ข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส

วันที่มีผล 1 มีนาคม 2017 เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนหน้า การเข้าร่วมหรือคงการเข้าร่วมหลังจากวันที่มีผลหมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อมูลต่อไปนี้รวมกันเป็นพื้นฐานการเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ("ฮิลตัน ออนเนอร์ส" หรือ "โปรแกรม") ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องสมาชิกของฮิลตัน ออนเนอร์ส ("สมาชิก") และ Hilton Honors Worldwide, LLC ("ฮิลตัน ออนเนอร์ส" หรือ "เรา") การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ของคุณจะได้รับการดูแลโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณมีหน้าที่อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

หากต้องการการชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ที่ใกล้ที่สุด หรือส่งอีเมลมาที่ HiltonHonors@hilton.com อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่สามารถแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลตัน ออนเนอร์ส

ทั่วไป

 1. การมอบการเป็นสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สและสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Hilton Domestic Operating Company Inc. อย่างสมบูรณ์ ฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายถึง Hilton Honors Worldwide, LLC บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ คู่ค้า พนักงาน และตัวแทน
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับการดูแลและตีความภายใต้กฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ส่งผลต่อตัวเลือกกฎหมาย หรือข้อขัดแย้งของเงื่อนไขและกฎระเบียบของกฎหมายที่จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของมลรัฐอื่นๆ ไม่สามารถแก้ไขการอ้างสิทธิ์ผ่านการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ การเข้าร่วมโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายความว่า สมาชิกยินยอมที่จะให้การพิจารณาคดีทั้งหมดอยู่ในอำนาจของ Eastern District of Virginia หรือหากไม่มีเขตอำนาจศาลส่วนกลาง การพิจารณาคดีทั้งหมดอยู่ในอำนาจของแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี มลรัฐเวอร์จิเนีย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 3. การเป็นสมาชิกและการสมัครสมาชิกในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สจะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายในประเทศภูมิลำเนาของสมาชิกหรือผู้สมัครมีการห้ามการเป็นสมาชิก
 4. โปรแกรมไม่มีวันที่ยุติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และอาจดำเนินการต่อไปจนกว่าฮิลตัน ออนเนอร์สจะตัดสินใจยุติโปรแกรมได้ทุกเมื่อ โดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกจะมีเวลาสิบสองเดือนหลังจากวันที่ประกาศยุติโปรแกรม เพื่อสะสมคะแนนและแลกรางวัลที่ต้องการ ทั้งนี้ หมายความว่าฮิลตัน ออนเนอร์สจะยุติสิทธิ์ในการสะสมคะแนนและแลกรางวัลของคุณ หลังจากที่ฮิลตัน ออนเนอร์สประกาศยุติโปรแกรมแล้วสิบสองเดือน ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลานานเพียงใด
 5. ฮิลตัน ออนเนอร์สสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขั้นตอน เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลของโปรแกรมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อมูลค่าของคะแนน หรือใบรับรองรางวัล หรือการยืนยันที่สะสมไปแล้ว ทั้งนี้ หมายความว่าฮิลตัน ออนเนอร์ส สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ แต่ไม่จำกัดเพียงโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton การเข้าร่วมของบริษัทคู่ค้าด้านการท่องเที่ยว กฎระเบียบสำหรับการรับคะแนนสะสมฮิลตัน ออนเนอร์ส การแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส กฎระเบียบและขั้นตอนสำหรับการใช้รางวัล ความพร้อมให้บริการต่อเนื่องของรางวัล ประเภทของรางวัล และคุณลักษณะของข้อเสนอพิเศษ
 6. บุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะตามกำหนดของเมืองที่พำนักของตนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์ส และร่วมเป็นสมาชิก (หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกโดยฮิลตัน ออนเนอร์ส) ไม่อนุญาตให้องค์กร สมาคม หรือกลุ่มบุคคล ลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์ส คู่สมรสที่เป็นสมาชิกกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สก่อนวันที่ 1 เมษายน 2004 สามารถเข้าร่วมโปรแกรมร่วมกันได้ผ่านกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 7. การเป็นสมาชิกโปรแกรมให้สิทธิ์สมาชิกในการรับคะแนน ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นรางวัลได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม การมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลของสมาชิกเป็นไปตามเจตนาที่ดี อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลดังกล่าวได้ หากกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศที่สมาชิกพำนักอยู่ไม่อนุญาต
 8. สมาชิกต้องไม่มีการเป็นสมาชิกหรือรับคะแนนในหลายบัญชี
 9. ฮิลตัน ออนเนอร์สสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส รวมถึงสถานะระดับ Elite (รวมถึงสถานะสมาชิกระดับ Silver Elite, Gold Elite และ Diamond Elite) ของสมาชิกที่มีลักษณะการใช้งานโปรแกรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ของโปรแกรมหรือส่วนใดๆ ของโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแลกรับรางวัล หรือการใช้ใบรับรอง นอกจากนี้ ฮิลตัน ออนเนอร์สยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกที่ฮิลตัน ออนเนอร์สได้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเชื่อว่า หรือในกรณีที่มีมูลเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีลักษณะดังนี้
  1. การกระทำในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายกลาง ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติที่มีผลบังคับใช้
  2. ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม
  3. เกี่ยวข้องในการฉ้อโกงหรือการประพฤติที่ไม่ซื่อตรง ลักทรัพย์ การประพฤติผิดหรือประพฤติมิชอบในด้านการบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแลกรับรางวัลหรือการใช้ใบรับรอง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิก
  4. เกี่ยวข้องในการประพฤติในทางที่ผิด ฉ้อโกง ก่อกวน ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรือเป็นปรปักษ์ ไม่ว่าจะทางกายภาพ วาจา หรือลายลักษณ์อักษร ที่กระทำต่อโรงแรมใดก็ตามในกลุ่ม Hilton หรือแขกหรือพนักงานของโรงแรม หรือต่อ Hilton หรือต่อพนักงาน หรือพนักงานสัญญาจ้าง หรือ
  5. ล้มเหลวที่จะชำระใบเรียกเก็บเงินหรือรายการบัญชีที่ถึงกำหนดชำระแก่ Hilton หรือโรงแรมใดก็ตามในกลุ่ม Hilton
  การเป็นสมาชิกที่ถูกยกเลิกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสูญเสียคะแนนสะสมทั้งหมด และการยกเลิกใบรับรองฮิลตัน ออนเนอร์ส สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงสูญเสียสถานะระดับ Elite ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการยกเลิกการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแล้ว ฮิลตัน ออนเนอร์สยังมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางปกครองและ/หรือทางกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคดีอาญา ตามที่เห็นสมควรโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 10. ห้ามมิให้ขายหรือแลกเปลี่ยนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ใบรับรอง การยืนยันรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของฮิลตัน ออนเนอร์สใดๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินการของฮิลตัน ออนเนอร์ส การโอน ขาย หรือกำหนดคะแนน ใบรับรอง หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ Hilton Domestic Operating Company Inc. เห็นว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมตามดุลยพินิจของบริษัท อาจถูกริบหรือยกเลิก
 11. การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมทั้งหมดต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 12. คำว่า "โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton" ตามที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หมายถึง โรงแรมใดๆ ที่ เข้าร่วม ในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส ปัจจุบันโรงแรม Hampton by Hilton™ ทุกสาขาในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 13. สมาชิกที่ไม่มีกิจกรรมที่มีสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก. - ง. ด้านล่างในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันอาจถูกนำออกจากโปรแกรม และจะต้องถูกริบคะแนนสะสมทั้งหมด สมาชิกดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตให้อยู่ในโปรแกรมต่อไป และถูกนำออกไปหลังจากไม่ใช้งานเป็นระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์ส หากต้องการเก็บคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่สะสมไว้เอาไว้ สมาชิกต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดกัน ดังนี้
  1. เข้าพักในโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
  2. รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ผ่านแหล่งที่มาบุคคลที่สามของการสะสมคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตที่ร่วมดำเนินการกับ Hilton ตามข้อกำหนดของแหล่งที่มาดังกล่าว
  3. ซื้อคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือ
  4. บริจาคคะแนนผ่าน โปรแกรมบริจาคของฮิลตัน ออนเนอร์ส
 14. หากไม่ดำเนินการตาม (ก), (ข), (ค) หรือ (ง) ตามที่ระบุไว้ด้านบนจะส่งผลให้มีการริบคะแนนสะสมทั้งหมด หลังจากการไม่ใช้งานเป็นเวลานานห้าปี จนถึงการปิดใช้งานบัญชีของสมาชิก เมื่อมีการริบคะแนนแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถเรียกคืนคะแนนที่ถูกริบไปได้ แต่สมาชิกสามารถเริ่มรับคะแนนใหม่ได้หลังจากนั้น รางวัลใดๆ ที่สมาชิกแลกก่อนการริบคะแนน (เช่น การจองโรงแรมหรือบัตรกำนัลการเช่ารถที่ได้รับ) จะยังสามารถใช้งานได้ ข้อกำหนดนี้มีผลต่อทุกๆ ปีของการลงทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปีแรกของการลงทะเบียน สมาชิกที่ไม่ชำระการจำนองที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่ Hilton Grand Vacations® เป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินต้น การชำระเงินดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า และค่าธรรมเนียมการบริการ จะถูกริบคะแนนเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนคะแนนที่สะสมที่เกี่ยวข้องกับ Hilton Grand Vacations® นอกจากนี้ สมาชิกที่ไม่ชำระยอดคงค้างให้กับ Hilton Grand Vacations® จะถูกริบสถานะระดับ Elite ใดๆ ที่ได้รับผ่าน Hilton Grand Vacations®
 15. สมาชิกแต่ละรายมีหน้าที่รับรู้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และจำนวนคะแนนในบัญชีของตนอยู่เสมอ ฮิลตัน ออนเนอร์สอาจลอง (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ส่งการติดต่อทางจดหมายถึงสมาชิกที่มีการใช้งาน เพื่อแจ้งเรื่องที่สมาชิกสนใจ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนการริบคะแนน หรือการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม ฮิลตัน ออนเนอร์สหรือบริษัทบุคคลที่สามที่เข้าร่วมเป็นคู่ค้าด้านการตลาดของโปรแกรม ("คู่ค้าด้านการตลาด") จะไม่รับผิดหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคัดข้อมูลติดต่อของสมาชิกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก หรือสมาชิกเป็นผู้ใช้ สำหรับข้อผิดพลาดของบุคคล สำหรับการขัดจังหวะ การลบ หากละเว้น ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของสายเครือข่ายโทรศัพท์ใดๆ หรือการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์ใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือที่ไม่ใช่ทางเทคนิค หรือการทำงานผิดปกติ สำหรับไปรษณีย์ที่สูญหาย ส่งถึงช้า ถูกขโมย อ่านไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ บิดเบือน จ่าหน้าผิด ฉีกขาด หรือพัสดุที่เกินกำหนด หรือจดหมายอื่นๆ หรืออีเมล ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
 16. สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่สร้างข้อมูลการเข้าถึงบัญชีส่วนตัว และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว หากความปลอดภัยดังกล่าวถูกฝ่าฝืนโดยสมาชิก หรือบุคคลที่สาม ฮิลตัน ออนเนอร์สจะไม่รับผิดสำหรับการเข้าถึงบัญชีดังกล่าวใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยสมาชิก การสะสมคะแนน การแลกรางวัล หรือกิจกรรมอื่นๆ ของบัญชีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และฮิลตัน ออนเนอร์สจะไม่รับผิดชอบในการคืนคะแนนใดๆ ที่ถูกแลก หรือความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ ที่ถูกอ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวให้สมาชิก หากสมาชิกรับทราบกิจกรรมฉ้อฉลใดๆ ซึ่งรวมถึงการแลกคะแนนหรือรางวัลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกต้องรายงานกิจกรรมฉ้อฉลดังกล่าวต่อฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วันหลังจากเกิดเหตุ และแจ้งข้อมูลที่ร้องขอเพิ่มเติมทั้งหมด และร่วมมือกับฮิลตัน ออนเนอร์ส เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการทดแทนคะแนนหรือรางวัลที่สูญเสียไป ซึ่งการทดแทนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 17. สมาชิกแต่ละรายมีหน้าที่แจ้งฮิลตัน ออนเนอร์สให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของตน
 18. คะแนนที่สะสม ตลอดจนใบรับรองและการยืนยันรางวัลไม่ถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิก ไม่สามารถโอนคะแนนที่สะสม ตลอดจนใบรับรอง/การยืนยันรางวัลในทุกกรณี หรือตามการดำเนินการของกฎหมาย เว้นแต่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ณ ที่นี้ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีรายชื่อในบัญชีสามารถใช้คะแนนและใบรับรองที่สะสมโดยสมาชิกกองทุนรวมได้
 19. แม้ว่าจะมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และบริการเฉพาะโปรแกรมสำหรับสมาชิกทั้งหมด แต่สิทธิประโยชน์และบริการที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton อาจแตกต่างกันไป หากฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือคู่ค้าด้านการตลาดฮิลตัน ออนเนอร์ส ปฏิเสธการมอบคะแนนหรือสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก การรับผิดของฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือคู่ค้าด้านการตลาดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเทียบเท่ากับคะแนนหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวตามที่กำหนดโดยฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 20. ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบ และไม่รับผิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าด้านการตลาดใดๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อรางวัลของโปรแกรมที่มอบให้ การเก็บสะสมคะแนน หรือการลดค่าของใบรับรองต่างๆ
 21. ข้อความทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่มีเจตนาหรือต้องตีความเพื่อสร้างหรือก่อตั้งความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทตัวแทน คู่ค้า หรือการลงทุนร่วมกับฮิลตัน ออนเนอร์ส และคู่ค้าด้านการตลาด
 22. ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต คะแนนในบัญชีของสมาชิกสามารถโอนให้กับสมาชิกรายอื่นที่มีการใช้งาน เมื่อฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับและอนุมัติเอกสารและข้อมูลที่ร้องขอบางประการ  ดูเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในการใช้สิทธิ์ ต้องมีคำขอการโอนและแสดงเอกสารรวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดภายในหนึ่งปีนับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต การโอนใดๆ ก็ตามอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงฝ่ายเดียว การตัดสินใจของฮิลตัน ออนเนอร์ส ในการตอบสนองคำขอเกี่ยวกับการโอนถือเป็นสิ้นสุด และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการตรวจสอบหรือการโต้แย้งหลังจากนี้ สถานะ Elite ไม่สามารถโอนได้ และคะแนนที่ได้รับจากสมาชิกผ่านการโอนนั้นจะไม่นับเป็นคะแนนเพื่อให้ได้รับสถานะ Elite

เกณฑ์การสะสมคะแนน

 1. สามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เป็นโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton เท่านั้น โรงแรมที่เข้าร่วมภายในกลุ่ม Hilton อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูรายชื่อโรงแรมที่ Hilton.com หรือที่ Hilton Honors.com เพื่อดูโรงแรมที่เข้าร่วม โรงแรม Hampton by Hilton™ ทุกสาขาในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หากโรงแรมหนึ่งๆ ไม่ได้เป็นโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton แล้ว การเข้าพักหลังจากวันที่โรงแรมออกจากกลุ่มจะไม่มีสิทธิ์รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ว่าจะดำเนินการจองเมื่อใด
 2. หากต้องการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเข้าพักในโรงแรม สมาชิกจะต้องลงทะเบียนเป็นแขกแบบชำระเงินและเข้าพักที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมภายในกลุ่ม Hilton และมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ สมาชิกยังสามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเรียกเก็บที่มีสิทธิ์จากบัตรเครดิตฮิลตัน ออนเนอร์ส สามารถดูรายชื่อบัตรเครดิตดังกล่าวได้ ที่นี่ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แสดงในข้อตกลงของสมาชิกบัตร ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเครดิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถรับคะแนนจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ฮิลตัน ออนเนอร์สกำหนดเป็นครั้งคราว
 3. "การเข้าพัก" หมายถึงจำนวนคืนทั้งหมดที่เข้าพักติดต่อกันที่โรงแรมเดียวกัน ไม่ว่าแขกเช็คเอาต์และเช็คอินเข้ามาใหม่อีกหรือไม่ ข้อยกเว้นจากคำจำกัดความของคำว่า "การเข้าพัก" ได้แก่การเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ต่อไปนี้
  • แพ็คเกจของผู้ให้บริการนำเที่ยวแบบเหมา/แบบปกติ
  • อัตราค่าห้องพักตามสัญญาสำหรับลูกเรือ
  • อัตราส่วนลดสำหรับบริษัทท่องเที่ยว
  • แพ็คเกจพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการคาสิโน
  • อัตราค่าห้องพักสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้สิทธิ์ของสมาชิกทีมงาน Go Hilton หรือสิทธิ์การเดินทางของครอบครัวและเพื่อน
  • การเข้าพักโดยใช้สิทธิ์ของ Hilton Grand Vacations Club และสิทธิ์ตามโปรแกรมไทม์แชร์ของ Hilton Club แพ็คเกจการตลาดของ Hilton Grand Vacations ที่ต้องมีการนำเสนอการขาย
  • ห้องพักอภินันทนาการหรือห้องพักที่เป็นการแลกเปลี่ยนรางวัล
  • อัตราค่าห้องพักสุทธิแบบกลุ่ม
  • อัตราค่าห้องพักกลุ่มที่จัดต่อเนื่องหรือกลุ่มไอที
  • อัตราค่าห้องพักตามสัญญาเพื่อความบันเทิงหรือการเข้าพักซ้ำ
  • การจองผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม (โดยไม่คำนึงถึงอัตราค่าห้องพักที่จ่ายไป) และ
  • การจองผ่านช่องทางที่ “ไม่ชัดเจน” ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการรับรู้แบรนด์เมื่อทำการซื้อ
  อาจไม่ได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส (หรือเครดิตการเข้าพัก) (ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ My Way) สำหรับ หรือระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ หากการเข้าพักของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคืนมีการใช้คะแนนรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส จะถือว่าการเข้าพักครั้งนั้นเป็น “รางวัลการเข้าพัก” และอาจได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมจะเป็นผู้กำหนดว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักเหล่านั้นมีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือไม่ เว้นแต่ว่าจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่โรงแรม Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® และ Home2 Suites by Hilton®
 4. จะไม่มีการมอบคะแนน ไมล์ หรือเครดิตสถานะระดับใดๆ สำหรับสถานการณ์ "การไม่เข้าพัก" เมื่อสมาชิกได้ทำการจองที่รับประกันโดยบัตรเครดิต แต่ไม่มาเช็คอินที่โรงแรม โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตของสมาชิกถูกเรียกเก็บเงินส่วนใดส่วนหนึ่งของการเข้าพักที่จองไว้ตามนโยบาย "การไม่เข้าพัก" ของโรงแรมหรือไม่
 5. สมาชิกสามารถรับคะแนนฐานจากห้องพักสูงสุดสองห้องต่อการเข้าพักหนึ่งครั้ง หากมีการชำระค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับห้องพักทั้งสองห้องในโฟลิโอเดียวกัน จะได้รับคะแนนฐานสำหรับค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทั้งสองห้อง คำว่า "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" มีความหมายตามด้านล่างนี้ คะแนนโบนัสที่ออกตามคะแนนฐาน ซึ่งรวมถึงโบนัสตามระดับชั้น (15%, 25% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับระดับของสมาชิก) คะแนนโบนัสที่ได้รับผ่านคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และโปรโมชันคะแนนฐานสองเท่าหรือสามเท่า จะใช้กับเครดิตคะแนนฐานทั้งหมดที่ได้รับสำหรับห้องพักทั้งสองห้อง สำหรับโบนัสอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคะแนนโบนัสคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์ส และโบนัสโปรโมชันอื่นๆ จะมีการให้คะแนนโบนัสแก่ห้องพักห้องเดียวเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับสถานะระดับ สมาชิกสามารถรับเครดิตการเข้าพักได้สำหรับห้องพักห้องเดียวเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับไมล์สำหรับการเข้าพัก สามารถรับไมล์สำหรับห้องพักห้องเดียวเท่านั้น
 6. "คะแนนสะสมสองเท่า" หมายถึง สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเท่ากับจำนวนของคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างการพัก "คะแนนสะสมสามเท่า" หมายถึง สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเท่ากับจำนวนคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างการพักสองเท่า คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 7. สมาชิกจะได้รับคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส สำหรับทุกดอลลาร์สหรัฐฯ ของการใช้จ่ายที่เข้าเกณฑ์ (หรือสกุลเงินอื่นๆ ในมูลค่าเทียบเท่า) ซึ่งถูกเรียกเก็บไปยังใบเรียกเก็บเงินโรงแรมของสมาชิกแต่ละราย ("โฟลิโอที่มีสิทธิ์") สำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมภายในกลุ่ม Hilton
 8. คำว่า “ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์” สำหรับโรงแรม Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® and Hilton Grand Vacations® หมายถึง: อัตราค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ ซักรีด ภาพยนตร์จ่ายเมื่อดู ความบันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสันทนาการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บไปที่ห้องพักของสมาชิกระหว่างการเข้าพักของสมาชิก ค่าใช้จ่ายที่ห้องอาหารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียกเก็บไปยังห้องพักของสมาชิกระหว่างการเข้าพักจะไม่มีสิทธิ์รับเครดิต โรงแรมดังกล่าวภายในกลุ่ม Hilton สามารถละเว้นจากวัตถุประสงค์ในการสะสมคะแนน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยหน่วยงานที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของโรงแรม และโรงแรมไม่ได้เป็นเจ้าของและ/หรือผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า แกลเลอรี หรือร้านค้าเฉพาะทาง สัมปทานกิจกรรมสันทนาการหรือความบันเทิง คำว่า “ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์” สำหรับโรงแรม Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® และ Homewood Suites by Hilton® หมายถึงอัตราค่าห้องพักเท่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงหรือฟังก์ชันการจัดงานอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" สำหรับวัตถุประสงค์ในการสะสมคะแนน โดยมีข้อยกเว้นสำหรับคะแนนที่ได้รับจากการจัดการประชุมหรืองานอีเวนต์ที่มีคุณสมบัติผ่านโปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์และโบนัสสำหรับงานอีเวนต์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์"
 9. ภาษีของรัฐบาลกลาง ภาครัฐ หรือท้องถิ่นใดๆ ที่มีการเรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการเข้าเมือง (city occupancy tax) ไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" และจะถูกละเว้นจากวัตถุประสงค์ของการสะสมคะแนนสำหรับการเข้าพักในโรงแรม
 10. สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนฐานได้มากกว่า 100,000 คะแนนในการเข้าพักหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์เป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม ยกเว้นโรงแรม Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, and Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq ซึ่งไม่จำกัดคะแนนสูงสุด
 11. คะแนนที่มอบให้สำหรับการเข้าพักที่โรงแรมต่างๆ ภายในกลุ่ม Hilton นอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปตามสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐทุกสัปดาห์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทีมีผล ณ เวลาที่ทำการแปลงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนนี้จะตัดสินตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน แต่อาจแตกต่างกันไปจากอัตราการแปลงสกุลเงินที่บริษัทบัตรเครดิตใช้
 12. สมาชิกที่มีใบเรียกเก็บเงินของโรงแรมถูกส่งไปที่บริษัทหนึ่งๆ โดยตรง และสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตการชำระหนี้เมื่อเช็คเอาต์ จะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม การจัดการออกใบเรียกเก็บเงินหลักแบบกลุ่มที่ค่าใช้จ่ายของห้องพักหลายห้องรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินเดียวกัน และส่งไปที่บริษัทหรือที่อยู่หนึ่งๆ หรือมีการชำระเมื่อเช็คเอาต์โดยบุคคลหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บไปยังห้องของสมาชิก) ที่สมาชิกชำระโดยตรงเมื่อเช็คเอาต์ จะมีสิทธิ์รับเครดิตคะแนน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บไปยังใบเรียกเก็บเงินหลักจะไม่มีสิทธิ์รับเครดิตคะแนน
 13. สามารถดูใบแสดงรายการกิจกรรมรายเดือนผ่านทางอีเมล หรือสมาชิกสามารถเข้าไปยัง ข้อมูลบัญชีในระบบออนไลน์
 14. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์สำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่แลกมาด้วยใบรับรองฟรี/ส่วนลดของคู่ค้าด้านการตลาด (เช่น รางวัลสะสมไมล์ หรือรางวัลการเดินทาง) เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในใบรับรอง สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเข้าพักที่แลกมาด้วยใบรับรองฟรี/ส่วนลดของคู่ค้าด้านการตลาด เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในใบรับรอง
 15. สมาชิกสามารถรับคะแนน (ไม่ใช่ไมล์สะสม) สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โรงแรมในเครือ Hilton ในระหว่างการเข้าพักที่ใช้คะแนนสะสมแลกทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์ที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites® และ Hilton Garden Inn® สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเข้าพักจากการได้รับรางวัลที่โรงแรม Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® หรือ Home2 Suites by Hilton อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการใช้จ่ายเมื่อเข้าพักในโปรแกรมคะแนนสะสมและเงินสด™ ในโรงแรมในเครือ Hilton ทั้งหมดที่เข้าร่วมรายการ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นที่โรงแรม Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® หรือ Home2 Suites by Hilton สำหรับวัตถุประสงค์ของการนับการเข้าพักและจำนวนคืนเพื่อเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite (ตามที่อธิบายด้านล่าง) รางวัลการเข้าพักจะถูกนับเป็นการเข้าพักและจำนวนคืนรวม
 16. คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ที่สมาชิกรายใดๆ ได้รับสามารถโอนได้โดยเป็นไปตามโปรแกรม การโอนคะแนน และการลงทะเบียน หรือกรณีที่เสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น
 17. คะแนนใดๆ ที่มอบให้ร่วมกับการเข้าพักในโรงแรมที่เฉพาะเจาะจงจะถือว่าได้รับเมื่อการเข้าพักเสร็จสมบูรณ์ มีการชำระเงินเต็มจำนวน และเพิ่มไปยังบัญชีของสมาชิก คะแนนจะไม่พร้อมใช้สำหรับการแลกหากการเข้าพักยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และยังไม่ได้รับการชำระเงิน และยังไม่มีการเพิ่มคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิก
 18. หากสมาชิกเชื่อว่าตนเองไม่ได้รับเครดิตคะแนนและ/หรือไมล์ที่ถูกต้องสำหรับการเข้าพักในโรงแรม สมาชิกต้องส่งคำขอเครดิตดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงาน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton  ที่ใกล้ที่สุด พร้อมกับสำเนาโฟลิโอโรงแรมที่ถูกต้องของสมาชิก หากไม่สามารถแสดงเอกสารที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้มีการปฏิเสธเครดิตคะแนนหรือไมล์ดังกล่าว เพื่อเป็นการปกป้องสมาชิก สมาชิกต้องเก็บรักษาเอกสารด้านการเดินทางของโรงแรมทั้งหมดไว้จนกว่าเครดิตคะแนนจะปรากฏบนรายการบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สของตน ต้องส่งคำขอมาที่การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ภายในหกเดือนจากวันที่มีกิจกรรม สำหรับสมาชิกใหม่ เครดิตจะได้รับการยอมรับสำหรับการเข้าพักใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการลงทะเบียนในโปรแกรม คำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องระบุชื่อสมาชิก เลขที่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อในเวลากลางวัน
 19. สมาชิกสามารถเลือกวิธีที่ตนต้องการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และเครดิตไมล์สายการบินจาก Double Dipping® โดยเลือกรับคะแนนและไมล์ฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือเลือกคะแนนและคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนน โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ รูปแบบการรับคะแนนแบบ Double Dip 
 20. พนักงานปัจจุบันของ Hilton Domestic Operating Company Inc. บริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทสาขา ตลอดจนพนักงานหรือเจ้าของโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton (เรียกรวมว่า "พนักงาน") มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ แต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นบางประการของข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์สเหล่านี้ โดยสอดคล้องกับนโยบายพนักงานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับพนักงาน

คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สจากการเช่ารถ

คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สจะมอบให้สำหรับการเช่ารถกับคู่ค้าด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์ส วิธีการให้คะแนนโบนัสจะแตกต่างกันไปตามคู่ค้าด้านการตลาด  ดูรายชื่อของพันธมิตรด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์ส และจำนวนคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สที่จะได้รับ สำหรับ Thrifty สมาชิกต้องเข้าพักที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ในช่วงระยะเวลาของการเช่ารถ และแสดงข้อตกลงการเช่ารถที่ถูกต้องหรือกุญแจรถเมื่อเช็คอินที่โรงแรม สำหรับคู่ค้าด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์สอื่นๆ ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเข้าพักในโรงแรม และสมาชิกต้องแสดงบัตรฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือแจ้งหมายเลขบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สเมื่อรับรถเช่า

ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนแบบ Double Dip®

 1. สมาชิกสามารถเลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของตนจากสองตัวเลือกต่อไปนี้
  • คะแนนและไมล์ฮิลตัน ออนเนอร์ส: 10 คะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส (ยกเว้น5คะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์สที่ Home2 Suites by Hilton® และ Tru by Hilton™) บวกด้วยไมล์สายการบินหนึ่งไมล์ต่อยอดใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่เป็นไปตามเกณฑ์ ยกเว้นในบางสายการบินที่นำเสนอจำนวนไมล์ต่อยอดใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ จำนวนไมล์จะแตกต่างกันไปในแต่ละสายการบิน (สูงสุด 100 ไมล์ต่อการเข้าพักที่ Home2 Suites by Hilton® และ Tru by Hilton™)
  • คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สและคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส: คะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 10 คะแนน (ยกเว้นคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนที่ Home2 Suites by Hilton® และ Tru by Hilton™) บวกด้วยคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเพิ่มเติม 5 คะแนน (คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 2.5 คะแนนที่ Home2 Suites by Hilton® และ Tru by Hilton™) ต่อยอดใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่เป็นไปตามเกณฑ์

  หากสมาชิกไม่ได้เลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนไว้ในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของตน สมาชิกจะได้รับเพียงคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 10 คะแนนโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนที่ Home2 Suites by Hilton® และ Tru by Hilton™) ต่อยอดใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่เป็นไปตามเกณฑ์ สมาชิกสามารถกรอกโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของตนให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยเข้าไปที่ www.hiltonhhonors.com หรือโทรติดต่อ การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนและไมล์ฮิลตัน ออนเนอร์สพร้อมให้บริการกับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาดที่เข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่ ลิงก์นี้

 2. สมาชิกที่เลือกรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไม่มีสิทธิ์รับไมล์ผ่านข้อเสนอไมล์ในโปรโมชัน
 3. สมาชิกสามารถเปลี่ยนตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนได้ทุกเมื่อ ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนที่มีอยู่สำหรับสมาชิกในเวลา 23:59:59 น. ตามเวลามาตรฐานตอนกลางของสหรัฐอเมริกาในวันที่เช็คเอาต์สำหรับการเข้าพักหนึ่งๆ จะเป็นตัวเลือกที่ใช้สำหรับการรับคะแนนในการเข้าพักครั้งนั้น ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงให้มีผลย้อนหลังสำหรับการเข้าพักที่ผ่านมาแล้ว
 4. สมาชิกสามารถรับคะแนนและไมล์สำหรับการเข้าพักที่อธิบายไว้ในหัวข้อ การสะสมคะแนน

โปรแกรมสะสมไมล์

 1. สมาชิกที่เลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนเป็น "คะแนนและไมล์" สามารถรับไมล์สำหรับ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดระบุไว้ ณ ที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนน โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนแบบ Double Dip  สามารถรับไมล์ได้โดยไม่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน
 2. หากต้องการรับไมล์สะสม สมาชิกต้องส่งเลขที่การสะสมคะแนนจากการบินในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยไปที่ www.hiltonhhonors.com หรือโทรติดต่อ การจองและการบริการลูกค้าของฮิลตันในพื้นที่ของคุณ หากสมาชิกไม่ระบุหมายเลขการสะสมคะแนนจากการบินไว้ในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของตน (หรือเลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนใด ๆ ในโปรไฟล์ของตน) สมาชิกดังกล่าวจะได้รับเพียงคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 10 คะแนนโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ยกเว้นคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนที่ Home2 Suites by Hilton® และ Tru by Hilton™) ต่อยอดใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่เป็นไปตามเกณฑ์ สามารถรับไมล์ในโปรแกรมสายการบินเดียวสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ใดๆ
 3. สมาชิกสามารถรับไมล์สายการบินได้สูงสุด 10,000 ไมล์ต่อการเข้าพัก (หรือสกุลเงินที่เทียบเท่าของคู่ค้าด้านการตลาดของสายการบิน) ยกเว้นการเข้าพักที่ Home2 Suites by Hilton® และ Tru by Hilton™ ซึ่งจำกัดการได้รับไมล์สายการบินไว้ไม่เกิน 100 ไมล์ต่อการเข้าพัก (หรือสกุลเงินที่เทียบเท่าของสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด) และยกเว้นสายการบินต่อไปนี้ Aeromexico - คะแนน Premier สูงสุด 20,000 คะแนน, AIR MILES Canada - สูงสุด 1,000 ไมล์รางวัล, El Al Israel Airlines - คะแนนสายการบินสูงสุด 250 คะแนน, Iberia - คะแนนสายการบินสูงสุด 1,000 คะแนน LAN - สูงสุด 20,000 กิโลเมตร Virgin Atlantic Airways - สูงสุด 20,000 ไมล์ และ Air New Zealand- คะแนนการบินสูงสุด 30,000 ดอลลาร์
 4. สมาชิกจะไม่ได้รับไมล์สำหรับรางวัลการเข้าพัก

สำหรับจำนวนไมล์ที่จะได้รับ โปรดดูที่ การรับไมล์

สิ่งอำนวยความสะดวกของฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับสมาชิกทุกคนซึ่งรวมถึงสมาชิกระดับ Blue, Silver Elite, Gold Elite และ Diamond Elite

บริการและสิทธิประโยชน์จำนวนมาก ("สิ่งอำนวยความสะดวก") พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้บริการตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สและแต่ละโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในโรงแรมในกลุ่ม Hilton บางแห่ง เมื่อจำเป็นต้องมีการชำระเงินค่ารีสอร์ท โปรดตรวจสอบกับแต่ละโรงแรมสำหรับความพร้อมให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มอบให้ หากสมาชิกได้รับการปฏิเสธการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมโดยฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton (ในกรณีที่โดยทั่วไปแล้ว ฮิลตัน ออนเนอร์สหรือโรงแรมจะให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว) การรับผิดจะถูกจำกัดให้เทียบเท่ากับมูลค่าของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นๆ ตามที่กำหนดโดยฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว สิ่งอำนวยความสะดวกของฮิลตัน ออนเนอร์สในปัจจุบัน ได้แก่

 • หมายเลขการจองฮิลตัน ออนเนอร์สส่วนตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 1-800-4HONORS สำหรับนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดโทรติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ
 • สำนักงาน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton สำหรับบริการด้านการสอบถามของสมาชิก
 • ข้อมูลติดต่อทางอีเมล:
 • ข้อมูลบัญชีออนไลน์
 • การสอบถามบัญชีอัตโนมัติ: โทรศัพท์ 24 ชั่วโมงต่อวันทุกวัน ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (โทรฟรี): 1-800-548-8690 นอกสหรัฐอเมริกา: +1-800-449-4155
 • การลงทะเบียนล่วงหน้าและการเช็คอินอย่างรวดเร็ว: พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกทั้งหมดที่ฮิลตัน ออนเนอร์สมีข้อมูลความต้องการห้องพักและหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องในแฟ้ม โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton สามารถสงวนเครดิตจากบัตรเครดิตของแขกสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการบริการนอกเหนือจากอัตราค่าห้องพักที่เรียกเก็บ ฮิลตัน ออนเนอร์สได้แจ้งต่อบริการบัตรเครดิตทั้งหมดว่าเครดิตดังกล่าวที่สงวนไว้สำหรับโรงแรมบางแห่งภายในกลุ่ม Hilton ในนิวยอร์ก และไม่ได้ใช้สำหรับการบริการที่จัดให้นั้น จะต้องปล่อยคืนเมื่อแขกเดินทางกลับ การใช้การเช็คอินอย่างรวดเร็วหมายความว่าสมาชิกยินยอมให้โรงแรมสงวนเครดิตดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริการที่ตกลงกันไว้ ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเช็คอินอย่างรวดเร็วของฮิลตัน ออนเนอร์ส สมาชิกยินยอมว่า ฮิลตัน ออนเนอร์สอาจดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทนของสมาชิกสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดของการลงนามการลงทะเบียนแขกของโรงแรม
 • การแลกคะแนนออนไลน์สำหรับคำขอรางวัลการเข้าพักโรงแรม สมาชิกสามารถเข้าถึง บัญชีผู้ใช้ออนไลน์ โดยคลิกที่แท็บ "รางวัล"
 • แขกคนที่ 2 เข้าพักฟรี: แขกคนที่สองสามารถเข้าพักฟรีในห้องพักของสมาชิกสำหรับการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข ณ โรงแรม โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักคู่ สิทธิประโยชน์นี้ใช้ไม่ได้กับโรงแรมใดๆ เมื่ออัตราค่าเข้าพักรวมส่วนประกอบเพิ่มเติม (เช่น มื้ออาหาร กิจกรรม การจอดรถ) หรืออัตราพิเศษ (เช่น อัตราแบบแพ็คเกจ อัตราที่พักและอาหารเช้า) ที่มีการเสนอราคาเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนหรือต่อห้อง
 • เช็คเอาต์ล่าช้า: ต้องมีการขอและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 • เช็คเอาต์อย่างรวดเร็ว: โรงแรมหลายแห่งภายในกลุ่ม Hilton ให้บริการการเช็คเอาต์อย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ZipOut CheckOut® หรือการเช็คเอาต์ผ่านวิดีโอ
 • ที่ Qasr al Sharq สมาชิกทุกคนจะได้รับน้ำขวดอภินันทนาการสองขวดต่อการเข้าพัก
 • บริการอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ และ Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations™ สำหรับสมาชิกระดับ Diamond จะได้รับบริการอินเทอร์เน็ตระดับพรีเมียมเป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างการเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® และ Home2 Suites by Hilton® สิทธิประโยชน์ของฮิลตัน ออนเนอร์สในโรงแรมที่พักทุกแห่ง ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตฟรี และสิทธิประโยชน์ MyWay ต่าง ๆ เช่น อภินันทนาการขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม อาหารเช้าแบบยุโรปพร้อมการอัปเกรดเป็นห้องพักที่กว้างขึ้นฟรี โดยต้องได้รับการยืนยันการสำรองห้องพักผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ที่เป็นทางการสำหรับแบรนด์ของ Hilton โดยตรง หรือเว็บไซต์ฮิลตัน ออนเนอร์ส(ตัวอย่าง เช่น Hilton Honors.com Hilton.com Hampton.com เป็นต้น)
  • สายตรงสำหรับการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton (1-800-4HONORS หรือสำนักงานการจองของ Hilton ในพื้นที่)
  • ฮิลตัน ออนเนอร์สหรือแอปพลิเคชันมือถือของฮิลตัน
  • จองโดยตรงที่โรงแรมในกลุ่ม Hilton หรือ
  • ผ่านบริษัทท่องเที่ยวค้าปลีกระดับมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจาก IATA ("บริษัทท่องเที่ยว") ที่จองผ่านช่องทางของ Hilton หรือระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลกต่อไปนี้ Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan และ SABRE
 • สิทธิประโยชน์ในสถานที่พักไม่นับเป็นรางวัลสำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • การจองที่จองผ่านช่องทางการจองที่ไม่ใช่ของ Hilton หรือ GDS ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เว็บไซต์บุคคลที่สาม ตลอดจนช่องทางอื่นๆ
  • อัตราค่าเข้าพักที่มีในเว็บไซต์ "ที่ไม่ชัดเจน" ไม่มีการระบุแบรนด์โรงแรมและไม่บอกชื่อโรงแรมจนกว่าจะมีการจอง หรือ
  • แพ็คเกจของโรงแรมบุคคลที่สาม หรือแพ็คเกจการเดินทางที่ไม่ได้จองผ่านทางช่องทางที่ได้รับอนุญาต
  • การจองที่พักโรงแรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วน การสะสมคะแนน) ยกเว้นสัญญาของโรงแรมได้ระบุสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจง

ระดับการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส

การรับสถานะระดับ

สมาชิกสามารถรับและรักษาสถานะระดับ Elite โดยอ้างอิงจากการเข้าพัก คืนเข้าพัก หรือคะแนนฐาน ที่ได้รับ ในปีปฏิทินใดๆ "ปีปฏิทิน" คือวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของแต่ละปี สมาชิกต้องผ่านเกณฑ์สำหรับสถานะ Elite ใหม่ในแต่ละปีปฏิทิน คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite

การย้ายไปเป็นระดับ Elite ที่สูงกว่า

สมาชิกสามารถรับสถานะ Elite ที่สูงกว่าเมื่อการเข้าพัก คืนเข้าพัก หรือคะแนนฐานภายในปีปฏิทินทำให้สมาชิกผ่านเกณฑ์สำหรับระดับถัดไป ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง

การรักษาระดับ Elite ของคุณ

เมื่อสมาชิกขึ้นถึงระดับ Elite หนึ่งๆ สมาชิกต้องรักษาสถานะดังกล่าวไว้สำหรับแต่ละปีปฏิทินที่ได้รับระดับ Elite นั้นๆ และปีปฏิทินที่ตามมา เอกสาร (ตามที่กำหนดไว้ในรายการ #17 ของการสะสมคะแนน) ต้องได้รับการจัดเตรียมให้พร้อมภายใน 90 วันของการเข้าพักเพื่อนับเป็นการผ่านเกณฑ์ระดับชั้น

การเป็นสมาชิกระดับ Silver Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Silver Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพักสี่ครั้ง หรือ 10 คืน ที่ได้รับ ในระหว่างรอบปีปฏิทินใดๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่ได้รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Silver Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
  • สมาชิกระดับ Silver Elite จะได้รับ:
   • โบนัส 15% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Silver Elite จะมีการใช้โบนัสสำหรับการเข้าพักในลำดับที่มีการโพสต์ไปยังบัญชีของสมาชิก
   • บริการอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations™*
   • อภินันทนาการน้ำดื่มฟรีสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ และ Hilton Garden Inn*
   • พักฟรีคืนที่ 5: สำหรับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีหนึ่งคืน สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในการเข้าพักครั้งเดียวกันด้วยรางวัลห้องพักมาตรฐานจากคะแนนทั้งหมดในที่พักเดียวกัน สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยัน ณ เวลาที่ทำการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนที่พักฟรีถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการจอง หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนที่พักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าคะแนนของคืนที่พักฟรีเป็นไปตามมูลค่าคะแนนรายคืนเฉลี่ยระหว่างการเข้าพักที่คำนวณโดยการหารมูลค่าคะแนนรวมของคืนทั้งหมดด้วยจำนวนคืนที่เข้าพัก แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องพักมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างในโรงแรมที่ร่วมโครงการภายในกลุ่ม Hilton ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน หรือโปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสด™ ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ

    *สิทธิประโยชน์น้ำดื่มบรรจุขวดอาจรวมอยู่ในค่าบริการรีสอร์ท หากมี บริการอินเตอร์เน็ตอาจไม่เป็นอภินันทนาการในพื้นที่จัดประชุมหรือพื้นที่ที่มีการเก็บค่าบริการรีสอร์ท

การเป็นสมาชิกระดับ Gold Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Gold Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพัก 20 ครั้ง, 40 คืน หรือคะแนนฐาน 75,000 คะแนน ที่ได้รับ ในระหว่างรอบปีปฏิทินใดๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Gold Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 2. สมาชิกระดับ Gold Elite จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ระหว่างการเข้าพักในฐานะสมาชิกระดับ Gold Elite ที่ลงทะเบียน:
  • โบนัส 25% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Gold Elite จะมีการใช้โบนัสสำหรับการเข้าพักในลำดับที่มีการโพสต์ไปยังบัญชีของสมาชิก
  • บริการอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations™*
  • อภินันทนาการน้ำดื่มฟรีสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites และ Hilton Garden Inn properties*
  • พักฟรีคืนที่ 5: สำหรับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีหนึ่งคืน สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในการเข้าพักครั้งเดียวกันด้วยรางวัลห้องพักมาตรฐานจากคะแนนทั้งหมดในที่พักเดียวกัน สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยัน ณ เวลาที่ทำการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนที่พักฟรีถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการจอง หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนที่พักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าคะแนนของคืนที่พักฟรีเป็นไปตามมูลค่าคะแนนรายคืนเฉลี่ยระหว่างการเข้าพักที่คำนวณโดยการหารมูลค่าคะแนนรวมของคืนทั้งหมดด้วยจำนวนคืนที่เข้าพัก แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องพักมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างในโรงแรมที่ร่วมโครงการภายในกลุ่ม Hilton ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน หรือโปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสด™ ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ
  • เลือกสิทธิประโยชน์ My Way On-Property คลิก ลิงก์ นี้เพื่อดูตัวเลือกที่แบรนด์โรงแรมแต่ละแห่งภายในกลุ่ม Hilton สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Gold จะได้รับการอัปเกรดเป็นห้องที่ต้องการหรือห้องพักบนชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton และ DoubleTree by Hilton™ และ Tapestry Collection by Hilton™  ห้องพักที่ต้องการอาจรวมถึงห้องพักที่ไม่ได้อยู่บนชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟแต่สามารถเข้าใช้บริการเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ได้ ประเภทห้องพักที่ดีที่สุดที่ว่างอยู่ ห้องพักที่มีวิวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ หรือห้องพักอื่นๆ ที่โรงแรมระบุว่าเป็น “ห้องพักที่ต้องการ” ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแบรนด์ การจองแบบกลุ่มและอัตราค่าห้องพักบางอัตราไม่มีสิทธิ์รับการอัปเกรดอภินันทนาการ การอัปเกรดทั้งหมดจะได้รับอนุญาตเมื่อมีห้องพักว่างสำหรับการเข้าพักทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาเมื่อมาถึง จะมอบการอัปเกรดให้กับห้องพักเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะซื้อห้องพักเพิ่มเติมจำนวนเท่าใดเมื่อทำการจองหรือหลังการจอง แบรนด์ต่อไปนี้ไม่ให้บริการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations®

   *สิทธิประโยชน์การใช้บริการอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ และน้ำดื่มบรรจุขวดในห้องพักอาจรวมอยู่ในค่าบริการรีสอร์ท หากมี

การเป็นสมาชิกระดับ Diamond Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพัก 30 ครั้ง, 60 คืน หรือมีคะแนนฐาน 120,000 คะแนน ที่ได้รับ ในระหว่างรอบปีปฏิทินหนึ่งๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่ได้รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Diamond Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 2. สมาชิกระดับ Diamond Elite จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ระหว่างการเข้าพักในฐานะสมาชิกระดับ Diamond Elite ที่ลงทะเบียน:
  • โบนัส 50% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Diamond Elite
  • บริการอินเทอร์เน็ตระดับพรีเมียมที่เป็นอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® และ Home2 Suites by Hilton®*
  • อภินันทนาการน้ำดื่มฟรีสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites และ Hilton Garden Inn®*
  • พักฟรีคืนที่ 5: สำหรับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีหนึ่งคืน สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในการเข้าพักครั้งเดียวกันด้วยรางวัลห้องพักมาตรฐานจากคะแนนทั้งหมดในที่พักเดียวกัน สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยัน ณ เวลาที่ทำการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนที่พักฟรีถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการจอง หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนที่พักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าคะแนนของคืนที่พักฟรีเป็นไปตามมูลค่าคะแนนรายคืนเฉลี่ยระหว่างการเข้าพักที่คำนวณโดยการหารมูลค่าคะแนนรวมของคืนทั้งหมดด้วยจำนวนคืนที่เข้าพัก แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องพักมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างในโรงแรมที่ร่วมโครงการภายในกลุ่ม Hilton ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน หรือโปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสด™ ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ
  • การรับประกันห้องว่างสำหรับการจองที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton โดยเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ เมื่อทำการจองที่ชำระเงินแล้วก่อนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรม สองวันขึ้นไป (48 ชั่วโมง) ก่อนการเดินทางมาถึงตามที่ตั้งใจไว้ ข้อจำกัด: การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับการจองที่ชำระเงินด้วยคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สบางส่วนหรือทั้งหมด หรือใบรับรองคืนที่พักฟรีที่ออกโดย Hilton การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อโรงแรมหนึ่งๆ เมื่อโรงแรมนั้นมีการจองเกินจำนวนห้องว่างเป็นจำนวน 10% ขึ้นไป (หมายความว่ามีการจองห้องพักแล้ว 110% ขึ้นไป) สำหรับโรงแรมบางแห่งภายในกลุ่ม Hilton การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้เมื่อโรงแรมดังกล่าวมีการจองเกินจำนวนห้องว่างเป็นจำนวน 2% ขึ้นไป (หมายความว่ามีการจองห้องพักแล้ว 102% ขึ้นไป) โปรดปรึกษากับโรงแรมแต่ละแห่ง หรือ ดูโรงแรมที่มีขีดจำกัด 2% เพื่อดูว่าขีดจำกัด 2% มีผลหรือไม่ การรับประกันนี้ยังไม่มีผลกับโรงแรมทุกแห่งระหว่างช่วงวันที่ที่มีความต้องการห้องพักเป็นพิเศษอีกด้วย คำว่า "วันที่ที่มีความต้องการห้องพักเป็นพิเศษ" คือวันที่ตัดสินตามดุลยพินิจของโรงแรมและฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นวันจองยอดนิยมสำหรับแขกอยู่เสมอ เช่น ระหว่างช่วงกิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น หรือวันส่งท้ายปีเก่า การรับประกันนี้จะมีผลต่อห้องพักที่จองเพียงห้องเดียวด้วยบัตรเครดิตที่ถูกต้อง และเข้าพักโดยสมาชิกระดับ Diamond Elite โปรดทราบว่าการรับประกันนี้จะไม่ส่งผลต่ออัตราค่าห้องพัก และการจองภายใต้การรับประกันนี้จะเป็นไปตามอัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมสำหรับที่พักที่ขอ ในกรณีที่สมาชิกไม่มาเข้าพักตามกำหนด หรือไม่โทรติดต่อเพื่อขอยกเลิกหรือขอรับเลขที่การยกเลิก จะมีการเรียกเก็บค่าห้องพักเป็นเวลาหนึ่งคืนพร้อมภาษีจากบัตรเครดิตที่คุณระบุไว้ การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมงมีผลต่อการจองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงแรม ผ่านการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ผ่านฝ่ายบริการพิเศษสำหรับสมาชิกระดับ Diamond หรือการจองกับโรงแรมโดยตรง รางวัลโปรโมชันไม่สามารถใช้ได้กับการจองที่จองภายใต้การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมง การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมงอาจมีการจำกัดเป็นระยะๆ ในโรงแรม Homewood Suites by Hilton และ Home2 Suites by Hilton เนื่องจากลักษณะการเข้าพักแบบระยะยาวของแขกที่เข้าพักในแบรนด์ Homewood Suites by Hilton และ Home2 Suites by Hilton การรับประกัน 48 ชั่วโมงไม่สามารถใช้ได้ที่โรงแรม Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, ConradKoh Samui Resort & Spa หรือ Hilton Grand Vacation
  • เลือกสิทธิประโยชน์ My Way On-Property คลิก ลิงก์ นี้เพื่อดูตัวเลือกที่แบรนด์โรงแรมแต่ละแห่งภายในกลุ่ม Hilton
  • สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond จะได้รับการอัปเกรดเป็นห้องพักที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับการมีห้องว่างในเวลาที่มาถึงโรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton และ DoubleTree by Hilton™ และ Tapestry Collection by Hilton™ การอัปเกรดสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond อาจรวมถึงการอัปเกรดเป็นห้องสวีทแบบ “จูเนียร์” “มาตรฐาน” หรือ “หนึ่งห้องนอน” นอกจากนี้ การอัปเกรดยังอาจรวมถึงห้องพักที่มีวิวตามที่ต้องการ ห้องหัวมุม ห้องพักในชั้นสูงๆ ห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ หรือห้องพักชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟ การอัปเกรดไม่รวมเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท วิลล่า และที่พักพิเศษ (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทที่พักแบบ "วิสต้า" และ "วิลล่า") โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของโรงแรม การจองแบบกลุ่มและอัตราค่าห้องพักบางอัตราไม่มีสิทธิ์ที่พักแบบห้องสวีท และไม่มีสิทธิ์รับการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ การอัปเกรดทั้งหมดจะได้รับอนุญาตเมื่อมีห้องพักว่างสำหรับการเข้าพักทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาเมื่อมาถึง ห้องพักที่ต้องการจะระบุโดยโรงแรมแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ จะมอบการอัปเกรดให้กับห้องพักเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะซื้อห้องพักเพิ่มเติมจำนวนเท่าใดเมื่อทำการจองหรือหลังการจอง แบรนด์ต่อไปนี้ไม่ให้บริการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations®
   *สิทธิประโยชน์การใช้บริการอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ในห้องพัก และน้ำดื่มบรรจุขวดอาจรวมอยู่ในค่าบริการรีสอร์ท หากมี

การแลกรางวัล

 1. หากต้องการรับรางวัล ("รางวัล") สมาชิกต้องมีคะแนนในบัญชีเพียงพอสำหรับการแลกรางวัล โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้ สมาชิกสามารถซื้อคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเมื่อแลกรางวัล เพื่อให้มีคะแนนถึงระดับที่ต้องการสำหรับการแลกรางวัล (สูงสุด 80,000 ต่อหนึ่งปีปฏิทิน) ดูส่วน "การซื้อคะแนน" สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของการซื้อคะแนน
 2. การกำหนดราคาของรางวัลการเข้าพักขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างเช่น โรงแรม ระดับของอุปสงค์ประจำวัน และอัตราค่าเข้าพัก ราคาจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ณ เวลาจริง
 3. สมาชิกมีหน้าที่รับทราบข่าวสารของโปรแกรม และการขอรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านทางศูนย์การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ทางโทรศัพท์หรือผ่านทางแอปมือถือ คำขอรางวัลที่ดำเนินการทางโทรศัพท์จะกำหนดให้สมาชิกทำการยืนยันบัญชี รางวัลบางอย่างอาจมีให้พิมพ์ออกมาได้สำหรับการแลกรางวัลผ่านระบบออนไลน์
 4. เมื่อมีการขอรางวัล จะมีการหักคะแนนเป็นจำนวนที่สอดคล้องกันจากบัญชีของสมาชิก เมื่อแลกคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอปมือถือ สำหรับรางวัลการเข้าพักในโรงแรม หรือการแลกเปลี่ยนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สกับไมล์สายการบินผ่านการแลกเปลี่ยนรางวัล จะมีการหักคะแนนจากบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่สมาชิกดำเนินการธุรกรรมการแลกรางวัลเสร็จสมบูรณ์
 5. สามารถออกรางวัลให้กับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือบุคคลใดก็ได้ตามที่สมาชิกกำหนด เมื่อออกรางวัลแล้วจะไม่สามารถโอนรางวัลได้ และมีเพียงผู้ที่มีชื่อปรากฏในรางวัลเท่านั้นที่สามารถใช้รางวัลได้ หากมีผู้อื่นๆ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในรางวัลพยายามแลกรางวัล รางวัลจะถือเป็นโมฆะและที่พักและ/หรือการขนส่งจะถูกปฏิเสธ
 6. ใบรับรองรางวัลที่แลกได้สำหรับรางวัลที่สมาชิกขอ จะออกให้ผ่านเว็บไซต์เมื่อทำการแลกผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านแอปมือถือ หรือผ่านศูนย์การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton
 7. ไม่อนุญาตให้ขายต่อ เปิดประมูล แลกเปลี่ยน รับเป็นนายหน้า ซื้อต่อ หรือโอนรางวัล โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลใดๆ ที่ได้รับมาโดยวิธีการข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กำหนดจะถือว่าเป็นการได้มาโดยทุจริต และถือเป็นโมฆะ ใบรับรองรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นโมฆะ ใบรับรองที่เป็นโมฆะจะไม่สามารถใช้ได้
 8. หากใบรับรองรางวัลสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย จะไม่มีการทดแทน ออกใหม่ หรือให้เครดิต ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาหรือผู้ให้บริการรายอื่นๆ
 9. รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อจำกัดบางประการ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างหรือ ผ่านระบบออนไลน์ของรางวัล ซึ่งจะมีผลต่อรางวัลแต่ละรายการ
 10. การใช้รางวัลของคู่ค้าด้านการตลาดจะเป็นไปตามการควบคุมจำนวนที่รองรับ ซึ่งจะจำกัดความพร้อมให้บริการของรถเช่า เรือสำราญ หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้บริการรถเช่าบางแห่ง หรือคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์สรายอื่นๆ มอบให้ตามลำดับ
 11. โดยทั่วไป รางวัลแพ็คเกจการเดินทางจะสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออกรางวัล แต่ฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถให้ระยะเวลาการใช้รางวัลที่สั้นลงได้ในบางกรณี ช่วงเวลาที่ใช้รางวัลการเข้าพักได้จะปรากฏในหน้าของใบรับรองรางวัล
 12. ไม่สามารถรวมรางวัลกับใบรับรอง ส่วนลด แพ็คเกจ หรือข้อเสนอโปรโมชันอื่นๆ เว้นแต่ฮิลตัน ออนเนอร์สจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น
 13. ไม่สามารถแลกรางวัลเป็นเงินสด รางวัลอื่นๆ หรือเครดิตได้ รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 14. คะแนนที่ถูกหักจากบัญชีของสมาชิกสำหรับรางวัลหนึ่งๆ นั้นสามารถคืนกลับไปได้ตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์ส ในกรณีที่เอกสารรางวัลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงใบรับรองโรงแรม รถยนต์ และเรือสำราญ) ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลถูกส่งคืนโดยยังไม่ได้ใช้งานก่อนวันหมดอายุของเอกสารเท่านั้น คะแนนรางวัลจะถูกคืนไปยังบัญชีเดิมที่ถูกหักคะแนนเท่านั้น
 15. รางวัลโปรโมชันที่ไม่มีการหักคะแนนจะไม่มีการขยายเวลาเกินกว่าระยะเวลาใช้รางวัล ไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือคืนคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิกสำหรับการใช้คะแนนในอนาคต
 16. สมาชิกสามารถขอการส่งเอกสารรางวัลอย่างรวดเร็ว (ไปยังที่พักในสหรัฐอเมริกา) โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถชำระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต (ไม่สามารถส่งไปที่ตู้ป.ณ.) ค่าบริการขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งรางวัลด่วนไปยังสมาชิกที่อยู่นอกทวีปอเมริกาหรือเปอร์โตริโก โปรดระบุหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุมาพร้อมกับแบบฟอร์มขอรับรางวัลเมื่อใช้บริการรางวัลด่วน
 17. ใบรับรองถือเป็นโมฆะเมื่อมีการทำสำเนา หรือมีการห้ามและจำกัดตามกฎหมาย
 18. การแลกรางวัลทั้งหมดต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบรับรองอย่างเคร่งครัด
 19. รางวัลของคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถทดแทนด้วยรางวัลจากฮิลตัน ออนเนอร์สที่เทียบเท่ากันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินความเทียบเท่าของรางวัลเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 20. รางวัลการเข้าพักในโรงแรมใช้ได้กับการแลกคะแนนเพียงอย่างเดียวหรือการแลกคะแนนร่วมกับเงินสด การเข้าพักที่ได้มาจากการแลกคะแนนสามารถใช้ได้กับห้องพักมาตรฐานหรือห้องพักระดับพรีเมียม แต่ประเภทรางวัลทั้งสองแบบมีไว้สำหรับอัตราค่าเข้าพักของการเข้าพักสองคน ผู้เข้าพักเพิ่มเติมที่มีอายุ 19 ขึ้นไปจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในอัตรามาตรฐาน การรับผิดชอบต่อภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับและ/หรือการใช้รางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการเข้าเมืองหรือภาษีท้องถิ่น ภาษีขาออกระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าธรรมเนียมสนามบิน หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้รางวัลแต่เพียงผู้เดียว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้รางวัล
 21. ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อการขนส่งหรือบริการอื่นๆ ที่คู่ค้าด้านการตลาดให้บริการหรือไม่สามารถให้บริการ
 22. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมสามารถแลกได้ที่สถานที่เล่นเกมที่ร่วมโปรแกรม และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัลชิปจากการเล่นเกม
 23. สมาชิกที่พำนักอยู่ในประเทศที่ห้ามการแลกคะแนนสำหรับรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลของคู่ค้า หรือการแลกเปลี่ยนรางวัล จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าว

การแลกเปลี่ยนรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส

สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ในส่วนเพิ่มเฉพาะที่ให้บริการผ่านไฮเปอร์ลิงก์นี้เท่านั้น ทั้งบัญชีของโปรแกรมคู่ค้าด้านการตลาดและบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สต้องเป็นชื่อเดียวกัน เมื่อมีการ Exchange จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนค่าได้ และจะไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ การแลกเปลี่ยนรางวัลของฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมด โปรดรอการส่งไปรษณีย์ Exchange เป็นเวลา 60 วัน

การเข้าพักจากการได้รับรางวัลของโรงแรม

 1. รางวัลการเข้าพักในโรงแรม ("รางวัลการเข้าพัก") คือการเข้าพักที่โรงแรมต่างๆ ภายในกลุ่ม Hilton ด้วยการใช้คะแนนทั้งหมดหรือใช้คะแนนร่วมกับการชำระเงิน หากมี หรือร่วมกับใบรับรองรางวัล หากมีการใช้คะแนนส่วนใดๆ สำหรับการเข้าพักของสมาชิก การเข้าพักทั้งหมดจะถือเป็นรางวัลการเข้าพัก
 2. สมาชิกอาจจองรางวัลการเข้าพักสำหรับประเภทห้องพักมาตรฐานหรือห้องพักระดับพรีเมียม โดยใช้การรวมคะแนนและเงินสด โดยเพิ่มทีละ 1,000 คะแนน และเริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน โปรแกรมรางวัลคะแนนสะสมและเงินสดพร้อมให้บริการที่โรงแรมทุกแห่งในกลุ่ม Hilton ที่เข้าร่วมกับโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยไม่มีวันที่ไม่ให้บริการ
 3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สเพียงอย่างเดียวในการจองห้องพักอภินันทนาการในระดับมาตรฐานหรือระดับพรีเมียม รางวัลห้องพักมาตรฐานและห้องพักระดับพรีเมียมพร้อมให้บริการที่โรงแรมทุกแห่งในกลุ่ม Hilton ที่เข้าร่วมกับโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยไม่มีวันที่ไม่ให้บริการ
 4. ดูจำนวนห้องว่างของประเภทรางวัลการเข้าพักที่มีสำหรับโรงแรมที่ร่วมโปรแกรมโดยไปที่เว็บไซต์ของโรงแรม โทรติดต่อ 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือไปที่ www.HiltonHonors.com ลูกค้าที่พำนักอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโปรดโทรติดต่อ การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ
 5. โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ที่ร่วมโปรแกรม และประเภทของรางวัล อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 6. รางวัลการเข้าพักไม่ได้เป็นไปตามวันที่ไม่ให้บริการหรือการควบคุมจำนวนที่รองรับ รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างและรางวัลการเข้าพักบางประเภทอาจไม่มีให้บริการในวันที่สมาชิกขอ
 7. เมื่อแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องจองรางวัลการเข้าพักผ่านระบบออนไลน์หรือโทรติดต่อ 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาเพื่อทำการจอง และแจ้งผู้รับจองว่าสมาชิกจะใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาต้องโทรติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hiltonใกล้บ้านคุณ หากจองรางวัลการเข้าพักผ่านระบบออนไลน์ สมาชิกจะได้รับหน้าการยืนยันพร้อมการจองรางวัลการเข้าพักในโรงแรม และ ID ใบรับรองรางวัลในธุรกรรมออนไลน์ครั้งเดียว หากจองการจองรางวัลการเข้าพักผ่านโทรศัพท์ อีเมลยืนยันของคุณจะมี ID ใบรับรองรางวัล
 8. หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจอง การปฏิเสธที่พักหรือการชำระเงินของอัตราค่าห้องพักปลีกที่เผยแพร่ ต้องมีการจองที่พักก่อนรางวัลการเข้าพักในโรงแรม
 9. การจองรางวัลการเข้าพักทั้งหมดต้องได้รับการรับประกันด้วยบัตรเครดิต โรงแรมบางแห่งอาจจำเป็นต้องวางเงินมัดจำแทนการรับประกันด้วยบัตรเครดิต ไม่สามารถเพิกถอนเงินมัดจำได้สำหรับการจองรางวัลการเข้าพัก การไม่เข้าพัก หรือ การยกเลิกการจองรางวัลการเข้าพักภายนอกช่วงเวลาที่ตั้งไว้โดยนโยบายการยกเลิกการจองของแต่ละโรงแรม จะถูกคิดค่าห้องพักหนึ่งคืนพร้อมภาษีที่อัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมนั้นๆ ในวันนั้น นโยบายการยกเลิกทั่วไป: ยกเลิก 24 ชั่วโมงก่อนการมาถึงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับการยกเลิก นโยบายการยกเลิกเพิ่มเติมมีการกำหนดขึ้นโดยโรงแรมแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างไปจากนโยบายการยกเลิกทั่วไป ในกรณีดังกล่าวให้ใช้นโยบายการยกเลิกของโรงแรมแต่ละแห่ง
 10. การจองรางวัลการเข้าพักสามารถใช้ได้สำหรับห้องพักที่ระบุในส่วนนี้ที่ห้องพักหนึ่งห้องที่โรงแรมหนึ่งแห่งสำหรับการเข้าพักหนึ่งครั้ง (ตามที่ข้อกำหนดระบุไว้ ณ ที่นี้) และตามที่ระบุไว้ในใบรับรองรางวัลการเข้าพักหรือการยืนยัน หากต้องการเปลี่ยนสถานที่ของการจองรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องยกเลิกการจองรางวัลการเข้าพักที่มีอยู่ก่อน จากนั้นจองการจองรางวัลการเข้าพักใหม่ที่โรงแรมที่ต้องการ หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่ของการจองรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงโรงแรมเพื่อใช้รางวัลการเข้าพัก ตัวแทนโรงแรมจะไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ของรางวัลการเข้าพักใดๆ สำหรับสมาชิก และสมาชิกอาจถูกริบคะแนน
 11. จะไม่มีการมอบเครดิตหรือการทดแทนใดๆ สำหรับใบรับรองรางวัลที่มีการใช้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
 12. รางวัลโปรโมชันมีไว้สำหรับห้องพักมาตรฐานเท่านั้น
 13. รางวัลการเข้าพักไม่สามารถขายให้บริษัทท่องเที่ยวได้
 14. จำนวนรางวัลการเข้าพักและจำนวนคืนระหว่างรางวัลการเข้าพักจะนับเป็นจำนวนของการเข้าพักและ/หรือคืนที่จำเป็นสำหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 15. สมาชิกจะได้รับคะแนน (และไมล์ หากการเลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนเป็นไมล์) สำหรับรางวัลการเข้าพักที่ได้มาจากคะแนนและเงินสดรวมกัน จากการใช้จ่ายเงินสดกับค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์ที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations® สมาชิกสามารถรับคะแนน (และไมล์) สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่านั้นในการเข้าพักที่เป็นรางวัลซึ่งได้มาจากการแลกคะแนนทั้งหมดที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations® สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนน (หรือไมล์) สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเข้าพักที่เป็นรางวัลที่โรงแรม Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® หรือ Homewood Suites by Hilton®
 16. ผู้รับรางวัลอาจจำเป็นต้องลงนามการปลดปล่อยความรับผิดชอบและคำชี้แจงอนุญาตให้ใช้ชื่อและ/หรือรูปถ่ายสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 17. โปรดทราบว่าฝ่ายรางวัลที่ การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton เปิดตั้งแต่เวลา 5:00 จนถึง 1:30 ตามเวลา CT 7 วันต่อสัปดาห์

รางวัลชิปจากการเล่นเกม

 1. ตั้่งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2016 จะไม่มีการออกรางวัลชิปจากการเล่นเกมอีกต่อไป รางวัลชิปจากการเล่นเกมในช่วงเวลาดังกล่าวจะสามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการใช้รางวัลชิปจากการเล่นเกม หรือมีอายุครบ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ออกรางวัล สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลนี้ โปรดติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton

โปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์ - โรงแรมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 1. มีเพียงบุคคลที่กำหนดในสัญญาเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์จากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ จำนวนของคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของโรงแรม และต้องมีการเจรจาและตกลงกันในสัญญาของงานอีเวนต์ โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และในแบบแต่ละกรณีว่าจะมอบไมล์สายการบินเพิ่มจากคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์จากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์หรือไม่ โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่างานอีเวนต์ผ่านเกณฑ์โปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์หรือไม่
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์รวมถึงการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอีเวนต์ทั้งหมด (ตามที่แสดงในสัญญา) ที่ชำระเงินโดยผู้วางแผนการประชุม/งานอีเวนต์ที่มีชื่ออยู่ในข้อตกลง (เช่น การจ้างห้องประชุม การรับจัดงาน ห้องพัก และรวมถึงภาษีและค่าบริการ) หากห้องพักไม่รวมอยู่ในข้อตกลงผู้วางแผนงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักภายใต้บัญชีของตนเองจะมีสิทธิ์รับคะแนนสะสมและไมล์® สำหรับการเข้าพักที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส หากห้องพักรวมอยู่ในข้อตกลงงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์จะไม่มีสิทธิ์รับ Points & Miles สำหรับการเข้าพัก โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หรือไม่ อีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประชุมกลุ่มหรือธุรกิจใดๆ งานอีเวนต์ เช่น งานเลี้ยงแต่งงาน งานรวมญาติ หรืองานประชุมที่ทำสัญญาผ่านฝ่ายขายหรือฝ่ายรับจัดงาน และขายที่อัตราราคาที่เผยแพร่โดยมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์
 3. ข้อเสนอสามารถใช้ได้สำหรับการจองงานอีเวนต์ใหม่เท่านั้น
 4. สามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สได้สูงสุด 100,000 คะแนนต่ออีเวนต์ หากโรงแรมเลือกที่จะมอบไมล์สายการบินเพิ่มจากคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ สามารถรับไมล์สายการบินสูงสุด 100,000 ไมล์ต่องานอีเวนต์ (หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด)
 5. สมาชิกที่จัดงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีสิทธิ์รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1 คะแนนต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์สำหรับงานอีเวนต์ หากโรงแรมเลือกมอบไมล์สายการบินเพิ่มเติมจากคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ ผู้จัดงานจะมีสิทธิ์รับไมล์สายการบิน 1 ไมล์ต่อการใช้จ่ายทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์สำหรับงานอีเวนต์ (หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด)
 6. ผู้รับโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นแขกที่ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงานประชุม ผู้รับโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์ต้องเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อรับคะแนน (และไมล์สายการบินหากโรงแรมเลือกที่จะมอบไมล์สายการบินเพิ่มเติมจากคะแนนสำหรับงานอีเวนต์) ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของสิทธิ์นี้
 7. คะแนน (และไมล์สายการบิน หากโรงแรมเลือกที่จะมอบไมล์สายการบินเพิ่มเติมจากคะแนนสำหรับงานอีเวนต์) ที่มอบให้งานอีเวนต์ที่จัดที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton Domestic Operating Company Inc. ในแคนาดาจะเป็นไปตามสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐในวันที่ชำระเงินค่างานอีเวนต์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ตามเวลาที่แปลงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนนี้จะตัดสินตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน แต่อาจแตกต่างจากอัตราการแปลงสกุลเงินที่บริษัทบัตรเครดิตใช้
 8. โปรดรอการส่งคะแนน (และไมล์สายการบินหากโรงแรมเลือกมอบไมล์สายการบินเพิ่มเติมจากคะแนนสำหรับงานอีเวนต์) ไปยังบัญชีของสมาชิกเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์หลังจากการชำระเงินค่างานอีเวนต์ครบแล้ว
 9. โบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์พร้อมให้บริการสำหรับบริษัทท่องเที่ยว/ผู้ขายด้านการท่องเที่ยว/ผู้วางแผนงานประชุมที่จองและดำเนินงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์
 10. โปรแกรมสายการบินที่เข้าร่วมในโปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส™ (หากมี) สามารถเปลี่ยนแปลง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนไมล์สายการบินที่สะสมและรางวัลที่มีให้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรางวัลของแต่ละสายการบินที่เข้าร่วมโปรแกรมตามความเหมาะสม
 11. โบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สจะมอบให้ตามดุลยพินิจของโรงแรม และอาจไม่สามารถมอบให้กับงานอีเวนต์กลุ่มทั้งหมดได้ อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ ด้วย
 12. จะไม่มีการมอบคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือไมล์สายการบินสำหรับงานอีเวนต์ที่ "ไม่มาจัดงาน" หรือมีการยกเลิก เมื่อสมาชิกได้จองงานอีเวนต์ที่มีการรับประกันด้วยบัตรเครดิต แต่ไม่มาจัดงานอีเวนต์ โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตของสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนเท่าใดของค่าใช้จ่ายงานอีเวนต์ตามนโยบายการยกเลิกและการ "ไม่มาจัดงาน" ของโรงแรม
 13. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนสะสมและไมล์ และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนผู้จัดงานอีเวนต์จะเป็นโมฆะหากมีการห้ามหรือจำกัดตามกฎหมายท้องถิ่น

โปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์ - โรงแรมนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 1. มีเพียงผู้ที่มีชื่อในสัญญาเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับคะแนนโรงแรมโบนัสงานอีเวนต์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส และไมล์สายการบินจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับงานอีเวนต์ จำนวนของโบนัสงานอีเวนต์อยู่ภายในดุลยพินิจของโรงแรม และต้องได้รับการเจรจาต่อรอง และยอมรับในสัญญางานอีเวนต์ โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของโรงแรมแต่เพียงผู้เดียวว่างานอีเวนต์ผ่านเกณฑ์สำหรับโปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์หรือไม่
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์รวมถึงการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอีเวนต์ทั้งหมด (ตามที่แสดงในสัญญา) ที่ชำระเงินโดยผู้วางแผนการประชุม/งานอีเวนต์ที่มีชื่ออยู่ในข้อตกลง (เช่น การจ้างห้องประชุม การรับจัดงาน ห้องพัก และรวมถึงภาษีและค่าบริการ) หากห้องพักไม่รวมอยู่ในข้อตกลงโบนัสงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักภายใต้บัญชีของตนเองจะมีสิทธิ์รับคะแนนสะสมและไมล์® สำหรับการเข้าพักที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส หากห้องพักรวมอยู่ในข้อตกลงโบนัสงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์นี้จะไม่มีสิทธิ์รับ Points & Miles สำหรับการเข้าพัก โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หรือไม่ อีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประชุมกลุ่มหรือธุรกิจใดๆ งานอีเวนต์ เช่น งานเลี้ยงแต่งงาน งานรวมญาติ หรืองานประชุมที่ทำสัญญาผ่านฝ่ายขายหรือฝ่ายรับจัดงาน และขายที่อัตราราคาที่เผยแพร่โดยมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ* ในค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์
 3. ข้อเสนอสามารถใช้ได้สำหรับการจองงานประชุมใหม่เท่านั้น
 4. สามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สได้สูงสุด 100,000 คะแนนและไมล์สายการบิน 100,000 ไมล์ (หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด) ต่ออีเวนต์
 5. สมาชิกที่จัดงานที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีสิทธิ์รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1 คะแนน และไมล์สายการบิน 1 ไมล์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่าย** หรือคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1.5 คะแนนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่าย**
 6. เครดิตงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นบัตรกำนัลที่สามารถซื้อได้โดยใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยสามารถใช้เป็นเครดิตต่อการจองในอนาคตที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถแลกเครดิตงานอีเวนต์ได้โดยโทรติดต่อสำนักงานการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ และแจ้งรหัสรางวัลที่ถูกต้อง จากนั้นคุณจะได้รับบัตรกำนัลเครดิตงานอีเวนต์ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล ผู้วางแผนงานประชุม/งานอีเวนต์จะแสดงบัตรกำนัลให้กับโรงแรมเมื่อทำการจองงานอีเวนต์ถัดไป และจะได้รับส่วนลดที่เกี่ยวข้อง (150 ดอลลาร์สหรัฐฯ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ) บัตรกำนัลเหล่านี้จะหมดอายุหนึ่งปีนับจากวันที่แลก
 7. ผู้รับโบนัสงานอีเวนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นแขกที่ลงทะเบียน หรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ ผู้รับโบนัสงานอีเวนต์ต้องเป็นสมาชิกของฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อรับคะแนนสะสมและไมล์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส® ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของสิทธิ์นี้
 8. คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สและไมล์สายการบินที่มอบให้กับงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์จะอ้างอิงตามสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงมาเป็นดอลลาร์สหรัฐ** สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐในวันที่ชำระเงินค่างานอีเวนต์งวดสุดท้าย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ที่มีผลตามเวลาที่แปลงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนนี้จะตัดสินตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน
 9. โปรดรอการส่งคะแนนและไมล์สายการบินไปยังบัญชีของสมาชิกเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ หลังจากชำระเงินค่างานประชุมครบแล้ว
 10. โบนัสงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สพร้อมให้แก่บริษัทท่องเที่ยว/ผู้ขายด้านการท่องเที่ยว/ผู้วางแผนงานประชุมที่จองงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์†
 11. โปรแกรมสายการบินที่เข้าร่วมในโปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนไมล์สายการบินที่สะสมและรางวัลที่มีให้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรางวัลของแต่ละสายการบินที่เข้าร่วมโปรแกรมตามความเหมาะสม
 12. โบนัสงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สจะมอบให้ตามดุลยพินิจของโรงแรม และอาจไม่สามารถมอบให้กับงานอีเวนต์กลุ่มทั้งหมดได้ อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ ด้วย
 13. จะไม่มีการมอบคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือไมล์สายการบินสำหรับงานอีเวนต์ที่ "ไม่มาจัดงาน" หรือมีการยกเลิก เมื่อสมาชิกได้จองงานอีเวนต์ที่มีการรับประกันด้วยบัตรเครดิต แต่ไม่มาจัดงานอีเวนต์ โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตของสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนเท่าใดของค่าใช้จ่ายงานอีเวนต์ตามนโยบายการยกเลิกและการ "ไม่มาจัดงาน" ของโรงแรม
 14. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนสะสมและไมล์ และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส โปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์จะเป็นโมฆะหากมีการห้ามหรือจำกัดตามกฎหมาย

*ขั้นต่ำ 200,000 เยนในประเทศญี่ปุ่น
**150 เยนในประเทศญี่ปุ่น
†ยกเว้นสำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่สามารถให้ส่วนลดได้ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น สำหรับโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

โปรแกรมการซื้อคะแนน

 1. สมาชิกสามารถซื้อคะแนนผ่านสองช่องทางต่อไปนี้

  การซื้อคะแนนแบบไม่มีการจอง: สามารถซื้อคะแนนได้ผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์หรืออีเมลไปยังการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton สมาชิกสามารถซื้อคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สได้สูงสุด 80,000 คะแนนต่อหนึ่งปีปฏิทิน การซื้อคะแนนต้องซื้อเป็นช่วงคะแนน ช่วงละ 1,000 คะแนน มีการจำกัดการซื้อและราคาคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมของคะแนนจะแสดงให้สมาชิกเห็นระหว่างขั้นตอนการซื้อก่อนการซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ การซื้อคะแนนทั้งหมดต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คะแนนที่ซื้อผ่านช่องนี้จะดำเนินการโดย Points.com และการซื้อจะขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อคะแนนของ Points.com

  การซื้อคะแนนระหว่างการจอง: นอกจากตัวเลือกการซื้อคะแนนแบบไม่มีการจอง สมาชิกสามารถซื้อคะแนนระหว่างขั้นตอนการจองเมื่อสมาชิกไม่มีคะแนนเพียงพอที่จะแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกสามารถซื้อคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนจนถึงสูงสุดตามจำนวนคะแนนที่จำเป็นสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักที่สมาชิกต้องการ สมาชิกต้องซื้อคะแนนเหล่านี้ระหว่างขั้นตอนการจองรางวัลการเข้าพัก ไม่ว่าจะด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านโทรศัพท์ที่ 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) ในสหรัฐอเมริกา สมาชิกอาจถูกจำกัดคะแนนที่สามารถซื้อผ่านตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว และขีดจำกัดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาของคะแนนที่ซื้อผ่านตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนที่ซื้อและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคารวมของคะแนนจะแสดงให้สมาชิกเห็นระหว่างขั้นตอนการจองก่อนการซื้อ การซื้อคะแนนทั้งหมดต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คะแนนที่ซื้อขณะจองจะดำเนินการโดย points.com และการซื้อจะขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อคะแนนการจองของ Points.com
 2. คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 3. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สใหม่สามารถซื้อคะแนนได้ 30 วันหลังจากการลงทะเบียนหากบัญชีของสมาชิกสะท้อนถึงกิจกรรมซึ่งรวมถึงการเข้าพัก (ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้) หรือการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สผ่าน คู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์ส หลังจากลงทะเบียนแล้ว 90 วัน สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ซื้อคะแนนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงกิจกรรมในบัญชี
 4. ไม่อนุญาตให้ขาย แลกเปลี่ยน ให้เป็นของขวัญ หรือกำหนดคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลคะแนนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ฮิลตัน ออนเนอร์ส คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รวมถึงคะแนนดังกล่าวที่สั่งซื้อในโปรแกรมการสั่งซื้อคะแนน สามารถโอนให้สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สท่านอื่นได้ คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนไม่สามารถคืนเงินได้
 5. คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนจะถูกส่งไปยังบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สของสมาชิกทันที (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาด้านเทคนิคที่ขัดขวางให้ไม่สามารถส่งคะแนนได้)
 6. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแต่ละรายหรือสมาชิกสอง (2) คนที่มีบัญชีกองทุนรวมจะถูกจำกัดการซื้อคะแนนแบบไม่มีการจองไม่เกินสี่หมื่น (80,000) คะแนนในปีปฏิทินใดๆ สำหรับคะแนนที่ซื้อระหว่างการจอง ขีดจำกัดที่อาจกำหนดต่อการจองและต่อปีปฏิทินตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียวอาจมีการเปลี่ยนแปลง คะแนนใดๆ ที่เกินจากขีดจำกัดเหล่านี้จะไม่ถูกส่งไปยังบัญชีของสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะมีการส่งเงินสำหรับคะแนนดังกล่าวหรือไม่
 7. ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนด้านคะแนนหรือการเงิน การคำนวณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับในระเบียนของฮิลตัน ออนเนอร์สและข้อมูลในระเบียนของฮิลตัน ออนเนอร์สจะมีลำดับเหนือกว่าข้อมูลในระเบียนอื่นๆ ทั้งหมด การใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่ไม่เหมาะสมใดๆ ก็ตามจะถูกริบคะแนนในทันที และอาจมีการริบคะแนนทั้งหมดในบัญชีของสมาชิก รวมถึงการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว
 8. คะแนนใดๆ ที่ซื้อจะเป็นคะแนนแรกที่ใช้แลกเมื่อสมาชิกที่ซื้อคะแนนใช้คะแนนในการแลกรางวัล
 9. การใช้โปรแกรมการซื้อคะแนน สมาชิกรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว
 10. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนสะสมและไมล์® และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส ฮิลตัน ออนเนอร์สสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด รางวัลการท่องเที่ยว และเกณฑ์ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฮิลตัน ออนเนอร์สยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมการซื้อคะแนน โดยมีการประกาศทั่วไปเป็นเวลาหก (6) เดือน

การรวมคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สและการโอนคะแนน

สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถโอนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไปให้สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สท่านอื่นโดยผ่านระบบการรวมคะแนน หรือการโอนคะแนนแบบ 1 ต่อ 1 ครั้งละ 1,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแต่ละท่านสามารถส่งคะแนนได้ไม่เกินห้าแสน (500,000) คะแนน และสามารถได้รับคะแนนไม่เกินสองล้าน (2,000,000) คะแนนโดยผ่านการรวมคะแนนหรือการโอนคะแนนรวมทั้งสิ้นต่อปีปฏิทิน สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแต่ละรายจะทำการโอนคะแนนได้ไปยังบัญชีของสมาชิกท่านอื่นได้ไม่เกินหก (6) ครั้ง และทำการรวมคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สได้ไม่เกินหก (6) รายการต่อปีปฏิทิน คำเชิญให้เข้าร่วมในการรวมคะแนนจะไม่นับเป็นรายการธุรกรรมแต่อย่างใด ธุรกรรม หมายถึง การโอนคะแนนเข้าบัญชีของสมาชิกท่านอื่น ไม่ว่าโดยผ่านการโอนเข้าบัญชีแบบ 1 ต่อ 1 หรือโดยผ่านการรวมคะแนนก็ตาม

คะแนนที่เกินขอบเขตที่กำหนดจะไม่ถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกใด ๆ จำนวนคะแนนสูงสุดที่กำหนดนี้เป็นดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide L.L.C. แต่เพียงผู้เดียวและอาจเปลี่ยนแปลงได้

สมาชิกใหม่ของฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถรวมคะแนน โอน หรือได้รับคะแนนภายใน 30 วันนับจากสมัครหากพวกเขามีกิจกรรมในบัญชีของตน  หลังจากลงทะเบียนแล้ว 90 วัน สมาชิกใหม่มีสิทธิ์รวมคะแนน โอน หรือได้รับคะแนนได้โดยไม่คำนึงถึงกิจกรรมในบัญชี

ไม่อนุญาตให้ขายคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ฮิลตัน ออนเนอร์ส การใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่ไม่เหมาะสมใดๆ ก็ตามจะถูกริบคะแนนในทันที และอาจมีการริบคะแนนทั้งหมดในบัญชีของสมาชิก รวมถึงการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส ตามดุลยพินิจของ Hilton Honors แต่เพียงผู้เดียว

ท่านจำเป็นต้องระบุที่อยู่อีเมลและจะนำไปใช้ในการทำธุรกรรมและการสื่อสารด้านการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกรรมนี้เท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้

กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2004 บัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สใหม่จะไม่มีให้บริการอีกต่อไป สมาชิกที่มีบัญชีกองทุนรวมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2004 จะยังได้รับสิทธิประโยชน์ของกองทุนรวม
 2. สิทธิประโยชน์กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส ออกแบบมาเพื่อให้คู่สมรสตามกฎหมายสามารถรวมการรับคะแนนเพื่อรับรางวัล และ/หรือรวมการรับการเข้าพัก/คะแนนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การรับโปรโมชันพิเศษ หรือการเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการมอบโบนัสและ/หรือรางวัลเพิ่ม
 3. บัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สพร้อมให้บริการสำหรับคู่สมรสตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐหรือจังหวัด หรือประเทศที่คู่สมรสพำนักอยู่
 4. สำหรับบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดที่รวมกันระหว่างวันที่ 1 มกราคม 1990 ถึง 31 มีนาคม 2004 อนุญาตให้ลงทะเบียนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือโบนัสการเปิดใช้งานในบัญชีร่วมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
 5. คู่สมรสแต่ละคู่ที่เข้าร่วมในกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส จะได้รับหมายเลขบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สเดียวกัน เมื่อมีการสร้างกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส จะมีการกำหนดชื่อและที่อยู่ของคู่สมรสคนหนึ่งเป็นผู้รับไปรษณีย์ทั้งหมดของฮิลตัน ออนเนอร์ส
 6. จะมีการออกใบแสดงรายการเพียงหนึ่งฉบับสำหรับบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส การเดินทางเดี่ยวที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสะสมจะปรากฏในใบแสดงรายการกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สที่ออกรวมกัน เมื่อมีการขอรางวัล คะแนนจะถูกหักจากยอดคงเหลือคะแนนรวม จะไม่มีการเก็บหรือให้บริการยอดคงเหลือของแต่ละบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 7. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถดำเนินการใช้คะแนนสะสมใดๆ หรือทั้งหมดเพียงลำพังเพื่อขอรับรางวัลสำหรับกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สที่มีคะแนนเพียงพอ ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบสำหรับการตกลงกันไม่ได้หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการใช้คะแนนที่สะสมในบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 8. ในกรณีที่สมาชิกรายหนึ่งเสียชีวิต คะแนนในกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สจะเป็นของคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ ในกรณีที่สถานภาพการแต่งงานสิ้นสุดลง สมาชิกแต่ละฝ่ายจะได้รับคะแนนกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สคนละ 50% โดยที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องลงนามในคำขอยุติการใช้บัญชีร่วมกัน ฮิลตัน ออนเนอร์สอาจขอเอกสารที่เป็นหลักฐานถึงการเสียชีวิต หรือการสิ้นสุดสถานภาพการแต่งงาน ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่รับผิดชอบสำหรับการตกลงกันไม่ได้หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการยุติบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส คะแนนที่สะสมหรือใบรับรองจะไม่สามารถโอนได้ในกรณีของการเสียชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือโดยผลของกฎหมาย ยกเว้นที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ณ ที่นี่
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดมีผลต่อบัญชีและผู้เข้าร่วมกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมทั้งหมดต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว

การยอมรับของคุณที่จะให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Hilton ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")

นอกจากนี้ การเข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายความว่า เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณได้ เรายังสามารถใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่อธิบายไว้ด้านล่าง เพิ่มเติมจากที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องเลือกไม่เข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือเมื่อคุณจัดการโปรไฟล์ของคุณทางออนไลน์ ในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ คุณจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่จริง และที่อยู่อีเมล เมื่อคุณจัดการโปรไฟล์ของคุณทางออนไลน์ คุณสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าสายการบินที่คุณชื่นชอบและหมายเลขบัญชีของคุณในโครงการตอบแทนลูกค้าประจำของคู่ค้าสายการบินดังกล่าว ประเภทห้องที่คุณชื่นชอบ ภาษาที่ต้องการใช้งาน บัญชีผู้ใช้บัตรเครดิตของคุณ วิธีที่คุณต้องการรับข่าวสาร ข้อเสนอ และข้อมูลจากบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจของกลุ่ม Hilton และเพื่อสร้าง ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน

นอกเหนือจากการใช้งานและการแบ่งปันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว เรายังใช้งานและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สอีกด้วย ทั้งนี้ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อมอบไมล์สะสมหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ยังเป็นการแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์การประมวลผลข้อมูลของเรา ส่วนปฏิบัติงานธุรกิจ และโรงแรมต่างๆ ของเรา รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของคุณ

นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้งานร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการอัปเดตและปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหาของข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราดูแลรักษาอยู่

ในฐานะสมาชิกรายหนึ่ง คุณอาจได้รับการติดต่อเพิ่มเติมจากเรา ซึ่งรวมถึงประกาศเกี่ยวกับฮิลตัน ออนเนอร์ส ข่าวสารและข้อเสนอจากบุคคลภายนอกที่มีให้แก่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สโดยเฉพาะ และข้อความการตลาดที่ดำเนินการร่วมกับแบรนด์อื่นๆ จากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา นอกจากนี้ สมาชิก HHonors ในบางระดับและในบางรัฐอาจได้รับอีเมลจากเราหลังจากการเข้าพัก คุณสามารถเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารที่ได้รับจากเราโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ และจัดการในส่วนการบอกรับสมาชิกของคุณ หรือโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ โดยการติดประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแล้วลงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจทำการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณยังคงเป็นสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หลังจากที่มีการติดประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เงื่อนไขการเข้าร่วม

ฮิลตัน ออนเนอร์สจัดให้มีโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส เนื้อหาเหล่านี้และเนื้อหาอื่นๆ ตลอดจนบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการรับประกันใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันว่าสามารถขายได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ การออกแบบ ความถูกต้องแม่นยำ ขีดความสามารถ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ศักยภาพ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการมีพร้อมให้บริการ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าฮิลตัน ออนเนอร์สมิได้ชี้แจง รับประกัน หรือรับรองว่าโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใดดังกล่าว จะดำเนินการโดยไม่หยุดชะงัก ปราศจากการละเลยหรือข้อผิดพลาดใดๆ หรือว่าข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ HILTON ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายในกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องอันเกิดจากโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใดดังกล่าว แม้ว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อยกเว้นดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับกรณีของคุณ ในกรณีที่ฮิลตัน ออนเนอร์สต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว วิธีการแก้ไขเยียวยาที่คุณได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้จะจำกัดเฉพาะการชำระคืนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ชำระเงินให้แก่องค์กรที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวและในจำนวนที่องค์กรนั้นยังไม่ได้ชำระคืน ในที่นี้คุณได้ยกเลิกสิทธิใดๆ ทั้งหมดเพื่อนำมาซึ่งการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเวทีใดๆ เมื่อเวลาผ่านไปเกินสอง (2) ปีหลังจากที่การกระทำ เหตุการณ์ เงื่อนไข หรือการละเลยดังกล่าวได้เกิดขึ้นอันเป็นต้นเหตุของการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการนั้น หากข้อกำหนดใดของกฎระเบียบที่เป็นทางการเหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดในที่นี้จะยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ การที่ฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ใช้สิทธิที่ฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับอนุญาตในที่นี้เพื่อดำเนินการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใดๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

 
Powered By OneLink