Termeni şi condiţii Hilton Honors

Data intrării în vigoare: 1 martie 2017. Următoarele vor avea prioritate faţă de termenii şi condiţiile anterioare. Prin participarea sau continuarea participării după data intrării în vigoare, vă exprimaţi acordul cu următoarele:

Următoarele informaţii reprezintă condiţiile de bază pentru participarea la programul de recompense pentru membri Hilton Honors („Hilton Honors” sau „Programul”). Aceste condiții generale („Condițiile generale”) au ca rol protejarea membrilor Hilton Honors („membrii”) şi a corporaţiei Hilton Honors Worldwide, LLC („Hilton Honors” sau „noi”). Participarea dvs. în cadrul acestui program va fi guvernată de aceşti termeni şi aceste condiţii, fiind responsabilitatea dvs. să citiţi şi să înţelegeţi întregul conţinut al acestora.

Dacă aveți nevoie de clarificări sau de informații suplimentare, puteți contacta cel mai apropiat centru Hilton de rezervări și asistență pentru clienți sau puteți trimite un e-mail către HiltonHonors@hilton.com. Totuși, rețineți că condițiile generale ale programului Hilton Honors prevalează și nu pot fi modificate decât în scris, de către Hilton Honors.

Aspecte generale

 1. Calitatea de membru în cadrul programului Hilton Honors şi avantajele aferente sunt oferite la discreţia exclusivă a Hilton Honors, sucursală deţinută integral de Hilton Domestic Operating Company Inc. Hilton Honors este definită ca având în componenţă Hilton Honors Worldwide, LLC, sucursalele, afiliaţii, membrii conducerii, directorii, partenerii, angajaţii şi reprezentanții acesteia.
 2. Termenii şi condiţiile programului Hilton Honors sunt guvernate de şi vor fi interpretate în temeiul legilor din statul New York, SUA, fără a se supune niciunei legi sau prevederi care ar determina aplicarea legilor unui alt stat. Reclamaţiile nu pot fi soluţionate prin nicio formă de acţiune în instanţă. Prin participarea la programul Hilton Honors, membrii consimt că locaţia de desfăşurare pentru toate procesele va fi Eastern District of Virginia sau, dacă nu există jurisdicţie federală, locaţia va fi în Fairfax, Virginia. Termenii şi condiţiile din acest document vor prevala asupra oricăror termeni şi condiţii anterioare ale programului.
 3. Apartenenţa sau cererea de apartenenţă la programul Hilton Honors este nulă în cazul în care aceasta este interzisă prin lege în ţara de domiciliu a membrului sau solicitantului.
 4. Programul nu are o dată de terminare predeterminată şi poate continua până în momentul în care Hilton Honors decide să înceteze derularea programului. Acest lucru se poate întâmpla oricând, cu sau fără înştiinţare prealabilă. Membrii vor avea la dispoziţie 12 luni de la data anunţării terminării programului pentru a acumula puncte şi revendica recompensa dorită. Acest lucru înseamnă că, indiferent de suma cu care participaţi în cadrul programului, dreptul dvs. de a acumula puncte şi revendica recompense poate fi anulat de Hilton Honors la 12 luni de la anunţarea terminării programului de către Hilton Honors.
 5. Hilton Honors îşi rezervă dreptul de a adăuga, modifica, şterge sau schimba în orice fel regulile, procedurile, condiţiile, beneficiile, recompensele aferente programului la propria discreţie, cu sau fără înştiinţare prealabilă, chiar dacă schimbările pot afecta valoarea punctelor sau a certificatelor ori a confirmărilor de recompense deja acumulate. Acest lucru înseamnă că Hilton Honors poate opera modificări care să afecteze, nefiind limitate la acestea, hotelurile din portofoliul Hilton, afilierea cu partenerii turistici, regulile de dobândire a punctelor Hilton Honors și de revendicare a punctelor Hilton Honors, regulile și procedurile de utilizare a recompenselor, disponibilitatea continuă a recompenselor, tipurile de recompense, precum și caracteristicile ofertelor speciale.
 6. Numai persoanele majore conform legilor din statul lor de reședință se pot înscrie în programul Hilton Honors și pot deveni membri (definiți ca persoane care au fost acceptate ca membri de către Hilton Honors). Corporațiile, asociațiile sau grupurile nu au dreptul de a se înscrie în programul Hilton Honors. Cuplurile căsătorite care devin membre ale Fondului mutual al Hilton Honors înainte de 1 aprilie 2004 pot participa în comun prin intermediul fondului mutual Hilton Honors.
 7. Afilierea în cadrul programului dă dreptul membrilor de a câştiga puncte, care pot fi transformate în recompense în conformitate cu condiţiile generale ale programului. Beneficiile şi recompensele membrilor sunt oferite cu bună-credinţă. Cu toate acestea, este posibil ca unele beneficii şi recompense să nu fie disponibile dacă acestea sunt interzise prin legi sau reglementări în ţara de reşedinţă a membrului în cauză.
 8. Este interzis ca membrii să fie afiliaţi sau să câştige puncte folosindu-se de mai multe conturi.
 9. Hilton Honors îşi rezervă dreptul de a suspenda sau întrerupe calitatea de membru la programul Hilton Honors, inclusiv orice stare aferentă nivelului Elite (inclusiv statusul de membru Silver Elite, Gold Elite şi Diamond Elite), pentru orice membru care pare că utilizează Programul într-un mod care nu corespunde Condiţiilor generale sau intenţiei Programului sau oricărei părţi a Programului, inclusiv, dar fără a se limita la revendicarea recompenselor sau utilizarea Certificatelor. De asemenea, Hilton Honors îşi rezervă dreptul de a întrerupe calitatea de membru pentru orice membru despre care Hilton Honors consideră sau dacă există suficiente motive să suspecteze, la propria discreţie, că:
  1. a acţionat într-o manieră care contravine legilor, regulamentelor sau ordonanţelor locale sau federale aplicabile,
  2. a încălcat sau violat oricare dintre Termenii şi condiţiile Programului,
  3. a avut un comportament fraudulos sau necinstit, inadecvat sau necorespunzător sau a fost implicat în orice furt referitor la cont, inclusiv, însă fără a se limita la, revendicarea Recompenselor sau utilizarea Certificatelor sau alte beneficii pentru Membri,
  4. a avut o conduită abuzivă, frauduloasă, perturbatoare, necorespunzătoare, ofensatoare sau ostilă, în mod fizic, verbal sau în scris, faţă de orice hotel din portofoliul Hilton sau faţă de oaspeţii sau angajaţii acestuia sau faţă de Hilton sau oricare dintre angajaţii sau subcontractanţii acesteia sau
  5. nu a efectuat plata oricăror facturi sau note de plată datorate Hilton sau oricărui hotel din portofoliul Hilton.
  Rezilierea afilierii poate duce la pierderea tuturor punctelor acumulate şi la anularea certificatelor, beneficiilor şi privilegiilor Hilton Honors, inclusiv pierderea oricărui statut aferent nivelului Elite. În plus faţă de rezilierea afilierii Hilton Honors, Hilton Honors va avea dreptul de a iniţia acţiuni administrative şi/sau juridice corespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la acţiuni penale, după cum consideră necesar.
 10. Vânzarea sau schimbarea oricăror puncte, certificate, confirmări de recompense sau altor beneficii Hilton Honors de către alte persoane în afara Hilton Honors este interzisă. Orice puncte, certificate sau beneficii despre care Hilton Domestic Operating Company Inc. consideră, la discreţia sa exclusivă, că au fost transferate, vândute sau atribuite prin încălcarea condiţiilor generale ale programului pot fi confiscate sau anulate.
 11. Toate interpretările condițiilor generale ale programului se vor realiza la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
 12. Expresia „hotel din cadrul portofoliului Hilton”, aşa cum este aceasta utilizată în Condiţiile generale din prezentul document, defineşte orice hotel care participă la programul Hilton Honors. Toate hotelurile Hampton by Hilton™ din China continentală sunt excluse la ora actuală din programul Hilton Honors.
 13. Membrii care nu au o activitate eligibilă conform definiţiei de la punctele a. - d. de mai jos în orice perioadă de 12 luni consecutive pot fi eliminaţi din program şi li se pot anula toate punctele acumulate. La discreţia Hilton Honors, acestor membri li se poate permite rămânerea în cadrul programului, urmând a fi eliminaţi după cinci ani de inactivitate. Pentru a păstra punctele Hilton Honors acumulate, membrul în cauză trebuie să facă unul din următoarele lucruri în decursul unei perioade de 12 luni consecutive:
  1. să petreacă un sejur la un hotel din cadrul portofoliului Hilton, în conformitate cu prevederile din prezentul document;
  2. să câştige puncte Hilton Honors prin intermediul oricărei surse terţe de acumulare a punctelor Hilton Honors, inclusiv prin utilizarea unui card de credit cu marca Hilton, în conformitate cu termenii respectivi;
  3. să achiziţioneze puncte Hilton Honors; sau
  4. să doneze puncte prin intermediul programului Hilton Honors Giving Back.
 14. Neîntreprinderea acţiunii (a), (b), (c) sau (d) descrise mai sus va avea ca rezultat anularea punctelor acumulate şi, după cinci ani de inactivitate, dezactivarea contului membrului în cauză. După anularea punctelor, membrul în cauză nu va putea recupera aceste puncte, însă poate începe să câştige alte puncte. Orice recompensă revendicată de către membru înainte ca punctele să fie anulate (cum ar fi o rezervare la hotel sau un voucher de închiriere auto) va rămâne validă. Această situaţie se aplică indiferent de anul înscrierii, inclusiv (dar fără a se limita la acesta) pentru primul an al înscrierii. Membrii care nu plătesc sumele aferente ipotecilor datorate în mod corespunzător către Hilton Grand Vacations®, inclusiv (dar fără a se limita la acestea), plăţi de dobânzi, comisioane plătite cu întârziere şi comisioane aferente serviciilor, vor pierde un număr de puncte egal cu numărul de puncte acumulate prin Hilton Grand Vacations®. De asemenea, membrii care nu plătesc sumele datorate către Hilton Grand Vacations® pot pierde statutul aferent nivelului Elite dobândit prin intermediul Hilton Grand Vacations®,
 15. Fiecare membru are responsabilitatea de a rămâne la curent cu condiţiile generale ale programului şi cu numărul de puncte din contul său. Hilton Honors poate încerca, dar nu are această obligaţie, să trimită scrisori către membrii activi, pentru a-i înştiinţa cu privire la aspectele de interes. Pot fi trimise notificări cu privire la anularea unor puncte sau cu privire la schimbările din cadrului programului. Nici Hilton Honors şi nici alte companii terţe care participă în calitate de parteneri de marketing în cadrul programului (Parteneri de marketing) nu vor fi răspunzătoare pentru incapacitatea de a proceda astfel, pentru transcrierea incorectă sau imprecisă a informaţiilor de contact ale membrilor, pentru probleme legate de oricare din echipamentele sau resursele de programare asociate cu sau utilizate de către membri, pentru orice eroare umană, orice întrerupere, ştergere, omisiune, defect sau indisponibilitate a unei reţele telefonice sau transmisii electronice, pentru probleme legate de echipamente computerizate, software, imposibilitatea de a accesa orice site web sau serviciu online, pentru orice altă eroare sau defectare de natură tehnică sau de altă natură, pentru corespondenţa de orice tip pierdută, întârziată, furată, ilizibilă, incompletă, adresată în mod eronat, mutilată sau neajunsă încă, sub niciun motiv.
 16. Fiecare membru este responsabil pentru crearea informaţiilor de acces la contul personal şi pentru menţinerea securităţii acelor informaţii. Dacă securitatea acestor informaţii este încălcată de către membru sau de către un terţ, Hilton Honors nu va fi răspunzătoare pentru accesările neautorizate de către membru, pentru acumulările de puncte, revendicările de recompense sau alte activităţi care au loc ca urmare a accesării în cauză. De asemenea, în niciun caz Hilton Honors nu va fi răspunzătoare pentru rambursarea către membrul în cauză a punctelor revendicate sau a oricăror altor daune sau pierderi revendicate ca urmare a accesării neautorizate în cauză. Dacă membrul ia la cunoştinţă despre orice activitate frauduloasă, inclusiv despre revendicarea neautorizată a punctelor sau recompenselor membrului respectiv, acesta trebuie să raporteze activitatea frauduloasă către Hilton Honors în scris, în decurs de 90 zile de la apariţia acestei activităţi, trebuie să furnizeze toate informaţiile solicitate şi să coopereze cu Hilton Honors pentru a putea fi eligibil pentru recuperarea punctelor sau recompenselor pierdute, recuperare care se poate realiza numai la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
 17. Fiecare membru este responsabil pentru înştiinţarea Hilton Honors cu privire la orice schimbări legate de informaţiile de contact ale membrului în cauză.
 18. Punctele acumulate, precum şi certificatele şi confirmările de recompense, nu reprezintă proprietatea membrilor. Cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod specific în prezentul document, nici punctele acumulate şi nici certificatele/confirmările de recompense nu sunt transferabile din niciun motiv şi conform niciunei prevederi legale. Punctele şi certificatele acumulate de către membrii Fondului mutual pot fi utilizate de către oricare din cei doi soţi care deţin contul.
 19. Pentru toţi membrii au fost stabilite beneficii şi servicii specifice în cadrul programului; cu toate acestea, beneficiile şi serviciile oferite de hotelurile din cadrul portofoliului Hilton pot varia. Dacă Hilton Honors sau orice partener de marketing Hilton Honors refuză în mod necorespunzător unui membru o acumulare sau un beneficiu, răspunderea Hilton Honors sau a partenerului de marketing va fi limitată la valoarea echivalentă a acumulării sau beneficiului, după cum se stabileşte exclusiv de către Hilton Honors.
 20. Hilton Honors nu îşi asumă nicio răspundere pentru modificările sau întreruperile serviciilor sau produselor partenerilor de afaceri care pot afecta recompensele oferite în cadrul programului, acumulările de puncte sau cauzează devalorizarea certificatelor.
 21. Condițiile generale ale programului Hilton Honors nu au intenția de a stabili nicio relație de intermediere, parteneriat sau asociere în participațiune între Hilton Honors și partenerii de marketing.
 22. În cazul decesului unuia dintre membri, punctele din contul acestuia pot fi transferate unui alt membru activ, după primirea și aprobarea de către Hilton Honors a anumitor documente și informații solicitate. Consultați documentația necesară cu privire la transferul beneficiilor unui membru decedat. Pentru a fi eligibil, trebuie să solicitaţi transferul şi să trimiteţi toate documentele şi informaţiile în termen de un an de la decesul membrului. Decizia transferului aparține exclusiv companiei Hilton Honors. Orice decizie luată de Hilton Honors ca răspuns la o solicitare de transfer nu poate fi supusă niciunei revizuiri sau contestații ulterioare. Statutul Elite nu poate fi transferat, iar punctele primite de un membru prin transfer nu vor fi luate în calcul pentru evaluarea statutului Elite.

Acumularea punctelor

 1. Punctele Hilton Honors pot fi câştigate numai pentru sejururile la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton. Hotelurile participante din cadrul portofoliului Hilton pot fi modificate în orice moment, fără înştiinţare prealabilă. Consultați lista hotelurilor individuale participante accesând Hilton.com sau Hilton Honors.com. Toate hotelurile Hampton by Hilton™ din China continentală sunt excluse la ora actuală din programul Hilton Honors. Dacă un hotel încetează să facă parte din portofoliul Hilton, niciun sejur petrecut după data încetării nu va mai fi eligibil pentru câştigarea punctelor Hilton Honors, indiferent de data efectuării rezervării.
 2. Pentru a câştiga puncte Hilton Honors pentru sejururile cu cazare la hotel, un membru trebuie să fie un oaspete înregistrat, plătitor în hotelul participant din cadrul portofoliului Hilton şi să întrunească toate condiţiile din prezentul document. De asemenea, membrii pot câştiga puncte Hilton Honors pentru debitările eligibile ale cardurilor Hilton Honors, o listă cu aceste carduri de credit poate fi accesată aici, cu respectarea termenilor stipulaţi în acordul membrului deţinător de card. Pentru detalii suplimentare, consultaţi termenii şi condiţiile care se aplică în cazul cardurilor de credit. Punctele mai pot fi acumulate şi pentru alte activităţi, conform specificaţiilor periodice emise de către Hilton Honors.
 3. Un „sejur” este definit ca fiind numărul total de nopţi consecutive petrecute la acelaşi hotel, indiferent dacă un oaspete pleacă şi apoi se cazează din nou. Excluse în mod specific din definiţia „sejurului” sunt următoarele tipuri de sejururi neeligibile:
  • pachete de grup/pentru operatori de turism;
  • tarifele pentru personalul contractual;
  • tarife reduse pentru agenții de turism;
  • pachete exclusive pentru deținătorii de carduri de cazinou;
  • membrii neautorizați care se cazează folosind tarifele Go Hilton pentru membrii echipei sau pentru călătoriile cu familia și prietenii;
  • sejururile rezervate folosind programele timeshare Hilton Grand Vacations Club și Hilton Club, pachetele de marketing Hilton Grand Vacations cu cerința unei prezentări în scop de vânzări;
  • camere gratuite sau în regim de barter;
  • tarife NET Group;
  • tarife Series Group sau IT Group;
  • tarife contractuale Entertainment sau Encore;
  • rezervări prin site-uri web externe (indiferent de tariful plătit); și
  • rezervări prin modalități „opace”, unde marca poate sau nu să fie cunoscută la momentul achiziției.
  Punctele Hilton Honors (sau creditele pentru sejururi) nu pot fi câştigate (inclusiv sub forma beneficiilor My Way) pentru sau pe durata sejururilor neeligibile, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) pentru sumele cheltuite pe durata sejururilor neeligibile. Dacă cel puţin o noapte din sejurul membrului este consumată prin utilizarea punctelor de recompensă Hilton Honors, întregul sejur va fi considerat un „sejur recompensă” și se pot obține puncte Hilton Honors. Hotelul participant va stabili dacă sumele cheltuite pe durata acestor sejururi sunt eligibile pentru câştigarea de puncte, cu excepţia faptului că nu vor fi câştigate puncte aferente sumelor facturate incidental la proprietăţile Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® şi Home2 Suites by Hilton®.
 4. Nu se vor acorda puncte, mile sau credite pentru atingerea unei categorii superioare în situaţiile de „neprezentare”, în care un membru a făcut o rezervare garantată cu un card de credit, dar nu se cazează la hotel, indiferent dacă cardul de credit al membrului respectiv este debitat pentru orice parte a sejurului rezervat, conform politicii de neprezentare a hotelului.
 5. Un membru poate câştiga puncte de bază pentru până la două camere per sejur, dacă toate sumele eligibile aferente ambelor camere sunt plătite pe o singură factură. Punctele de bază vor fi câştigate pentru sumele eligibile cheltuite pentru ambele camere. Expresia „sume cheltuite eligibile” este definită mai jos. Punctele bonus acordate în plus faţă de punctele de bază, inclusiv bonusurile de categorie (15%, 25% sau 50%, în funcţie de categoria membrului), punctele bonus câştigate prin intermediul Punctelor Hilton Honors şi al tipului de câștig Puncte Hilton Honors şi în cadrul promoţiilor de acordare a unui număr dublu sau triplu de puncte, se vor aplica la numărul total de puncte de bază câştigate pentru ambele camere. Pentru orice alte bonusuri, inclusiv pentru punctele bonus aferente partenerilor de marketing Hilton Honors şi alte bonusuri promoţionale, punctele bonus se vor acorda numai pentru o singură cameră. Cu scopul de a obţine starea nivel, un membru poate primi credit aferent sejurului pentru o singură cameră. În ceea ce priveşte milele câştigate cu ocazia sejururilor, acestea pot fi câştigate pentru o singură cameră.
 6. Promoţiile de tip „Puncte duble” înseamnă că membrul va primi un bonus egal cu numărul punctelor de bază aferente unui sejur. Promoţiile de tip „Puncte triple” înseamnă că membrul va primi un bonus egal cu dublul numărului punctelor de bază aferente unui sejur. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite.
 7. Membrii vor obţine puncte de bază Hilton Honors pentru fiecare dolar american eligibil (sau echivalentul în orice altă valută) cheltuit pentru plata unei facturi de hotel a unui membru („factură eligibilă”) pentru sejururile petrecute în cadrul hotelurilor participante din cadrul portofoliului Hilton.
 8. Expresia „sume cheltuite eligibile” pentru Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® și Hilton Grand Vacations® va avea următoarea semnificație: tariful camerei, mâncarea şi băutura, telefonul, spălarea rufelor, filmele în regim pay-per-view, facilităţile de divertisment şi recreere, precum şi alte sume incidentale cheltuite în contul camerei membrului pe durata sejurului acestuia. Sumele cheltuite la restaurant sau orice alte sume care nu sunt debitate în contul camerei unui membru nu sunt eligibile pentru a primi credite. aceste hoteluri din cadrul portofoliului Hilton pot omite, în ceea ce priveşte acumularea punctelor, sumele cheltuite către entităţi neafiliate hotelului, care nu sunt deţinute şi/sau operate de către hotel, inclusiv, dar fără a se limita la magazinele de alimente şi băuturi, magazinele de suveniruri, farmaciile, magazinele de haine, galeriile sau magazinele de specialitate, facilităţile recreaţionale şi de divertisment. Expresia „sume cheltuite eligibile” pentru Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® şi Homewood Suites by Hilton® face referire numai la tariful camerei. Sumele cheltuite asociate banchetelor sau altor funcţii de catering nu sunt considerate „sume cheltuite eligibile” în ceea ce priveşte acumularea punctelor, cu excepţia punctelor câştigate pentru conferinţe sau evenimente care se califică, prin intermediul planificatorului de evenimente şi programelor bonus de evenimente Hilton Honors. Sumele cheltuite pe durata unui sejur neeligibil nu sunt considerate „sume cheltuite eligibile”.
 9. Orice impozite federale, de stat sau locale aplicabile, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) impozite de ocupare la nivel municipal, nu sunt considerate „sume cheltuite eligibile” şi nu vor fi luate în calcul pentru acumularea de puncte aferente sejururilor la hotel.
 10. Membrii nu pot acumula mai mult de 100.000 puncte de bază pe durata unui sejur, indiferent de valoarea sumelor cheltuite eligibile, cu excepția hotelurilor Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton și Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq, pentru care nu există limită.
 11. Punctele acordate pentru sejururile petrecute la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton din afara SUA vor fi bazate în valută locală, transformată în dolari americani. Valuta locală va fi transformată în dolari SUA săptămânal, folosindu-se un curs de schimb publicat şi în vigoare în momentul conversiei. Acest curs va fi stabilit de către Hilton Honors la discreţia sa exclusivă, pe baza metodelor standard de conversie a valutelor, însă poate diferi faţă de cursurile de schimb valutar utilizate de către companii emiţătoare de carduri de credit.
 12. Un membru a cărui factură individuală este debitată în mod direct din contul unei companii, dar care este responsabil pentru plata facturii la plecare, este eligibil pentru a primi puncte Hilton Honors după cum se descrie în prezentul document. Cu toate acestea, facturile agregate pentru grupuri, pentru mai multe camere, incluse pe o singură factură şi debitate din contul unei companii sau adrese comune sau plătite la plecare de către un singur individ, nu sunt eligibile pentru primirea de puncte Hilton Honors. Sumele incidentale (sumele cheltuite în contul camerei unui membru) plătite direct de către membru la plecare sunt eligibile pentru a primi credit în baza punctelor. Sumele incidentale incluse pe o factură agregată nu sunt eligibile pentru a primi credit în baza punctelor.
 13. Declaraţiile de activitate lunare sunt disponibile prin e-mail sau membrii pot accesa online informaţiile contului.
 14. Membrii nu vor câştiga puncte sau mile pentru sejururile la hotel revendicate cu un discount/certificat de gratuitate oferit de partenerul de marketing (de exemplu, premiu pentru faptul că este client fidel al companiei aeriene sau premiu de călătorie), cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel pe certificat. Membrii nu vor câştiga puncte pentru sumele incidentale cheltuite pe durata sejururilor la hotel revendicate cu un discount/certificat de gratuitate oferit de partenerul de marketing, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel pe certificat.
 15. Membrii pot câștiga puncte (nu mile) pentru sumele cheltuite incidental la un hotel din cadrul portofoliului Hilton pe durata unui sejur tip recompensă achitat integral cu puncte, cu condiția ca aceste sume să fie considerate eligibile în cadrul proprietăților Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites® și Hilton Garden Inn®. Membrii nu vor câştiga puncte pentru sumele incidentale cheltuite pe durata unui sejur recompensă la hotelurile Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® sau Home2 Suites by Hilton. Totuși, membrii pot câștiga puncte pentru porțiunea achitată în numerar aferentă unui sejur recompensă de tip puncte și bani, la toate hotelurile participante din portofoliul Hilton, excluzând cheltuielile ocazionale efectuate la hotelurile Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® sau Home2 Suites by Hilton În ceea ce priveşte contorizarea sejururilor şi nopţilor pentru calificarea în categoria Elite (după cum se explică mai jos), sejururile recompensă vor fi luate în calcul pentru stabilirea numărului total de sejururi şi nopţi.
 16. Punctele Hilton Honors câştigate de către un membru individual pot fi transferate numai în conformitate cu programul de transfer şi înregistrare de puncte sau în cazul decesului, aşa cum se menţionează în acest document.
 17. Orice puncte oferite împreună cu anumite sejururi la hotel vor fi considerate câştigate şi vor fi adăugate în contul membrului atunci când sejurul este finalizat şi plătit integral. Punctele nu vor fi disponibile pentru revendicare înainte de finalizarea şi plata sejurului şi de adăugarea punctelor în contul membrului.
 18. Dacă membrul consideră că nu a primit milele şi/sau creditele în baza punctelor aferente sejururilor la hotel, acesta trebuie să transmită o solicitare în scris pentru cererea acestor credite, solicitare adresată celui mai apropiat centru Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi şi însoţită de o copie lizibilă a bonului de hotel al membrului. Imposibilitatea de a furniza documentaţia adecvată şi nemodificată poate duce la refuzarea acordării milelor sau creditelor pe baza punctelor respective. Pentru protejarea membrului, toată documentaţia de călătorie asociată hotelului trebuie păstrată de către membru până în momentul în care creditul pe baza punctelor apare în situația Hilton Honors a membrului respectiv. Solicitările trebuie primite de către centrul Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi în decurs de şase luni de la data la care s-a realizat activitatea. Pentru membrii noi, creditul va fi acceptat pentru orice sejur care are loc la mai puţin de 30 zile înainte de înscrierea în program. Solicitările în scris trebuie să includă şi numele membrului, numărul de cont Hilton Honors, adresa şi numărul de telefon la care membrul poate fi contactat pe timpul zilei.
 19. Membrii pot alege modul în care câştigă Puncte Hilton Honors şi credit pentru distanţa în mile la compania aeriană prin Double Dipping®, care selectează fie Puncte Hilton Honors şi mile, fie Puncte Hilton Honors şi puncte. Pentru informaţii suplimentare referitoare la opţiunile de tip de câştig, consultaţi condiţiile generale aplicabile pentru tipul de câştig Double Dip.
 20. Angajaţii existenţi ai Hilton Domestic Operating Company Inc., cei ai companiei mamă, afiliaţilor şi filialelor, precum şi angajaţii şi proprietarii hotelurilor din cadrul portofoliului Hilton (denumiţi în mod colectiv, „Angajaţi”) sunt eligibili să participe în cadrul programului Hilton Honors după cum se specifică în prezentul document, însă sunt supuşi unor anumite excepţii de la Condiţiile generale Hilton Honors în acord cu politica de angajare care poate fi găsită pe site-ul web Hilton Honors destinat membrilor echipei.

Puncte bonus Hilton Honors pentru închirierea de mașini

Sunt acordate puncte bonus Hilton Honors pentru închirierea maşinilor prin intermediul partenerilor de marketing Hilton Honors din domeniul închirierii de maşini. Modalitățile de acordare a punctelor bonus diferă în funcție de partenerul de marketing. Consultați partenerii de marketing Hilton Honors pentru închirierea de autovehiculeși numărul de puncte bonus Hilton Honors care pot fi câștigate. În cazul Thrifty, membrii trebuie să se cazeze la un hotel din cadrul portofoliului Hilton în perioada în care închiriază maşina şi să prezinte un acord valabil de închiriere, precum şi cheile maşinii închiriate, în momentul cazării. Pentru ceilalţi parteneri de marketing Hilton Honors din domeniul închirierii de maşini, sejurul la un hotel nu este obligatoriu, iar membrii trebuie să prezinte cardul Hilton Honors sau să furnizeze numărul de cont Hilton Honors atunci când preiau maşina.

Opțiuni pentru tipul de câştig Double Dip®

 1. Membrii pot selecta o opţiune pentru tipul de câştiguri în profilul personal Hilton Honors, având la dispoziţie următoarele două opţiuni:
  • Punctele și milele Hilton Honors: 10punctele de bază Hilton Honors (cu excepția 5punctelor de bază Hilton Honors la Home2 Suites by Hilton® și Tru by Hilton™) plus o milă la companii aeriene pentru fiecare dolar cheltuit, cu excepția unor companii aeriene care oferă mile diferite în funcție de fiecare dolar cheltuit: mile diferă în funcție de compania aeriană (până la 100 mile per sejur la Home2 Suites by Hilton® și Tru by Hilton™);
  • Punctele Hilton Honors și punctele de bază Hilton Honors: 10 Punctele de bază Hilton Honors (cu excepția 5 punctelor de bază Hilton Honors la Home2 Suites by Hilton® și Tru by Hilton™) plus 5  puncte bonus suplimentare Hilton Honors (2,5 puncte bonus Hilton Honors la Home2 Suites by Hilton® și Tru by Hilton™) pentru fiecare dolar american eligibil cheltuit.

  Dacă un membru nu selectează o opțiune pentru tipul de câștig în profilul Hilton Honors, membrul respectiv va câștiga automat numai 10 puncte de bază Hilton Honors (cu excepția ofertei de 5 puncte de bază Hilton Honors pentru cazarea la Home2 Suites by Hilton® și Tru by Hilton™) per dolar american eligibil cheltuit. Membrii îşi pot completa profilul Hilton Honors accesând www.hiltonhonors.com sau apelând ‬centrul de rezervări Hilton şi asistenţă clienţi. Tipul de câştig Puncte şi mile Hilton Honors este disponibil numai pentru partenerii de marketing participanţi. O listă a acestora poate fi consultată accesând acest link.

 2. Membrii care optează pentru tipul de câştig Puncte Hilton Honors şi Puncte Hilton Honors nu sunt eligibili să câştige mile prin intermediul ofertelor promoţionale aferente.
 3. Membrii pot schimba în orice moment opţiunea cu privire la tipul de câştig. Opţiunea pentru tipul de câştig aleasă de un membru începând cu ora 23:59:59, ora standard pentru zona centrală a SUA, în ziua plecării pentru un anumit sejur va fi opţiunea care va guverna câştigurile aferente sejurului respectiv. Nu pot fi operate modificări retroactive, pentru sejururile trecute.
 4. Membrii pot câştiga puncte şi mile pentru sejururile petrecute, aşa cum se defineşte în secţiunea Acumularea punctelor.

Programe cu acumulare de kilometri

 1. Membrii care aleg tipul de câştiguri „Puncte şi mile” pot câştiga mile pentru „sejururi”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Pentru informaţii suplimentare referitoare la opţiunile privind tipul de câştig, consultaţi condițiile generale pentru tipul de câştig Double Dip. Milele pot fi câştigate şi fără a lua un zbor.
 2. Pentru a primi mile, membrii trebuie să introducă numărul de client fidel al companiilor aeriene în profilul Hilton Honors, accesând www.hiltonhonors.com sau apelând centrul local de rezervări Hilton şi asistenţă clienţi‭. Dacă un membru nu indică un număr de client fidel al companiei aeriene în profilul său Hilton Honors (sau dacă nu selectează o opțiune pentru tipul de câștig în profilul său), membrul respectiv va câștiga automat numai 10 puncte de bază Hilton Honors (cu excepția ofertei de 5 puncte de bază Hilton Honors pentru cazarea la Home2 Suites by Hilton® și Tru by Hilton™) per dolar american eligibil cheltuit. Pentru un sejur eligibil, milele pot fi câştigate pentru un singur program de linie aeriană.
 3. Membrii pot acumula numai 10.000mile per sejur (sau echivalentul în valută al liniei aeriene partenere respective), cu excepția sejururilor petrecute la Home2 Suites by Hilton® și Tru by Hilton™ pentru care se limitează acumularea de mile la 100 per sejur (sau echivalentul în valută al liniei aeriene partenere respective) și cu excepția următoarelor companii aeriene: Aeromexico - până la 20.000 puncte Premier; AIR MILES Canada - până la 1.000 mile recompensă; El Al Israel Airlines - până la 250 puncte de linie aeriană; Iberia - până la 1.000 puncte de linie aeriană; LAN - până la 20.000 kilometri; Virgin Atlantic Airways - până la 20.000 mile; şi Air New Zealand - până la 30.000 dolari - puncte de linie aeriană.
 4. Membrii nu vor câştiga mile pentru sejururile recompensă.

Pentru detalii cu privire la numărul de mile ce poate fi câştigat, consultaţi secţiunea Câştigarea milelor.

Facilităţi Hilton Honors pentru toţi membrii, inclusiv cei din categoriile Blue, Silver Elite, Gold Elite şi Diamond Elite

Mai multe servicii şi beneficii („Facilităţi”) sunt disponibile pentru membrii Hilton Honors. Aceste facilităţi sunt oferite exclusiv la discreţia Hilton Honors şi a hotelului în cauză. Nu toate hotelurile din portofoliul Hilton oferă toată gama de facilităţi. Când este necesară plata unei taxe de staţiune, consultaţi hotelul la care sunteţi cazat(ă) pentru a afla care sunt facilităţile incluse. În cazul în care unui membru i se refuză pe nedrept o facilitate din partea Hilton Honors sau a unui hotel din portofoliul Hilton (cu condiţia ca Hilton Honors sau hotelul respectiv să ofere în general facilitatea respectivă), răspunderea va fi limitată la valoarea echivalentă a facilităţii, după cum se determină exclusiv de către Hilton Honors. Facilităţile Hilton Honors actuale includ:

 • Număr privat de rezervare Hilton Honors în SUA şi Canada: 1-800-4HONORS. Pentru alte zone decât SUA şi Canada, apelaţi cel mai apropiat centru Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi.
 • Birouri Hilton dedicate pentru rezervări şi asistenţă pentru clienţi, unde membrii pot adresa orice întrebare.
 • Contacte e-mail:
 • Informaţii despre contul online
 • Interogare automată cu privire la cont: Contactaţi telefonic 24 ore pe zi, şapte zile pe săptămână. În SUA şi Canada (gratuit): 1-800-548-8690. În afara SUA: +1-800-449-4155.
 • Pre-înregistrare şi cazare în regim de urgenţă: Serviciu disponibil pentru toţi membrii pentru care Hilton Honors deţine informaţii referitoare la preferinţa pentru camere şi un număr valid de card de credit. Hotelurile din cadrul portofoliului Hilton pot rezerva sume de pe cardul de credit a oaspetelui pentru costul serviciilor adiţionale faţă de tarifele aplicabile pentru cameră. Hilton Honors a notificat toţi emitenţii de carduri de credit că orice astfel de sume rezervate de anumite hoteluri din cadrul portofoliului Hilton din New York şi neutilizate pentru serviciile prestate vor fi eliberate după plecarea oaspetelui. Prin utilizarea programului de cazare în regim de urgenţă, membrul este de acord cu rezervarea sumelor respective de către hotel, ca parte a costurilor convenite. Ca parte a programului Hilton Honors de cazare în regim de urgenţă, membrii sunt de acord că Hilton Honors poate acţiona ca agent al acestora cu scopul limitat de a semna registrul de oaspeţi al hotelului.
 • Răscumpărarea online a punctelor pentru solicitările aferente sejururilor cu cazare la hotel câştigate ca recompensă. Membrii îşi pot accesacontul online făcând clic pe fila „Recompensă”.
 • Al doilea oaspete beneficiază de sejur gratuit: Al doilea oaspete beneficiază de cazare gratuită în camera pentru membri pentru sejururile care se califică la hotelurile care percep tarife suplimentare pentru ocuparea unei camere duble. Aceste beneficii nu includ sejururile la hoteluri la care tariful include componente suplimentare (de exemplu, mese, activităţi, parcare) sau tarife specializate (de ex., tarife pentru pachete, tarife pentru cazare cu mic dejun) afişate ca tarif per persoană sau per cameră.
 • Plecare târzie: Trebuie solicitată şi este oferită în funcţie de disponibilitate.
 • Plecare în regim de urgenţă: Numeroase hoteluri din cadrul portofoliului Hilton oferă serviciul de plecare rapidă. Solicitaţi serviciul ZipOut CheckOut® sau Video Check-Out.
 • În cazul sejururilor petrecute la Qasr al Sharq, toţi membrii vor primi din partea hotelului două sticle de apă per sejur.
 • Acces din partea casei la internet Standard în cameră și în hol pentru sejururile petrecute la proprietățile Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ și Hilton Garden Inn® și Hilton Grand Vacations™ Pentru membrii Diamond, acces din partea casei la internet Premium în cameră și în hol în timpul sejururilor la Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® și Home2 Suites by Hilton®. Capacitatea de a beneficia de toate avantajele Hilton Honors de pe proprietate inclusiv internet din partea casei şi beneficii MyWay precum gustări şi băuturi din partea casei, mic dejun continental din partea casei şi upgrade-uri disponibile ale spaţiului, necesită o rezervare confirmată făcută prin unul dintre următoarele canale:

  • Orice marcă de hotel oficială directă Hilton sau site web Hilton Honors (de exemplu, Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com etc.),
  • Linia telefonică Rezervări şi Serviciu Clienţi Hilton (1-800-4HONORS sau birourile de rezervări locale ale Hilton),
  • Hilton Honors sau aplicaţia mobilă Hilton,
  • Direct la un hotel din portofoliul Hilton, sau
  • Printr-un agent de turism acreditat IATA („Agent de turism”) care a efectuat rezervarea printr-un canal Hilton sau prin unul dintre următoarele sisteme de distribuţie globale: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan şi SABRE.
 • beneficiile pe proprietare nu sunt oferite în următoarele situaţii:
  • Rezervări efectuate printr-un canal de rezervare non-Hilton direct sau un sistem de distribuţie global neacreditat, un site web terţ sau orice alt canal,
  • Tarife disponibile pe site-uri web „opace”, unde numele hotelului şi hotelul respectiv nu sunt cunoscute înainte de efectuarea rezervării sau
  • Pachete de hoteluri terţe părţi sau pachete de călătorie care nu sunt rezervate prin unul din canalele eligibile.
  • Rezervarea unor sejururi ineligibile (astfel cum sunt definite în secțiunea Acumularea de puncte), numai dacă contractul încheiat cu hotelul nu prevede beneficii specifice.

Niveluri ale membrilor Hilton Honors

Statut referitor la categoria de câştig

Membrii pot câştiga şi menţine statutul aferent categoriei Elite pe baza sejururilor, nopţilor sau punctelor de bază câştigate pe parcursul oricărui an calendaristic. Prin „an calendaristic” se înţelege perioada din fiecare an cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie. Membrii trebuie să se recalifice pentru categoria Elite în fiecare an calendaristic. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite.

Trecerea la o categorie Elite superioară

Membrii pot câştiga un statut Elite superior atunci când sejururile, nopţile sau punctele de bază dintr-un an calendaristic califică membrul respectiv pentru următorul nivel, după cum se specifică mai detaliat în cele ce urmează.

Menţinerea în categoria Elite

Când un membru ajunge într-o anumită categorie Elite, îşi poate păstra acest statut pentru anul calendaristic în care a câştigat dreptul de a fi în categoria respectivă şi pentru anul calendaristic următor. Documentaţia (aşa cum este definită la punctul #17 din secţiunea Acumularea punctelor) trebuie transmisă cu 90 zile înainte de începerea sejurului pentru a fi luată în considerare pentru calificarea în cadrul categoriei.

Membrii categoriei Silver Elite

 1. Membrii cu patru sejururi sau 10 nopţi câştigate pe parcursul unui an calendaristic vor putea deveni membri ai Hilton Honors Silver Elite. O „noapte” înseamnă o noapte dintr-un „sejur”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Punctele bonus câştigate vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Silver Elite. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite.
  • Membrii Silver Elite vor primi:
   • Un bonus de 15% la punctele de bază câştigate pe durata perioadei în care sunt Membri Siver Elite. Bonusurile vor fi aplicate asupra sejururilor în ordinea în care apar publicate în contul membrului în cauză.
   • Acces din partea casei la internet Standard în cameră și în hol pentru sejururile petrecute la proprietățile Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® și Hilton Grand Vacations™.*
   • Două sticle de apă din partea casei per sejur, pentru sejururile petrecute la proprietățile Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ și Hilton Garden Inn.*
   • A cincea noapte gratuită: Pentru fiecare sejur de cinci sau mai multe zile petrecut în cameră standard primită ca recompensă, fiecare a cincea noapte este gratuită. Membrii pot utiliza beneficiul „A cincea noapte gratuită” pentru un număr nelimitat de sejururi în fiecare an. Se aplică numai sejururilor de cinci nopţi consecutive în aceeași cameră standard tip recompensă, cu număr complet de puncte, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, până la 20 nopţi, dacă ați confirmat în momentul rezervării. Per sejur nu se vor oferi mai mult de patru nopţi gratuite. Dacă noaptea liberă este refuzată, rezervarea este anulată sau plecarea are loc înaintea celei de-a cincea nopţi, noaptea gratuită este forfetată şi nu va fi înlocuită prin numerar, puncte sau recompense. După aplicarea beneficiului „A cincea noapte gratuită”, membrii eligibili vor fi taxați 0 puncte, după caz, pentru cea de-a 5-a, 10-a, 15-a și 20-a noapte a sejurului. Toate celelalte nopți vor fi taxate conform prețului întreg aplicabil pentru camera standard. Camera standard este definită de fiecare hotel în parte, iar disponibilitatea acestor camere este limitată în cadrul hotelurilor participante din cadrul portofoliului Hilton. Se aplică numai pentru sejururile petrecute în camere standard primite ca recompensă, nu pentru sejururile cu plată sau recompense de tip puncte și bani. Nu se aplică atunci când sejurul este rezervat ca parte a unei oferte de sejururi recompensă, a unui pachet recompensă sau a unei promoţii oferite de către Hilton sau de către oricare din partenerii acesteia.

    *Beneficiile de tip sticle de apă pot fi incluse în tariful hotelului, unde este cazul. Este posibil ca accesul la internet să nu fie din partea casei în spaţiile de conferinţă sau la proprietăţile cu plată a resortului.

Membrii categoriei Gold Elite

 1. Membrii cu 20 sejururi, 40 nopţi sau 75.000 puncte de bază câştigate pe durata unui an calendaristic vor putea deveni membri ai Hilton Honors Gold Elite. O „noapte” înseamnă o noapte dintr-un „sejur”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Punctele bonus câştigate vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Gold Elite. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite.
 2. Membri Gold Elite vor avea următoarele avantaje pe durata sejururilor petrecute în calitate de membru Gold Elite:
  • Un bonus de 25% la punctele de bază câştigate pe durata perioadei în care sunt membri Gold Elite. Bonusurile vor fi aplicate asupra sejururilor în ordinea în care apar publicate în contul membrului în cauză.
  • Acces din partea casei la internet Standard în cameră și în hol pentru sejururile petrecute la proprietățile Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® și Hilton Grand Vacations™.*
  • Două sticle de apă din partea casei per sejur, pentru sejururile petrecute la proprietățile Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites și Hilton Garden Inn.*
  • A cincea noapte gratuită: Pentru fiecare sejur de cinci sau mai multe zile petrecut în cameră standard primită ca recompensă, fiecare a cincea noapte este gratuită. Membrii pot utiliza beneficiul „A cincea noapte gratuită” pentru un număr nelimitat de sejururi în fiecare an. Se aplică numai sejururilor de cinci nopţi consecutive în aceeași cameră standard tip recompensă, cu număr complet de puncte, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, până la 20 nopţi, dacă ați confirmat în momentul rezervării. Per sejur nu se vor oferi mai mult de patru nopţi gratuite. Dacă noaptea liberă este refuzată, rezervarea este anulată sau plecarea are loc înaintea celei de-a cincea nopţi, noaptea gratuită este forfetată şi nu va fi înlocuită prin numerar, puncte sau recompense. După aplicarea beneficiului „A cincea noapte gratuită”, membrii eligibili vor fi taxați 0 puncte, după caz, pentru cea de-a 5-a, 10-a, 15-a și 20-a noapte a sejurului. Toate celelalte nopți vor fi taxate conform prețului întreg aplicabil pentru camera standard. Camera standard este definită de fiecare hotel în parte, iar disponibilitatea acestor camere este limitată în cadrul hotelurilor participante din cadrul portofoliului Hilton. Se aplică numai pentru sejururile petrecute în camere standard primite ca recompensă, nu pentru sejururile cu plată sau recompense de tip puncte și bani. Nu se aplică atunci când sejurul este rezervat ca parte a unei oferte de sejururi recompensă, a unui pachet recompensă sau a unei promoţii oferite de către Hilton sau de către oricare din partenerii acesteia.
  • Un beneficiu de tipul My Way On-Property la alegere. Faceţi clic pe acest link pentru a vedea opţiunile pentru fiecare hotel din portofoliul Hilton. La proprietățile Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton and DoubleTree by Hilton™ și Tapestry Collection by Hilton™, membrii Hilton Honors Gold pot face upgrade la camerele preferate, până la nivelul camerelor de la etajul Executive.  Printre camerele preferate se pot număra și cele care nu se află la etajul Executive, însă care oferă acces la Executive Lounge, cele mai bune tipuri de camere aflate la nivelul imediat inferior, camere cu vedere sau dotări preferate sau alte camere identificate ca „preferate” de către hotel și pot varia de la o marcă la alta. Rezervările de grup şi tarifele preferenţiale nu sunt eligibile pentru upgrade-uri gratuite. Toate upgrade-urile sunt acordate în funcţie de disponibilitate pentru întregul sejur, după cum se stabileşte în momentul sosirii. Upgrade-urile vor fi oferite membrului numai pentru o cameră, indiferent de câte camere au fost achiziţionate de către membrul în cauză în momentul cazării sau după cazare. Următoarele proprietăţi nu oferă upgrade-uri gratuite: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® și Hilton Grand Vacations®.

   * Beneficiile de tip acces la internet, filme în cameră și sticle de apă pot fi incluse în tariful hotelului, unde este cazul.

Membrii categoriei Diamond Elite

 1. Membrii cu 30 sejururi, 60 nopţi sau 120.000 puncte de bază câştigate pe durata unui an calendaristic vor putea deveni membri ai Hilton Honors Diamond Elite. O „noapte” înseamnă o noapte dintr-un „sejur”, aşa cum este definit acest termen în prezentul document. Punctele de bază câştigate vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite. Punctele bonus câştigate în plus faţă de punctele de bază vor fi luate în calcul pentru calificarea în categoria Diamond Elite.
 2. Membrii Diamond Elite vor avea următoarele avantaje pe durata sejururilor petrecute în calitate de membru Diamond Elite:
  • Un bonus de 50% la punctele de bază câştigate pe durata perioadei în care sunt membri Diamond Elite.
  • Acces din partea casei la internet Premium în cameră și în hol în timpul sejururilor la Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® și Home2 Suites by Hilton®.*
  • Două sticle de apă din partea casei per sejur, pentru sejururile petrecute la proprietățile Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites și Hilton Garden Inn®.*
  • A cincea noapte gratuită: Pentru fiecare sejur de cinci sau mai multe zile petrecut în cameră standard primită ca recompensă, fiecare a cincea noapte este gratuită. Membrii pot utiliza beneficiul „A cincea noapte gratuită” pentru un număr nelimitat de sejururi în fiecare an. Se aplică numai sejururilor de cinci nopţi consecutive în aceeași cameră standard tip recompensă, cu număr complet de puncte, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, până la 20 nopţi, dacă ați confirmat în momentul rezervării. Per sejur nu se vor oferi mai mult de patru nopţi gratuite. Dacă noaptea liberă este refuzată, rezervarea este anulată sau plecarea are loc înaintea celei de-a cincea nopţi, noaptea gratuită este forfetată şi nu va fi înlocuită prin numerar, puncte sau recompense. După aplicarea beneficiului „A cincea noapte gratuită”, membrii eligibili vor fi taxați 0 puncte, după caz, pentru cea de-a 5-a, 10-a, 15-a și 20-a noapte a sejurului. Toate celelalte nopți vor fi taxate conform prețului întreg aplicabil pentru camera standard. Camera standard este definită de fiecare hotel în parte, iar disponibilitatea acestor camere este limitată în cadrul hotelurilor participante din cadrul portofoliului Hilton. Se aplică numai pentru sejururile petrecute în camere standard primite ca recompensă, nu pentru sejururile cu plată sau recompense de tip puncte și bani. Nu se aplică atunci când sejurul este rezervat ca parte a unei oferte de sejururi recompensă, a unui pachet recompensă sau a unei promoţii oferite de către Hilton sau de către oricare din partenerii acesteia.
  • Disponibilitate pentru rezervări garantate, supusă restricţiilor menţionate în prezentul document, la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton, atunci când rezervările cu plată sunt făcute până la miezul nopţii, cu două sau mai multe zile (48 ore) înainte de sosirea intenţionată. RESTRICŢII: Această garanţie nu se aplică pentru rezervările pentru care s-a plătit parţial sau integral prin puncte Hilton Honors sau certificate pentru nopţi gratuite emise de către Hilton. Această garanţie nu se aplică pentru un hotel în cazul în care acesta are un grad de ocupare rezervat de 10% sau mai mare (ceea ce înseamnă că 110% sau mai mult din camere sunt rezervate). Pentru anumite hoteluri din cadrul portofoliului Hilton, această garanţie nu se aplică în cazul în care hotelul respectiv are un grad de ocupare rezervat de 2% sau mai mare (ceea ce înseamnă că 102% sau mai mult din camere sunt rezervate). Contactaţi hotelul în cauză sau vizualizaţi hotelurile cu plafon de 2%, pentru a afla dacă se aplică limitarea de 2%. De asemenea, această garanţie nu se aplică pentru niciun hotel în cazul datelor de solicitare extraordinară. Expresia „date de solicitare extraordinară” desemnează anumite date (stabilite de hotel şi de Hilton Honors) considerate ca date de rezervare populare în rândul oaspeţilor (cum ar fi datele care corespund unor evenimente majore din zonă sau ajunul Anului Nou). Această garanţie se aplică doar pentru o cameră rezervată cu un card de credit valabil şi ocupată de un membru din categoria Diamond Elite. Reţineţi că această garanţie nu afectează tariful, iar rezervările făcute în temeiul garanţiei vor fi supuse tarifului prioritar al hotelului pentru cazările solicitate. În eventualitatea în care membrul nu ajunge la data stabilită sau nu apelează hotelul pentru a anula sejurul şi pentru a obţine un număr de anulare, cardul de credit va fi debitat cu cazarea pentru o noapte, plus taxe. Garanţia pentru rezervări de 48 de ore se aplică pentru rezervările făcute online pe site-ul web al unui hotel, prin intermediul centrului Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi, prin intermediul departamentului pentru servicii speciale oferite categoriei Diamond sau prin contactarea directă a hotelului. Recompensele promoţionale nu se aplică pentru rezervările efectuate în temeiul garanţiei pentru rezervări de 48 de ore. Este posibil ca garanţia pentru rezervări de 48 de ore să fie restricţionată provizoriu în hotelurile Homewood Suites by Hilton şi Home2 Suites by Hilton, ca urmare a naturii prelungite a sejururilor oaspeţilor în cazul mărcilor Homewood Suites by Hilton și Home2 Suites by Hilton. Garanţia de 48 de ore nu se aplică în cazul proprietăţilor Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa sau Hilton Grand Vacation.
  • Un beneficiu de tipul My Way On-Property la alegere. Faceţi clic pe acest link pentru a vedea opţiunile pentru fiecare hotel din portofoliul Hilton.
  • În cazul proprietăților Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton și DoubleTree by Hilton™ and Tapestry Collection by Hilton™, oaspeții din categoria Diamond Hilton Honors vor beneficia de upgrade-uri la camerele preferate, în funcție de disponibilitatea acestora la momentul sosirii (sunt excluse Napua Tower Grand Wailea și etajul Imperial al Rome Cavalieri). Upgrade-urile pentru membrii Diamond Hilton Honors pot include upgrade-uri până la nivelurile suitelor „junior”, „standard” sau „cu 1 dormitor”. Upgrade-urile pot reprezenta, de asemenea, camere cu anumite privelişti, camere pe colţ, camere la etaje superioare, camere cu facilităţi speciale sau camere de pe etaje Executive. Upgrade-urile exclud apartamentele executive, vilele şi unităţile de cazare de specialitate (care pot include (dar nu sunt limitate la acestea) unităţile de cazare „Vista” şi „Villa”), la discreţia hotelului. Rezervările pentru grupuri şi anumite tarife nu sunt eligibile pentru cazările în apartamente şi este posibil să nu fie eligibile pentru upgrade-urile gratuite. Toate upgrade-urile sunt acordate în funcţie de disponibilitate pentru întregul sejur, după cum se stabileşte în momentul sosirii. Camerele preferenţiale sunt identificate pentru fiecare proprietate în parte şi pot varia de la o proprietate la alta. Upgrade-urile vor fi oferite membrului numai pentru o cameră, indiferent de câte camere au fost achiziţionate de către membrul în cauză în momentul cazării sau după cazare. Următoarele proprietăţi nu oferă upgrade-uri gratuite: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® și Hilton Grand Vacations®.
   * Beneficiile de tip acces la internet, filme în cameră și sticle de apă pot fi incluse în tariful hotelului, unde este cazul.

Revendicarea premiilor

 1. Pentru a se califica pentru o recompensă (o „recompensă”), membrul în cauză trebuie să aibă suficiente puncte în cont pentru a revendica recompensa, cu următoarea excepţie: în momentul răscumpărării, un membru poate achiziţiona puncte Hilton Honors bonus pentru a ajunge la nivelul necesar pentru răscumpărare (până la 80.000 per an calendaristic). Consultaţi secţiunea „Achiziţionarea punctelor” pentru informaţii complete cu privire la termenii şi condiţiile de cumpărare a punctelor.
 2. prețul nopților tip recompensă se adaptează în funcție de factori precum hotelul, nivelul cererii zilnice și tariful camerei. Prețurile sunt actualizate în permanență și se pot schimba în timp real.
 3. Este responsabilitatea exclusivă a membrului în cauză să se informeze cu privire la program şi să solicite recompensele specifice online sau prin intermediul Centrului Hilton de rezervări şi Asistenţă clienţi, prin telefon sau utilizând aplicația pentru mobil. Solicitările de recompense făcute prin telefon vor necesita furnizarea de către membrul respectiv a unei verificări de cont. Atunci când răscumpărarea are loc online, unele recompense pot fi disponibile pentru a fi tipărite.
 4. Când se solicită o recompensă, numărul de puncte aferent va fi dedus din contul membrului respectiv. Când se revendică puncte online, prin telefon sau prin aplicația pentru mobil în contul sejururilor primite drept recompensă sau când se schimbă puncte Hilton Honors pentru mile aeriene prin intermediul serviciului de schimbare a recompenselor, punctele vor fi deduse din contul membrului în mod automat, la finalizarea tranzacţiei de revendicare de către membrul respectiv.
 5. Recompensa poate fi acordată pe numele membrului Hilton Honors sau pe numele oricărei alte persoane indicate de membrul respectiv. După acordare, recompensa nu poate fi transferată şi poate fi utilizată numai de către persoana al cărei nume se află pe recompensă. Dacă o altă persoană decât cea al cărei nume se află pe documentaţia aferentă documentaţiei încearcă să răscumpere recompensa, această recompensă va fi considerată nulă, iar cazarea şi/sau transportul vor fi refuzate.
 6. Un certificat de recompensă revendicabil pentru recompensa în cauză va fi emis prin intermediul site-ului web, atunci când revendicarea are loc online, prin aplicația pentru mobil sau prin intermediul Centrului Hilton de rezervări şi Asistenţă clienţi.
 7. Recompensele nu pot fi vândute, oferite la licitație sau la schimb, achiziționate sau transferate în vreun alt mod, decât cu consimțământul expres în formă scrisă al Hilton Honors. Orice recompensă obținută în acest mod, fără consimțământul prevăzut, va fi considerată ca fiind obținută fraudulos și va fi anulată. Certificatele de recompensă modificate sunt considerate nule. Certificatele anulate nu vor fi onorate.
 8. Certificatele de recompensă nu vor fi înlocuite, reemise sau creditate în cazul în care au fost pierdute, furate sau distruse în orice alt mod. Hilton Honors nu este responsabilă pentru prestaţiile serviciului poştal SUA sau ale altor furnizori.
 9. Toate recompensele fac obiectul anumitor restricţii. Consultaţi termenii şi condiţiile de mai jos sau online, în secţiunea Recompense, pentru a vedea termenii şi condiţiile care se aplică pentru fiecare recompensă în parte.
 10. Recompensele oferite prin partenerii de marketing depind de capacitățile disponibile. De exemplu, disponibilitatea mașinilor de închiriat, a croazierelor sau a produselor oferite de anumite companii de închirieri de maşini sau de alţi parteneri de marketing ai Hilton Honors poate fi limitată.
 11. Recompensele sub formă de călătorii sunt valabile în mod obişnuit timp de un an de la data emiterii. Cu toate acestea, Hilton Honors poate, periodic, să ofere recompense cu durate de valabilitate mai mici. Perioadele de valabilitate pentru recompensele sub formă de călătorii apar pe partea din faţă a certificatului de recompensă.
 12. Recompensele nu pot fi combinate cu alte certificate, reduceri, pachete sau oferte promoţionale, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în scris de către Hilton Honors.
 13. Recompensele nu pot fi transformate în numerar, premii sau credit. Recompensele nu pot fi schimbate între ele.
 14. Punctele care au fost deduse din contul unui membru pentru o recompensă pot fi redepuse, la discreţia Hilton Honors, cu condiţia ca TOATE documentele aferente recompensei (inclusiv certificatele pentru hotel, maşină şi croazieră) să fie returnate neutilizate înainte de data de expirare a acestora. Recompensele vor fi redepuse numai în contul original din care au fost deduse punctele.
 15. Recompensele promoţionale care nu implică deducerea punctelor nu vor fi extinse după data de încheiere a valabilităţii şi nu vor putea fi schimbate sau redepuse în contul membrului pentru a fi utilizate în viitor.
 16. Membrii pot solicita livrarea în regim de urgenţă a documentaţiei aferente recompensei (pentru persoanele cu reşedinţa în SUA) pentru o taxă minimă de servicii de 25 USD, plătibilă în avans prin card de credit (livrarea nu se poate face la o căsuţă poştală). Taxa minimă pentru expedierea în regim de urgenţă a recompensei către membrii care locuiesc în afara statelor continentale ale SUA sau în afara statului Puerto Rico este de 50 USD. Includeţi un număr de card de credit şi o dată de expirare împreună cu formularul de solicitare a recompensei atunci când apelaţi la serviciul de expediere a recompensei în regim de urgenţă.
 17. Certificatele sunt considerate nule atunci când sunt copiate sau când sunt interzise sau restricţionate prin lege.
 18. Toate recompensele trebuie să fie răscumpărate în strictă conformitate cu procedurile specificate pe certificat.
 19. Recompensele oferite de partenerii de marketing ai Hilton Honors pot fi înlocuite cu recompense echivalente de către Hilton Honors în orice moment, fără înştiinţare prealabilă. Stabilirea echivalenţei recompenselor este la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
 20. Sejururile hoteliere tip recompensă se vor aplica în cazul revendicărilor integrale cu puncte sau revendicărilor cu puncte combinate cu bani. Sejururile revendicate se pot folosi pentru camere standard sau premium; ambele tipuri de recompense sunt pentru tariful cu două persoane per cameră. Persoanele adiţionale, cu vârsta minimă de 19 ani, vor plăti tarifele standard aferente. Orice răspundere fiscală (dacă există) în legătură cu primirea şi/sau utilizarea recompenselor Hilton Honors, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) taxele de ocupare locale sau municipale, taxele pentru plecări internaţionale, taxele vamale, suprataxele de aeroport sau impozitele pe venit individual, reprezintă responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Taxele pentru incidente reprezintă responsabilitatea utilizatorului.
 21. Hilton Honors nu este responsabilă şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru transport sau pentru alte servicii pe care partenerii de marketing le prestează sau sunt în incapacitatea de a le presta.
 22. Certificatele de recompensă sub forma jetoanelor pentru jocuri pot fi răscumpărate numai de la locaţiile de jocuri participante şi sunt supuse termenilor şi condiţiilor aferente recompenselor sub formă de jetoane pentru jocuri.
 23. Membrii cu reşedinţa în ţări în care se interzice revendicarea punctelor pentru recompense Hilton Honors, pentru recompense oferite de un partener sau pentru un schimb de recompense nu vor fi eligibili pentru recompensa în cauză.

Schimbarea recompenselor Hilton Honors

Schimburile pot fi efectuate numai cu respectarea unor valori specifice. Informaţii despre acestea pot fi găsite accesând acest link. Atât contul aferent programului partenerului de marketing, cât şi contul Hilton Honors trebuie să fie pe acelaşi nume. După efectuarea unui schimb de recompense, acesta nu poate fi inversat sau anulat, iar comisioanele pentru schimbare în regim de urgenţă nu pot fi rambursate. Serviciul de schimbare a recompenselor Hilton Honors este un avantaj oferit prin programul Hilton Honors şi este supus tuturor Termenilor şi condiţiilor programului Hilton Honors. Aşteptaţi 60 zile pentru ca documentul care atestă schimbul să fie transmis prin poştă.

Recompense sub formă de sejururi

 1. Sejururile la hotel primite drept recompensă („Sejururi recompensă”) reprezintă sejururile petrecute la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton prin utilizarea exclusivă a punctelor sau a punctelor combinate cu opţiuni de plată, acolo unde este cazul, sau cu un certificat de recompensă. Dacă o parte din puncte este folosită pentru sejurul membrului, întregul sejur este considerat un sejur tip recompensă.
 2. Membrii pot rezerva un sejur tip recompensă pentru tipurile de cameră standard sau premium, folosind aproape toate combinațiile de puncte și bani, în incremente de câte 1.000 puncte și începând de la 5.000 puncte. Recompensele de tip puncte și bani sunt disponibile în orice hotel din portofoliul Hilton care participă la programul Hilton Honors, fără perioade de indisponibilitate.
 3. Membrii pot folosi integral punctele Hilton Honors pentru a rezerva gratuit o cameră standard sau premium. Recompensele tip cameră standard și cameră premium sunt disponibile în orice hotel din portofoliul Hilton care participă la programul Hilton Honors, fără perioade de indisponibilitate.
 4. Accesaţi date despre disponibilitatea tipurilor de sejururi tip recompensă pentru orice hotel participant vizitând site-ul web al hotelului respectiv, apelând 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) din SUA sau Canada, sau vizitând site-ul web www.HiltonHonors.com. Membrii care locuiesc în afara SUA şi Canada trebuie să apeleze cel mai apropiat centru Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi.
 5. Hotelurile participante din cadrul portofoliului Hilton, precum şi tipurile de recompense pot fi modificate în orice moment, fără înştiinţare prealabilă, la discreţia exclusivă a Hilton Honors.
 6. Sejururile tip recompensă nu fac obiectul perioadelor de indisponibilitate sau controlului capacității. Toate recompensele depind de disponibilitate și este posibil ca unele tipuri de sejururi tip recompensă să nu fie disponibile la data solicitării de către membru.
 7. Când se revendică puncte Hilton Honors pentru un sejur recompensă, membrii trebuie să rezerve un sejur recompensă online sau să apeleze 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) din SUA sau Canada pentru rezervări și să informeze persoana care se va ocupa de rezervare în acel moment că vor utiliza puncte Hilton Honors. Membrii din afara SUA şi Canada trebuie să apeleze cel mai apropiat centru Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi. Dacă sejurul recompensă este rezervat online, membrii respectivi vor primi o pagină de confirmare cu rezervarea şi cu ID-ul certificatului de recompensă într-o singură tranzacţie online. Dacă efectuaţi o rezervare pentru un sejur recompensă, e-mailul dvs. de confirmare va conţine codul certificatului de recompensă.
 8. Nerespectarea acestei proceduri poate duce la anularea rezervărilor, refuzarea cazării sau plata de către membri a tarifelor publicate. Cazările trebuie rezervate la hotel înainte de începerea sejurului recompensă.
 9. Toate rezervările aferente sejururilor recompensă trebuie garantate cu un card de credit. Este posibil ca unele hoteluri să solicite drept garanţie crearea unui depozit în locul utilizării cardului de credit. Nu se poate renunţa la depozite în cazul rezervărilor pentru sejururi recompensă. În caz de neprezentare sau de anulare a unei rezervări pentru un sejur recompensă în afara perioadei stabilite prin politica hotelului, se va percepe contravaloarea unei nopţi de cazare la cel mai bun tarif al hotelului, disponibil la data respectivă. Politică generală de anulare: anulaţi cu 24 ore înainte de sosire pentru a evita plata unor penalităţi de anulare. Politici adiţionale privind anularea sunt stabilite de fiecare hotel în parte, acestea putând diferi faţă de politica generală privind anularea; în acest caz, se vor aplica politicile individuale ale hotelurilor privind anularea.
 10. O rezervare aferentă unui sejur recompensă este valabilă pentru camerele menţionate în rezervare, pentru o cameră, în cadrul unui hotel, pentru un sejur (după cum este acest termen definit în prezentul document) şi după cum se prevede pe certificatul sau confirmarea aferentă sejurului recompensă. Pentru a schimba locaţia unei rezervări aferente unui sejur recompensă, membrul trebuie mai întâi să anuleze rezervarea existentă pentru sejurul recompensă şi apoi să efectueze noua rezervare la proprietatea dorită. Pentru a schimba datele unei rezervări pentru un sejur tip recompensă, membrul trebuie să contacteze Rezervări Hilton și centrul de Asistență clienți înainte de a sosi la hotel pentru sejurul tip recompensă. Agenții hotelieri nu vor putea modifica datele unui sejur tip recompensă pentru membru, iar punctele membrului ar putea fi anulate.
 11. Pentru un certificat de recompensă parţial utilizat nu se vor acorda credite sau substituţii.
 12. Recompensele promoţionale sunt numai pentru camerele standard.
 13. Nu se aplică niciun comision de agenţie de turism pentru sejururile recompensă.
 14. Numărul de sejururi recompensă şi numărul de nopţi din cadrul unui sejur recompensă vor fi luate în calcul în vederea calificării pentru categoria Elite.
 15. Membrii vor câștiga puncte (și mile, dacă selecția opțiunii tipului de câștig este pentru mile) pentru sejururi combinate, pe bază de puncte și bani, cu privire la orice sume de bani eligibile cheltuite la Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® și Hilton Grand Vacations®. Membrii pot câştiga puncte (nu mile) pentru sumele cheltuite incidental la un hotel din cadrul portofoliului Hilton pe durata unui sejur recompensă, cu condiţia ca aceste sume să fie considerate eligibile în cadrul proprietăţilor Hilton, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations® și la hotelurile Waldorf Astoria® Hotels & Resorts. Membrii nu vor câştiga puncte (sau mile) pentru sumele incidentale cheltuite pe durata unui sejur recompensă la hotelurile Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® sau Homewood Suites by Hilton®.
 16. Este posibil să existe obligativitatea ca destinatarii recompenselor să semneze un formular de derogare a răspunderii, dar şi o declaraţie prin care se permite utilizarea numelui şi/sau fotografiei acestora în scopuri promoţionale, fără compensare adiţională.
 17. Reţineţi că biroul responsabil pentru recompense din cadrul centrului Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi este deschis între 5:00 AM şi 1:30 AM ora Americii Centrale, 7 zile pe săptămână.

Recompense sub formă de jetoane pentru jocuri

 1. Recompensele cu jetoane de jocuri nu mai sunt emise începând cu 19 august 2016. Orice recompense cu jetoane de jocuri existente vor fi onorate fie până când recompensa cu jetoane de jocuri a fost utilizată sau în termen de 1 (un) an de la data emiterii. Pentru mai multe întrebări despre această recompensă, vă rugăm să contactați Rezervări Hilton și centrul de Asistență clienți.

Program de planificare a evenimentelor - Hoteluri din SUA şi Canada

 1. Numai persoana identificată în contract poate primi puncte bonus pentru planificatorii de evenimente, contra sumelor eligibile asociate evenimentului în cauză. Valoarea punctelor bonus pentru planificatorii evenimentelor este la discreţia hotelului şi trebuie negociată şi convenită înainte de a fi inclusă în contractul aferent evenimentului. Hotelul poate decide, la discreţia sa exclusivă şi în funcţie de caz, dacă va oferi mile în plus faţă de punctele bonus pentru planificatorii evenimentelor, contra sumelor eligibile asociate evenimentului în cauză. Hotelul poate decide, la discreţia sa exclusivă, dacă evenimentul se califică pentru programul Planificatori de evenimente.
 2. Sumele eligibile includ toate cheltuielile legate de eveniment (listate în contact), plătite de către planificatorul conferinţei/evenimentului menţionat în acord (cum ar fi închirierea sălii de conferinţe, cateringul, sălile de oaspeţi şi excluzând impozitele şi plata serviciilor). În cazul în care camerele pentru oaspeţi nu sunt incluse în acordul Planificator de eveniment, membrii care rezervă camere prin intermediul propriului cont sunt eligibili să câştige recompense de tipul Points & Miles® aferente sejururilor, în conformitate cu termenii şi condiţiile Hilton Honors. În cazul în care camerele pentru oaspeţi sunt incluse în acordul aferent evenimentului, membrii care rezervă camere în legătură cu evenimentul în cauză nu sunt eligibili să câştige recompense de tipul Points & Miles® aferente sejurului. Hotelul poate decide, la discreţia sa, dacă sumele sunt eligibile. Un eveniment care se califică poate include, dar nu se limitează la acestea, orice activităţi de grup sau întâlniri de afaceri, evenimente precum recepţiile de nuntă, reuniunile de familie sau conferinţe contractate prin intermediul departamentului de vânzări sau catering şi comercializate la tarifele publicate, cu o valoare minimă obligatorie de 1.000 USD ca sume eligibile.
 3. Oferta este valabilă numai pentru rezervările noi de evenimente.
 4. Pentru fiecare eveniment se pot câştiga până la 100.000 puncte Hilton Honors. Dacă hotelul alege să ofere mile aeriene în plus faţă de punctele bonus pentru planificatorii evenimentelor, contra sumelor eligibile aferente evenimentului în cauză, un maximum de 100.000  mile aeriene (sau valoarea echivalentă, în funcţie de linia aeriană parteneră) pot fi câştigate per eveniment.
 5. Membrii care organizează evenimente care se califică la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton din SUA şi Canada sunt eligibili pentru a primi 1 punct bonus Hilton Honors per dolar american plătit pentru cheltuielile eligibile aferente evenimentului în cauză. Dacă hotelul alege să ofere mile companie aeriană în plus faţă de punctele bonus pentru planificatorii evenimentelor, pentru cheltuielile eligibile aferente evenimentului în cauză, planificatorul va fi eligibil să câştige o milă companie aeriană per dolar SUA plătit în cadrul cheltuielilor eligibile aferente evenimentului în cauză (sau valoarea echivalentă, în funcţie de linia aeriană parteneră).
 6. Destinatarul bonusului pentru planificatorii evenimentelor nu trebuie neapărat să participe la eveniment sau să fie un oaspete înregistrat. Destinatarul bonusului pentru planificatorii evenimentelor trebuie să fie un membru Hilton Honors pentru a primi puncte (şi milele aeriene, în cazul în care hotelul hotărăşte să ofere mile aeriene în plus faţă de puncte pentru eveniment) aferente evenimentului respectiv. Orice persoană se poate înscrie în programul Hilton Honors pentru a întruni acest criteriu de eligibilitate.
 7. Punctele (şi milele aeriene, în cazul în care hotelul hotărăşte să ofere mile aeriene în plus faţă de puncte pentru eveniment) acordate pentru evenimentele organizate la hoteluri din cadrul portofoliului Hilton Domestic Operating Company Inc. din Canada se vor baza pe valuta locală, transformată în dolari americani. Moneda locală va fi convertită în dolari SUA în ziua în care se plăteşte pentru evenimentul în cauză, folosindu-se un curs de schimb publicat şi în vigoare în momentul conversiei. Acest curs va fi stabilit de către Hilton Honors la discreţia sa exclusivă, pe baza metodelor standard de conversie a valutelor, însă poate diferi faţă de cursurile de schimb valutar utilizate de către companii emiţătoare de carduri de credit.
 8. Aşteptaţi 6-8 săptămâni după ce evenimentul a fost plătit integral pentru ca punctele (şi milele aeriene, în cazul în care hotelul hotărăşte să ofere mile aeriene în plus faţă de puncte pentru eveniment) să fie creditate în contul membrului.
 9. Bonusul pentru planificatorii de evenimente este disponibil pentru agenţii de turism tur-operatoare/agenţii de turism detailiste/planificatorilor de conferinţe pentru rezervarea unui eveniment care se califică.
 10. Programele liniilor aeriene care participă la programul Planificator de eveniment al Hilton Honors™ (dacă este cazul) se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Milele aeriene acumulate şi premiile acordate sunt supuse termenilor şi condiţiilor fiecărui program de recompensare al liniilor aeriene participante, după cum este cazul.
 11. Bonusul Hilton Honors pentru planificatorii de evenimente este acordat la discreţia hotelului şi este posibil să nu fie acordat pentru toate evenimentele de grup. Se pot aplica şi alte restricţii.
 12. Nu se vor acorda puncte Hilton Honors sau mile aeriene în situaţiile de „neprezentare”, în care un membru a făcut o rezervare garantată cu un card de credit, dar nu se cazează la hotel, indiferent dacă respectivul card de credit al membrului este debitat pentru orice parte a sejurului rezervat, conform politicii de neprezentare a hotelului.
 13. Apartenenţa la Hilton Honors, obţinerea Points & Miles şi revendicarea punctelor sunt supuse Condiţiilor generale Hilton Honors. Câştigurile planificatorilor de evenimente sunt considerate nule dacă sunt interzise sau restricţionate prin legea locală.

Program Bonus de eveniment - Hoteluri din afara SUA şi Canada

 1. Numai persoana identificată în contract este eligibilă să primească puncte bonus Hilton Honors şi mile la companiile aeriene pentru evenimente, contra sumelor eligibile asociate evenimentului în cauză. Valoarea punctelor bonus pentru evenimente este la discreţia hotelului şi trebuie negociată şi convenită înainte de a fi inclusă în contractul aferent evenimentului. Hotelul poate decide, la discreţia sa exclusivă, dacă evenimentul se califică pentru programul Bonus de eveniment.
 2. Taxele eligibile includ toate cheltuielile legate de eveniment (listate în contact), plătite de către planificatorul conferinţei/evenimentului, numit în acordul aferent (cum ar fi închirierea sălii de conferinţe, cateringul, sălile de oaspeţi şi excluzând impozitele şi plata serviciilor). În cazul în care camerele pentru oaspeţi nu sunt incluse în acordul pentru bonusul de eveniment, membrii care rezervă camere prin intermediul propriului cont sunt eligibili să câştige recompense de tipul Points & Miles® aferente sejururilor, în conformitate cu termenii şi condiţiile Hilton Honors. În cazul în care camerele pentru oaspeţi sunt incluse în acordul pentru bonusul de eveniment, membrii care rezervă camere în legătură cu evenimentul în cauză nu sunt eligibili să câştige recompense de tipul Points & Miles® aferente sejurului. Hotelul poate decide, la discreţia sa, dacă sumele sunt eligibile. Un eveniment care se califică poate include, făra a se limita la acestea, orice activităţi de grup sau întâlniri de afaceri, evenimente precum recepţiile de nuntă, reuniunile de familie sau conferinţe contractate prin intermediul departamentului de vânzări sau catering şi comercializate la tariful publicat, cu o valoare minimă obligatorie de 1.000 USD* (cheltuieli eligibile).
 3. Oferta este valabilă numai pentru rezervările noi de conferinţe.
 4. Un maxim de 100.000 puncte Hilton Honors şi 100.000 mile aeriene (sau echivalentul, în funcţie de partenerul de marketing reprezentând compania aeriană) poate fi revendicat pentru fiecare eveniment.
 5. Membrii care organizează evenimente ce se califică în hotelurile din cadrul portofoliului Hilton în afara SUA şi Canada sunt eligibili pentru a primi un punct bonus Hilton Honors şi o milă companie aeriană pentru fiecare dolar american cheltuit** sau 1,5 puncte bonus Hilton Honors pentru fiecare dolar american cheltuit.**
 6. Creditele de evenimente Hilton Honors sunt vouchere care pot fi achiziţionate folosind puncte Hilton Honors şi care pot fi utilizate sub formă de credit pentru rezervări viitoare la hotelurile din cadrul portofoliului Hilton din afara SUA şi Canada. Creditele de evenimente pot fi răscumpărate apelând cel mai apropiat centru Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi şi transmiterea codului de recompensă corespunzător. Ulterior, veţi primi voucherul cu creditul de eveniment prin poştă sau e-mail. Planificatorul conferinţei/evenimentului va prezenta apoi voucherul la hotel în momentul rezervării următorului eveniment şi va primi discountul aferent (150 USD, 250 USD sau 500 USD). Aceste vouchere vor expira după un an de la data răscumpărării.
 7. Destinatarul bonusului de eveniment nu trebuie neapărat să participe la eveniment sau să fie un oaspete înregistrat. Destinatarul bonusului de eveniment trebuie să fie un membru Hilton Honors pentru a primi recompensa Hilton Honors de tipul Points & Miles® aferentă evenimentului. Orice persoană se poate înscrie în programul Hilton Honors pentru a întruni acest criteriu de eligibilitate.
 8. Punctele Hilton Honors şi milele aeriene acordate pentru evenimentele care se califică vor avea ca bază moneda locală, convertită în dolari SUA**. Moneda locală va fi convertită în dolari SUA în ziua primirii plăţii finale pentru evenimentul în cauză, folosindu-se un curs de schimb publicat şi în vigoare în momentul conversiei. Acest curs va fi stabilit de către Hilton Honors la discreţia sa exclusivă, pe baza metodelor standard de conversie a valutelor.
 9. Aşteptaţi 6-8 săptămâni după ce conferinţa a fost plătită integral pentru ca punctele şi milele aeriene să fie creditate în contul membrului.
 10. Bonusul de eveniment Hilton Honors este disponibil pentru agenţii de turism tur-operatoare/agenţii de turism detailiste/planificatori de conferinţe, pentru evenimentele calificatoare†.
 11. Programele liniilor aeriene care participă în cadrul programului de acordare a bonusului de eveniment Hilton Honors pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Milele aeriene acumulate şi premiile acordate sunt supuse termenilor şi condiţiilor fiecărui program de recompensare al liniilor aeriene participante, după cum este cazul.
 12. Bonusul de eveniment Hilton Honors este acordat la discreţia hotelului şi este posibil să nu fie acordat pentru toate evenimentele de grup. Se pot aplica şi alte restricţii.
 13. Nu se vor acorda puncte Hilton Honors sau mile aeriene în situaţiile de „neprezentare”, în care un membru a făcut o rezervare garantată cu un card de credit, dar nu se cazează la hotel, indiferent dacă respectivul card de credit al membrului este debitat pentru orice parte a sejurului rezervat, conform politicii de neprezentare a hotelului.
 14. Apartenenţa la Hilton Honors, obţinerea Points & Miles şi revendicarea punctelor sunt supuse Condiţiilor generale Hilton Honors. Programul de acordare a bonusului de eveniment este nul în cazurile în care este interzis sau restricţionat prin lege.

*Minimum 200.000 JPY în Japonia
**150 JPY în Japonia
†Cu excepţia agenţilor de turism tur-operatori comisionabili cu reşedinţa în Japonia; numai pentru hotelurile din Japonia

Programul de achiziţionare a punctelor

 1. Achiziţionarea punctelor este disponibilă membrilor prin intermediul a două canale diferite:

  Achiziţionare puncte fără rezervare: Punctele pot fi achiziţionate online sau prin cerere scrisă, prin contactarea telefonică sau prin e-mail a centrului Hilton pentru rezervări şi asistenţă clienţi. Membrii pot achiziţiona până la 80.000 puncte Hilton Honors bonus per an calendaristic. Punctele trebuie achiziţionate în incremente de 1.000. Limita de achiziţie şi preţul punctelor se pot modifica în orice moment, fără înştiinţare. Costul total al punctelor va fi afişat membrului pe durata procesului de achiziţionare, înainte de finalizarea achiziţiei. Toate achiziţiile trebuie realizate exclusiv în dolari SUA. Punctele achiziţionate prin acest canal vor fi procesate de Points.com, iar achiziţia este supusă Termenilor şi condiţiilor de achiziţionare a punctelor Points.com.

  Achiziţionare punctelor în timpul procesului de rezervare: În plus faţă de opţiunea de achiziţionare a punctelor fără rezervare, membrii pot achiziţiona puncte cu ocazia procesului de rezervare, atunci când membrul în cauză nu are suficiente puncte pentru a revendica un sejur recompensă. Membrii pot achiziţiona un număr nelimitat de puncte, până la numărul de puncte necesar pentru a revendica sejurul recompensă dorit de aceştia. Membrii trebuie să achiziționeze punctele respective cu ocazia procesului de rezervare aferent sejurului recompensă, fie prin card de credit online, fie telefonic, la numărul de telefon 1-800-4HONORS (1-800-446-6677), disponibil în SUA. În orice moment, la discreția exclusivă a Hilton Honors, membrii pot fi limitați în ceea ce privește numărul de puncte care pot fi achiziționate prin această opțiune, iar această limitare poate suferi modificări în orice moment, fără înștiințare prealabilă. Costul punctelor achiziţionate prin această opţiune depinde de numărul de puncte achiziţionate şi poate fi modificat în orice moment, fără înştiinţare prealabilă. Costul total al punctelor va fi afişat membrului pe durata procesului de rezervare, înainte de finalizarea achiziţiei. Toate achiziţiile trebuie realizate exclusiv în dolari SUA. Punctele achiziţionate în timpul rezervării vor fi procesate de Points.com, iar achiziţia este supusă Termenilor şi condiţiilor de achiziţionare a punctelor la rezervare Points.com.
 2. Punctele achiziţionate prin Programul de achiziţionare a punctelor sunt supuse termenilor şi condiţiilor Programului Hilton Honors.
 3. Un membru nou Hilton Honors poate achiziţiona puncte la 30 zile de la înscriere dacă în contul acestuia există activităţi precum un sejur (după cum este acesta definit în prezentul document) sau câştigarea de puncte Hilton Honors prin intermediul unui partener de marketing Hilton Honors. După 90 zile de la înscriere, noul membru este eligibil să achiziţioneze puncte indiferent de activitatea existentă în contul acestuia.
 4. Vânzarea, schimbarea, acordarea drept cadou sau atribuirea punctelor Hilton Honors, premiilor în puncte sau altor beneficii de către alte persoane în afara Hilton Honors este interzisă în mod explicit. Punctele Hilton Honors, inclusiv cele cumpărate în cadrul programului de achiziționare a punctelor, pot fi transferate altor membri Hilton Honors. Punctele achiziţionate în baza programului de achiziţionare nu pot fi transformate la loc în bani.
 5. Punctele achiziţionate în baza programului de achiziţionare vor fi creditate imediat în contul membrului Hilton Honors (cu condiţia să nu existe nicio problemă tehnică care să prevină această debitare).
 6. Membrii Hilton Honors cu cont individual sau doi membri Hilton Honors (2) care deţin un singur cont de tip fond mutual sunt limitaţi la achiziţionarea a nu mai mult de patruzeci de mii (80.000) de puncte fără rezervare într-un an calendaristic. Pentru punctele achiziţionate cu ocazia procesului de rezervare, limitele pot fi stabilite per rezervare şi per an calendaristic, la discreţia exclusivă a Hilton Honors, putând fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Orice puncte achiziţionate dincolo de aceste limite nu vor fi creditate în conturile membrilor în cauză, chiar dacă aceştia au efectuat plata aferentă acestor puncte.
 7. În eventualitatea oricărei discrepanţe în ceea ce priveşte numărul de puncte sau suma plătită, calculele în baza condiţiilor generale din prezentul document se vor baza pe datele conţinute în registrele Hilton Honors, iar datele din registrele Hilton Honors vor prevala asupra datelor din orice alte registre. Orice utilizare necorespunzătoare a punctelor Hilton Honors va reprezenta temeiul pentru confiscarea imediată și retragerea punctelor respective și pentru retragerea tuturor punctelor din contul membrului și/sau eliminarea membrului din programul Hilton Honors, la discreția Hilton Honors.
 8. Orice puncte achiziţionate vor constitui primele puncte revendicate atunci când membrul care face achiziţia îşi revendică punctele aferente unei recompense.
 9. Prin utilizarea Programului de achiziţionare a punctelor, membrul confirmă şi semnează acordul cu aceşti termeni şi condiţii.
 10. Apartenenţa la Hilton Honors, obţinerea Points & Miles® şi revendicarea punctelor sunt supuse Condiţiilor generale Hilton Honors. Hilton Honors își rezervă dreptul de a modifica regulile, reglementările, termenii, premiile de călătorie și limitele acestora, precum și ofertele speciale ale programului Hilton Honors, în orice moment, fără înștiințare prealabilă. De asemenea, Hilton Honors îşi mai rezervă dreptul de a întrerupe programul de achiziţionare a punctelor, acordând o notificare generală cu şase (6) luni în avans.

Cumularea punctelor și transferarea punctelor Hilton Honors

Membrii Hilton Honors pot transfera puncte Hilton Honors altui membru Hilton Honors prin programul de Cumulare a punctelor sau transfer 1-la-1, în incremente de 1.000 puncte până la 500.000 puncte. Fiecare membru Hilton Honors are voie să trimită maximum cinci sute (500.000) de puncte și să primească maximum două milioane (2.000.000) de puncte via Comasare puncte sau Transfer, combinate per an calendaristic. Fiecare membru Hilton Honors are voie să facă maximum șase (6) transferuri la alte conturi de membru și șase (6) tranzacții prin Cumulare de puncte Hilton per an calendaristic. Invitațiile de afiliere la programul de Cumulare de puncte nu sunt considerate tranzacții. Tranzacțiile se referă la transferarea de puncte în contul altui membru, fie prin transfer 1-la-1, fie prin Cumulare de puncte.

Punctele ce depășesc aceste limite nu vor fi publicate în contul altui membru. Limitele sunt stabilite exclusiv de Hilton Honors Worldwide L.L.C., putând modificate oricând.

Un nou membru Hilton Honors poate cumula, transfera sau primi puncte după 30 zile în urma înrolării, cu condiția să înregistreze activitate.  După 90 zile de la înscriere, noul membru este eligibil să achiziționeze puncte indiferent de activitatea existentă în contul acestuia.

Vânzarea punctelor Hilton Honors, a recompenselor sau a altor beneficii, de către alte persoane în afara Hilton Honors, este interzisă în mod expres. Orice utilizare necorespunzătoare a punctelor Hilton Honors va reprezenta temeiul pentru confiscarea imediată și retragerea punctelor respective și pentru retragerea tuturor punctelor din contul membrului și eliminarea membrului din programul Hilton Honors, la discreția Hilton Honors.

Este nevoie de o adresă de e-mail, însă aceasta va fi folosită exclusiv pentru comunicări privind tranzacțiile și comunicări de marketing asociate cu tranzacțiile. Se aplică toți Termenii și condițiile Hilton Honors.

Hilton Honors Points Reinstate

Hilton Honors members can reinstate up to 1.000.000 expired Hilton Honors Points. Only Points balances that have expired in the previous 18 months are eligible for reinstatement. Only one reinstatement transaction is permitted per Hilton Honors account. Email address is required and will only be used for transaction and marketing communications related to this purchase. Points reinstated do not count towards elite tier qualification. Points.com and Hilton Honors reserve the right to terminate this reinstatement program at any time.

Fondul mutual Hilton Honors

 1. Începând cu 1 aprilie, 2004, conturile aferente fondurilor mutuale Hilton Honors nu mai sunt disponibile. Membrii care au un cont de tip Fond mutual la data de 31 martie, 2004 vor continua să primească beneficiile aferente acestui tip de cont.
 2. Avantajele fondului mutual Hilton Honors sunt gândite pentru a le permite cuplurilor căsătorite în mod legal să-şi combine punctele câştigate pentru a obţine recompense şi/sau să-şi combine sejururile/punctele câştigate pentru a se califica pentru promoţii speciale sau pentru categoria Elite. Fondul mutual Hilton Honors nu este conceput pentru a oferi bonusuri şi/sau recompense duble.
 3. Conturile de tip Fond mutual Hilton Honors sunt disponibile numai cuplurilor căsătorite în mod legal, în baza legilor statului sau provinciei sau ţării de reşedinţă a cuplului respectiv.
 4. Pentru conturile de tip Fond mutual Hilton Honors înregistrate între 1 ianuarie, 1990 şi 31 martie, 2004, va fi permisă acordarea unui singur bonus de înregistrare sau activare.
 5. Ambii soţi care participă la un fond mutual Hilton Honors vor avea acelaşi număr de cont Hilton Honors. În momentul înregistrării fondului mutual Hilton Honors, numele şi adresa unui singur soţ vor fi desemnate ca nume şi adresă de destinaţie pentru întreaga corespondenţă trimisă de Hilton Honors.
 6. Se va emite un singur extras de cont pentru fiecare cont de tip Fond mutual Hilton Honors. Călătoriile individuale acumulate de către oricare din soţi vor apărea într-un extras combinat al fondului mutual Hilton Honors. Când se solicită o recompensă, punctele vor fi deduse din soldul combinat al celor doi soţi. Pentru participanţii la fondurile mutuale Hilton Honors nu se vor administra şi nu vor fi disponibile solduri individuale.
 7. Oricare din soţi care acţionează pe cont propriu poate utiliza toate punctele acumulate pentru a solicita orice recompense pentru care există suficiente puncte în fondul mutual Hilton Honors. Hilton Honors nu este responsabilă şi nu va purta nicio răspundere pentru dezacordurile sau disputele dintre membri în ceea ce priveşte utilizarea punctelor acumulate în contul de tip fond mutual Hilton Honors.
 8. În cazul decesului unui membru, punctele din fondul mutual Hilton Honors vor aparţine în exclusivitate celuilalt membru al contului respectiv. În eventualitatea unui divorţ, 50% din punctele acumulate în fondul mutual Hilton Honors vor fi direcţionate către fiecare membru. Ambii soţi trebuie să semneze o cerere de dizolvare a contului. Hilton Honors poate solicita un document oficial prin care să se dovedească decesul sau divorţul. Hilton Honors nu este responsabilă şi nu va purta nicio răspundere pentru dezacordurile sau disputele dintre membri în ceea ce priveşte dizolvarea conturilor tip fond mutual Hilton Honors. Cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod specific în prezentul document, nici punctele acumulate şi nici certificatele nu sunt transferabile în caz de deces, ca parte a unei speţe legate de relaţiile casnice sau din orice alt motiv legal.
 9. Toţi termenii şi toate condiţiile programului Hilton Honors se aplică participanţilor și conturilor care deţin conturi de tip Fond mutual Hilton Honors. Toate interpretările condițiilor generale ale programului se vor realiza la discreţia exclusivă a Hilton Honors.

Acordul privind utilizarea datelor personale colectate despre dvs.

Procesăm informaţiile dvs. personale în conformitate cu Politica globală Hilton de confidenţialitate („Politica de confidenţialitate”).

De asemenea, prin participarea dvs. în cadrul programului Hilton Honors, este posibil să colectăm informaţii personale suplimentare despre dvs. În plus, este posibil să utilizăm şi să partajăm informaţiile dvs. personale prin modalităţile descrise mai jos, în plus faţă de cele descrise în Politica de confidenţialitate. Termenii şi condiţiile din prezentul document completează politica de confidenţialitate în ceea ce priveşte modul de procesare a informaţiilor personale aparţinând membrilor Hilton Honors. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, trebuie să alegeţi să nu vă alăturaţi programului Hilton Honors.

Alte informaţii personale pe care le colectăm includ informaţiile pe care le furnizaţi atunci când vă înscrieţi în programul Hilton Honors sau când administraţi profilul online. Pe durata înscrierii, vă vom solicita să introduceţi numele, adresa fizică şi adresa de e-mail. Atunci când vă administraţi profilul online, aveţi posibilitatea să furnizaţi informaţii suplimentare cu privire la companiile aeriene partenere şi numerele de conturi în cadrul programelor de loialitate ale acestora, preferinţele privind tipul de cameră, cele de limbă şi conturile asociate cardurilor de credit, preferinţele legate de primirea noutăţilor, a ofertelor şi a informaţiilor din partea companiilor care fac parte din portofoliul Hilton şi vă puteţi crea un ID de utilizator şi o parolă.

În plus faţă de modurile de utilizare şi partajare descrise în Politica de confidenţialitate, putem utiliza şi partaja porţiuni relevante ale informaţiilor dvs. personale cu scopul de a administra programul Hilton Honors. Astfel, este posibil să partajăm datele dvs. personale cu partenerii noştri de afaceri pentru a vă trece în cont milele sau celelalte beneficii câştigate în urma participării la programul Hilton Honors.

Prin înscriere, vă daţi acordul de a vi se transfera informaţiile către alte ţări în care se află unităţile noastre de procesare a informaţiilor, operaţiunile de afaceri şi hotelurile. Aceste ţări includ Statele Unite, dar şi alte ţări în care este posibil ca legile privind protecţia datelor să difere faţă de cele din ţara dvs. de reşedinţă.

Pentru a vă asigura că informaţiile dvs. personale sunt corecte şi actuale, putem partaja aceste informaţii cu un terţ cu scopul de a actualiza şi optimiza calitatea şi conţinutul informaţiilor pe care le avem despre dvs. în registrele noastre.

În calitate de membru, puteţi primi comunicări suplimentare de la noi, inclusiv declaraţii Hilton Honors, noutăţi şi oferte ale terţelor părţi, destinate în mod special membrilor Hilton Honors, precum şi mesaje comune de la partenerii noştri de afaceri. De asemenea, în anumite state, membrii HHonors care au atins un anumit nivel pot primi e-mailuri de la noi după terminarea sejurului. Puteţi modifica tipurile de comunicări pe care le primiţi din partea noastră conectându-vă online la propriul cont şi gestionând abonamentele sau contactându-ne după cum este descris în Politica de confidenţialitate.

Putem modifica periodic termenii şi condiţiile din prezentul document, prin publicarea termenilor şi condiţiilor în versiunea revizuită pe site-ul nostru web. De asemenea, putem modifica Politica de confidenţialitate în mod periodic, după cum se descrie în Politica de confidenţialitate. Continuarea participării la programul Hilton Honors după publicarea modificărilor termeniilor şi condiţiilor sau ale politicii de confidenţialitate, indică faptul că sunteți de acord cu aceste modificări.

Condiţii de participare

HILTON HONORS PUNE LA DISPOZIȚIE PROGRAMUL HILTON HONORS, ACESTE MATERIALE ŞI ALTE MATERIALE, PRECUM ŞI ALTE SERVICII ŞI PRODUSE „CA ATARE” ŞI, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, SE DEROGĂ ÎN MOD EXPLICIT DE LA ORICE GARANŢII DE ORICE TIP, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE, POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP, DESIGN, ACURATEŢE, CAPABILITATE, SUFICIENŢĂ, ADECVARE, CAPACITATE, COMPLETITUDINE SAU DISPONIBILITATE. De asemenea, sunteţi de acord că Hilton Honors nu garantează faptul că programul Hilton Honors sau orice produse şi servicii asociate nu vor fi furnizate în mod neîntrerupt, nu vor fi lipsite de omisiuni sau erori sau că defectele acestora vor fi corectate ori că modificările acestor vor fi implementate. ÎN NICIO SITUAŢIE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ, HILTON NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU CONSECUTIVĂ CARE DECURGE DIN PROGRAMUL HILTON HONORS SAU DIN ORICE PRODUSE SAU SERVICII ASOCIATE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL HILTON HONORS WORLDWIDE, L.L.C. A FOST AVIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE. Unele jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive, astfel că este posibil ca aceste excluderi să nu se aplice în cazul dvs. În cazul în care Hilton Honors este trasă la răspundere pentru orice daune legate de aceste aspecte, compensația dvs. unică și exclusivă se va limita la rambursarea sumelor achitate de către dvs. pentru servici sau produse, către entitatea trasă la răspundere, în condițiile în care serviciile sau produsele nu au fost puse la dispoziție de entitatea respectivă. Prin prezentul, renunţaţi la orice drepturi de a înainta orice reclamaţie sau acţiune cu privire la aceste aspecte în faţa oricărei instanţe de judecată după trecerea a mai mult de doi (2) ani de la prima apariţie a tipului de act, eveniment, condiţie sau omisiune pe care se bazează reclamaţia sau acţiunea în cauză. Dacă oricare din prevederile acestor reguli oficiale vor fi considerate nevalide sau neaplicabile, toate celelalte prevederi din prezentul acord vor rămâne integral în vigoare. În cazul în care Hilton Honors nu își exercită drepturile care îi sunt conferite prin prezentul document în momentul producerii oricăreia dintre situațiile stipulate în prezentul acord, aceasta nu va însemna că Hilton Honors renunță la drepturile respective în cazul reapariției situației respective.

 
Powered By OneLink