ติดต่อเรา

โทรมาที่ 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยจะให้บริการ 7 วันสำหรับการจองโรงแรมหรือสอบถามหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้คลิก 'รับการสนับสนุน' ด้านล่าง

รับการสนับสนุน

รับสิทธิประโยชน์ในทันที เข้าร่วมเลย

ราคา
ต่ำสุด
ทุกที่ *

WiFi
ฟรี **

การเช็คอิน
แบบดิจิตอล

คะแนน
สำหรับ
คืนที่เข้าพักฟรี

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดยกเว้นที่มีเครื่องหมายไม่จำเป็นต้องระบุ

รหัสผ่านต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว โดยประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัวและตัวเลข (0-9) หรืออักขระพิเศษ 1 ตัว

โดยการคลิกปุ่ม เข้าร่วมฮิลตัน ออนเนอร์สถือว่าข้าพเจ้ายอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส และข้าพเจ้าตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และโอนย้ายข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสากลและข้อกำหนดการปกป้องข้อมูล

โดยการคลิกปุ่ม เข้าร่วมฮิลตัน ออนเนอร์สถือว่าข้าพเจ้ายอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส และข้าพเจ้าตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และโอนย้ายข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสากลและข้อกำหนดการปกป้องข้อมูล นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังยอมรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชันจาก Hilton ทางอีเมลและทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชันได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข่าวสารในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของฉัน

*ต้องเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
**WiFi มาตรฐานฟรี มีค่าธรรมเนียมในแบบพรีเมียม มีค่าธรรมเนียมสำหรับโรงแรมที่มีค่าบริการรีสอร์ท

Powered By OneLink