä palkintoyöpymisen aikana hyväksiluetaan Elite-tasoon kelpuuttamiseen vaadittavien yöpymisten ja/tai öiden laskennassa.
 15. Jäsenet ansaitsevat pisteitä (ja lentokilometrejä, mikäli tämä vaihtoehto on valittuna ansaitsemistavan osalta) yhdistettyjä pisteitä ja rahaa -palkintoyöpymisiä varten summasta, jonka he käyttivät kelpuutettaviin hotellilaskun veloituksiin Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels-, Conrad® Hotels and Resorts-, Canopy™ by Hilton-, Hilton Hotels and Resorts-, Curio - A Collection by Hilton-, DoubleTree by Hilton™-, Tapestry Collection by Hilton™-, Embassy Suites™-, Hilton Garden Inn®- ja Hilton Grand Vacations® -hotelleissa. Jäsenet voivat ansaita pisteitä (ja lentokilometrejä) oheisveloituksista ainoastaan täysimääräisistä pisteiden palkintoyöpymisistä Waldorf Astoria® Hotels & Resorts-, Conrad® Hotels and Resorts-, Canopy™ by Hilton-, Hilton Hotels and Resorts-, Curio - A Collection by Hilton-, DoubleTree by Hilton™-, Tapestry Collection by Hilton™-, Embassy Suites™-, Hilton Garden Inn®- ja Hilton Grand Vacations® -hotelleissa. Jäsenet eivät ansaitse pisteitä (eikä lentokilometrejä) oheisveloituksista palkintoyöpymisten aikana Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Home2 Suites by Hilton®- tai Homewood Suites by Hilton® -hotelleissa.
 16. Palkintojen saajia saatetaan vaatia allekirjoittamaan vastuuvapautus sekä ilmoitus luvasta käyttää heidän nimeään ja/tai valokuvaansa markkinointitarkoituksiin ilman erillistä korvausta.
 17. Huomaathan, että Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimiston palkinto-osasto on avoin klo 5:00 – 1:30 keskistä aikaa, 7 päivää viikossa.

Pelimerkkipalkinnot

 1. Pelimerkkipalkintojen jakaminen loppuu alkaen 19. elokuuta 2016. Jo jaetut pelipolettipalkinnot lunastetaan joko ennen kuin pelipolettipalkinto on käytetty tai yhden (1) vuoden kuluttua myöntämispäivämäärästä. Jos sinulla on kysyttävää tästä palkinnosta, ota yhteyttä Hiltonin varaukset- ja asiakaspalvelutoimistoon.

Tapahtumasuunnitteluohjelma - hotellit Yhdysvalloissa ja Kanadassa

 1. Vain sopimuksessa määritelty henkilö on oikeutettu saamaan tapahtumasuunnittelubonuspisteitä tapahtumaan liittyvistä oikeuttavista veloituksista. Tapahtumasuunnittelubonuspisteiden määrä on hotellin harkinnan alaista ja se tulee neuvotella ja sopia tapahtumasopimuksessa. Hotelli voi päättää oman yksinomaisen harkintansa mukaan ja tapauskohtaisesti, tarjoaako se lentokilometrejä tapahtumaan liittyvistä, oikeuttavista veloituksista myönnettyjen tapahtumasuunnittelubonuspisteiden lisäksi. Hotelli voi päättää oman yksinomaisen harkintansa mukaan, kelpuutetaanko kyseessä oleva tapahtuma tapahtumasuunnitteluohjelmaan.
 2. Oikeuttaviin veloituksiin kuuluvat kaikki tapahtumaan liittyvät sopimuksessa nimetyn kokouksen tai tapahtuman järjestäjän maksamat kulut (listattu sopimuksessa). Tällaisia kuluja voi olla esim. kokoushuoneen vuokra, pitopalvelu ja vierashuoneet, ilman veroja ja palvelumaksuja. Mikäli huoneet tapahtumavieraille eivät sisälly tapahtumasuunnittelusopimukseen, oman tilinsä kautta huoneita varaavat jäsenet ovat oikeutettuja ansaitsemaan Points & Miles® -pisteitä yöpymisistään Hilton Honors-ehtojen mukaisesti. Mikäli tapahtumavieraiden huoneet sisältyvät tapahtumasopimukseen, kyseiseen tapahtumaan liittyen huoneita varaavat jäsenet eivät ole oikeutettuja ansaitsemaan pisteitä ja lentokilometrejä yöpymisestään. Hotelli voi päättää oman yksinomaisen harkintansa mukaan, ovatko veloitukset oikeuttavia veloituksia. Kelpuutetuksi tapahtumaksi saatetaan laskea rajoituksetta mikä tahansa ryhmä- tai liiketoimintakokous, mitkä tahansa tapahtumat, kuten häävastaanotot, sukukokoukset tai myynti- tai pitopalveluosaston kautta sovitut konferenssit, jotka on myyty julkistetuilla hinnoilla, joiden vähimmäisarvo on 1 000 USD oikeuttavina veloituksina.
 3. Tarjous on voimassa vain uusille tapahtumavarauksille.
 4. Yhtä tapahtumaa kohti voidaan ansaita enintään 100 000 Hilton Honors-pistettä. Mikäli hotelli päättää myöntää lentokilometrejä tapahtumasuunnittelubonuspisteiden lisäksi tapahtumaan liittyvistä oikeuttavista maksuista, tapahtumaa kohti voidaan ansaita enintään 100 000 lentokilometriä (tai vastaavaa riippuen lentoyhtiömarkkinointikumppanista).
 5. Jäsenet, jotka järjestävät kelpuutettavia tapahtumia Hilton-yritysketjun hotelleissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa ovat oikeutettuja saamaan 1 Hilton Honors -bonuspisteen kutakin kelpuutettavaa käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohti tapahtumaan käytetyistä kelpuutettavista veloituksista. Mikäli hotelli päättää myöntää lentokilometrejä tapahtumasuunnittelubonuspisteiden lisäksi tapahtumaan liittyvistä kelpuutettavista maksuista, järjestäjä on oikeutettu ansaitsemaan 1 lentokilometrin kutakin käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohti tapahtumaan käytetyistä kelpuutettavista maksuista (tai vastaava riippuen lentoyhtiön markkinointikumppanista).
 6. Tapahtumajärjestäjäbonuksen saajan ei tarvitse olla rekisteröity hotellivieras tai osallistua tapaamiseen. Tapahtumasuunnittelubonuksen saajan tulee olla Hilton Honors -jäsen saadakseen tapahtumaan liittyviä pisteitä (ja lentokilometrejä, mikäli hotelli päättää myöntää lentokilometrejä tapahtumapisteiden lisäksi). Yksittäiset henkilöt voivat rekisteröityä Hilton Honors-ohjelmaan näiden kelvollisuusvaatimusten täyttämiseksi.
 7. Hilton Domestic Operating Company Inc. -yritysketjun Kanadan hotelleissa pidetyistä tapahtumista myönnetyt pisteet (ja lentokilometrit, mikäli hotelli päättää myöntää lentokilometrejä tapahtumapisteiden lisäksi) perustuvat paikalliseen valuuttaan Yhdysvaltain dollareiksi muunnettuna. Paikallinen valuutta muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi sinä päivänä, jolloin tapahtuma maksetaan käyttämällä muuntohetkellä julkistettuna olevaa vaihtokurssia. Kyseinen kurssin määritys tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan ja se perustuu valuutanvaihdon vakiomenetelmiin, mutta se saattaa erota luottokorttiyhtiöiden käyttämistä valuutanvaihtokursseista.
 8. Kun tapahtuma on maksettu kokonaisuudessaan, saattaa mennä vielä 6–8 viikkoa, ennen kuin pisteet (tai lentokilometrit, mikäli hotelli päättää myöntää lentokilometrejä tapahtumapisteiden lisäksi) näkyvät jäsenen tilillä.
 9. Tapahtumasuunnittelubonus on saatavilla sellaisille matkanvälittäjille/matkojen myyjille/konferenssisuunnittelijoille, jotka varaavat ja pitävät kelpuutetun tapahtuman.
 10. Hilton Honors™ -ohjelman tapahtumasuunnitteluohjelmaan osallistuvat lentoyhtiöohjelmat (mikäli sellaisia on) saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta. Kertyneet lentokilometrit ja myönnetyt palkinnot ovat kunkin osallistuvan lentoyhtiön palkinto-ohjelman ehtojen alaisia asiaankuuluvalla tavalla.
 11. Hilton Honors -ohjelman tapahtumasuunnittelubonus myönnetään hotellin harkinnan mukaan, eikä sitä välttämättä myönnetä kaikista ryhmätapahtumista. Muita rajoituksia saatetaan soveltaa.
 12. Hotellin "ei saapunut" -käytännön ja peruutusehtojen mukaisesti mitään pisteitä tai lentokilometrejä ei myönnetä "ei saapunut" -tilanteissa tai mikäli tapahtuma perutaan, jos jäsen on tehnyt luottokortilla taatun tapahtumavarauksen, mutta ei sen jälkeen pidäkään tapahtumaa, riippumatta siitä, onko jäsenen luottokortilta veloitettu mitään osaa tapahtumasta.
 13. Hilton Honors -jäsenyyteen, pisteiden ja lentokilometrien ansaitsemiseen sekä pisteiden lunastukseen sovelletaan Hilton Honors -ehtoja. Tapahtumasuunnitteluansaitsemiset ovat mitättömiä, jos paikallinen laki kieltää ne tai rajoittaa niitä.

Tapahtumabonusohjelma - Hotellit Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella

 1. Vain sopimuksessa määritelty henkilö on oikeutettu saamaan Hilton Honors -ohjelman tapahtumabonushotellipisteitä ja lentokilometrejä tapahtumaan liittyvistä oikeuttavista veloituksista. Tapahtumabonuksen määrä on hotellin harkinnan alaista ja se tulee neuvotella ja sopia tapahtumasopimuksessa. Hotelli voi päättää oman yksinomaisen harkintansa mukaan, kelpuutetaanko kyseessä oleva tapahtuma tapahtumabonusohjelmaan.
 2. Oikeuttaviin veloituksiin kuuluvat kaikki tapahtumaan liittyvät, tässä sopimuksessa nimetyn kokouksen tai tapahtuman järjestäjän maksamat kulut (listattu sopimuksessa). Tällaisia kuluja voi olla esim. kokoushuoneen vuokra, pitopalvelu ja vierashuoneet, ilman veroja ja palvelumaksuja. Mikäli huoneet tapahtumavieraille eivät sisälly tapahtumabonussopimukseen, oman tilinsä kautta huoneita varaavat jäsenet ovat oikeutettuja ansaitsemaan Points & Miles® -pisteitä yöpymisistään Hilton Honors-ehtojen mukaisesti. Mikäli tapahtumavieraiden huoneet sisältyvät tapahtumabonussopimukseen, kyseiseen tapahtumaan liittyen huoneita varaavat jäsenet eivät ole oikeutettuja ansaitsemaan pisteitä ja lentokilometrejä yöpymisestään. Hotelli voi päättää oman yksinomaisen harkintansa mukaan, ovatko veloitukset oikeuttavia veloituksia. Kelpuutetuksi tapahtumaksi saatetaan laskea rajoituksetta mikä tahansa ryhmä- tai liiketoimintakokous, mitkä tahansa tapahtumat, kuten häävastaanotot, sukukokoukset tai myynti- tai pitopalveluosaston kautta sovitut konferenssit, jotka on myyty julkistetuilla hinnoilla, joiden vähimmäisarvo on 1 000 USD * oikeuttavina veloituksina.
 3. Tarjous on voimassa vain uusille kokousvarauksille.
 4. Kutakin tapahtumaa kohtaan voidaan vaatia enintään 100 000 Hilton Honors-pistettä ja 100 000 lentokilometriä (tai vastaavaa riippuen lentoyhtiömarkkinointikumppanista).
 5. Ne jäsenet, jotka järjestävät kelpuutettuja tapahtumia Hilton-yritysketjun hotelleissa Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella, ovat oikeutettuja saamaan 1 Hilton Honors -bonuspisteen ja 1 lentokilometrin kutakin käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohti** tai 1,5 Hilton Honors -bonuspistettä kutakin käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohti.**
 6. Hilton Honors -tapahtumakrediitit ovat kuponkeja, joita voidaan ostaa käyttämällä Hilton Honors -pisteitä ja joita voidaan käyttää hyvityksenä tulevissa Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella sijaitsevien Hilton-yritysketjun hotelleissa tehtävissä varauksissa. Tapahtumakrediitit voidaan lunastaa soittamalla lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon ja mainitsemalla asianmukaisen palkintokoodin. Tapahtumakrediittikuponki lähetetään tämän jälkeen sinulle postitse tai sähköpostitse. Kokous-/tapahtumasuunnittelija esittää kupongin sitten hotellissa seuraavaa tapahtumaa varatessaan ja saa asiaankuuluvan alennuksen (150 USD, 250 USD tai 500 USD). Nämä kupongit ovat voimassa yhden vuoden lunastuspäivämäärästä.
 7. Tapahtumabonuksen saajan ei tarvitse olla rekisteröity hotellivieras tai osallistua tapaamiseen. Tapahtumabonuksen saajan tulee olla Hilton Honors -ohjelman jäsen saadakseen tapahtumaan liittyviä Hilton Honors -ohjelman Points & Miles® -pisteitä. Yksittäiset henkilöt voivat rekisteröityä Hilton Honors-ohjelmaan näiden kelvollisuusvaatimusten täyttämiseksi.
 8. Kelpuutetuista tapahtumista myönnetyt Hilton Honors-pisteet ja lentokilometrit perustuvat Yhdysvaltain dollareiksi muunnettuun paikalliseen valuuttaan.** Paikallinen valuutta muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi sinä päivänä, jolloin tapahtuma lopullinen maksu vastaanotetaan käyttämällä muuntohetkellä julkistettuna olevaa vaihtokurssia. Kyseinen kurssin määritys tapahtuu Hilton Honors Worldwiden yksinomaisen harkinnan mukaan ja se perustuu valuutanvaihdon vakiomenetelmiin.
 9. Kun tapahtuma on maksettu kokonaisuudessaan, saattaa mennä vielä 6–8 viikkoa, ennen kuin pisteet tai lentokilometrit näkyvät jäsenen tilillä.
 10. Hilton Honors -ohjelman tapahtumabonus on saatavilla matkanvälittäjille/matkojen myyjille/konferenssisuunnittelijoille, jotka varaavat ja pitävät kelpuutetun tapahtuman.†
 11. Hilton Honors -ohjelman tapahtumabonusohjelmaan osallistuvat lentoyhtiöt saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta. Kertyneet lentokilometrit ja myönnetyt palkinnot ovat kunkin osallistuvan lentoyhtiön palkinto-ohjelman ehtojen alaisia asiaankuuluvalla tavalla.
 12. Hilton Honors -ohjelman tapahtumabonus myönnetään hotellin harkinnan mukaan, eikä sitä välttämättä myönnetä kaikista ryhmätapahtumista. Muita rajoituksia saatetaan soveltaa.
 13. Hotellin "ei saapunut" -käytännön ja peruutusehtojen mukaisesti mitään pisteitä tai lentokilometrejä ei myönnetä "ei saapunut" -tilanteissa tai mikäli tapahtuma perutaan, jos jäsen on tehnyt luottokortilla taatun tapahtumavarauksen, mutta ei sen jälkeen pidäkään tapahtumaa, riippumatta siitä, onko jäsenen luottokortilta veloitettu mitään osaa tapahtumasta.
 14. Hilton Honors -jäsenyyteen, pisteiden ja lentokilometrien ansaitsemiseen sekä pisteiden lunastukseen sovelletaan Hilton Honors -ehtoja. Tapahtumabonusohjelma on mitätön sellaisilla alueilla, joilla se on lain kieltämää tai rajoittamaa.

*Vähintään 200 000 JPY Japanissa
**150 JPY Japanissa
†Lukuun ottamatta Japanissa sijaitsevia matkanvälittäjiä, joille voidaan antaa toimeksiantoja; vain Japanin hotelleissa

Pisteiden osto -ohjelma

 1. Jäsenet voivat ostaa pisteitä kahden seuraavan kanavan kautta:

  Ei-varauspisteiden osto: Pisteitä voidaan ostaa verkossa tai lähettämällä kirjallisen pyynnön, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon. Jäsenet voivat ostaa enintään 80 000 Hilton Honors-bonuspistettä kalenterivuodessa. Pisteet tulee ostaa 1 000 pisteen suuruisina lisäyksinä. Pisteiden ostoraja ja hinta voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Pisteiden kokonaishinta näytetään jäsenelle ostoprosessin aikana ennen lopullista ostoa. Kaikki ostot tulee suorittaa vain Yhdysvaltain dollareilla. Tämän kanavan kautta ostetut pisteet käsittelee Points.com, ja ostokset ovat Points.comin pisteostoksien ehtojen alaisia.

  Pisteiden osto varauksen yhteydessä: Ei-varauspisteostovaihtoehdon lisäksi jäsenet voivat ostaa pisteitä varausta tehdessään, jos jäsenellä ei ole tarpeeksi pisteitä palkintoyöpymisen lunastamiseksi. Jäsenet voivat ostaa rajattoman määrän pisteitä, enintään jäsenen haluaman palkintoyöpymisen lunastamiseen vaadittavaan kokonaispistemäärään asti. Jäsenten tulee ostaa nämä pisteet palkintoyöpymisen varausprosessin aikana joko luottokortilla verkossa tai puhelimitse soittamalla numeroon 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) Yhdysvalloissa. Hilton Honors saattaa oman yksinomaisen harkintansa mukaan rajoittaa milloin tahansa sitä pistemäärää, jonka jäsenet voivat ostaa tämän vaihtoehdon kautta, ja kyseinen raja saattaa muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämän vaihtoehdon kautta ostettujen pisteiden hinta riippuu ostettujen pisteiden määrästä ja se saattaa muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Pisteiden kokonaishinta näytetään jäsenelle varausprosessin aikana ennen lopullista ostoa. Kaikki ostot tulee suorittaa vain Yhdysvaltain dollareilla. Varauksen yhteydessä ostetut pisteet käsittelee Points.com, ja ostokset ovat Points.comin varauksen yhteydessä tehtyjen pisteostoksien ehtojen alaisia.
 2. Pisteidenosto-ohjelman kautta ostetut pisteet ovat Hilton Honors -ohjelman ehtojen alaisia.
 3. Uudet Hilton Honors -jäsenet voivat ostaa pisteitä 30 päivää rekisteröitymisen jälkeen, mikäli heidän tilillään näkyy toimintaa, mukaan lukien jokin yöpyminen (tässä määritetyllä tavalla) tai Hilton Honors -pisteiden ansaitseminen jonkin Hilton Honors -markkinointikumppanin kautta. Kun rekisteröitymisestä on kulunut 90 päivää, uusi jäsen on oikeutettu ostamaan pisteitä riippumatta tilillä tapahtuneista toiminnoista.
 4. Hilton Honors -pisteiden, pistepalkintojen tai muiden etujen myynti, vaihtokauppa, lahjoitus tai luovuttaminen muiden kuin Hilton Honorsin toimesta on nimenomaisesti kielletty. Hilton Honors -pisteet, mukaan lukien pisteet, jotka ostetaan pisteidenosto-ohjelmassa, voidaan siirtää toisille Hilton Honors -jäsenille. Pisteiden osto-ohjelman kautta ostetuista pisteistä suoritettu maksu ei ole palautettavissa.
 5. Pisteiden osto-ohjelman kautta ostetut pisteet asetetaan näkyviin jäsenen Hilton Honors -tilille välittömästi (mikäli välitöntä näkyviin asettamista estäviä teknisiä ongelmia ei ilmaannu).
 6. Kullekin Hilton Honors -jäsenelle tai kahdelle (2) jäsenelle, joilla on yksi yhteisen rahaston tili, on sallittua ostaa enintään neljäkymmentä tuhatta (80 000) ei-varauspistettä minä tahansa kalenterivuonna, ja varauksen yhteydessä ostetuille pisteille varauskohtaiset ja kalenterivuosikohtaiset rajat, jotka Hilton Honorsin oman harkinnan mukaan, saattavat muuttua. Mitään näiden rajojen yli meneviä pisteitä ei siirretä kenenkään jäsenen tilille riippumatta siitä, onko jäsen lähettänyt maksun kyseisistä pisteistä vai ei.
 7. Mikäli pisteiden tai rahasummien suhteen esiintyy jotain epäjohdonmukaisuutta, näiden ehtojen alaiset laskutoimitukset perustuvat Hilton Honorsin rekistereissä oleviin tietoihin ja Hilton Honorsin rekistereissä olevat tiedot ovat vallitsevia suhteessa kaikkiin muihin rekistereihin. Kaikenlainen Hilton Honors -pisteiden epäasianmukainen käyttö johtaa tällaisten pisteiden välittömään takavarikkoon, ja se saattaa myös johtaa kaikkien jäsenen tilillä olevien pisteiden takavarikkoon ja/tai jäsenen erottamiseen Hilton Honors -ohjelmasta Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.
 8. Kaikki ostetut pisteet muodostavat ensimmäiset lunastetut pisteet kyseisen ostavan jäsenen vaihtaessa pisteitään johonkin palkintoon.
 9. Hyödyntämällä pisteidenosto-ohjelmaa jäsen ilmaisee tiedostavansa ja hyväksyvänsä nämä ehdot.
 10. Hilton Honors -jäsenyyteen, Points & Miles® -pisteiden ansaitsemiseen sekä pisteiden lunastukseen sovelletaan Hilton Honors -käyttöehtoja. Hilton Honors pidättää itsellään oikeuden muuttaa Hilton Honors -ohjelman sääntöjä, määräyksiä, ehtoja, matkapalkintoja, kynnyksiä sekä erikoistarjouksia milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Hilton Honors pidättää itsellään myös oikeuden lopettaa pisteidenosto-ohjelman kuuden (6) kuukauden yleisellä ennakkoilmoituksella.

Hilton Honors -pisteiden jakaminen ja pisteiden siirto

Hilton Honors -jäsenet voivat siirtää Hilton Honors -pisteitään toiselle Hilton Honors -jäsenelle pisteiden jakamisen kautta tai 1:1-siirron kautta 1 000 pisteen askelmissa 500 000 pisteeseen asti. Kukin Hilton Honors -jäsen voi lähettää korkeintaan viisisataatuhatta (500 000) pistettä ja vastaanottaa kaksi miljoonaa (2 000 000) pistettä pisteiden jaon tai siirron kautta yhteensä kalenterivuotta kohden. Kukin Hilton Honors -jäsen voi suorittaa korkeintaan kuusi (6) siirtoa toisten jäsenten tileille sekä kuusi (6) Hilton-pisteidenjakotapahtumaa kalenterivuotta kohden. Kutsuja pisteidenjakoon osallistumisesta ei pidetä tapahtumina. Tapahtumat viittaavat pisteiden siirtoon toisen jäsenen tilille joko 1:1-tilisiirtojen tai pisteidenjaon perusteella.

Pisteitä, jotka ylittävät nämä rajat, ei lähetetä kenenkään jäsenen tilille. Rajat on määritetty Hilton Honors Worldwide L.L.C. -yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaisesti, ja ne saattavat muuttua.

Uusi Hilton Honors -jäsen voi jakaa, siirtää tai vastaanottaa pisteitä 30 päivää rekisteröitymisen jälkeen, jos hänellä on toimintoja tilillään.  Kun rekisteröitymisestä on kulunut 90 päivää, uusi jäsen on oikeutettu jakamaan, siirtämään tai vastaanottamaan pisteitä riippumatta tilillä tapahtuneista toiminnoista.

Hilton Honors -pisteiden, palkintojen tai muiden etujen myynti muiden kuin Hilton Honorsin toimesta on nimenomaisesti kielletty. Kaikenlainen Hilton Honors -pisteiden epäasianmukainen käyttö johtaa tällaisten pisteiden välittömään takavarikkoon ja pidättämiseen, ja se saattaa myös johtaa kaikkien jäsenen tilillä olevien pisteiden takavarikkoon ja jäsenen erottamiseen Hilton Honors -ohjelmasta Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Sähköpostiosoite on pakollinen, ja sitä käytetään vain tilitapahtumiin ja tähän tapahtumaan liittyvään markkinointiviestintään. Kaikki Hilton Honors -ehdot ovat voimassa.

Hilton Honors Points Reinstate

Hilton Honors members can reinstate up to 1 000 000 expired Hilton Honors Points. Only Points balances that have expired in the previous 18 months are eligible for reinstatement. Only one reinstatement transaction is permitted per Hilton Honors account. Email address is required and will only be used for transaction and marketing communications related to this purchase. Points reinstated do not count towards elite tier qualification. Points.com and Hilton Honors reserve the right to terminate this reinstatement program at any time.

Yhteinen Hilton Honors -rahasto

 1. 1. huhtikuuta 2004 lähtien uudet Hilton Honors -ohjelman yhteisen rahaston tilit eivät ole enää saatavilla. Henkilöt, joilla 31. maaliskuuta 2004 on yhteisen rahaston tili saavat jatkossakin yhteisen rahaston etuja.
 2. Hilton Honors -ohjelman yhteisen rahaston etujen tarkoitus on antaa laillisesti naimisissa olevien parien yhdistää ansaitut pisteensä palkintoja varten ja/tai yhdistää yöpymis-/pisteansaitsemisensa erityisiä tarjouskampanjakelpuutuksia tai Elite-kelpuutusta varten. Hilton Honors-ohjelman yhteinen rahasto ei ole tarkoitettu kaksinkertaisten bonusten ja/tai palkintojen myöntämiseen.
 3. Hilton Honors-ohjelman yhteisen rahaston tilit ovat saatavilla vain pareille, jotka ovat laillisesti naimisissa heidän vakituisen asuinmaansa, -osavaltionsa tai -maakunnan lakien mukaan.
 4. Kaikista Hilton Honors-ohjelman yhteisen rahaston 1. tammikuuta 1990 ja 31. maaliskuuta 2004 välisenä aikana yhdistetyistä tileistä vain yksi Hilton Honors-ohjelman rekisteröitymis- tai aktivoimisbonus sallitaan yhteistilillä.
 5. Kumpikin Hilton Honors -ohjelman yhteiseen rahastoon osallistuvista puolisoista saa saman Hilton Honors -tilinumeron. Hilton Honors -yhteisrahaston perustamishetkellä toisen puolison nimi ja osoite osoitetaan Hilton Honors -postien vastaanottajaksi.
 6. Vain yksi tiliote toimitetaan kutakin Hilton Honors-yhteisrahastotiliä kohti. Kumman tahansa puolison keräämä yksittäinen matkustaminen näkyy yhdistetyllä Hilton Honors-yhteisrahaston tiliotteella. Palkintoa pyydettäessä pisteet vähennetään yhdistetystä pistesaldosta. Henkilökohtaisia saldoja ei ylläpidetä eivätkä ne ole saatavilla Hilton Honors-yhteisrahaston osapuolille.
 7. Kumpi tahansa puolisoista voi yksin toimiessaan käyttää mitä tahansa määrää pisteistä tai kaikki pisteet pyytääkseen mitä tahansa sellaista palkintoa (tai palkintoja), johon Hilton Honors -yhteisrahastolla on pisteitä riittävästi. Hilton Honors ei ole korvausvastuussa eikä ota mitään vastuuta jäsenten välisistä Hilton Honors -yhteisrahastoon kerättyjen pisteiden käyttöön liittyvistä erimielisyyksistä tai kiistoista.
 8. Mikäli toinen jäsenistä kuolee, Hilton Honors -yhteisrahaston pisteet siirtyvät eloonjääneelle puolisolle. Mikäli avioliitto purkautuu, 50 % Hilton Honors -yhteisrahaston pisteistä menee kummallekin jäsenelle. Kummankin puolison tulee allekirjoittaa tilin lakkauttamispyyntö. Hilton Honors saattaa vaatia virallisen asiakirjan, joka todistaa kuoleman tai avioliiton purkamisen. Hilton Honors ei ole korvausvastuussa eikä ota mitään vastuuta jäsenten välisistä Hilton Honors -yhteisrahaston lakkauttamiseen liittyvistä erimielisyyksistä tai kiistoista. Tässä erityisesti mainittuja tilanteita lukuun ottamatta kertyneet pisteet tai palkintotodistukset eivät ole siirtokelpoisia kuolemantapauksen johdosta, osana jotain perhesuhdeasiaa, tai muutoin jonkun oikeudellisen toimen johdosta.
 9. Kaikkia Hilton Honors-ohjelman ehtoja sovelletaan Hilton Honors-yhteisrahaston tileihin ja osapuoliin. Kaikki ohjelman ehtojen tulkinta tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Antamasi suostumus suorittamallemme henkilötietojesi käytölle

Käsittelemme henkilötietojasi Hiltonin maailmanlaajuisen tietosuojakäytännön ("tietosuojakäytäntö") mukaisesti.

Tämän lisäksi osallistuessasi Hilton Honors-ohjelmaan saatamme kerätä sinusta lisähenkilötietoja. Saatamme myös käyttää ja jakaa henkilötietojasi alla kuvatuilla tavoilla tietosuojakäytännössä kuvattujen tapojen lisäksi. Nämä ehdot ovat Hilton Honors-ohjelman jäsenten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lisäys varsinaiseen tietosuojakäytäntöön. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, sinun ei tule liittyä Hilton Honors-ohjelmaan.

Keräämiimme lisähenkilötietoihin lasketaan tiedot, joita annat rekisteröityessäsi Hilton Honors-ohjelmaan tai hallinnoidessasi profiiliasi verkossa. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee antaa nimesi, fyysinen osoitteesi sekä sähköpostiosoitteesi. Hallinnoidessasi profiiliasi verkossa sinulla on mahdollisuus antaa lisätietoja suosimistasi lentoyhtiökumppaneista ja niiden kanta-asiakasohjelmiin liittyvät tilinumerosi, lisätietoja huonetyyppimieltymyksistä, kieliasetuksista, luottokorttitileistäsi, asetuksista liittyen Hilton-yritysketjuun kuuluvien yhtiöiden uutisten, tarjousten ja tietojen vastaanottamiseen, sekä luoda itsellesi käyttäjätunnus ja salasana.

Tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttöjen ja jakamisten lisäksi saatamme käyttää ja jakaa olennaisia osia henkilötiedoistasi Hilton Honors-ohjelman hallinnoimiseksi. Tähän saattaa sisältyä henkilötietojesi jakaminen liiketoimintakumppaneidemme kanssa hyvittääksemme sinulle Hilton Honors-ohjelmaan osallistumisen kautta ansaitsemiasi lentokilometrejä tai muita etuja.

Rekisteröitymällä annat suostumuksesi myös sille, että tietojasi siirretään maihin, joissa tiedonkäsittelylaitoksiamme, liiketoimintaoperaatioitamme ja hotelleitamme sijaitsee, mukaan lukien Yhdysvallat sekä muut maat, joissa tietosuojalait saattavat erota oman kotimaasi laeista.

Varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajan tasalla, saatamme myös jakaa tietojasi kolmansien osapuolten kanssa päivittääksemme ja tehostaaksemme sinusta säilyttämiemme tietojen laatua ja sisältöä.

Jäsenenä saatat myös saada meiltä ylimääräisiä tiedotteita, mukaan lukien Hilton Honors-tiliotteet, kolmansien osapuolten uutiset ja Hilton Honors-ohjelman jäsenille erityisesti suunnatut tarjoukset sekä tuotemerkit yhdistävän toiminnan (co-branded) viestit liikekumppaneiltamme. Tiettyjen tasojen jäsenet saattavat saada meiltä myös yöpymisen jälkeisiä sähköpostiviestejä. Viestien vastaanottamista on mahdollista muuttaa kirjautumalla verkossa omalle tilille ja hallinnoimalla siellä omia tilauksia tai ottamalla meihin yhteyttä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Saatamme aika ajoin muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla tarkistetut ehdot verkkosivustollamme. Saatamme myös muuttaa aika ajoin tietosuojakäytäntöä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Hilton Honors-ohjelmaan osallistumisen jatkaminen näihin ehtoihin tai tietosuojaan tehtyjen muutosten jälkeen merkitsee, että hyväksyt kyseiset muutokset.

Osallistumisehdot

HILTON HONORS TARJOAA HILTON HONORS -OHJELMAN, NÄMÄ JA MUUT AINEISTOT SEKÄ MUUT PALVELUT JA TUOTTEET SELLAISENAAN ("AS-IS"), JA YHTIÖ KIELTÄYTYY NIMENOMAISESTI, SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ANTAMASTA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SOVELTUVUUDESTA, SUUNNITTELUSTA, TARKKUUDESTA, KYKENEVÄISYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA, KAPASITEETISTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SAATAVUUDESTA. Hyväksyt myös, että Hilton Honors ei takaa tai esitä takeita siitä, että Hilton Honors -ohjelma tai kyseiset tuotteet tai palvelut olisivat keskeytymättömiä, ettei niissä ole laiminlyöntejä tai virheitä tai siitä, että puutteet oikaistaan tai että muutokset pannaan täytäntöön. HILTON EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN, SIIHEN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, HUOLIMATTOMUUS, VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA TAI OHEISVAHINGONKORVAUKSISTA, JOITA SYNTYY HILTON HONORS -OHJELMASTA TAI KYSEISISTÄ TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA, VAIKKA HILTON HONORSIN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE OLISIKIN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli seuraamuksellisten tai oheisvahingonkorvausten poissulkemista tai rajoittamista, joten kyseiset poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Sellaisessa tapauksessa, että Hilton Honors katsotaan korvausvelvolliseksi tällaisiin asioihin liittyvissä vahingonkorvausasioissa, ainoa sinuun kohdistuva oikaisu rajoittuu takaisinmaksuun niistä palveluista tai tuotteista, joista olet maksanut korvausvelvollisena pidettävälle taholle, ja joita tällainen taho ei ole toimittanut. Luovut täten kaikista oikeuksistasi viedä mitään kyseisiin asioihin liittyvää vaadetta tai riita-asiaa mihinkään oikeusistuimeen sen jälkeen, kun sellaisen toiminnan, tapahtuman, olosuhteen tai laiminlyönnin, johon vaade tai riita-asia perustuu, ensimmäisestä ilmaantumisesta on kulunut kaksi (2) vuotta. Mikäli jokin tai jotkut näiden virallisten sääntöjen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kaikki muut tässä esitetyt määräykset pysyvät edelleen täysin voimassa ja pätevät edelleen. Mikäli Hilton Honors ei käytä kaikkia Hilton Honorsille tässä annettuja oikeuksia jonkun tässä sopimuksessa esitettyjen sattumusten johdosta, ei se muodosta tällaisista oikeuksista luopumista kyseisten sattumusten tapahtuessa uudelleen.

 
Powered By OneLink