ติดต่อเรา

โทรมาที่ 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยจะให้บริการ 7 วันสำหรับการจองโรงแรมหรือสอบถามหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้คลิก 'รับการสนับสนุน' ด้านล่าง

รับการสนับสนุน

รับสิทธิประโยชน์ทันที เข้าร่วมตอนนี้

ราคา
ต่ำสุด
ทุกที่ *


บริการ WiFi ฟรี**

การเช็คอิน
แบบดิจิตอล

คะแนน
สำหรับ
คืนที่เข้าพักฟรี

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดยกเว้นที่มีเครื่องหมายไม่จำเป็นต้องระบุ

เราไม่พบรหัสไปรษณีย์ที่ระบุ กรุณาลองใส่รหัสอื่นหรือใส่ชื่อเมืองและชื่อรัฐของท่าน

รหัสผ่านต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว โดยประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 1 ตัวและตัวเลข (0-9) หรืออักขระพิเศษ 1 ตัว

ฉันเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ถ้าฉันให้ความยินยอมข้างต้นเพื่อเข้าร่วมในรายชื่อผู้ติดต่อของฮิลตัน หรืออนุญาตให้ฮิลตันทำการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ ฉันสามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมของฉันเมื่อใดก็ได้ตามคำแนะนำที่ฮิลตันให้ไว้ในแต่ละข้อความการตลาด หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีของฉันได้ ถ้าฉันเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ถ้าฉันให้ความยินยอมข้างต้นเพื่อเข้าร่วมในรายชื่อผู้ติดต่อของ HGV ฉันสามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมของฉันเมื่อใดก็ได้ตามคำแนะนำที่ HGV ให้ไว้ในแต่ละข้อความการตลาด

โดยการคลิกปุ่ม สมัครสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ถือว่าข้าพเจ้าได้ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส ฮิลตันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณทำการจอง หรือลงทะเบียนกับฮิลตัน ฮิลตันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่คุณ เพื่อให้บริการลูกค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวทั่วโลก และถ้าคุณตกลง เพื่อทำการตลาดทางตรง และมอบข้อเสนอส่วนบุคคลให้แก่คุณ ฮิลตันอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกแบรนด์ในเครือฮิลตัน ผู้ให้บริการของฮิลตัน และบุคคลภายนอกอื่นๆ บางแห่งโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลก

โดยการคลิกปุ่ม สมัครสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ถือว่าฉันได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส และฉันตกลงให้มีการเก็บรวบรวม การใช้งาน การแบ่งปัน และการโอนย้ายข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวทั่วโลก และ ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูล นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังยอมรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชันจาก Hilton ทางอีเมลและทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชันได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข่าวสารในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของฉัน

*ต้องเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
**บริการ WiFi มาตรฐานฟรี มีค่าธรรมเนียมในแบบพรีเมียม มีค่าธรรมเนียมสำหรับโรงแรมที่มีค่าบริการรีสอร์ท

การแบ่งส่วนตลาด (หรือเรียกอีกอย่างว่า profiling) คือกระบวนการในการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ ๆ เป็นกลุ่มย่อย ๆ (หรือที่รู้จักกันว่า ส่วนตลาด) บนพื้นฐานของประเภทหรือลักษณะเฉพาะบางอย่างที่มีเหมือนกัน เช่น ภูมิศาสตร์ พฤติกรรม หรือประชากรศาสตร์

††การตัดสินใจแบบอัตโนมัติ เป็นกระบวนการที่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ คือปราศจากการแทรกแซงโดยมนุษย์ ในการเสนอสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไปยังผู้บริโภคคนใดคนหนึ่งตามการแบ่งส่วนตลาด

opt-in-confirm-modal

ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอและเนื้อหาส่วนบุคคล

เมื่อคุณยืนยัน จะถือว่าคุณตกลงให้ทางฮิลตันดำเนินการแบ่งส่วนการตลาดและการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเพื่อเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

หมายเหตุ: คุณจะได้รับเฉพาะการสื่อสารที่ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล หากคุณเลือกช่องการตลาดของฮิลตัน

Powered By OneLink