Vilkår og betingelser for Hilton Honors

Effektiv dato: 1. mars 2017. Følgende erstatter alle tidligere vilkår og betingelser. Ved deltakelse eller fortsatt deltakelse etter effektiv dato, samtykker du i følgende:

Følgende informasjon utgjør grunnlaget for deltagelse i Hilton Honors-premieringsprogram («Hilton Honors» eller «program»). Disse vilkårene og betingelsene («vilkår og betingelser») er ment for å beskytte medlemmene av Hilton Honors («medlemmer») og Hilton Honors Worldwide, L.L.C. («Hilton Honors» eller «vi»). Din deltakelse i dette programmet vil styres av disse vilkårene og betingelsene, og det er ditt ansvar å lese og forstå dem alle.

Hvis du trenger avklaringer eller ytterligere informasjon, kan du kontakte nærmeste Hilton Bestillings- og kundeservice eller sende en e-post til HiltonHonors@hilton.com. Merk imidlertid at vilkårene og betingelsene for Hilton Honors Program-programmet ikke kan erstattes eller endres uten skriftlig meddelelse fra Hilton Honors.

Generelt

 1. Medlemskap i Hilton Honors-programmet og fordelene ved et slikt medlemskap tilbys av Hilton Honors, et heleid datterselskap av Hilton Domestic Operating Company Inc, etter eget skjønn. Hilton Honors er definert som Hilton Honors Worldwide, L.L.C., deres datterselskaper, tilknyttede selskaper, konsulenter, ledere, partnere, ansatte og representanter.
 2. Vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet styres av og fortolkes i henhold til lovgivningen i staten New York, USA, uten å gi gyldighet til noen lovvalg eller konflikt mellom lovregler eller -bestemmelser som ville føre til håndhevelse av andre statlige lover. Krav kan ikke løses gjennom noen form for gruppesøksmål. Ved å delta i Hilton Honors-programmet samtykker medlemmer i at jurisdiksjonen for alle rettsaker vil være Eastern District of Virginia eller, hvis det ikke er en føderal jurisdiksjon, skal jurisdiksjonen være i Fairfax, Virginia. Programmets vilkår og betingelser beskrives her erstatter alle tidligere vilkår og betingelser for programmet.
 3. Medlemskap i og søknad om medlemskap i Hilton Honors-programmet ugyldiggjøres dersom det er forbudt i henhold til lovgivning i hjemlandet til medlemmet eller søkeren.
 4. Programmet har ingen forutbestemt opphørsdato og kan fortsette til Hilton Honors avgjør at programmet skal avsluttes, når som helst, med eller uten varsel. Medlemmer vil ha tolv måneder fra datoen som programmets opphør blir kunngjort til å tjene opp poeng og innløse en ønsket premiering. Dette betyr at, uavhengig av hvor mye du deltar i programmet, din rett til å tjene poeng og innløse premieringer kan bli avsluttet av Hilton Honors tolv måneder etter at Hilton Honors kunngjør avslutning av programmet.
 5. Hilton Honors forbeholder seg retten til å tilføye, endre, slette eller på annen måte endre regler, prosedyrer, betingelser, fordeler eller premieringer som gjelder for programmet etter eget skjønn, med eller uten varsel, selv om slike endringer kan påvirke verdien av poeng eller premieringssertifikater eller bekreftelser som allerede er inntjent. Dette betyr at Hilton Honors kan gjøre endringer som kan påvirke, men ikke er begrenset til, hoteller i Hiltons portefølje, tilknyttede reisepartnere, regler for opptjening av Hilton Honors-poeng, innløsing av Hilton Honors-poeng, regler og prosedyrer for bruk av premieringer, fortsatt tilgjengelighet for premieringer, premieringstyper og detaljene for spesialtilbud.
 6. Kun personer som har oppnådd myndighetsalder i den jurisdiksjonen de bor kan registrere seg i Hilton Honors og bli medlemmer (definert som personer som er blitt godkjent som medlemmer av Hilton Honors). Selskaper, foreninger eller grupper kan ikke registrere seg i Hilton Honors. Ektepar som blir medlemmer i Hilton Honors Mutual Fund innen 1. april 2004 kan delta sammen gjennom Hilton Honors Mutual Fund.
 7. Medlemskap i programmet gir medlemmer retten til å tjene opp poeng, som kan løses inn for premier i henhold til programmets vilkår og betingelser. Medlemsfordeler og premier tilbys i god tro, men er ikke tilgjengelig hvis forbudt i henhold til gjeldende lover eller forskrifter i medlemmets hjemland.
 8. Medlemmer kan ikke opprettholde medlemskap i eller tjene opp poeng på flere kontoer.
 9. Hilton Honors forbeholder seg retten til å avslutte ethvert medlemskap i Hilton Honors, inkludert medlem med Elite-status (inkludert Silver Elite-, Gold Elite-, og Diamond Elite-medlemmer) som bruker programmet på en måte som ikke er overensstemmende med vilkårene og betingelsene eller hensikten med programmet, eller noen del av programmet; inkludert, men ikke begrenset til, innløsning av bonuspoeng eller sertifikatbruk. Hilton Honors forbeholder seg også retten til å avslutte medlemskapet for ethvert medlem som Hilton Honors mener, eller hvis det er rimelige grunner til å mistenke, etter eget skjønn, har:
  1. handlet på en måte som ikke er overensstemmende med lokale eller føderale lover, vedtekter eller bestemmelser,
  2. overtrådte eller begikk brudd på Vilkår og betingelser knyttet til Programmet,
  3. var involvert i uredelig eller uærlig atferd, tyveri, misbruk eller udåd i forbindelse med kontoen, inkludert, men ikke begrenset til, alt som måtte involvere innløsing av bonuspoeng, sertifikatbruk eller andre medlemsfordeler,
  4. vært involvert i uforskammet, uærlig, urovekkende, upassende, støtende eller fiendtlig atferd, enten av fysisk, verbal eller skriftlig natur, mot ethvert hotell inkludert i Hiltons portefølje, eller deres gjester eller ansatte, eller mot Hilton eller noen av dets ansatte eller leverandører, eller
  5. har unnlatt å betale regninger eller kontoer knyttet til Hilton eller et av hotellene i Hiltons portefølje.
  Slikt opphør av medlemskap kan føre til tap av alle opptjente poeng, samt kansellering av Hilton Honors-sertifikater, fordeler og privilegier, inkludert tap av enhver tilknyttet Elite-status. I tillegg til opphør av Hilton Honors-medlemskapet, skal Hilton Honors ha retten til å iverksette passende administrative og/eller juridiske tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, straffeforfølgelse, som anses som nødvendige etter eget skjønn.
 10. Salg eller byttehandel av Hilton Honors-poeng, -sertifikater, premiebekreftelser eller andre Hilton Honors-fordeler av andre enn Hilton Honors, er forbudt. Alle poeng, sertifikater eller fordeler som Hilton Domestic Operating Company Inc. etter eget skjønn anser for å ha blitt overført, solgt eller overdratt i strid med programmets vilkår og betingelser kan bli konfiskert eller kansellert.
 11. Alle fortolkninger av programmets vilkår og betingelser skal gjøres etter Hilton Honors eget skjønn.
 12. Uttrykket «hotell i Hiltons portefølje» som det brukes i disse vilkårene og betingelsene er definert som et hotell som deltar i Hilton Honors-programmet. Alle Hampton by Hilton™-hoteller i Fastlands-Kina er unntatt fra Hilton Honors-programmet.
 13. Medlemmer som ikke har kvalifisert aktivitet som definert i punkt a. - d. nedenfor i en 12 etterfølgende månedsperiode, kan bli fjernet fra programmet og er underlagt konfiskering av alle opptjente poeng. Etter Hilton Honors skjønn, kan slike medlemmer få tillatelse til å forbli i programmet og fjernet etter fem års inaktivitet. For å beholde opptjente Hilton Honors-poeng, må medlemmet gjøre ett av følgende innen en 12 etterfølgende månedsperiode:
  1. bo på et hotell i Hiltons portefølje i henhold til vilkårene her;
  2. tjene Hilton Honors-poeng gjennom en tredjepartkilde for Hilton Honors poengopptjening, inkludert et Hilton samproduktkredittkort, i henhold til dets vilkår;
  3. kjøpe Hilton Honors-poeng; eller,
  4. gi bort poeng via Hilton Honors Giving Back programmet.
 14. Ved manglende utførelse av punkt (a), (b), (c) eller (d) som beskrives ovenfor vil resultere i konfiskering av alle opptjente poeng, og etter fem års inaktivitet, deaktivering av medlemmets konto. Et medlem kan ikke få tilbake poeng som er konfiskerte, men medlemmet kan begynne å tjene opp poeng på nytt. Eventuelle premieringer som er innløst av medlemmet før poengene konfiskeres (så som en hotellbestilling som er gjort eller verdikupong på bilutleie) er fremdeles gyldige. Dette gjelder fra registreringsåret, inkludert, men uten begrensning, det første medlemsåret. Medlemmer som ikke betaler lånrelaterte betalinger som forfaller og skyldes Hilton Grand Vacations®, inkludert, men ikke begrenset til, avdrag, renter, forsinkelsesgebyr og serviceavgifter er underlagt konfiskering av poeng tilsvarende beløpet av poeng som er opptjent i forbindelse med Hilton Grand Vacations®. Videre vil medlemmer som ikke betaler forfalte beløp til Hilton Grand Vacations® bli utsatt for inndragelse av Elite-medlemsstatus som er opptjent gjennom Hilton Grand Vacations®.
 15. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for å holde seg oppdatert om programmets vilkår og betingelser, samt antall poeng de har på kontoen. Hilton Honors kan forsøke, men er ikke forpliktet til, å sende korrespondanse til aktive medlemmer for å informere dem om interesseområder, inkludert varsling av poenginndragelse eller programendringer. Hverken Hilton Honors eller tredjeparts selskaper som deltar som markedsføringspartnere i programmet («markedsføringspartnere») skal være ansvarlige for noen feil å gjøre dette og skal ikke være ansvarlige for feil eller unøyaktig gjengivelse av medlemmets kontaktinformasjon, for problemer relatert til noe utstyr eller programmering tilknyttet med eller som brukes av medlemmet, for noen menneskelig feil, avbrudd, sletting, utelatelser, defekter eller linjefeil i noe telefonnettverk eller elektronisk overføring, for problemer relatert til datautstyr, programvare manglende evne til å få tilgang til nettstedet eller nettbaserte tjenester, for noen annen teknisk eller ikke-teknisk feil eller svikt, for tapt, sen, stjålet, uleselig, ufullstendig, feil overført, feiladressert, ødelagt eller manglende porto eller annen post eller e-post av hvilken som helst årsak.
 16. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for å opprette privat kontotilgangsinformasjon og for opprettholdelse av sikkerheten for den informasjonen. Hvis informasjonssikkerheten misligholdes av et medlem eller en tredjepart, skal ikke Hilton Honors være ansvarlig for noe tilgang til den kontoen som ikke er autorisert av medlemmet, oppsamling av poeng, innløsing av poeng eller annen kontoaktivitet som oppstår som et resultat av dette. Ikke i noe tilfelle skal Hilton Honors være ansvarlig for å refundere medlemmet eventuelle poeng som er innløst eller annen skade eller tap som påstås å være et resultat av uautorisert tilgang. Hvis et medlem blir oppmerksom på eventuell bedragersk aktivitet, inkludert uautorisert innløsing av medlemspoeng eller premier, må medlemmet rapportere den bedragerske aktiviteten til Hilton Honors skriftlig, innen 90 dager etter forekomsten, og oppgi all ytterligere forespurt informasjon og samarbeide med Hilton Honors for å ha krav på å få erstattet tapte poeng eller premier, som kan tildeles etter Hilton Honors sitt eget skjønn.
 17. Hvert medlem er ansvarlig for å informere Hilton Honors om endringer i kontaktinformasjonen.
 18. Opptjente poeng og premiesertifikater og -bekreftelser er ikke medlemmenes eiendel. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, er hverken opptjente poeng eller premiesertifikater/-bekreftelser overførbare ved noe som helst tilfelle eller på annen måte legalpant. Poeng og sertifikater som er opptjent av Mutual Fund-medlemmer kan imidlertid brukes av begge ektefeller som står oppført på kontoen.
 19. Spesifikke programfordeler og -tjenester er etablert for alle medlemmer. Fordeler og tjenester som tilbys av de ulike hotellene i Hiltons portefølje kan imidlertid variere. Hvis Hilton Honors eller noen av Hilton Honors' markedsføringspartnere feilaktig nekter et medlem en opptjent poengsum eller fordel, vil ansvaret til Hilton Honors eller markedsføringspartneren være begrenset til en verdi som tilsvarer verdien på den opptjente poengsummen eller fordelen, som bestemt av Hilton Honors etter eget skjønn.
 20. Hilton Honors er ikke ansvarlig, og påtar seg ikke noe ansvar, for endringer eller opphør av markedsføringspartneres tjenester eller produkter som kan påvirke programpremieringene som tilbys, opptjeningen av poeng eller devalueringen av sertifikater.
 21. Ikke noe i vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet er beregnet på eller skal fortolkes som opprettelse eller etablering av noe byrå-, partnerskaps- eller samarbeidsforhold mellom Hilton Honors markedsføringspartnerne.
 22. I tilfelle av død, kan poeng på medlemmets konto overføres til et annet aktivt medlem ved Hilton Honors' mottak og godkjenning av forespurt dokumentasjon og informasjon. Se nødvendig informasjon om overføring av fordeler til det avdøde medlemmet For å være kvalifisert må overføring etterspørres, og alle nødvendige dokumenter og opplysninger må være gitt innen ett år fra datoen for medlemmets død. Enhver overføring avhenger av skjønnet til Hilton Honors. Alle avgjørelser som blir tatt av Hilton Honors som svar på en anmodning om overføring, er endelige og er ikke gjenstand for ytterligere vurdering eller diskusjon. Elitestatus kan ikke overføres. Slike poeng som er oppnådd av et medlem vil ikke telle mot en elitestatus gjennom en slik overføring.

Opptjening av poeng

 1. Hilton Honors-poeng kan kun opptjenes for hotellopphold på hoteller i Hiltons portefølje. Deltakende hoteller i Hiltons portefølje kan endres når som helst, uten varsel. Se individuelle hotelloppføringer på Hilton.com eller på HiltonHonors.com for å se hvilke hoteller som deltar. Alle Hampton by Hilton™-hoteller i Fastlands-Kina er unntatt fra Hilton Honors-programmet. Hvis et hotell ikke lenger er i Hiltons portefølje, vil alle opphold etter slik dato ikke lenger kvalifisere for opptjening av Hilton Honors-poeng uavhengig av når bestillingen ble gjort.
 2. For å tjene Hilton Honors-poeng for hotellopphold, må et medlem være en registrert, betalende gjest på et deltakende hotell i Hiltons portefølje og oppfylle alle betingelsene som beskrives her. Medlemmer kan også tjene Hilton Honors-poeng for kvalifiserte avgifter på Hilton Honors-kredittkort. En liste over slike kredittkort er tilgjengelig her, underlagt vilkårene som beskrives i kortmedlemsavtalen. Se vilkårene og betingelsene for kredittkortet for ytterligere informasjon. Fra tid til annen kan poeng også tjenes for andre aktiviteter, som angitt av Hilton HHonors.
 3. Et «opphold» defineres som totalt antall etterfølgende netter på samme hotell, uavhengig av om en gjest sjekker ut og sjekker inn igjen. Spesifikt utelukket fra definisjonen av et «opphold« er følgende typer ikke kvalifiserbare opphold.
  • salg/turoperatørpakker;
  • priser for ansatte;
  • rabatterte priser fra reisebyråer;
  • eksklusive pakker for innehavere av kasinokort;
  • uautoriserte medlemmer som bor på hoteller til Go Hilton Team Member eller Family & Friends Travel-priser;
  • opphold garantert ved bruk av Hilton Grand Vacations Club- og Hilton Club timeshare-programmer, Hilton Grand Vacations markedsføringspakker med salgspresentasjonskrav;
  • inkluderte eller nedsatte rom;
  • NET-gruppepriser;
  • Series- eller IT-gruppepriser;
  • avtalte Entertainment- eller Encore-priser;
  • bestillinger gjort på tredjeparters nettsteder (uavhengig av prisen som er betalt); og
  • bestillinger via «skjulte» kanaler hvor merket muligens ikke er kjent ved kjøpstidspunktet.
  Hilton Honors-poeng (eller kreditt for opphold) kan ikke tjenes inn (inkludert som en My Way-fordel) for eller under ikke-kvalifiserende opphold, inkludert, men ikke begrenset til, kontogebyrer påløpt under ikke-kvalifiserende opphold. Hvis minst en natt av medlemmets opphold betales med Hilton Honors-poeng, anses hele oppholdet for å være et «bonusopphold» og Hilton Honors-poeng kan tjenes opp for oppholdet. Deltakende hotell vil bestemme om påløpte kostnader for oppholdet er kvalifiserende for poeng, bortsett fra at poeng ikke kan tjenes for påløpte kostnader hos Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® og Home2 Suites by Hilton®.
 4. Ingen poeng, flybonuspoeng eller kreditt mot medlemsstatus vil bli gitt for «manglende oppmøte» når et medlem har garantert en bestilling med et kredittkort med deretter ikke sjekker inn på hotellet. Dette gjelder uansett om medlemmets kredittkort er belastet for noen del av det reserverte oppholdet i henhold til hotellets retningslinjer for «manglene oppmøte».
 5. Et medlem kan tjene basispoeng for opptil to rom per opphold, hvis alle kvalifiserende kostnader for begge rommene betales på en konto. Basispoeng vil gis for alle kvalifiserende kontogebyrer påløpt for begge rommene. Uttrykket «kvalifiserende kontogebyrer» er definert nedenfor. Bonuspoeng utstedt på basispoeng, inkludert medlemsstatusbonus (15 %, 25 % eller 50 %, avhengig av medlemsstatus), bonuspoeng opptjent gjennom Hilton Honors-poeng og inntjeningsalternativ for Hilton Honors-poeng og kampanjer med doble eller tredoble basispoeng, vil gjelde for de totale basispoengene som er inntjent for begge rommene. For alle andre bonuser, inkludert Hilton Honors' markedsføringspartner bonuspoeng og andre kampanjebonuser, vil bonuspoeng bare gis for ett rom. For formålet av å oppnå medlemsstatus, kan et medlem få poeng for ett opphold for kun ett rom. For formålet av å tjene flybonuspoeng for opphold, kan bonuspoeng bare tjenes for ett rom.
 6. «Doble poeng» betyr at medlemmet vil få en bonus som tilsvarer antall basispoeng opptjent under et opphold. «Tredoble poeng» betyr at medlemmet vil få en bonus som på dobbelt av antall basispoeng opptjent under et opphold. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status.
 7. Medlemmer tjener Hilton Honors-basispoeng hvor hver kvalifiserende amerikanske dollar (eller annen tilsvarende valuta) som belastes hotellregningen til et individuelt medlem («kvalifiserende folio») for opphold på deltakende hoteller i Hiltons portefølje.
 8. For Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ og Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations®-hoteller, betyr uttrykket «kvalifiserende kontogebyrer»: rompris, mat og drikke, telefon, klesvask, betalingsfilmer, underholdning og rekreasjonsfasiliteter samt andre påløpte kostnader som belastes medlemmets rom under medlemmets opphold. Mat på rommet eller andre kostnader som ikke faktureres rommet til et medlem under et opphold, er ikke kvalifisert for poeng. Slike hoteller i Hiltons portefølje kan utelates for formålet av poengoppsamling, påløpte kostnader av ikke-tilknyttede hotellentiteter som ikke eies og/eller drives av hotellet, inkludert, men ikke begrenset til, mat- og drikkeutsalg, gavebutikker, apotek, klær, galleri eller spesialbutikker, rekreasjons- eller underholdningsavtaler. For hoteller i kjedene Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® og Homewood Suites by Hilton® , betyr uttrykket «kvalifiserende kontogebyrer» kun rompris. Kostnader i forbindelse med banketter eller andre cateringfunksjoner anses ikke som «kvalifiserende kontogebyrer» for formålet av opptjening av poeng, med unntak av poeng som er opptjent fra kvalifiserende møter eller arrangementer gjennom Hilton Honors-programmene Event Planner og Event Bonus. Kontogebyrer som påløper under et ikke-kvalifiserende opphold, anses ikke som «kvalifiserende kontogebyrer».
 9. Alle pågjeldende føderale, statlige eller lokale skatter og avgifter, inkludert, men ikke begrenset til, byskatt, anses ikke som «kvalifiserende kontogebyrer» og vil bli utelatt for formålet av opptjening av poeng for hotellopphold.
 10. Medlemmer kan ikke tjene flere enn 100 000 basispoeng under ett opphold, uavhengig av summen av kvalifiserende kontogebyrer, med unntak av hoteller i Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton og Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq-hoteller som ikke har noen øvre grense.
 11. Poeng som gis for opphold på hoteller i Hiltons portefølje utenfor USA, vil være basert på lokal valuta omregnet til USD. Lokal valuta vil bli omregnet til USDA ukentlig, ved bruk av en offentlig valutakurs gjeldende ved tidspunktet for omregningen. Denne kursen vil bli fastsatt etter eget skjønn av Hilton Honors basert på standard valutaomregningsmetoder, men kan variere fra ulike valutaomregningskurser som benyttes av kredittkortselskaper.
 12. Et medlem med en individuell hotellfaktura som faktureres direkte til et firma og medlemmet er ansvarlig for autorisasjon for oppgjør ved utsjekking, kvalifiserer for Hilton Honors-poeng som beskrevet her. Avtaler om gruppefakturering hvor kostnader for flere rom settes på én hotellregning og faktureres et firma eller en fellesadresse eller som gjøres opp ved utsjekking av én person kvalifiserer ikke for Hilton Honors-poeng. Påløpte kostnader (som belastes et medlems rom) som betales direkte av medlemmet ved utsjekking kvalifiserer for poeng. Påløpte kostnader som faktureres en hovedfaktura kvalifiserer ikke for poeng.
 13. Månedlige aktivitetsutskrifter er tilgjengelig via e-post. Medlemmer kan også få tilgang til kontoinformasjon på Internett.
 14. Medlemmer tjener ikke poeng eller flybonuspoeng for hotellopphold som innløses med en rabattkupong/verdikupong fra en markedsføringspartner (f.eks. frequent flyer-bonus eller reisebonus), med mindre annet er oppgitt på kupongen. Medlemmer vil ikke tjene poeng for påløpte kostnader under hotellopphold som er innløst med en rabattkupong/verdikupong fra en markedsføringspartner, med mindre annet er oppgitt på kupongen.
 15. Medlemmer kan tjene poeng (ikke flybonuspoeng) for påløpte kostnader på et hotell i Hiltons portefølje under et bonusopphold, gitt at slike kostnader er godkjent som kvalifiserende servicekostnader på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites® og Hilton Garden Inn®-hoteller. Medlemmer vil ikke tjene poeng for påløpte kostnader under et bonusopphold på hoteller i Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® or Home2 Suites by Hilton. Medlemmer kan imidlertid tjene poeng på betalingsdelen av et Points & Money Rewards™-opphold ved alle deltakende hoteller i Hiltons portefølje, unntatt påløpte kostnader ved Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® eller Home2 Suites by Hilton hotels. For formålet av opptelling av opphold og netter for kvalifisering som Elite-medlem (se forklaring nedenfor), vil bonusopphold inkluderes i antall totale opphold og netter.
 16. Hilton Honors-poeng som tjenes inn av et individuelt medlem, kan bare overføres i henhold til programmet for poengoverføring og registrering, eller ved dødsfall som spesifisert heri.
 17. Alle poeng som tilbys i sammenheng med spesifikke hotellopphold anses som inntjent når oppholdet er fullført, fullt ut betalt og lagt til medlemmets konto. Poeng vil ikke være tilgjengelig for innløsing før oppholdet er ferdig og betalt for, og poengene er lagt til medlemmets konto.
 18. Hvis et medlem mener at han eller hun ikke har fått riktige poeng og/eller flybonuspoeng for et hotellopphold, må medlemmet sende en skriftlig forespørsel om slike poeng til nærmeste Hilton Bestillings- og kundeservice, sammen med en gyldig kopi av medlemmets hotellkonto. Hvis det ikke leveres fullgod og uendret dokumentasjon, kan det resultere i avslag på forespørsel om slike poeng eller flybonuspoeng. For medlemmets beskyttelse, skal all reisedokumentasjon oppbevares av medlemmet til poengene vises på hans eller hennes Hilton Honors-utskrift. Forespørsler må være mottatt av Hilton Bestillings- og kundeservice innen seks måneder fra datoen for aktiviteten. For nye medlemmer vil poeng bli akseptert for alle opphold som skjer innen 30 dager før registrering i programmet. Skriftlige forespørsler må også inkludere medlemmets navn, Hilton Honors-kontonummeret, adresse og telefonnummer hvor medlemmet kan nås på dagtid.
 19. Medlemmer kan velge hvordan de ønsker å tjene opp Hilton Honors-poeng og flybonuspoeng med Double Dipping® ved å velge Hilton Honors Points & Miles eller Hilton Honors Points & Points. For mer informasjon om de ulike inntjeningsalternativene, se vilkårene og betingelsene for Inntjeningsvalg for Double Dip.
 20. Ansatte hos HiltonDomestic Operating Company Inc., deres morselskap, tilknyttede selskaper og datterselskaper samt ansatte hos eller eiere av hoteller i Hiltons portefølje (samlet «ansatte») er kvalifiserte til å delta i Hilton Honors-programmet som beskrevet her, men med visse unntak fra disse vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet i henhold til retningslinjene for ansatte på Hilton Honors' nettsted for ansatte.

Hilton Honors-bonuspoeng for bilutleie

Hilton Honors-bonuspoeng gis for bilutleie med Hilton Honors' bilutleiepartnere. Måter for inntjening av bonuspoeng kan variere fra de ulike markedsføringspartnerne. Se Hilton Honors' bilutleiepartnere og hvor mange Hilton Honors-bonuspoeng som kan tjenes. For Thrifty-bilutleie må medlemmer bo på et hotell i Hiltons portefølje i perioden de leier bilen for, og de må fremlegge en gyldig bilutleieavtale eller nøkler på hotellet ved innsjekking. For alle andre av Hilton Honors' bilutleiepartnere er et hotellopphold ikke nødvendig, og medlemmer må vise Hilton Honors-kortet sitt eller oppgi et Hilton Honors-kontonummer når de henter bilen.

Inntjeningsalternativer for Double Dip®

 1. Medlemmer kan velge et av disse inntjeningsalternativene i Hilton Honors-profilen:
  • Hilton Honors-poeng og flybonuspoeng: 10 Hilton Honors-basispoeng (unntatt 5 Hilton Honors-basispoeng hos Tru by Hilton™ og Home2 Suites by Hilton®) pluss ett flybonuspoeng per kvalifiserende amerikanske dollar som er brukt, med unntak av enkelte flyselskap som tilbyr forskjellige flybonuspoeng per kvalifiserende amerikanske dollar som er brukt: flybonuspoeng varierer etter flyselskap (opptil 100 flybonuspoeng per opphold på Home2 Suites by Hilton® og Tru by Hilton™);
  • Hilton Honors-basispoeng og Hilton Honors-poeng: 10 Hilton Honors-basispoeng (unntatt 5 Hilton Honors-basispoeng hos Tru by Hilton™ og Home2 Suites by Hilton®) pluss ytterligere 5 Hilton Honors-bonuspoeng (2,5 Hilton Honors-bonuspoeng hos Tru by Hilton™ og Home2 Suites by Hilton®) for hver kvalifiserende amerikanske dollar som er brukt.

  Hvis et medlem ikke velger et inntjeningsalternativ i sin Hilton Honors-profil, vil medlemmet automatisk tjene bare 10 Hilton Honors-basispoeng (med unntak av 5 Hilton Honors-basispoeng hos Tru by Hilton™ og Home2 Suites by Hilton®) per kvalifiserende amerikanske dollar som er brukt. Medlemmer kan fylle ut sin Hilton Honors-profil ved å besøke www.hiltonhonors.com eller ringe Hilton bestillings- og kundeservice. Hilton Honors-poeng og bonusinntjeningsalternativet er bare tilgjengelig hos deltakende flyselskapspartnere. En liste over disse er tilgjengelig på dennekoblingen.

 2. Medlemmer som velger inntjeningsalternativet Hilton Honors-poeng og Hilton Honors-poeng er ikke kvalifiserte til å tjene mil via tilbud om mil.
 3. Medlemmer kan når som helst endre inntjeningsalternativet. Inntjeningsalternativet som er gjeldende for et medlem 23:59:59 CST på utsjekkingsdagen for et gitt opphold vil være alternativet som er gjeldende for det oppholdet. Ingen endringer kan gjøres med tilbakevirkende kraft for tidligere opphold.
 4. Medlemmer kan tjene poeng og mil for opphold, som definert under opptjening av poeng.

Flybonusprogram

 1. Medlemmer som velger inntjeningsalternativet «poeng og mil» kan tjene mil for «opphold» i henhold til definisjonen av uttrykket heri. For mer informasjon om de ulike inntjeningsalternativene, se vilkårene og betingelsene for Double Dip-inntjeningsvalg. Mil kan tjenes uten å ta et fly.
 2. For å få mil, må medlemmer sende sitt frequent flyer-nummer i Hilton Honors-profilen ved å besøke www.hiltonhonors.com eller ringe Hilton bestillings- og kundeservice. Hvis et medlem ikke angir en flybonusnummer i sin Hilton Honors-profil (eller velger et inntjeningsalternativ in sin profil), vil medlemmet automatisk tjene bare 10 Hilton Honors-basispoeng (med unntak av 5 Hilton Honors-basispoeng hos Tru by Hilton™ og Home2 Suites by Hilton®) per kvalifiserende amerikanske dollar som er brukt. Mil kan tjenes i bare ett flyselskapsprogram for et kvalifiserende opphold.
 3. Medlemmer kan tjene opptil 10 000 flybonuspoeng per opphold (eller tilsvarende valuta for flyselskap-partneren), med unntak av Home2 Suites by Hilton® og Tru by Hilton™ som begrenser opptjeningen til 100 flybonuspoeng per opphold (eller tilsvarende valuta for flyselskap-partneren) og med unntak av følgende flyselskaper: Aeromexico – opptil 20 000 Premier-poeng; AIR MILES Canada – opptil 1 000 flybonuspoeng; El Al Israel Airlines – opptil 250 flybonuspoeng; Iberia – opptil 1 000 flybonuspoeng; LAN – opptil 20 000 kilometer; Virgin Atlantic Airways – opptil 20 000 mil; og Air New Zealand – opptil 30 000 flypoengdollar.
 4. Medlemmer tjener ikke mil på bonusopphold.

Se Tjene mil for informasjon om inntjening av flybonuspoeng.

Hilton Honors-fasiliteter for alle medlemmer, inkludert Blue-, Silver Elite-, Gold Elite- og Diamond Elite-medlemmer.

Flere tjenester og fasiliteter («fasiliteter») er tilgjengelig for medlemmer av Hilton Honors. Disse fasilitetene tilbys kun etter Hilton Honors, og det individuelle hotellets, eget skjønn. Ikke alle fasiliteter gis av alle hoteller i Hiltons portefølje. Når betaling av en feriestedsavgift er nødvendig, se det individuelle hotellet til tilgjengelighet for inkluderte fasiliteter. Hvis et medlem feilaktig blir nektet en fasilitet av Hilton Honors, eller et hotell i Hiltons portefølje (gitt at Hilton Honors eller hotellet vanligvis tilbyr slik fasilitet), vil ansvaret være begrenset til samme verdi som fasiliteten, som fastsatt av Hilton Honors etter eget skjønn. Nåværende Hilton Honors-fasiliteter omfatter:

 • Privat Hilton Honors-bestillingsnummer i USA og Canada: 1-800-4HONORS. Utenfor USA og Canada, ring nærmeste Hilton Bestillings- og kundeservice.
 • Profesjonelle Hilton Bestillings- og kundeservicekontorer for henvendelser fra medlemmer.
 • E-postkontakter:
 • Informasjon om nettkonto
 • Automatisk kontoforespørsel: Telefon 24 timer i døgnet, syv dager i uken. I USA og Canada (avgiftsfritt): 1-800-548-8690. Utenfor USA: +1-800-449-4155.
 • Forhåndsregistrering og fremskyndet innsjekking: Tilgjengelig for alle medlemmer som Hilton Honors har registrert rompreferanseinformasjon og et gyldig kredittkortnummer for. Hoteller i Hiltons portefølje kan reservere kreditt mot en gjest sitt kredittkort for utgifter til tjenester i tillegg til gjeldende rompriser. Hilton Honors har varslet alle kredittkorttjenester om at slik kreditt reservert av visse hoteller i Hiltons portefølje i New York, og som ikke brukes til utførte tjenester, skal frigjøres ved gjestens avreise. Ved bruk av fremskyndet innsjekking, samtykker medlemmet i at hotellet reserverer slik kreditt som en del av den avtalte servicekostnaden. Som del av Hilton Honors' program for fremskyndet innsjekking, samtykker medlemmet i at Hilton Honors kan opptre som medlemmets representant for det begrensede formålet av å signere hotellets gjesteregister.
 • Forespørsler om innløsing av poeng for bonusopphold på Internett. Medlemmer får tilgang til sin konto på Internett ved å klikke på fanen «Premiering».
 • Gjest nummer to bor gratis: Gjest nummer to kan overnatte gratis på medlemmets rom på kvalifiserende hotellopphold når det belastes tilleggsgebyr for overnattinger basert på 2 personer. Denne fordelen gjelder ikke for hotellovernattinger når prisen inkluderer ekstra komponenter (f.eks. måltider, aktiviteter, parkering) eller spesialpriser (f.eks. pakkepriser, bed & breakfast-priser) som er oppgitt per person eller per rom.
 • Sen utsjekking: Må anmodes, og avhenger av tilgjengelighet.
 • Ekspressutsjekking: Mange hoteller i Hiltons portefølje tilbyr fremskyndet utsjekking. Spør etter ZipOut CheckOut® eller Video Check-Out.
 • På Qasr al Sharq vil alle medlemmer motta to vannflasker per opphold.
 • Standard Wi-Fi på rommet og i lobbyen er inkludert ved opphold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations™. For Diamond-medlemmer er premium Wi-Fi på rommet og i lobbyen inkludert ved opphold på Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® og Home2 Suites by Hilton®. Kvalifisering for alle Hilton Honors-fordeler på hotellet, som inkludert internett, og MyWay-fordeler som inkludert snacks og drikkevarer, inkludert kontinental frokost og oppgraderinger ved tilgjengelighet, krever en bekreftet bestilling gjennom en av følgende kanaler:

  • Enhver offisiell, direkte Hilton-hotellkjede eller Hilton Honors-nettsted (f.eks. Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com osv.),
  • Telefonene til Hilton Bestillinger og kundeservice (1-800-4HONORS eller lokalt Hilton bestillingskontor),
  • Hilton Honors eller Hilton mobilapp,
  • Direkte ved et hotell i Hiltons portefølje, eller
  • gjennom et IATA-godkjent reisebyrå («reisebyrå») som bestiller via en Hilton-kanal eller følgende globale distribusjonssystemer (GDSer): Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan og SABRE.
 • Fordeler på hotellet gis ikke under følgende omstendigheter:
  • Bestillinger som gjøres via en ikke-Hilton direkte bestillingskanal eller en ikke-utpekt GDS, tredjeparts nettsted eller annen kanal.
  • Priser tilgjengelige på «opake» nettsteder hvor hotellkjeden og det spesifikke hotellet ikke er kjent før etter at bestillingen er gjort, eller
  • Tredjeparts hotellpakker eller reisepakker som ikke bestilles via en av de kvalifiserte kanalene.
  • Bestilling av ikke-kvalifiserende opphold (som definert i delen om opptjening av poeng) med mindre hotellkontrakten har spesifikke fordeler inkludert.

Medlemskapstyper for Hilton Honors

Inntjening av medlemsstatus

Medlemmer kan tjene og beholde Elite-medlemsstatus basert på opphold, netter eller basispoeng som er opptjent i et kalenderår. Et «kalenderår» betyr 1. januar til 31. desember hvert år. Medlemmer må kvalifisere seg på nytt for Elite-status hvert år. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status.

Flytte til en høyere Elite-status

Medlemmer kan oppnå en høyere Elite-status når oppholdene, nettene eller basispoengene innen et kalenderår kvalifiserer medlemmet for neste statusnivå, som beskrevet mer detaljert nedenfor.

Opprettholde Elite-statusen din

Når et medlem har oppnådd en bestemt Elite-status, kan medlemmet beholde denne statusen for kalenderåret som Elite-statusen ble oppnådd, samt etterfølgende kalenderår. Dokumentasjon (som definert i punkt nr.17 under Opptjening av poeng) må fremlegges innen 90 dager etter oppholdet for å kvalifisere for statusnivået.

Silver Elite-medlemskap

 1. Hilton Honors Silver Elite-medlemskap vil bli gitt til medlemmer med fire opphold eller 10 netter opptjent i løpet av et kalenderår. En «natt» er en natt som er del av et «opphold», som det uttrykket er definert her. Opptjente basispoeng vil medregnes i kvalifiseringen for Silver Elite-status. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status.
  • Silver Elite-medlemmer vil få:
   • 15 % bonus på basispoeng som tjenes under perioden de er Silver Elite-medlemmer. Bonusene vil bli brukt for opphold i samme rekkefølge som de registreres på medlemmets konto.
   • Standard Wi-Fi på rommet og i lobbyen er inkludert ved opphold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations™.*
   • To inkluderte vannflasker per opphold på Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton og Hilton Garden Inn.*
   • 5. natt gratis: For hvert premieringsopphold i standardrom på fem eller flere netter, er hver 5. natt gratis. Medlemmer kan bruke den 5. gratisnatten på et ubegrenset antall opphold årlig. Gjelder bare for fem etterfølgende netter for samme bonusopphold i standardrommet på det samme hotellet, opptil 20 netter, når bekreftet ved tidspunktet for bestilling. Maksimalt fire kostnadsfrie netter vil bli gitt per opphold. Hvis en kostnadsfri natt blir avslått, bestillingen kanselleres eller utsjekking skjer før den femte natten, går den kostnadsfrie natten tapt, og den har ingen kontant-, poeng- eller premieringsverdi. Etter at den 5. gratisnatten er blitt brukt, vil kvalifiserte medlemmer bli trukket 0 poeng for den 5., 10., 15. og 20. natten av oppholdet, alt etter hva som gjelder. Alle de andre nettene av oppholdet koster det samme som den gjeldende, fulle premieringsprisen for standard-rom. Et standardrom er definert av hvert hotell og avhenger av tilgjengeligheten ved deltakende hoteller i Hiltons portefølje. Gjelder kun for bonusopphold i standardrom, ikke for betalte opphold eller poeng og penger-premieringer. Gjelder ikke når et opphold bestilles som del av et bonusoppholdstilbud, pakketilbud eller kampanje som tilbys av Hilton eller noen av deres partnere.

    * Vannflasker kan være inkludert i feriestedsavgiften, når gjeldende. Wi-Fi er muligens ikke inkludert i møteområder eller på hoteller med feriestedsavgift.

Gold Elite-medlemskap

 1. Hilton Honors Gold Elite-medlemskap vil bli gitt til medlemmer med 20opphold, 40 netter eller 75 000 basispoeng opptjent i løpet av et kalenderår. En «natt» er en natt som er del av et «opphold», som det uttrykket er definert her. Opptjente basispoeng vil medregnes i kvalifiseringen for Gold Elite-status. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status.
 2. Gold Elite-medlemmer vil få følgende under opphold som registrerte Gold Elite-medlemmer:
  • 25 % bonus på basispoeng som tjenes under perioden de er Gold Elite-medlemmer. Bonusene vil bli brukt for opphold i samme rekkefølge som de registreres på medlemmets konto.
  • Standard Wi-Fi på rommet og i lobbyen er inkludert ved opphold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations™.*
  • To inkluderte vannflasker per opphold på Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites og Hilton Garden Inn properties.*
  • 5. natt gratis: For hvert premieringsopphold i standardrom på fem eller flere netter, er hver 5. natt gratis. Medlemmer kan bruke den 5. gratisnatten på et ubegrenset antall opphold årlig. Gjelder bare for fem etterfølgende netter for samme bonusopphold i standardrommet på det samme hotellet, opptil 20 netter, når bekreftet ved tidspunktet for bestilling. Maksimalt fire kostnadsfrie netter vil bli gitt per opphold. Hvis en kostnadsfri natt blir avslått, bestillingen kanselleres eller utsjekking skjer før den femte natten, går den kostnadsfrie natten tapt, og den har ingen kontant-, poeng- eller premieringsverdi. Etter at den 5. gratisnatten er blitt brukt, vil kvalifiserte medlemmer bli trukket 0 poeng for den 5., 10., 15. og 20. natten av oppholdet, alt etter hva som gjelder. Alle de andre nettene av oppholdet koster det samme som den gjeldende, fulle premieringsprisen for standard-rom. Et standardrom er definert av hvert hotell og avhenger av tilgjengeligheten ved deltakende hoteller i Hiltons portefølje. Gjelder kun for bonusopphold i standardrom, ikke for betalte opphold eller poeng og penger-premieringer. Gjelder ikke når et opphold bestilles som del av et bonusoppholdstilbud, pakketilbud eller kampanje som tilbys av Hilton eller noen av deres partnere.
  • Velg en My Way-fordel på hotellet. Klikk på denne koblingen for å vise valgene for hver hotellkjede i Hiltons portefølje. Hos Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™ og Tapestry Collection by Hilton™ kan Gold Hilton Honors-medlemmer oppgradere til foretrukne rom opptil Executive Floor-rom.  Foretrukne rom kan også inkludere rom som ikke er på Executive Floor, men rom som har adgang til Executive-lounge, de nest beste tilgjengelige romtypene, rom med ønsket utsikt eller fasiliteter eller andre rom som identifiseres som «foretrukket» av hotellet, og som kan variere innen hver hotellkjede. Gruppebestillinger og enkelte priser er ikke kvalifiserende for inkluderte oppgraderinger. Alle oppgraderinger gis på en plasstilgjengelig basis for hele oppholdet, som avgjøres ved tidspunktet for ankomst. Oppgraderinger gis kun for ett rom for medlemmet, uavhengig av ekstra rom som medlemmet kan ha kjøpt ved eller etter bestillingstidspunktet. Følgende merker tilbyr ikke inkluderte oppgraderinger: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® og Hilton Grand Vacations®.

   * Wi-Fi, filmer på rommet og vannflasker kan være inkludert i feriestedsavgiften, når gjeldende.

Diamond Elite-medlemskap

 1. Hilton Honors Diamond Elite-medlemskap vil bli gitt til medlemmer med 30opphold, 60 netter eller 120 000 basispoeng opptjent i løpet av et kalenderår. En «natt» er en natt som er del av et «opphold», som det uttrykket er definert her. Opptjente basispoeng vil medregnes i kvalifiseringen for Diamond Elite-status. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status.
 2. Diamond Elite-medlemmer vil få følgende under opphold som registrerte Diamond Elite-medlemmer:
  • 50 % bonus på basispoeng som tjenes under perioden de er Diamond Elite-medlemmer.
  • Premium internettilgang på rommet og i lobbyen inkludert ved opphold på Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® og Home2 Suites by Hilton®.*
  • To inkluderte vannflasker per opphold på Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites og Hilton Garden Inn®.*
  • 5. natt gratis: For hvert premieringsopphold i standardrom på fem eller flere netter, er hver 5. natt gratis. Medlemmer kan bruke den 5. gratisnatten på et ubegrenset antall opphold årlig. Gjelder bare for fem etterfølgende netter for samme bonusopphold i standardrommet på det samme hotellet, opptil 20 netter, når bekreftet ved tidspunktet for bestilling. Maksimalt fire kostnadsfrie netter vil bli gitt per opphold. Hvis en kostnadsfri natt blir avslått, bestillingen kanselleres eller utsjekking skjer før den femte natten, går den kostnadsfrie natten tapt, og den har ingen kontant-, poeng- eller premieringsverdi. Etter at den 5. gratisnatten er blitt brukt, vil kvalifiserte medlemmer bli trukket 0 poeng for den 5., 10., 15. og 20. natten av oppholdet, alt etter hva som gjelder. Alle de andre nettene av oppholdet koster det samme som den gjeldende, fulle premieringsprisen for standard-rom. Et standardrom er definert av hvert hotell og avhenger av tilgjengeligheten ved deltakende hoteller i Hiltons portefølje. Gjelder kun for bonusopphold i standardrom, ikke for betalte opphold eller poeng og penger-premieringer. Gjelder ikke når et opphold bestilles som del av et bonusoppholdstilbud, pakketilbud eller kampanje som tilbys av Hilton eller noen av deres partnere.
  • Garantert bestillingstilgjengelighet, underlagt begrensningene angitt her, på hoteller i Hiltons portefølje når betalte bestillinger gjøres innen midnatt, lokal tid ved hotellet, to eller flere dager (48 timer) innen beregnet ankomst. BEGRENSNINGER: Denne garantien gjelder ikke for bestillinger som er delvis eller fullt ut betalt med Hilton Honors-poeng eller for bonusnattkuponger utstedt av Hilton. Denne garantien gjelder ikke for et hotell når hotellet er overbooket ved opptelling med 10 % eller mer (betyr at 110 % eller flere av rommene er reserverte). Denne garantien gjelder ikke for enkelte hoteller i Hiltons portefølje når disse hotellene er overbooket ved opptelling med 2 % eller mer (betyr at 102 % eller flere av rommene er reserverte). Konsulter med det individuelle hotellet, eller se hoteller med 2 % belegg for å se om begrensningen på 2 % gjelder. Denne garantien gjelder heller ikke for noen hoteller under høysesongdatoer. Uttrykket «høysesongdatoer» er datoer som fastsettes av hotellet og Hilton Honors, etter eget skjønn, som er konsekvente populære bestillingsdatoer for gjester, for eksempel under større arrangementer i området eller Nyttårsaften. Denne garantien gjelder bare for ett rom som er reservert med et gyldig kredittkort og som Diamond Elite-medlemmet bor i. Merk at denne garantien ikke påvirker prisen, og bestillinger som gjøres under garantien vil være underlagt hotellets gjeldende pris for forespurte romtyper. Hvis medlemmet ikke ankommer som planlagt, eller ikke ringer for å avbestille og få et avbestillingsnummer, blir prisen for én natt og skatter belastet kredittkortet. 48-timers bestillingsgarantien gjelder for bestillinger som gjøres på Internett på nettstedet til et hotell, gjennom Hilton Bestillings- og kundeservice, gjennom Diamond Special Services-avdelingen eller direkte med hotellet. Kampanjepremieringer kan ikke brukes for bestillinger som gjøres under 48-timers bestillingsgarantien. 48-timers bestillingsgarantien kan periodisk være begrenset for hoteller i Homewood Suites by Hilton og Home2 Suites by Hilton på grunn av forlengede opphold for gjester som bor på hoteller i Homewood Suites by Hilton- og Home2 Suites by Hilton-kjeden. 48-timers garantien gjelder ikke ved Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa eller Hilton Grand Vacation.
  • Velg en My Way-fordel på hotellet. Klikk på denne koblingen for å vise valgene for hver hotellkjede i Hiltons portefølje.
  • På Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton og DoubleTree by Hilton™-hoteller får Hilton Honors Diamond-medlemmer oppgraderinger til foretrukne rom, basert på tilgjengeligheten ved ankomsttidspunktet (unntatt Napua Tower på Grand Wailea og Imperial Floor på Rome Cavalieri). Oppgraderinger for Hilton Honors Diamond-medlemmer kan omfatte oppgraderinger opptil «junior»-suiter, «standard»-suiter eller suiter med ett soverom. Oppgraderinger kan også omfatte rom med ønsket utsikt, hjørnerom, rom i høyere etasjer, rom med spesialfasiliteter eller oppgraderinger til rom på Executive Floors. Oppgraderinger ekskluderer Executive-suiter, villaer og spesielle botyper (som kan inkludere, men ikke er begrenset til, botyper «Vista» og «Villa»), etter hotellets skjønn. Gruppebestillinger og enkelte priser er ikke kvalifiserende for suiter, og kvalifiserer muligens ikke for oppgraderinger. Alle oppgraderinger gis på en plasstilgjengelig basis for hele oppholdet, som avgjøres ved tidspunktet for ankomst. Foretrukne rom identifiseres av hvert individuelle hotell og kan variere innen hver hotellkjede. Oppgraderinger gis kun for ett rom for medlemmet, uavhengig av ekstra rom som medlemmet kan ha kjøpt ved eller etter bestillingstidspunktet. Følgende merker tilbyr ikke inkluderte oppgraderinger: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® og Hilton Grand Vacations®.
   * Wi-Fi, filmer på rommet og vannflasker kan være inkludert i feriestedsavgiften, når gjeldende.

Innløsing av bonuspoeng

 1. For å kvalifisere for en premiering (en «premie»), må medlemmet ha tilstrekkelig med poeng på kontoen sin til å kunne løse inn premien, med følgende unntak: ved tidspunktet for innløsing kan et medlem kjøpe Hilton Honors-bonuspoeng for å oppnå ønsket nivå for innløsing (opptil 80 000 per kalenderår). Se delen «Kjøp av poeng» for komplette vilkår og betingelser for kjøp av poeng.
 2. Prisen på bonusnetter gjenspeiler nå faktorer som hotellet, nivået av daglig etterspørsel og romprisen. Prisene oppdateres kontinuerlig og kan endres i sanntid.
 3. Det er medlemmets fulle ansvar å holde seg informert om programmet og å forespørre de spesifikke premieringene på Internett, via Hilton Bestillings- og kundeservice, per telefon eller gjennom mobilappen. Anmodninger om premieringer per telefon krever at medlemmet verifiserer kontoen sin. Enkelte premier kan være tilgjengelig for offentliggjøring ved innløsing via Internett.
 4. Ved anmodning om en premiering, vil tilsvarende antall poeng bli trukket fra medlemmets konto. Ved innløsing av poeng på Internett, per telefon eller via mobilappen for bonusopphold eller innløsing av Hilton Honors-poeng for flybonuspoeng gjennom premieinnløsing, vil poeng automatisk bli trukket fra medlemmets konto når medlemmet utfører innløsingen.
 5. Premieringen kan utstedes til Hilton Honors-medlemmet eller til en annen person, som angitt av medlemmet. Premien kan ikke overføres når den er utstedt, og den kan bare brukes av personen som er navngitt på premien. Hvis en annen person enn personen som er navngitt på premiedokumentasjonen prøver å innløse premien, vil premien ugyldiggjøres og opphold og/eller transport vil bli avslått.
 6. Et premiesertifikat som kan løses inn for premieringen, forespurt av medlemmet, vil bli utstedt via nettstedet ved innløsing på Internett, eller via Hilton Bestillings- og kundeservice.
 7. Premieringer kan ikke selges, auksjoneres bort, byttes, kjøpes eller på annen måte overføres uten skriftlig samtykke fra Hilton Honors. Enhver premiering oppnådd på denne måten uten skriftlig samtykke vil anses som å være uhederlig oppnådd og vil ugyldiggjøres. Endrede premiesertifikater er ugyldige. Ugyldige sertifikater blir ikke innløst.
 8. Premiesertifikater vil ikke bli erstattet, utstedt på nytt eller kreditert hvis de mistes, blir stjålet eller på annen måte ødelegges. Hilton Honors er ikke ansvarlig for US Postal Service eller andre leverandører.
 9. Alle premier er underlagt visse begrensninger. Se vilkårene og betingelsene nedenfor eller på Internett på Premieringer som gjelder for hver spesifikke premie.
 10. Bruk av premier fra markedsføringspartnere er underlagt kapasitetskontroller, som begrenser tilgjengeligheten av leiebiler, cruise eller produktene som tilbys av visse bilutleieselskaper eller andre av Hilton Honors' respektive markedsføringspartnere.
 11. Reisepremieringer er vanligvis gyldige for ett fra utstedelsesdatoen selv om Hilton Honors, fra tid til annen kan tilby premier med kortere gyldighetsperioder. Gyldighetsperiodene for reisepremieringer vises på forsiden av premiesertifikatet.
 12. Premier kan ikke kombineres med andre sertifikater, rabatter, pakker eller kampanjetilbud med mindre det er spesifisert skriftlig av Hilton Honors.
 13. Premieringer kan ikke løses inn i kontanter, priser eller kreditt. Premieringer kan ikke byttes.
 14. Poeng som er trukket fra medlemmets konto for en premie kan settes inn på nytt, etter Hilton Honors skjønn, gitt alle ALL premieringsdokumentasjon (inkludert hotell-, bil- og cruisesertifikater) tilknyttet premien returneres ubrukt innen utløpsdatoen for dokumentasjonen. Poeng for premieringer vil bare bli satt inn på den opprinnelige kontoen som poengene ble trukket fra.
 15. Kampanjepremieringer som ikke involverer fratrekk av poeng vil ikke bli forlenget utover gyldighetsdatoen, byttet eller satt tilbake på medlemmets konto for poeng eller fremtidig bruk.
 16. Medlemmer kan be om ekspresslevering av premiedokumentasjon (til personer bosatt i USA) for et minimum servicegebyr på USD 25. Dette gebyret må forhåndsbetales med kredittkort (kan ikke leveres til postbokser). Minimumsgebyret for ekspresslevering av premiedokumentasjon til medlemmer som bor utenfor USA eller Puerto Rico er USD 50. Oppgi et kredittkortnummer og utløpsdato sammen med premieforespørselsskjemaet når du bruker ekspresstjenesten.
 17. Sertifikater er ugyldige når de kopieres eller for forbudt eller begrenset i henhold til lovgivning.
 18. Alle premier må løses inn i overenstemmelse med prosedyrene som er angitt på sertifikatet.
 19. Premier fra Hilton Honors' markedsføringspartnere kan erstattes med en tilsvarende premie av Hilton Honors, når som helst og uten varsel. Fastsettelse av premiens tilsvarende verdi skjer etter Hilton Honors skjønn.
 20. Hotellbonusopphold kan oppnås ved innløsning av poeng eller innløsning av poeng i kombinasjon med betaling. Innløsningsopphold kan brukes til standardrom eller Premium-rom. Begge premieringstypene gjelder for rompris for to personer. Ekstra personer, fra alder 19 og oppover, er underlagt standardgebyret for ekstra person. Eventuelt skatteansvar som påløper (hvis noe) i forbindelse med mottak og/eller bruk av Hilton Honors-premieringer, inkludert, men ikke begrenset til, lokale skatter eller byskatter, internasjonale avreiseskatter, tollavgifter, flyplasskatter eller individuell inntektsskatt er brukeren eneansvar. Påløpte kostnader er brukerens ansvar.
 21. Hilton Honors er ikke ansvarlig og påtar seg ikke noe ansvar for transport eller andre tjenester som markedsføringspartnere leverer eller ikke leverer.
 22. Gaming Chip-premiesertifikater kan kun innløses ved deltakende spillsteder og er underlagt Vilkår og betingelser for Gaming Chip-premieringer.
 23. Medlemmer som bor i land der innløsing av poeng for en Hilton Honors-premiering, partnerpremiering eller innløsning av premieringer er forbudt, er ikke kvalifiserte for slik premiering.

Innløsing av Hilton Honors-bonuspoeng

Innløsinger kan bare gjøres i de spesifikke intervallene som angitt via denne hyperkoblingen. Både kontoen for markedsføringspartnerens program og Hilton Honors-kontoen må være registrert is samme navn. Etter at en innløsing er gjort, kan den ikke annulleres eller omgjøres, og behandlingsavgifter kan ikke refunderes. Innløsing av Hilton Honors-premieringer er en fordel av Hilton Honors-programmet, og er underlagt alle vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet. Det kan ta opptil 60 før innløsingen blir postet.

Bonusopphold

 1. Hotellbonusnetter («bonusnetter») er opphold på hoteller i Hiltons portefølje med bruk av poeng kombinert med betaling, når tilgjengelig, eller et premiesertifikat. Hvis en del av poengene brukes på medlemmets opphold, blir hele oppholdet ansett som et premieringsopphold.
 2. Medlemmer kan bestille et premieringsopphold for standardrom eller premium-rom ved bruk av en kombinasjon av poeng og penger, i intervaller på 1 000 poeng fra 5 000 poeng. Poeng og penger-premieringer er tilgjengelig på alle hoteller i Hiltons portefølje som deltar i Hilton Honors-programmet, uten utilgjengelige datoer.
 3. Medlemmer kan bruke kun Hilton Honors-poeng til å bestille et kostnadsfritt standardrom eller premium-rom. Standardrom- og premium-rom-premieringer er tilgjengelig på alle hoteller i Hiltons portefølje som deltar i Hilton Honors-programmet, uten utilgjengelige datoer.
 4. Se tilgjengeligheten for ulike typer bonusopphold for deltakende hoteller ved å besøke hotellets nettsted, ringe 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) fra USA eller Canada, eller gå til www.HiltonHonors.com. Medlemmer utenfor USA og Canada må ringe nærmeste Hilton Bestillings- og kundeservice.
 5. Deltakende hoteller i Hiltons portefølje samt premieringstyper kan når som helst endres etter skjønn av Hilton Honors, uten varsel.
 6. Bonusopphold er ikke underlagt utilgjengelige datoer eller kapasitetskontroller. Alle premieringer avhenger av tilgjengelighet, og enkelte typer bonusopphold er muligens ikke tilgjengelig for datoene som medlemmet ønsker.
 7. Ved innløsing av Hilton Honors-poeng for et bonusopphold, må medlemmer bestille et bonusopphold på internett eller ringe 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) fra USA eller Canada for bestillinger og informere om at de skal bruke Hilton Honors-poeng. Medlemmer utenfor USA og Canada må ringe nærmeste Hilton Bestillings- og kundeservice. Ved bestilling av et bonusopphold på Internett, vil medlemmer motta en bekreftelsesside med bestillingen av bonusoppholdet og en premiesertifikat-ID i én transaksjon på Internett. Hvis det reserveres et bonusopphold via telefon, vil e-postbekreftelsen innenholde din premiesertifikat-ID.
 8. Manglende overholdelse av denne prosedyren kan føre til kansellering av avbestillinger, avslag på opphold eller betaling av offentlig utsalgspris. Rom må reserveres før bonusopphold.
 9. Alle bestillinger av bonusopphold må garanteres med et kredittkort. Enkelte hoteller kan kreve et depositum i stedet for en kredittkortgaranti. Depositum kan ikke unngås for bestillinger av bonusopphold. Manglende oppmøte eller avbestillinger av bonusopphold utenfor tidsrammen angitt av hotellets individuelle retningslinjer for avbestilling, vil bli belastet med en overnatting samt skatt til hotellets beste tilgjengelige pris for den datoen. Generelle retningslinjer for avbestilling: avbestill 24 timer innen ankomst for å unngå avbestillingsgebyrer. Ekstra retningslinjer for avbestilling er utarbeidet av hvert enkelt hotell. Disse retningslinjene kan avvike fra de generelle retningslinjene for avbestilling. Hvis dette er tilfelle, vil hotellets individuelle retningslinjer for avbestilling være gjeldende.
 10. En bestilling av bonusopphold er gyldig for romtypene oppgitt for ett rom på ett hotell for ett opphold (som uttrykket er definert heri) og som angitt på bonusoppholdssertifikatet eller -bekreftelsen. For å endre hotellet for et bonusopphold, må medlemmet først avbestille det eksisterende bonusoppholdet. Deretter må medlemmet bestille det nye bonusoppholdet på ønsket hotell. For å endre datoene for en bestilling av et bonusopphold, må medlemmet ta kontakt med Hiltons bestillingers- og kundeservice før ankomst på hotellet. Hotellagenter vil ikke kunne endre datoene for bonusopphold for et medlem, og medlemmet kan i så tilfelle miste poengene.
 11. Ingen kreditt eller erstatning vil bli gitt for sertifikater som er delvis brukt.
 12. Kampanjepremieringer gjelder bare for standardrom.
 13. Bonusopphold er ikke underlagt kommisjon til reisebyråer.
 14. Antall bonusnetter og antall netter under et bonusopphold vil medregnes i antallet opphold og/eller netter som kreves for å kvalifisere seg for Elite-nivået.
 15. Medlemmer vil tjene poeng (og mil dersom inntjeningsvalget er mil) for bonusopphold som betales med en kombinasjon av poeng og penger for beløp som brukes på kvalifiserende kontogebyrer på Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations®. Medlemmer vil tjene poeng (og mil) for påløpte kostnader kun for bonusopphold som betales kun med poeng på Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations®. Medlemmer vil ikke tjene poeng (eller mil) for påløpte kostnader under et bonusopphold på hoteller hos Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® eller Homewood Suites by Hilton®.
 16. Mottakere av premieringer kan måtte signere en ansvarsfraskrivelse og en erklæring som gir oss rett til å bruke navn og/eller bilde i reklameformål uten ytterligere kompensasjon.
 17. Merk at premieringsdisken ved Hilton Bestillings- og kundeservice er åpen fra 5:00 til 01:30 CT, 7 dager i uken.

Gaming Chip-premieringer

 1. Gaming Chip-premieringer blir ikke lenger utstedt, fra og med 19. august 2016. Alle eksisterende Gaming Chip-premieringer vil bli innløst frem til Gaming Chip-premieren er brukt, eller 1 (ett) år fra utstedelsesdatoen på sertifikatet. Ta kontakt med Hiltons bestillings- og kundeservice for mer informasjon om denne premieringen.

Event Planner-program - Hoteller i USA og Canada

 1. Bare personen som står på kontrakten er kvalifisert til å motta Event Planner-bonuspoeng for kvalifiserende kostnader tilknyttet arrangementet. Antall Event Planner-bonuspoeng som gis avgjøres etter hotellets skjønn, og må forhandles og avtales i arrangementskontrakten. Hotellet kan avgjøre, etter eget skjønn og fra tilfelle til tilfelle, om flymil skal tilbys i tillegg til Event Planner-bonuspoeng for kvalifiserende kostnader tilknyttet arrangementet. Hotellet kan etter eget skjønn avgjøre om arrangementet er kvalifisert for Event Planner-programmet.
 2. Kvalifiserende kostnader inkluderer alt arrangementsrelatert forbruk (oppført i kontrakten) som betales av møte/arrangementsplanleggeren som er oppført i avtalen (så som leie av møterom, cateringtjenester, gjesterom, og ekskludert skatter og servicegebyrer). Hvis gjesterom ikke er inkludert i Event Planner-arrangementet, er medlemmer som reserverer rom under sin egen konto kvalifiserte til å tjene Points & Miles® for opphold i henhold til vilkårene og betingelsene for Hilton Honors. Hvis gjesterom er inkludert i Event Planner-arrangementet, er gjester som reserverer rom i forbindelse med arrangementet ikke kvalifiserte for å tjene Points & Miles® for oppholdet. Hotellet kan etter eget skjønn bestemme om kostnadene er kvalifiserende kostnader. Et kvalifiserende arrangement kan inkludere, men er ikke begrenset til, alle gruppe-eller forretningsmøter, arrangementer slik som bryllupsmiddager, familiesammenkomster eller konferanser avtalt gjennom salgs-eller cateringavdelingen og solgt til offentliggjorte priser med en minimumsverdi på USD 1 000 i kvalifiserende kostnader.
 3. Tilbud er kun gyldig for bestilling av nye arrangementer.
 4. Maksimalt 100 000 Hilton Honors-poeng kan tjenes per arrangement. Hvis hotellet velger å gi flymil i tillegg til Event Planner-bonuspoeng for kvalifiserende kostander i forbindelse med arrangementet, kan maksimalt 100 000 flymil (eller tilsvarende avhengig av flyselskapspartner) tjenes per arrangement.
 5. Medlemmer som holder kvalifiserende arrangementer på hoteller i Hiltons portefølje i USA og Canada er kvalifiserte til å få 1 Hilton Honors-bonuspoeng per kvalifiserende USD dollar som brukes på kvalifiserende kostnader for arrangementet. Hvis hotellet velger å gi flybonuspoeng i tillegg til Event Planner-bonuspoeng for kvalifiserende kostander i forbindelse med arrangementet, vil planleggere være kvalifisert til å tjene 1 flybonuspoeng per USD 1 som brukes på kvalifiserende kostnader for arrangementet (eller tilsvarende avhengig av flyselskapspartner).
 6. Mottakeren av Event Planner-bonusen trenger ikke å være en registrert gjest eller å delta ved arrangementet. Mottakeren av Event Planner-bonusen må være medlem av Hilton Honors for å kunne motta poeng (og flymil dersom hotellet velger å tilby flymil i tillegg til poengene for arrangementet) i forbindelse med arrangementet. Personer kan registrere seg i Hilton Honors for å oppfylle dette kravet til kvalifisering.
 7. Poeng (og flymil dersom hotellet velger å tilby flymil i tillegg til poengene for arrangementet) som gis for arrangementer som holdes på hoteller i porteføljen til Hilton Domestic Operating Company Inc. i Canada vil være basert på lokal valuta omregnet til USD. Lokal valuta vil bli omregnet til USD den dagen arrangementet blir betalt ved bruk av en offentlig valutakurs gjeldende ved tidspunktet for omregningen. Denne kursen vil bli fastsatt etter eget skjønn av Hilton Honors basert på standard valutaomregningsmetoder, men kan variere fra ulike valutaomregningskurser som benyttes av kredittkortselskaper.
 8. Det kan gå 6-8 uker etter at arrangementet er betalt i sin helhet til registrering av poeng (og flymil dersom hotellet velger å tilby flymil i tillegg til poengene for arrangementet) på medlemmets konto.
 9. Event Planner-bonusen er tilgjengelig for reisebyråer/reiseselgere/konferanseplanleggere som bestiller og gjennomfører et kvalifiserende arrangement.
 10. Flyselskap-programmer som deltar i Hilton Honors™ Event Planner-programmet (hvis gjeldende) er underlagt endring uten varsel. Opptjente flybonuspoeng og utsedte premier er underlagt vilkårene og betingelsene for premieringsprogrammet til hvert enkelt flyselskap, som relevant.
 11. Hilton Honors Event Planner-bonus gis etter hotellets skjønn og gis muligens ikke for alle gruppearrangementer. Andre begrensninger kan være gjeldende.
 12. Ingen Hilton Honors-poeng eller flybonuspoeng blir gitt for «manglende oppmøte» eller kansellerte arrangementer når et medlem har bestilt et arrangement som er garantert med et kredittkort, men deretter ikke holder arrangementet. Dette er uavhengig av om medlemmets kredittkort er belastet for en del av arrangementet i henhold til hotellets retningslinjer for «manglende oppmøte» eller avbestilling.
 13. Medlemskap i Hilton Honors, inntjening av Points & Miles samt innløsning av poeng er underlagt Hilton Honors' vilkår og betingelser. Inntjente Event Planner-poeng ugyldige når forbudt eller begrenset i henhold til lokal lovgivning.

Event Bonus-program - Hoteller utenfor USA og Canada

 1. Bare personen som er oppført på kontrakten er kvalifisert til å motta Hilton Honors Event-bonuspoeng for kvalifiserende kostnader tilknyttet arrangementet. Antall Event-bonuspoeng som gis avgjøres etter hotellets skjønn, og må forhandles og avtales i arrangementskontrakten. Hotellet kan etter eget skjønn avgjøre om arrangementet er kvalifisert for Event Bonus-programmet.
 2. Kvalifiserende kostnader inkluderer alt arrangementsrelatert forbruk (oppført i kontrakten) som betales av møte/arrangementsplanleggeren som er oppført i avtalen (så som leie av møterom, cateringtjenester, gjesterom, og ekskludert skatter og servicegebyrer). Hvis gjesterom ikke er inkludert i Event Bonus-arrangementet, er medlemmer som reserverer rom under sin egen konto kvalifiserte til å tjene Points & Miles® for opphold i henhold til vilkårene og betingelsene for Hilton Honors. Hvis gjesterom er inkludert i Event Bonus-arrangementet, er gjester som reserverer rom i forbindelse med arrangementet ikke kvalifiserte for å tjene Points & Miles® for oppholdet. Hotellet kan etter eget skjønn bestemme om kostnadene er kvalifiserende kostnader. Et kvalifiserende arrangement kan inkludere, men er ikke begrenset til, alle gruppe-eller forretningsmøter, arrangementer så som bryllupsmiddager, familiesammenkomster eller konferanser avtalt gjennom salgs-eller cateringavdelingen og solgt til offentliggjorte priser med en minimumsverdi på USD $1 000* i kvalifiserende kostnader.
 3. Tilbud er kun gyldig for bestilling av nye møter.
 4. Maksimalt 100 000 Hilton Honors-poeng 100 000 flybonuspoeng (eller tilsvarende avhengig av flyselskapspartneren) kan kreves per arrangement.
 5. Medlemmer som holder kvalifiserende arrangementer i Hiltons portefølje utenfor USA og Canada er kvalifiserte til å motta 1 Hilton Honors-bonuspoeng og 1 flybonuspoeng per USD 1 som er brukt** eller 1,5 Hilton Honors-bonuspoeng per USD 1 som er brukt.**
 6. Hilton Honors Event-kreditt er kuponger som kan kjøpes ved bruk av Hilton Honors-poeng, som kan brukes som kreditt mot fremtidige bestillinger som gjøres på hoteller i Hiltons portefølje utenfor USA og Canada. Event-kreditt kan innløses ved å ringe det nærmeste Hilton Bestillings- og kundeservicekontoret og oppgi den riktige premieringskoden. Du vil få tilsendt Event-kredittkupongen per post eller e-post. Møte-/arrangementsplanleggeren vil deretter fremlegge verdikupongen for hotellet ved bestilling av det neste arrangementet, og vil da få den relevante rabatten (USD (USD 150, USD $250 eller USD 500). Disse verdikupongene utløpet etter år fra innløsningsdatoen.
 7. Mottakeren av Event-bonusen trenger ikke å være en registrert gjest eller å delta ved arrangementet. Mottakeren av Event-bonusen må være medlem av Hilton Honors for å kunne få Hilton Honors Points & Miles® i forbindelse med arrangementet. Personer kan registrere seg i Hilton Honors for å oppfylle dette kravet til kvalifisering.
 8. Hilton Honors-poeng og flybonuspoeng som gis for kvalifiserende arrangementer vil være basert på lokal valuta omregnet til USD**. Lokal valuta vil bli omregnet til USD den dagen arrangementet blir betalt ved bruk av en offentlig valutakurs gjeldende ved tidspunktet for omregningen. Denne kursen vil bli fastsatt etter eget skjønn av Hilton Honors, basert på standard valutaomregningsmetoder.
 9. Det kan gå 6-8 uker etter at møtet er betalt i sin helhet til registrering av poeng og flybonuspoeng på medlemmets konto.
 10. Hilton Honors' Event-bonusen er tilgjengelig for reisebyråer/reiseselgere/konferanseplanleggere som bestiller og gjennomfører et kvalifiserende arrangement.
 11. Flyselskap-programmer som deltar i Hilton Honors Event Bonus-programmet er underlagt endring uten varsel. Opptjente flybonuspoeng og utsedte premier er underlagt vilkårene og betingelsene for premieringsprogrammet til hvert enkelt flyselskap, som relevant.
 12. Hilton Honors Event-bonus gis etter hotellets skjønn og gis muligens ikke for alle gruppearrangementer. Andre begrensninger kan være gjeldende.
 13. Ingen Hilton Honors-poeng eller flybonuspoeng blir gitt for «manglende oppmøte» eller kansellerte arrangementer når et medlem har bestilt et arrangement som er garantert med et kredittkort, men deretter ikke holder arrangementet. Dette er uavhengig av om medlemmets kredittkort er belastet for en del av arrangementet i henhold til hotellets retningslinjer for «manglende oppmøte» eller avbestilling.
 14. Medlemskap i Hilton Honors, inntjening av Points & Miles samt innløsning av poeng er underlagt Hilton Honors' vilkår og betingelser. Event Bonus-programmet er ugyldig når forbudt eller begrenset i henhold til lovgivning.

*Minimum JPY 200,000 i Japan
**JPY 150 i Japan
†Med unntak av provisjonsberettigede reisebyråer i Japan; bare for hoteller i Japan

Poengkjøp-program

 1. Medlemmer kan kjøpe poeng gjennom to ulike kanaler:

  Poengkjøp uten bestilling: Poeng kan kjøpes på Internett, via skriftlig forespørsel, telefon eller ved å sende en e-post til Hilton bestillings- og kundeservice. Medlemmer kan kjøpe opptil 80 000 Hilton Honors-bonuspoeng per kalenderår. Poeng må kjøpes i 1 000 poengintervaller. Pris og begrensning av poengkjøp kan når som helst endres uten forvarsel. Totalkostnaden for poeng vises til medlemmet under bestillingsprosessen, før kjøpet er fullført. Alle kjøp må gjøres i USD. Poeng som kjøpes via denne kanalen, utføres av Points.com, Inc. og er underlagt Points.coms vilkår og betingelser for kjøp av poeng.

  Poengkjøp ved bestilling: I tillegg til alternativet for poengkjøp uten bestilling, kan medlemmer kjøpe poeng under bestillingsprosessen når medlemmet ikke har tilstrekkelig med poeng til å løse inn et bonusopphold. Medlemmer kan kjøpe et ubegrenset antall poeng opptil det totale antallet poeng som er nødvendig for å løse inn medlemmets ønskede bonusopphold. Medlemmer må kjøpe disse poengene under bestillingsprosessen av bonusoppholdet, enten på internett med kredittkort eller per telefon på 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) i USA. Hilton Honors, kan når som helst, og etter eget skjønn, begrense antall poeng medlemmene kan kjøpe via dette alternativet, og denne grensen kan endres når som helst uten forvarsel. Prisen på poeng som kjøpes ved bruk av dette alternativet avhenger av antall poeng som kjøpes, og kan når som helst endres uten varsel. Totalkostnaden for poeng vises til medlemmet under bestillingsprosessen, før kjøpet. Alle kjøp må gjøres i USD. Poeng som kjøpes under bestilling, vil behandles av Points.com, Inc. og er underlagt Points.coms vilkår og betingelser for kjøp av poeng.
 2. Poeng som kjøpes via Poengkjøp-programmet, er underlagt vilkårene og betingelsene til Hilton Honors-programmet.
 3. Et nytt Hilton Honors-medlem kan kjøpe poeng 30 dager etter innmelding dersom kontoen viser aktivitet, inkludert et opphold (som definert heri) eller inntjening av Hilton Honors-poeng gjennom en Hilton Honors markedsføringspartner. Etter 90 dager fra innmeldingen er et nytt medlem kvalifisert til å kjøpe poeng, uavhengig av kontoaktiviteten.
 4. Det er uttrykkelig forbudt å selge, bytte, gi bort eller overdra Hilton Honors-poeng, poengpremieringer eller andre fordeler, for andre enn Hilton Honors. Hilton Honors-poeng, inkludert slike poeng som kjøpes under poengkjøpsprogrammet, kan overføres til andre Hilton Honors-medlemmer. Poeng som kjøpes under poengkjøp-programmet er ikke-refunderbare.
 5. Poeng som kjøpes under poengkjøp-programmet blir registrert på medlemmets Hilton Honors-konto med én gang (gitt at det ikke foreligger noen tekniske problemer som hindrer umiddelbar registrering).
 6. Hvert Hilton Honors-medlem eller to (2) medlemmer med én enkelt Mutual Fund-konto, er begrenset til ikke å kunne kjøpe mer enn førti tusen (80 000) poeng uten bestilling per kalenderår. For poeng som kjøpes ved bestilling, kan det settes grenser per bestilling og per kalenderår etter eget skjønn av Hilton Honors, som er underlagt endringer. Eventuelle poeng utover disse grensene vil ikke bli registret på et medlems konto, uavhengig om slikt medlem har sendt betaling for slike poeng.
 7. Ved tilfelle av eventuelle poengavvik eller økonomisk avvik, skal betalingsberegningene under disse vilkårene og betingelsene være basert på data i oppføringene til Hilton Honors, og dataene i oppføringene til Hilton Honors skal være gjeldende. Feilaktig bruk av Hilton Honors-poeng skal gi grunn for umiddelbar konfiskering og tap av slike poeng, og kan gi grunn for tap av alle poeng på medlemmets konto samt medlemmets utkastelse fra Hilton Honors-programmet, som bestemt etter Hilton Honors' eget skjønn.
 8. Alle poeng som kjøpes vil utgjøre de første poengene som løses inn når kjøpende medlem innløser hans/hennes poeng for en premiering.
 9. Ved å bruke Poengkjøp-programmet, erkjenner medlemmet og bekrefter sitt samtykke i avtalen med disse vilkårene og betingelsene.
 10. Medlemskap i Hilton Honors, inntjening av Points & Miles® samt innløsning av poeng er underlagt Hilton Honors' vilkår og betingelser. Hilton Honors forbeholder seg retten til å endre Hilton Honors-programmets regler, reguleringer, vilkår, reisepremieringer og grenser, samt spesialtilbud, når som helst, og uten varsel. Hilton Honors forbeholder seg også retten til å avslutte poengkjøp-programmet med seks (6) måneders generell varsel.

Hilton Honors poengsammenslåing og poengoverføring

Hilton Honors-medlemmer kan overføre Hilton Honors-poeng til et annet Hilton Honors-medlem gjennom poengsammenslåing eller 1-til-1 overføring i pordjoner påof 1 000 poeng og opp til 500 000 poeng. Hvert Hilton Honors-medlem begrenses til å kunne sende inntil fem hundre tusen (500 000) poeng og motta to millioner (2 000 000) poeng via poengsammenslåing eller overføring sammenlagt per kalenderår. Hvert Hilton Honors-medlem begrenses til å kunne foreta seks (6) overføringer til andre medlemskontoer og seks (6) Hilton poengsammenslåingstransaksjoner per kalenderår. Invitasjoner til å delta i en poengsammenslåing anses ikke som transaksjon. Transaksjoner viser til overføringen av poeng til en annen medlemskonto enten gjennom 1-til-1 kontooverføringer eller gjennom poengsammenslåing.

Alle poeng ut over disse begrensningene vil ikke bli godskrevet det andre medlemmets konto. Begrensningene utøves etter enerådende skjønn av Hilton Honors Worldwide L.L.C., med forbehold for endringer.

Et nytt Hilton Honors-medlem kan slå sammen, overføre eller motta poeng 30 dager etter innmelding forutsatt at de har aktivitet på sin konto.  Etter 90 dager fra innmeldingen er et nytt medlem kvalifisert til å kjøpe poeng, uavhengig av kontoaktiviteten.

Det er uttrykkelig forbudt å selge Hilton Honors-poeng, premieringer eller andre fordeler, for andre enn Hilton Honors. Feilaktig bruk av Hilton Honors-poeng skal gi grunn for umiddelbar konfiskering og tap av slike poeng, og kan gi grunn for tap av alle poeng på medlemmets konto samt medlemmets utkastelse fra Hilton Honors-programmet, som bestemt etter Hilton Honors' eget skjønn.

E-postadresse kreves oppgitt og vil kun bli brukt for transaksjons- og markedsføringsmeldinger relatert til denne transaksjonen. Alle Hilton Honors vilkår og betingelser gjelder.

Hilton Honors Points Reinstate

Hilton Honors members can reinstate up to 1 000 000 expired Hilton Honors Points. Only Points balances that have expired in the previous 18 months are eligible for reinstatement. Only one reinstatement transaction is permitted per Hilton Honors account. Email address is required and will only be used for transaction and marketing communications related to this purchase. Points reinstated do not count towards elite tier qualification. Points.com and Hilton Honors reserve the right to terminate this reinstatement program at any time.

Hilton Honors Mutual Fund

 1. Med virkning fra 1. april 2004, er ikke lenger nye Hilton Honors Mutual Fund-kontoer tilgjengelige. Medlemmer med en Mutual Fund-konto fra mars 31, 2004 vil fortsette å motta Mutual Fund-goder.
 2. Hilton Honors Mutual Fund-goder er utformet for at gifte par skal kunne kombinere poengene de tjener for premieringer, og/eller kombinere opptjente opphold/poeng for spesielle kampanjekvalifikasjoner eller Elite-kvalifikasjon. Hensikten med Hilton Honors Mutual Fund er ikke å gi doble bonuser og/eller premieringer.
 3. Hilton Honors Mutual Fund-kontoer er tilgjengelige bare for par som er lovlig gift i henhold til lovgivningen i staten eller provinsen eller landet som paret er bosatt i.
 4. For alle Hilton Honors Mutual Fund-kontoer som kombineres mellom 1. januar 1990 og 31, 2004, vil bare én registrerings- eller aktiveringsbonus være tillatt på felleskontoen.
 5. Hver ektefelle som deltar i et Hilton Honors Mutual Fund-program vil få utstedt det samme Hilton Honors-kontonummeret. Ved tidspunktet en Hilton Honors Mutual Fund-konto opprettes, vil navnet og adressen til en av ektefellene bil angitt som mottakeren av all post fra Hilton Honors.
 6. Kun et kontoutdrag vil bli utstedt per Hilton Honors Mutual Fund-konto. Individuell reising som er samlet opp av ektefellene vil vises på et kombinert Hilton Honors Mutual Fund-kontoutdrag. Når en premiering anmodes, vil poengene bli trukket fra den kombinerte balansen. Individuelle kontobalanser vil ikke opprettholdes eller være tilgjengelige for deltakere i Hilton Honors Mutual Fund.
 7. En av ektefellene kan på egenhånd bruke alle oppsamlede poeng til å be om premieringer som Hilton Honors Mutual Fund-kontoen har tilstrekkelig med poeng for. Hilton Honors er ikke ansvarlig for, og har ikke noe ansvar for, uenigheter eller tvister mellom medlemmer relatert til bruken av poeng som er oppsamlet på Hilton Honors Mutual Fund-kontoen.
 8. I tilfelle av død, vil poengene på Hilton Honors Mutual Fund-kontoen overdras til den gjenværende ektefellen. I tilfelle av skilsmisse, vil 50 % av poengene på Hilton Honors Mutual Fund-kontoen gå til hvert medlem. Begge ektefellene må signere for å be om opphør av kontoen. Hilton Honors kan kreve offisiell dokumentasjon som verifisering på død eller skilsmisse. Hilton Honors er ikke ansvarlig for, og har ikke noe ansvar for, uenigheter eller tvister mellom medlemmer relatert til opphør av Hilton Honors Mutual Fund-kontoer. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, er hverken opptjente poeng eller sertifikater overførbare i tilfelle av død, som del av en familierettsak eller på annen måte legalpant.
 9. Alle vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet gjelder for Hilton Honors Mutual Fund-kontoer og -deltakere. Alle fortolkninger av programmets vilkår og betingelser skal gjøres etter Hilton Honors eget skjønn.

Ditt samtykke til vår bruk av personlig informasjon om deg

Vi samler din personlige informasjon i henhold til Hiltons globale personvernerklæring («personvernerklæring»).

Ved å delta i Hilton Honors-programmet kan vi også samle ytterligere personlig informasjon om deg. Vi kan også bruke og dele din personlige informasjon slik det beskrives nedenfor, i tillegg til hva som beskrives i personvernerklæringen. Disse vilkårene og betingelsene kompletterer personvernerklæringen i forbindelse med vår behandling av den personlige informasjonen til medlemmer av Hilton Honors-programmet. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, må du velge ikke å delta i Hilton Honors-programmet.

Ytterligere personlig informasjon vi samler inn omfatter informasjon du gir oss når du registrerer deg i Hilton Honors-programmet eller når du administrerer profilen din på Internett. Ved registrering krever vi at du oppgir navnet ditt, fysisk adresse samt e-postadresse. Når du administrerer profilen din på Internett, kan du oppgi tilleggsinformasjon om dine foretrukne flyselskapspartnere og ditt lojalitetsprogram-kontonummer hos dem, dine preferanser for romtype, dine språkpreferanser, kredittkortkonto(er), dine preferanser for å motta nyheter, tilbud og informasjon fra selskaper som er del av Hiltons portefølje, samt for å opprette en bruker-ID og passord.

I tillegg til bruksområdene for og deling av den personlige informasjonen som beskrives i personvernerklæringen, kan vi bruke og dele relevante deler av din personlige informasjon for å administrere Hilton Honors-programmet Dette kan inkludere deling av din personlige informasjon med våre forretningspartnere for å kunne gi deg milene eller andre goder du har tjent gjennom din deltakelse i Hilton Honors-programmet.

Ved å registrere deg, samtykker du også i overføringen av din informasjon til land hvor våre informasjonsbehandlingsfasiliteter, forretningsoperasjoner og hoteller er lokalisert, inkludert USA og andre land der lover om datavern kan variere fra lovene i ditt hjemland.

For å sikre at din personlige informasjon er nøyaktig og oppdatert kan vi også dele informasjonen din med en tredjepart for formålet av oppdatering samt bedre kvaliteten og innholdet i informasjonen vi har om deg.

Som medlem kan du motta ytterligere kommunikasjon fra oss, inkludert Hilton Honors-erklæringer, nyheter og tilbud fra tredjeparter spesifikt for medlemmer og co-brandede meldinger fra våre forretningspartnere. Medlemmer med visse nivåer i enkelte stater kan også motta e-post før oppholdet fra oss. Du kan endre kommunikasjonen du mottar fra oss ved å logge inn på kontoen din og administrere abonnementene dine, eller ved å kontakte oss som beskrevet i personvernerklæringen.

Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen ved å offentliggjøre de reviderte vilkårene og betingelsene på nettstedet vårt. Vi kan også endre personvernerklæringen fra tid til annen, som beskrevet i personvernerklæringen. Din fortsatte deltakelse i Hilton Honors-programmet etter kunngjøring av endringene i disse vilkårene og betingelsene eller i personvernerklæringen betyr at du samtykker i endringene.

Betingelser for deltakelse

HILTON HONORS-PROGRAMMET, DETTE MATERIALET OG ANNET MATERIALE SAMT ANDRE TJENESTER OG PRODUKTER TILBYS AV HILTON HONORS «SOM DET ER» OG, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OSS UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, DESIGN, NØYAKTIGHET, KAPABILITET, TILSTREKKELIGHET, EGNETHET, KAPASITET, FULLSTENDIGHET ELLER TILGJENGELIGHET. Du samtykker også i at Hilton Honors ikke representerer eller garanterer at Hilton Honors-programmet eller noen slike andre produkter og tjenester vil være uavbrutt, uten utelatelser eller feil, eller av feil vil bli korrigert eller endringer implementert. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET, SKAL HILTON VÆRE ANSVARLIG NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK AV HILTON HONORS-PROGRAMMET ELLER ANDRE SLIKE PRODUKTER OG TJENESTER, SELV OM HILTON HONORS SIN AUTORISERTE REPRESENTANT HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, og det er derfor mulig at slik utelukkelse ikke gjelder for deg. I tilfelle av at Hilton Honors holdes ansvarlig for skader relatert til slike anliggender, skal ditt eneste og eksklusive rettsmiddel være begrenset til tilbakebetaling av tjenester eller produkter betalt av deg til entiteten som holdes ansvarlig som ikke ble levert av slik entitet. Du fraskriver deg herved alle rettigheter til alle krav eller søksmål relatert til slike anliggender i alle forum i to (2) år etter den første forekomsten av denne type handling, arrangement, forhold eller utelatelse som kravet eller søksmålet er basert på. Hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene er ugyldige eller ugjennomførbare, vil de gjenværende bestemmelsene heri fortsatt ha full gyldighet og effekt. Manglende evne av Hilton Honors til å utøve rettigheter gitt til Hilton Honors herunder ved forekomst av noen av omstendighetene som beskrives i denne avtalen, vil ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter ved forekomst av slike hendelser.

 
Powered By OneLink