Hilton Honors Hüküm ve Koşulları

Geçerlilik Tarihi: 19 Ağustos 2016. Aşağıdakiler daha önceki tüm Şart ve Koşulların yerini alır. Geçerlilik tarihinden sonra katılarak veya katılmaya devam ederek aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

Aşağıdaki bilgiler, Hilton Honors misafir Ödül Programına (“HHonors” veya "Program") katılımın esaslarını oluşturur. İşbu Hüküm ve Koşulların (“Hüküm ve Koşullar”) amacı, Hilton Honors üyelerini (“Üyeler”) ve Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'yi (”Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.” veya “Biz”) korumaktır. Bu Programa katılımınız, bu Şart ve Koşullar ile yönetilecek olup bunların tümünü okuyup anlamanız sizin sorumluluğunuzdadır.

Açıklamaya veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız en yakın Hilton Rezervasyon ve Misafir Hizmetleri ile irtibata geçin veya hhonors@hilton.com adresine bir e-posta gönderin. Ancak HHonors Programı Hüküm ve Koşullarının, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin yazılı izni dışında yenilenemeyeceği veya değiştirilemeyeceği dikkate alınmalıdır.

Genel

 1. Hilton Honors Programı üyeliği ve Programın sağladığı avantajlar, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendi takdirine bağlı olarak sunulur. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., mülkiyeti tamamen Hilton Honors Worldwide, Inc.'e ait olan bir alt kuruluştur ve Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'yi, alt kuruluşları, bağlı ortaklıkları, görevlileri, müdürleri, ortakları, çalışanları ve acentelerini kapsamaktadır.
 2. Hilton Honors Programının Şart ve Koşulları, başka bir eyaletin kanunlarının uygulanmasına neden olan hukuk seçimi veya hukuk kuralları ya da hükümler ile çelişkiye yer vermeden A.B.D.'nin New York Eyaleti'nin kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanmalıdır. Tazminat talepleri herhangi biçimde bir grup davası ile çözülemez. Üyeler, Hilton Honors programına katılarak doğacak davalar yönünden Doğu Virginia Bölgesi veya bulunan yerde bir federal yargı yetkisi olmaması durumunda ise Fairfax İlçesi, Virginia mahkemelerinin yetkili olacağını kabul eder. Burada belirtilen Program Şart ve Koşulları önceki tüm Program Şart ve Koşullarının yerini alır.
 3. Hilton Honors Programına üyelik veya üyelik için başvuru, üyenin veya başvuru sahibinin bulunduğu ülkede geçerli olan yasalar tarafından yasaklanmış ise geçersizdir.
 4. Programın önceden belirlenmiş olan bir sona erme tarihi yoktur ve Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. uygun gördüğü zaman, haber vererek veya vermeden Programı sonlandırmaya karar verene dek devam edebilir. Üyelerin, programın sona ereceğinin bildirildiği tarihten itibaren puan toplamak veya istedikleri bir Ödülü kullanmak için on iki ay süreleri olacaktır. Yani, Programa hangi tutarla katılmış olursanız olun, puan toplama ve Ödül talebinde bulunma hakkınız, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin programın sonlandırılacağına dair bildirim yaptığı tarihten on iki ay sonra Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. tarafından sonlandırılabilir.
 5. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Program ile ilgili kuralları, prosedürleri, koşulları, avantajları, Ödülleri veya Ödül seviyelerini haber vererek veya vermeden ekleme, yenileme, silme veya başka şekillerde değiştirme hakkını bu değişiklikler puanların değerini veya Ödül Sertifikalarını ya da o zamana dek toplanan Konfirmasyonları etkilese dahi saklı tutar. Yani, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Hilton portföyü içinde yer alan otelleri, seyahat acentesi ortaklıklarını, Hilton Honors Puanı kazanma kurallarını, Ödülleri kullanma seviyelerini, Ödüllerin kullanımı ile ilgili kural ve prosedürleri, ödüllerin devam eden kullanılabilirliğini, Ödül türlerini ve özel tekliflerin özelliklerini etkileyebilecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak değişiklikler yapabilir.
 6. Sadece yaşadıkları ülkede reşit yaşta olan bireyler Hilton Honors'a katılıp Üye olabilirler (Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. tarafından Üye olarak kabul edilen bireyler olarak tanımlanırlar). Kurumların, şirketlerin, derneklerin veya grupların Hilton Honors'a katılmasına izin verilmez. 1 Nisan 2004 tarihinden önce Hilton Honors Ortak Fon Üyeleri olan evli çiftler Hilton Honors Ortak Fon aracılığıyla birlikte katılabilirler.
 7. Program üyeliği Üyelere, Programın Şart ve Koşulları uyarınca Ödüller karşılığında kullanılabilen puanlar kazanma hakkını verir. Avantajlar ve Ödüller Üyelere iyi niyet çerçevesinde sunulur, ancak Üyenin yaşadığı ülkede yasalar veya tüzükler tarafından yasaklanması durumunda kullanılamayabilir.
 8. Üyeler birden fazla hesapla üye olmamalı veya puan kazanmamalıdır.
 9. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Ödül ve Sertifika kullanımı dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Üyenin Programın Hüküm ve Koşulları veya Programın amacına ya da Programın herhangi bir kısmına uygun olmayan biçimde bunları kullanımı hâlinde, bu Üyenin Elite Aşama statüsü de dâhil (Silver Elite Üyeliği, Gold Elite Üyeliği ve Diamond Elite Üyeliği dâhil olmak üzere) Hilton Honors üyeliğini dondurma ya da üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. HHonors Worldwide, L.L.C. ayrıca şüphe için makul gerekçeler olması halinde ya da tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Üyenin aşağıdakileri yaptığını düşünürse, o üyenin üyeliğine son vermek hakkını saklı tutar:
  1. ilgili yerel ya da federal kanunlara, düzenlemelere ya da yönetmeliklere uygun davranmadığında,
  2. söz konusu Program Hüküm ve Koşullarına uymadığında ya da onları ihlal ettiğinde,
  3. Ödül veya Sertifika kullanımını ya da diğer Üye avantajlarını da içeren, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hesapla ilgili herhangi sahtekârlık, dürüst olmama, hırsızlık, suistimal ya da uygunsuz davranış gibi bir eylemde bulunduğunda,
  4. Hilton portföyünde bulunan herhangi bir otele ya da onların misafirlerine veya çalışanlarına ya da Hilton ile onun çalışanlarından ya da yüklenicilerinden herhangi birine karşı fiziksel, sözlü ya da yazılı mahiyette kötüleyici, dolandırıcı, rahatsız edici, uygunsuz, saldırgan veya düşmanca bir eylemde bulunması ya da
  5. Hilton ya da Hilton portföyündeki herhangi bir otele ödenmesi gereken herhangi bir fatura ya da hesabı ödememiş olması.
  Bu nedenlerle üyeliğe son verilmesi sonucunda toplanan tüm puanlar kaybedilebilir ve ilgili herhangi bir Elite Aşama Statüsü de dâhil olmak üzere Hilton Honors Sertifikaları, avantajları ve ayrıcalıkları iptal edilebilir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Hilton Honors üyeliğine son vermenin yanı sıra kendi takdirine bağlı olarak, cezai takibat dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere uygun idari dava ve/veya hukuk davası açma hakkına sahiptir.
 10. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C'nin dışında kimse herhangi bir şekilde Hilton Honors Puanlarını, Sertifikalarını, Ödül Onayı veya Hilton Honors avantajlarını satamaz veya takas edemez. Hilton kendi takdirine bağlı olarak, puanların, Sertifikaların veya avantajların Programın Şart ve Koşullarını ihlal edecek şekilde devir edildiği, satıldığı veya tahsis edildiği kanaatine varırsa bunları iptal edilebilir veya el koyabilir.
 11. Programın tüm Şart ve Koşullarının yorumlanması Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendi takdirine bağlı olacaktır.
 12. Bu Şart ve Koşullarda kullanıldığı şekliyle "Hilton portföyü içinde yer alan otel" terimi, Hilton marka portföyü içinde yer alan oteller ile Hilton Honors programına katılan tüm diğer oteller anlamına gelir.
 13. Herhangi bir şekilde kesintisiz olarak 12 ay süreyle aşağıda a. ila d. maddelerinde açıklandığı şekilde uygun faaliyeti olmayan Üyeler Programdan çıkarılabilir ve birikmiş olan tüm puanlar üzerindeki hakları sona erdirilir. Hilton Honors Worldwide'ın takdirine bağlı olarak bu tür üyelerin Programda kalmalarına izin verilebilir ve beş yıl süreyle hesaplarında yeni bir hareket olmadığında Programdan çıkarılırlar. Üye, birikmiş Hilton Honors Puanlarını korumak için birbirini takip eden 12 aylık süre içinde aşağıdakilerden birisini gerçekleştirmelidir:
  1. burada belirtilen şartlar uyarınca Hilton portföyündeki bir otelde konaklamak;
  2. kendi hükümleri uyarınca Hilton ortak markalı bir kredi kartı da dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf Hilton Honors Puan biriktirme kaynağından Hilton Honors Puan kazanmak;
  3. Hilton Honors Puanları satın almak; veya
  4. Hilton Honors Yardım Programı üzerinden puan bağışlamak.
 14. Yukarıda belirtilen (a), (b), (c) veya (d) faaliyetlerinden en az birinin yerine getirilmemesi durumunda Üye’nin topladığı tüm puanlar üzerindeki hakları sona erdirilir ve beş yıl süreyle hesaplarında yeni bir hareket olmadığında Üyenin hesabının etkinliği durdurulur. Puanlar üzerindeki haklar sona erdirildiğinde Üye bu puanları geri alamaz fakat bundan sonra yeniden puan kazanmaya başlayabilir. Üye tarafından hesap kapanmadan önce kullanılan tüm Ödüller (yapılan otel rezervasyonu veya alınan araba kiralama belgesi) geçerlidir. Bu, ilk kayıt yılı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm kayıtlı bulunan yıllar için geçerlidir. Ana para ödemeleri, faiz ödemeleri, gecikme ücretleri ve servis ücretleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hilton Grand Vacations®'a borçlu olunan ve mortgage ile ilgili ödemeleri zamanında ödemeyen Üyeler, Hilton Grand Vacations® ile bağlantılı olarak toplanan puan miktarında puan üzerinde haklarını kaybederler. Ayrıca, Hilton Grand Vacations®'a ödenmesi gereken ücretleri ödemeyen Üyeler, Hilton Grand Vacations® aracılığıyla kazandıkları Elite sınıf durumunu kaybederler.
 15. Her Üye, Programın Şart ve Koşulları ve hesabındaki puan sayısı konusunda kendisi bilgi sahibi olmakla sorumludur. Hilton, aktif Üyelere ilgi duydukları konularda önerilerde bulunmak için puan haklarının kaybedilmesi veya Program değişiklikleri ile ilgili bildirimler de dahil olmak üzere yazılar gönderebilir, ancak bunu yapmak zorunda değildir. Ne Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ne de Programa pazarlama ortakları olarak katılan üçüncü taraf şirketler ("Pazarlama Ortakları") herhangi bir arızadan ve Üye iletişim bilgilerinin yanlış veya eksik kopyalanmasından; Üye ile ilişkili veya Üyenin kullandığı ekipman veya programlama ile ilgili sorunlardan; insan hatalarından; herhangi bir kesinti, silinme, atlama, arıza veya telefon şebekesi hattı ya da elektronik iletim hattı arızasından; bilgisayar ekipmanı ve yazılım sorunundan; herhangi bir Web sitesine veya online hizmete erişilememesinden; teknik ya da teknik olmayan hatalardan veya arızalardan; kayıp, geciken, çalınan, okunaksız, eksik, yanlış, yanlış gönderilen, bozulan veya taksalı mektuplardan veya diğer postalardan veya e-postalardan herhangi bir sebepten dolayı sorumlu tutulamaz.
 16. Her Üye, özel hesap erişim bilgilerinin oluşturulmasından ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamaktan kendisi sorumludur. Eğer Üye veya üçüncü bir tarafça bu bilgilerin güvenliği ihlal edilirse bu hesaba Üye tarafından izin verilmemiş herhangi bir erişimden, puanların biriktirilmesinden, Ödüllerin kullanılmasından veya sonuç olarak ortaya çıkan başka hesap faaliyetlerinden Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. sorumlu değildir ve hiç bir durumda Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., bu izinsiz erişimin sonucu olarak kullanılan puanları veya meydana geldiği iddia edilen başka zarar ve kayıpları Üyeye tazmin etmekten sorumlu değildir. Eğer Üye, kendisinin puanları veya Ödüllerinin izinsiz kullanılması da dahil olmak üzere, herhangi bir hileli faaliyetin farkına varırsa kaybedilen puanlar veya Ödüllerin kendisine yeniden verilebilmesi için hileli faaliyeti meydana gelişinden itibaren 90 gün içerisinde yazılı olarak Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'ye bildirmeli ve istenen tüm diğer bilgileri ve iş birliğini de sağlamalıdır; bununla birlikte puanlar veya Ödüllerin yeniden verilebilmesi tümüyle Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin takdirine bağlıdır.
 17. Her Üye, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'ye iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği bildirmekten sorumludur.
 18. Biriken puanlar, Ödül Sertifikaları ve Onaylar Üyelerin mal varlığı değildir. Aksi açıkça burada belirtilmedikçe, gerek biriken puanlar gerekse Ödül Sertifikaları/Konfirmasyonlar herhangi bir nedenle veya hukuki işlem yoluyla devredilemez. Ortak Fon Üyeleri tarafından biriktirilen Puanlar ve Sertifikalar, hesapta belirtilen yasal eşler tarafından kullanılabilir.
 19. Tüm Üyeler için belirli Program avantajları ve hizmetleri oluşturulmuştur, ancak Hilton portföyü içinde yer alan otellerin sunduğu avantaj ve hizmetler farklı olabilir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. veya herhangi bir Hilton Honors Pazarlama Ortağı, bir Üyenin biriktirdiği puanları veya avantajlarını haksız yere reddederse, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin veya Pazarlama Ortağı'nın yükümlülüğü, biriktirilen puanın veya avantajın Hilton HHonors Worldwide, L.L.C'nin kendi takdirine bağlı olarak karşılığında belirlediği değeri ile sınırlı olacaktır.
 20. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Pazarlama Ortağı'nın hizmetlerinde veya ürünlerinde değişiklikler yapması veya bu hizmet ve ürünleri artık sağlamaması sonucunda sunulan Program Ödüllerinin ve puanların birikmesinin etkilenmesinden veya Sertifikaların değerinin düşmesinden sorumlu değildir.
 21. Hilton Honors Programı Hüküm ve Koşullarında belirtilen hiçbir madde, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ve Pazarlama Ortakları arasında bir acente, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurmak veya oluşturmak niyetiyle hazırlanmamıştır veya bu şekilde yorumlanamaz.
 22. Bir Üyenin vefat etmesi halinde, Hilton Honors Worldwide'ın talep edilen belge ve bilgileri alması ve onaylaması üzerine Üyenin hesabındaki puanlar aktif başka bir Üyeye devredilebilir. Vefat etmiş olan bir üyenin sahip olduğu hakların aktarımı ile alakalı gerekli belgeleri görüntüleyin. Hak sahibi olabilmek için devir talebinde bulunulmalı ve Üyenin vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde tüm gerekli belge ve bilgiler sağlanmalıdır. Herhangi bir devir işleminin gerçekleştirilmesi Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendi takdirine bağlıdır. Devir talebi hususunda Hilton Honors Worldwide tarafından alınacak karar nihai olup değerlendirme veya uyuşmazlığa konu olamaz. Elit statüsü devredilemez ve Üyenin bu şekilde devren aldığı puanlar Elit statüsüne eklenmez.

Puan Biriktirme

 1. Hilton Honors Puanları, sadece Hilton portföyü içinde yer alan otellerde konaklayarak kazanılabilir. Hilton portföyü içinde yer alan oteller herhangi bir bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Katılım durumunu belirlemek için Hilton.com veya HHonors.com adresindeki otel listelerine bakın. Çin Cumhuriyeti'nde bulunan tüm Hampton by Hilton™ otelleri, Hilton Hilton Honors programının dışında bulunmaktadır. Otelin Hilton portföyünden çıkarılması hâlinde, rezervasyonun ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, otelin portföyden çıkarıldığı tarihten sonraki konaklamalarla Hilton Honors Puanı kazanmak mümkün olmayacaktır.
 2. Otel konaklamalarından Hilton Honors Puanı kazanılabilmesi için Üyenin Hilton portföyü içinde yer alan bir otelin kayıtlı ve ödeme yapan bir müşterisi olması ve burada belirtilen tüm koşulları yerine getirmesi gereklidir. Üyeler aynı zamanda Hilton Honors kredi kartlarıyla puan kazanmaya uygun ödemeler yaparak Hilton Honors Puanı kazanabilirler. Bu kredi kartlarının listesine buradan erişebilirsiniz. Bu kredi kartları Kart Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen hükümlere tabidir. Diğer ayrıntılar için bkz. Kredi Kartı Şart ve Koşulları. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. tarafından zaman zaman belirlenen başka etkinliklerle de puan kazanılabilir.
 3. "Konaklama", müşteri çıkış yaptıktan sonra tekrar giriş yapıp yapmamasına bağlı olmaksızın, aynı otelde arka arkaya kalınan toplam geceleme sayısı olarak tanımlanır. Aşağıda verilen uygun olmayan konaklama türleri özellikle "konaklama" tanımından hariç tutulmuştur: toptan/tur operatörü paketleri; sözleşmeli personel fiyatları; seyahat acentesi indirimli fiyatları, yalnızca casino oyuncu kartı sahiplerine özel paketler; Go Hilton Ekip Üyesi ve Aile & Arkadaşlar Fiyatları üzerinden konaklayan yetkisiz üyeler; Hilton Grand Vacations Club ve Hilton Club devre mülk programları kullanılarak alınan konaklamalar, bir satış sunumu gerektiren Hilton Grand Vacations pazarlama paketleri; ücretsiz veya barter odalar; Ödül Konaklamaları (burada açıklandığı şekilde); NET Grup fiyatları; Seri Grup veya IT Grup fiyatları; sözleşmeli Eğlence veya Encore fiyatları; üçüncü taraf web sitesi rezervasyonları (ödenen fiyata bakılmaksızın) ve satın alma esnasında markanın bilindiği veya bilinmediği “opak” kanal rezervasyonları. Hilton Honors Puanları (veya konaklama kredisi), puan kazanmaya uygun olmayan konaklamalar sırasında meydana gelen faturaya esas ücretler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere puan kazanmaya uygun olmayan konaklamalar için veya bunlar esnasında kazanılamaz (bir My Way avantajı olarak da dahil). Eğer Üyenin konaklamasının en az bir gecesi Hilton Honors Ödül Puanı kullanılarak geçirilirse konaklamanın tümü bir "Ödül Konaklaması" olarak değerlendirilir ve herhangi bir Hilton Honors Puanı kazanılamaz; ancak eğer Üye Oda Yükseltme Ödülü kullanıyorsa, asıl rezervasyonda harcanan paralar bu Şartlar uyarınca puan ve/veya mil kazandıracaktır. Bu konaklamalardan herhangi biri esnasında ödenen ek ücretlerin puan kazandırıp kazandırmayacağına programa katılan otel karar verecektir; ancak Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, ve Home2 Suites by Hilton®’daki ek ücretler için Puan kazanılmayacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan tüm Hampton by Hilton™ otelleri, şu anda Hilton Honors programının dışında bulunmaktadır.
 4. Üyenin rezervasyonu kredi kartıyla teyit edip daha sonra otele giriş yapmadığı "kullanmama" (no show) durumlarında, rezervasyon yapılmış konaklama ücretinin herhangi bir kısmının Üyenin kredi kartından tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, otelin "no show" uygulaması doğrultusunda puan, mil veya üyelik statüsü sınıf durumu için puan kazanılamaz.
 5. Her iki odanın geçerli ödemelerinin tek bir fatura ile ödenmesi halinde, Üye konaklama başına en fazla iki oda için Taban Puan kazanabilir. Taban Puanlar, her iki oda için yapılan tüm geçerli fatura ödemeleri için kazanılır. “Geçerli fatura ödemeleri” terimi aşağıda açıklanmıştır. Sınıf bonusları dahil olmak üzere (Üyenin sınıfına bağlı olarak %15, %25 veya %50) Taban Puanlar üzerinden verilen Bonus Puanlar, Hilton Honors Puanları ile kazanılan Bonus Puanlar ve Hilton Honors Puanları Kazanma Biçimi seçeneği ve iki kat veya üç kat Taban puan promosyonları vasıtasıyla kazanılan Bonus Puanlar, her iki oda için kazanılan toplam Taban puan alacağına uygulanır. Hilton Honors Pazarlama Ortağı Bonus Puanları ve başka promosyon puanları dahil olmak üzere diğer bonuslar için Bonus Puanları sadece bir oda için verilir. Sınıf statüsü elde etmek amacıyla Üye sadece bir oda için konaklama ve gece konaklaması puanı alabilir. Mil kazanma amaçlı olan konaklamalarda, miller sadece bir oda için kazanılabilir.
 6. "İki Kat Puan", Üyenin bir konaklama esnasında kazandığı Taban Puan miktarına eşit bir bonus alacağı ve "Üç Kat Puan", Üyenin bir konaklama esnasında kazandığı Taban Puan miktarının iki katı değerinde bir bonus alacağı anlamına gelir. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz.
 7. Üyenin Hilton portföyü içinde yer alan otellerdeki konaklamaları sonucunda oluşan bireysel otel faturalarında ("geçerli fatura") belirtilen ve puan kazandırabilen her ABD doları (veya eşdeğer başka bir para birimi) karşılığında Üye Hilton Honors Taban Puanı kazanır.
 8. Hilton®, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™ Embassy Suites®, Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations® ve Waldorf Astoria* otelleri için “geçerli fatura ödemeleri” ifadesi şu anlama gelmektedir: oda ücreti, yiyecek ve içecek, telefon, çamaşır yıkama, ödemeli filmler, eğlence ve dinlenme tesisleri ve Üyenin konaklaması esnasında Üyenin odasına fatura edilen diğer yan harcamalar. Yiyecek alanlarında veya bir Üyenin konaklaması esnasında odasına fatura edilmeyen diğer harcamalarla puan kazanılamaz. Hilton portföyü içinde yer alan oteller, puan biriktirmek amacıyla, yiyecek ve içecek satış yerleri, hediyelik eşya dükkânı, eczane, giysi mağazası, galeri veya özel ürün mağazaları, dinlence veya eğlence hizmeti sunan yerler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla otele ait olmayan ve/veya otel tarafından işletilmeyen, bağlı olmayan otel işletmelerinde yapılan yan harcamaları bu uygulamaya dâhil etmeyebilir. Hampton by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® ve Homewood Suites by Hilton® otelleri için “geçerli fatura ödemeleri” terimi sadece oda ücreti anlamına gelir. Banketler veya diğer yiyecek-içecek etkinlikleri ile ilgili ödemeler, puan biriktirme amaçları için "geçerli fatura ödemeleri" olarak kabul edilmez; Hilton Honors Etkinlik Planlayıcısı ve Etkinlik Bonus Programları aracılığıyla gerçekleşen uygun nitelikteki toplantılar ve etkinliklerden kazanılan puanlar buna dahil değildir. Uygun olmayan bir konaklama sonucu oluşan fatura ödemeleri "geçerli fatura ödemeleri" olarak kabul edilmez.
 9. Konaklamaya ilişkin vergiler, ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm federal, eyalet veya yerel vergiler, "geçerli fatura ödemeleri" olarak kabul edilmez ve faturadaki vergisel kalem ve tutarlar puan hesaplamasında esas alınmaz, bunlarla otel konaklamalarında puan biriktirilemez.
 10. Üyeler tavan limitin bulunmadığı Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton ve Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq otelleri haricinde ki konaklamalarda, geçerli fatura ödemelerinin tutarına bakılmaksızın, bir konaklama esnasında 100.000’den fazla Taban Puan kazanamazlar.
 11. Hilton portföyü içinde yer alan ve ABD dışında bulunan otellerdeki konaklamalar için verilen puanlar, yerel para biriminin ABD dolarına dönüştürülmesiyle belirlenecektir. Yerel para birimi, dönüştürme tarihinde geçerli olan yayınlanmış döviz kuruna bağlı olarak her hafta ABD dolarına dönüştürülecektir. Bu döviz kuru, standart para birimi dönüştürme yöntemleriyle Hilton HHonors Worldwide, L.L.C'nin kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir, ancak kredi kartı kuruluşları tarafından kullanılan para birimi dönüştürme oranlarından farklı olabilir.
 12. Bireysel otel faturası doğrudan bir şirkete kesilen ve otelden ayrılırken bu faturayı ödeme yetkisine sahip olan Üye burada belirtildiği şekilde Hilton Honors Puanı kazanabilir. Ancak birden fazla odanın ücretinin tek bir otel faturasına yazıldığı ve faturanın bir şirkete veya ortak adrese düzenlendiği veya otelden ayrılırken bir kişi tarafından ödendiği grup faturalarında Hilton Honors Puanı verilmez. Otelden çıkış esnasında doğrudan Üye tarafından ödenen yan harcamalar (Üyenin odasına fatura edilen) için puan kredisi verilir. Toplu faturaya yazılan yan harcamalar için puan kredisi verilmez.
 13. Aylık etkinlik hesap özetlerine e-posta yoluyla veya Üyelerin çevrimiçi hesap bilgilerine girilerek ulaşılabilir.
 14. Üyeler, Ödül Konaklamalar veya aksi sertifikada belirtilmedikçe bir Pazarlama Ortağının indirimi/ücretsiz sertifikası ile kullandıkları otel konaklamaları (ör. sık uçan yolcu ödülü veya seyahat ödülü) için puan veya mil kazanmazlar. Fakat eğer Üye Oda Yükseltme Ödülü kullanıyorsa bu Şartlar uyarınca asıl rezervasyonda yapılan harcamalar puan kazandıracaktır. Hilton portföyü içinde yer alan otellerde Ödül Konaklaması esnasında yapılan kişisel harcamalar, Hilton®, Conrad® Hotels ve Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites®, Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations® ve Waldorf Astoria otellerinde geçerli fatura ödemeleri olarak kabul edildiği takdirde üyeler, bu harcamalar için puan kazanabilirler (mil kazanamazlar). Üyeler, Hampton by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® veya Homewood Suites by Hilton® otellerinde Ödül Konaklaması esnasında ödedikleri ek ücretler için puan kazanmazlar. Üyeler, aksi sertifikada belirtilmedikçe bir Pazarlama Ortağının indirimi/ücretsiz sertifikası ile değerlendirdikleri otel konaklamalarında yaptıkları yan harcamalar için puan kazanmazlar. Elite sınıf nitelendirmesi için sayılan konaklamalar ve gecelemeler açısından (aşağıda açıklandığı gibi) Ödül Konaklamaları, toplam konaklamalar ve gecelemelere eklenir.
 15. Bireysel bir Üye tarafından kazanılan Hilton Honors Puanları sadece Puan Transferi ve Kayıt programı uyarınca veya burada belirtildiği gibi Üyenin vefatı üzerine devredilebilir.
 16. Belirli otel konaklamaları ile birlikte sunulan puanlar, konaklama tamamlandığında, tümü ile ödendiğinde ve Üyenin hesabına eklendiğinde kazanılmış olarak değerlendirilecektir. Puanlar, konaklama tamamlanmadan, ödeme yapılmadan ve puanlar Üyenin hesabına eklenmeden herhangi bir karşılık kullanıma konu olamaz.
 17. Bir Üye, otel konaklamaları için doğru puan kredilerini ve/veya milleri almadığını düşünürse, bu kredilerle ilgili olarak en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisine, otel faturasının okunaklı bir sureti ile birlikte yazılı bir talep göndermelidir. Uygun ve değiştirilmemiş belgelerin sunulmaması halinde, bu puan kredileri veya miller reddedilebilir. Üye kendisini korumak amacıyla, puan kredisi Hilton Honors hesabına yatırılana dek tüm otel seyahat belgelerini saklamalıdır. Talepler etkinlik tarihinden itibaren altı ay içinde Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri'ne verilmelidir. Yeni Üyeler için Programa katılmadan önce 30 gün içinde gerçekleşen tüm konaklamalar için kredi kabul edilecektir. Yazılı talepler aynı zamanda Üyenin adını, Hilton Honors hesap numarasını, adresini ve gündüz ulaşılabilecek telefon numarasını içermelidir.
 18. Üyeler Hilton Honors Puanları ve Milleri veya Hilton Honors Puanları ve Puanlarınından birini seçerek, Double Dipping® ile Hilton Honors Puan ve havayolu mil kredilerini hangi yolla kazanmak istediklerini belirleyebilirler. Kazanma Biçimi Seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Double Dip Kazanma Biçimi şart ve koşullarına bakınız.
 19. Hilton, Inc.'in ana kuruluşunun, yan kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının mevcut çalışanları ve Hilton portföyü içinde yer alan otellerin çalışanları veya sahipleri (toplu olarak, "Çalışanlar"), burada belirtildiği üzere Ekip Üyeleri Hilton Honors Programına ancak Hilton Honors web sitesinde yer alan çalışan ilkesi uyarınca bu Hilton Honors Şart ve Koşullarına göre belirli istisnalara tabi olarak katılabilirler.

Araba Kiralama Hilton Honors Bonus Puanları
Hilton Honors Araç Kiralama Pazarlama Ortaklarından yapılan araç kiralamaları için Hilton Honors Bonus Puanı verilir. Bonus Puan kazanma yolları Pazarlama Ortağı'na göre değişir. Hilton Honors Araç Kiralama Pazarlama Ortaklarını ve kazanabileceğiniz Hilton Honors Bonus Puanı sayısını görüntüleyin. Thrifty için Üyeler araç kiraladıkları süre boyunca Hilton portföyü içinde yer alan bir otelde konaklamalı ve otele giriş yaptıklarında geçerli bir araç kiralama sözleşmesi veya aracın anahtarlarını ibraz etmelidir. Diğer tüm Hilton Honors Araç Kiralama Pazarlama Ortakları için otel konaklamasına gerek yoktur ve Üyeler sadece araçlarını teslim alırken Hilton Honors kartlarını göstermeli veya Hilton Honors hesap numaralarını söylemelidir.

Double Dip® Kazanma Biçimi Seçenekleri

 1. Üyeler, Hilton Honors profillerinde aşağıda belirtilen iki Kazanma Biçimi Seçeneğinden birini seçebilirler:
  • Hilton Honors Puanları ve Miller: 10Harcanan puan kazandırabilen ABD doları için Hilton Honors Taban Puanı (Home2 Suites by Hilton®'da 5 Hilton Honors Taban puanı hariç) artı bir havayolu mili; harcanan her ABD doları için farklı miller sunan havayolları hariç: miller havayoluna göre farklılık gösterir (Home2 Suites'teki her konaklama başına en fazla 100 mil);
  • Hilton Honors Puanı ve Hilton Honors Puanı: Harcanan her ABD Doları için kazanılabilen 10 Hilton Honors Taban Puanı (Home2 Suites'te 5 Hilton Honors Taban Puanı hariç) artı ilave 5 Hilton Honors Bonus Puanı (Home2 Suites'te 2,5 Hilton Honors Bonus Puan)

  Üye Hilton Honors profilinde bir Kazanma Biçimi Seçeneği belirlemezse, bu Üye harcanan her ABD doları için otomatik olarak sadece 10 Hilton Honors Taban Puanı (Home2 Suites by Hilton'da® 5 Hilton Honors Taban Puanı hariç) kazanır. Üyeler, Hilton Honors profillerini www.hiltonhhonors.com sayfasını ziyaret ederek veya Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri'ni arayarak tamamlayabilirler. Hilton Honors Puanı ve Mil Kazanma Biçimi Seçeneği sadece bu uygulamaya katılan havayolu Pazarlama Ortakları ile kullanılabilir; ortakların listesine bu linkten erişebilirsiniz.

 2. Hilton Honors Puanı ve Hilton Honors Puanı kazanmayı seçen Üyeler, promosyon mil teklifleri aracılığıyla mil kazanamazlar.
 3. Üyeler Kazanma Biçimi Seçeneklerini istedikleri zaman değiştirebilirler. Bir Üyenin belirli bir konaklama sonunda çıkış yaptığı tarihte merkezi ABD standart saatine göre 23:59:59 saatindeki Kazanma Biçimi Seçeneği, bu konaklama esnasında kazandığı puanlar için geçerli olan Seçenektir. Geçmiş tarihli konaklamalar için geriye dönük değişiklikler yapılamaz.
 4. Üyeler konaklamalar için Puan Biriktirme altında belirtildiği şekilde puan ve mil kazanabilir.

Mil Programları

 1. "Puanlar ve Miller" Kazanma Biçimi Seçeneğini seçen üyeler, burada belirtildiği şekilde "konaklamalar" için mil kazanabilirler. Kazanma Biçimi Seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bkz. Double Dip Kazanma Biçimişart ve koşulları. Miller uçuş yapmadan da kazanılabilir.
 2. Üyeler mil kazanmak için www.hiltonhhonors.com sayfasını ziyaret ederek veya yerel Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisini arayarak sık uçan yolcu numaralarını Hilton Honors profillerinde belirtmelidir. Üye, Hilton Honors profilinde sık uçan yolcu numarasını belirtmezse (veya profilinde bir Kazanma Biçimi Seçeneği seçmezse) harcadığı her kazandırabilen ABD doları için otomatik olarak sadece 10 Hilton Honors Taban Puanı (Home2 Suites by Hilton'da 5 Hilton Honors Taban Puanı hariç) kazanır. Miller herhangi bir geçerli konaklama için sadece bir havayolu programında kazanılabilir.
 3. Üyeler, her konaklama için sadece 10.000 havayolu mili biriktirebilir (veya havayolu Pazarlama Ortağı'nın eş değer para birimi); her konaklama için biriktirilebilen milleri 100 havayolu mili (veya havayolu Pazarlama Ortağı'nın eş değer para birimi) ile sınırlayan Home2 Suites by Hilton ve aşağıda belirtilen havayolu taşımacılığı firmaları buna dahil değildir: Aeromexico - 20.000 kilometreye kadar; AIR MILES Canada - 1.000 ödül miline kadar; El Al Israel Airlines - 250 havayolu Puanına kadar; Iberia - 1.000 havayolu Puanına kadar; LAN - 20.000 kilometreye kadar; Virgin Atlantic Airways - 20.000 mile kadar ve Air New Zealand - 30.000 Hava puanı dolarına kadar.
 4. Üyeler Ödül Konaklamaları için mil kazanamaz.

Mil kazanma miktarları için lütfen bkz. Mil Kazanma.

Blue, Silver Elite, Gold Elite ve Diamond Elite Üyeler dahil olmak üzere tüm Üyeler için Hilton Honors Olanakları

Hilton Honors Üyelerine bir takım hizmet ve avantajlar ("Olanaklar") sunulur. Bu Olanaklar, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin ve ilgili otelin kendi takdirine bağlı olarak sunulur. Bu Olanakların tümü, Hilton portföyü içinde yer alan otellerin tamamı tarafından sunulmaz. Bir tesis ücretinin ödenmesi istendiğinde, dahil olan Olanakların mevcut olup olmadığını öğrenmek için ilgili otele ulaşın. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. veya Hilton portföyü içinde yer alan bir otel tarafından bir Üyeye Olanak sunulması haksız yere reddedilirse (Hilton Honors veya genel olarak otel bu olanağı sunmaktayken), Hilton Honors Worldwide, L.L.C.'nin yükümlülüğü, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C'nin kendi takdirine bağlı olarak bu Olanak karşılığında belirlenen eş değer ile sınırlı olacaktır. Şu anda sunulan Hilton Honors Olanakları aşağıdakileri içerir:

 • ABD ve Kanada'da Özel Hilton Honors Rezervasyon Numarası: 1-800-HHONORS. ABD ve Kanada dışında size en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisini arayın.
 • Üyelerin soruları için özel Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisleri.
 • E-posta İrtibatları:
 • Online Hesap Bilgileri
 • Otomatik Hesap Sorgulama: Telefonla haftanın yedi günü, günün 24 saati ulaşabilirsiniz. ABD ve Kanada için (ücretsiz): 1-800-548-8690. ABD dışında: +1-800-449-4155.
 • Önceden Kayıt ve Hızlandırılmış Giriş: Hilton Honors'ın ilgili oda tercihi bilgilerine ve kayıtlarda geçerli bir kredi kartı numarasına sahip olduğu tüm Üyeler tarafından kullanılabilir. Hilton portföyü içinde yer alan oteller, oda ücretlerine ilave olarak hizmet ücretleri için müşterinin kredi kartından belirli bir tutarı bloke edebilir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Hilton portföyü içinde New York'ta bulunan belirli otellerce kredi kartından bloke olarak ayrılan tutarların sunulan hizmetler için kullanılmaması hâlinde, misafir otelden ayrıldığında serbest bırakılacağını tüm kredi kartı hizmetlerine bildirmiştir. Üye, Zip-In Check-In® veya Hızlandırılmış Girişi kullanarak, otel tarafından kredi kartından belirli bir tutarın anlaşılmış hizmet ücreti olarak bloke edilmesini kabul eder. Üye, Hilton Honors Zip-In Check-In veya Hızlandırılmış Giriş programının bir parçası olarak Hilton Honors'ın, Otelin müşteri kaydını imzalamakla sınırlı olmak suretiyle, Üyenin temsilcisi olarak hareket edebileceğini kabul eder.
 • Otel Ödül Konaklama talepleri için Online Puan kullanma. Üyeler, "Ödül" sekmesini tıklayarak online hesaplarına erişebilirler.
 • 2. Misafir Ücretsiz Konaklar: Otellerdeki ilave ücretlerin bulunduğu uygun iki kişilik konaklamalarda Üyenin odasında ikinci bir misafir ücretsiz konaklayabilir. Ücretin ilave olanaklar (örn., yemek, aktiviteler, otopark) içermesi veya kişi ya da oda başına özel fiyat (örn. paket fiyatları, yatak ve kahvaltı fiyatları) sunulması durumunda, bu fırsat herhangi bir oteldeki konaklamalarda kullanılamaz.
 • Geç Çıkış: Talep edilmelidir ve oda müsaitliğine bağlıdır.
 • Hızlı Çıkış: Hilton portföyü içinde yer alan birçok otel, hızlı Çıkış imkânını sunar. ZipOut CheckOut® veya Video Çıkışı konusunda bilgi alın.
 • Qasr al Sharq'da tüm Üyelere her konaklama için ücretsiz iki şişe su sunulur.
 • Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ ve Hilton Grand Vacations™ tesislerinde konaklamanız boyunca Odada ve Lobide Ücretsiz Standart İnternet Erişimi sunulmaktadır. Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® ve Hilton Grand Vacations™ tesislerinde Diamond üyeler için konaklamaları boyunca Odada ve Lobide Ücretsiz Premium İnternet Erişimi sunulmaktadır.

  Ücretsiz internet ile ücretsiz atıştırmalıklar ve içecekler, ücretsiz kontinental kahvaltı ve müsaitliğe bağlı yükseltmeler gibi MyWay avantajlarının da dâhil olduğu tesis içi Hilton Honors avantajlarının tümünden faydalanmak için aşağıdaki kanallardan biri yoluyla onaylanmış bir rezervasyon yaptırmış olmanız gerekmektedir:

  • Doğrudan resmi herhangi bir Hilton otel markasına veya Hilton Honors'a ait bir web sitesi (örneğin, Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com vs.) yoluyla,
  • Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri telefon hattı yoluyla (1-800-Hilton Honors veya yerel Hilton rezervasyon ofisi),
  • Hilton Honors veya Hilton mobil uygulaması yoluyla,
  • Doğrudan Hilton portföyü içinde yer alan bir otel yoluyla veya
  • Bir Hilton kanalı veya aşağıdaki Küresel Dağıtım Sistemleri üzerinden rezervasyon yapan IATA onaylı bir seyahat acentesi ("Seyahat Acentesi") üzerinden: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan ve SABRE.
 • Tesis içi avantajlar aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
  • Hilton doğrudan rezervasyon kanalı dışında veya atanmamış bir GDS, üçüncü taraf web sitesi veya diğer kanallar yoluyla yapılan rezervasyonlarda,
  • Rezervasyon yapılıncaya kadar otel markasının ve belirli otelin bilinmediği "opak" web sitelerinde mevcut olan fiyatlarda veya
  • Geçerli kanallardan biriyle yapılmayan üçünçü taraf otel paketlerinde veya seyahat paketlerinde.

Hilton Honors Üyelik Sınıfları  

Sınıf Durumunu Kazanma

Üyeler herhangi bir takvim yılında gerçekleştirdikleri konaklamalar, gecelemeler veya kazandıkları Taban Puanlarına göre Elite sınıf durumunu elde edebilir veya bu durumu koruyabilirler. Bir "takvim yılı" 1 Ocak'tan 31 Aralık tarihine kadar olan yıl anlamına gelir. Üyeler Elite statüsü için her yıl yeniden hak kazanmak zorundadır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz.

Daha Yüksek bir Elite Sınıfa Geçme

Üyelerin, bir takvim yılı içinde gerçekleştirdikleri konaklamalar, gecelemeler veya kazandıkları Taban Puanlar, aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı gibi Üyeyi bir üst sınıfa taşımak için yeterli ise daha yüksek bir Elite statüsüne geçebilirler.

Elite Sınıfınızı Koruma

Bir Üye belirli bir Elite sınıfına ulaştığında bu statüyü, bu Elite sınıfı elde ettiği takvim yılı ve bir sonraki takvim yılı süresince koruyabilir. Sınıf düzeyi nitelendirmesine eklenebilmeleri için gerekli belgeler, (Puan Biriktirme bölümünün #17 maddesinde belirtildiği gibi) konaklamadan sonra 90 gün içinde teslim edilmelidir.

Silver Elite Üyeliği

 1. Hilton Honors Silver Elite üyeliği, herhangi bir takvim yılı içinde kazanılmış dört konaklama veya 10 gecelemesi olan Üyelere verilecektir. "Geceleme", burada belirtildiği şekilde bir "konaklamanın" parçası olan bir gecelemedir. Kazanılan Taban Puanlar Silver Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz.
 2. Silver Elite Üyelere aşağıdakiler sunulacaktır:
  • Silver Elite Üye oldukları süre boyunca kazandıkları Taban Puanlar üzerinden %15 bonus. Bonuslar, Üyenin hesabına aktarıldıkları sırayla konaklamalara uygulanacaktır.
  • Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ ve Hilton Grand Vacations™ tesislerinde konaklamanız boyunca Odada ve Lobide Ücretsiz Standart İnternet Erişimi sunulmaktadır.*
  • Gerekli konaklamalar süresince otelin sahip olduğu veya işlettiği Fitness Merkezlerinin bulunduğu tesislerde ücretsiz Fitness Merkezi kullanım hakkı.* Fitness Merkezi, esneme, kardiyo ve güç artırmaya yönelik alanları kapsamakla birlikte; Spa, Sauna, Bakım ve Spor gibi ücrete veya üyeliğe dayalı diğer Sağlık olanaklarından farklıdır.
  • Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton , Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites, Hilton Garden Inn ve Hilton Grand Vacations tesislerinde her bir konaklama için iki şişe ücretsiz su sunulmaktadır.*
  • 5. Gece Ücretsiz: 5 veya üzeri geceye yayılan her Standart Oda Ödülü konaklaması için bir gece konaklama ücretsizdir. Üyeler her yıl sınırsız sayıda 5. Gece Ücretsiz avantajından yararlanabilirler. Yalnızca, rezervasyon sırasında teyit edilmek kaydıyla, en fazla 20 geceye kadar, aynı tesisteki aynı Standart Oda Ödülü konaklaması dahilindeki 5 ardışık gece konaklaması için geçerlidir. Konaklama başına en fazla 4 ücretsiz gece konaklaması verilecektir. Eğer ücretsiz gece konaklaması kabul edilmez, rezervasyon iptal edilir ya da çıkış işlemi beşinci geceden önce gerçekleşirse, beşinci gece hakkı kaybedilir ve hiçbir nakit, puan ya da Ödül değeri olmaz. Ücretsiz gece konaklamasının puan değeri, tüm gece konaklamalarının toplam puan değerinin, konaklamadaki gece sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama gecelik puan değerine dayanır. Standart oda her otel tarafından tanımlanır ve Hilton Honors marka portföyündeki programa katılan otellerin müsaitlik durumuna tabidir. Yalnızca Standart Oda Ödülü konaklamaları için geçerli olup ücretli konaklamalar için geçerli değildir. Konaklama için Hilton veya herhangi bir ortağı tarafından sunulan bir Ödül Konaklaması teklifi, paketi veya kampanyasının parçası olarak veya Her Şey Dahil tesislerde veya Seçkin tesislerde rezervasyon yaptırıldığında geçerli değildir.

   * Fitness Merkezi kullanım hakkı ve Şişe Su imkânları, resort ücreti uygulanan tesislerde bu ücrete dâhil olabilir. İnternet erişimi toplantı alanlarında veya resort ücretlendirmesi olan tesislerde ücretsiz olmayabilir.

Gold Elite Üyeliği

 1. Hilton Honors Gold Elite üyeliği, herhangi bir takvim yılı içinde 20 konaklama, 40 gecelemesi olan veya 75.000 Taban Puan kazanan Üyelere verilecektir. "Geceleme", burada belirtildiği şekilde bir "konaklamanın" parçası olan bir gecelemedir. Kazanılan Taban Puanlar Gold Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz.
 2. Gold Elite Üyelere, Gold Elite Üye olarak konaklamaları esnasında aşağıdakiler sunulacaktır:
  • Gold Elite Üye oldukları süre boyunca kazandıkları Taban Puanlar üzerinden %25 bonus. Bonuslar, Üyenin hesabına aktarıldıkları sırayla konaklamalara uygulanacaktır.
  • Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ ve Hilton Grand Vacations™ tesislerinde konaklamanız boyunca Odada ve Lobide Ücretsiz Standart İnternet Erişimi sunulmaktadır.*
  • Gerekli konaklamalar süresince otelin sahip olduğu veya işlettiği Fitness Merkezlerinin bulunduğu tesislerde ücretsiz Fitness Merkezi kullanım hakkı.* Fitness Merkezi, esneme, kardiyo ve güç artırmaya yönelik alanları kapsamakla birlikte; Spa, Sauna, Bakım ve Spor gibi ücrete veya üyeliğe dayalı diğer Sağlık olanaklarından farklıdır.
  • Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites, Hilton Garden Inn ve Hilton Grand Vacations tesislerinde her bir konaklama için iki şişe ücretsiz su sunulmaktadır.*
  • 5. Gece Ücretsiz: 5 veya üzeri geceye yayılan her Standart Oda Ödülü konaklaması için bir gece konaklama ücretsizdir. Üyeler her yıl sınırsız sayıda 5. Gece Ücretsiz avantajından yararlanabilirler. Yalnızca, rezervasyon sırasında teyit edilmek kaydıyla, en fazla 20 geceye kadar, aynı tesisteki aynı Standart Oda Ödülü konaklaması dahilindeki 5 ardışık gece konaklaması için geçerlidir. Konaklama başına en fazla 4 ücretsiz gece konaklaması verilecektir. Eğer ücretsiz gece konaklaması kabul edilmez, rezervasyon iptal edilir ya da çıkış işlemi beşinci geceden önce gerçekleşirse, beşinci gece hakkı kaybedilir ve hiçbir nakit, puan ya da Ödül değeri olmaz. Ücretsiz gece konaklamasının puan değeri, tüm gece konaklamalarının toplam puan değerinin, konaklamadaki gece sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama gecelik puan değerine dayanır. Standart oda her otel tarafından tanımlanır ve Hilton Honors marka portföyündeki programa katılan otellerin müsaitlik durumuna tabidir. Yalnızca Standart Oda Ödülü konaklamaları için geçerli olup ücretli konaklamalar için geçerli değildir. Konaklama için Hilton veya herhangi bir ortağı tarafından sunulan bir Ödül Konaklaması teklifi, paketi veya kampanyasının parçası olarak veya Her Şey Dahil tesislerde veya Seçkin tesislerde rezervasyon yaptırıldığında geçerli değildir.
  • Bir My Way Tesis İçi avantaj seçin. Hilton portföyü içinde yer alan otel markalarının sunduğu seçenekleri görmek için bu bağlantıya tıklayın.
  • Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton ve DoubleTree by Hilton™ tesislerinde konaklayan Gold Hilton Honors misafirlerine, rezervasyon yapılan oda türünün bir üstündeki mevcut en iyi oda da dâhil olmak üzere, odalarını tercih ettikleri odalara yükseltme imkânı sunulmaktadır. Yükseltmeler aynı zamanda, her bir otele göre değişmekle birlikte, cazip manzaralı odaları, köşe odaları, yüksek katlardaki odaları, özel hizmetlere sahip odaları veya Executive Floor'daki odaları da içerebilir. Yükseltmeler, otelin takdirine tabi olmakla birlikte executive süitleri, villaları ve özel konaklamaları (bunlarla sınırlı kalmaksızın "Vista" ve "Villa" konaklama türleri de dahil olmak üzere) içermez. Grup rezervasyonları ve belirli ücretler için ücretsiz yükseltmeler sunulmamaktadır. Tüm yükseltmeler, otele giriş yapıldığında belirlendiği üzere, tüm konaklama için odaların uygunluk durumuna göre sunulur. Tercih edilen odalar her bir tesis için ayrı ayrı belirlenir ve her bir markada farklılık gösterebilir. Yükseltmeler, üyenin rezervasyon yaptırma anında veya sonrasında satın almış olabileceği ilave odalara bakılmaksızın, her bir üyeye yalnızca bir oda verilmesi şeklinde olacaktır. Aşağıdaki markalar ücretsiz yükseltmeler sunmamaktadır: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® ve Hilton Grand Vacations®.

   * İnternet Erişimi, Fitness Merkezi kullanım hakkı, Odada Film ve Şişe Su imkânları, resort ücretinin uygulandığı tesislerde bu ücrete dâhil olabilir.

Diamond Elite Üyeliği

 1. Hilton Honors Diamond Elite üyeliği, herhangi bir takvim yılı içinde 30 konaklama, 60 gecelemesi olan veya 120.000 Taban Puan kazanan Üyelere verilecektir. "Geceleme", burada belirtildiği şekilde bir "konaklamanın" parçası olan bir gecelemedir. Kazanılan Taban Puanlar Diamond Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz.
 2. Diamond Elite Üyelere, Diamond Elite Üye olarak konaklamaları esnasında aşağıdakiler sunulacaktır:
  • Diamond Elite Üye oldukları süre boyunca kazandıkları Taban Puanlar üzerinden %50 bonus.
  • Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® ve Hilton Grand Vacations™ tesislerinde konaklamalar boyunca Odada ve Lobide Ücretsiz Premium İnternet Erişimi sunulmaktadır.*
  • Gerekli konaklamalar süresince otelin sahip olduğu veya işlettiği Fitness Merkezlerinin bulunduğu tesislerde ücretsiz Fitness Merkezi kullanım hakkı.* Fitness Merkezi, esneme, kardiyo ve güç artırmaya yönelik alanları kapsamakla birlikte; Spa, Sauna, Bakım ve Spor gibi ücrete veya üyeliğe dayalı diğer Sağlık olanaklarından farklıdır.
  • Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites, Hilton Garden Inn® ve Hilton Grand Vacations tesislerinde her bir konaklama için iki şişe ücretsiz su sunulmaktadır.*
  • 5. Gece Ücretsiz: 5 veya üzeri geceye yayılan her Standart Oda Ödülü konaklaması için bir gece konaklama ücretsizdir. Üyeler her yıl sınırsız sayıda 5. Gece Ücretsiz avantajından yararlanabilirler. Yalnızca, rezervasyon sırasında teyit edilmek kaydıyla, en fazla 20 geceye kadar, aynı tesisteki aynı Standart Oda Ödülü konaklaması dahilindeki 5 ardışık gece konaklaması için geçerlidir. Konaklama başına en fazla 4 ücretsiz gece konaklaması verilecektir. Eğer ücretsiz gece konaklaması kabul edilmez, rezervasyon iptal edilir ya da çıkış işlemi beşinci geceden önce gerçekleşirse, beşinci gece hakkı kaybedilir ve hiçbir nakit, puan ya da Ödül değeri olmaz. Ücretsiz gece konaklamasının puan değeri, tüm gece konaklamalarının toplam puan değerinin, konaklamadaki gece sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama gecelik puan değerine dayanır. Standart oda her otel tarafından tanımlanır ve Hilton Honors marka portföyündeki programa katılan otellerin müsaitlik durumuna tabidir. Yalnızca Standart Oda Ödülü konaklamaları için geçerli olup ücretli konaklamalar için geçerli değildir. Konaklama için Hilton veya herhangi bir ortağı tarafından sunulan bir Ödül Konaklaması teklifi, paketi veya kampanyasının parçası olarak veya Her Şey Dahil tesislerde veya Seçkin tesislerde rezervasyon yaptırıldığında geçerli değildir.
  • Burada belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, otelin yerel saatine göre gece yarısından ve planlanan varıştan en az iki veya daha fazla gün (48 saat) önce Hilton portföyü içinde yer alan otellerde Garantili rezervasyon yapılabilecektir. KISITLAMALAR: Bu garanti, kısmen veya tamamen Hilton Honors Puanları ile, Hilton tarafından düzenlenen ücretsiz geceleme kuponları ile ödenen rezervasyonlar için geçerli değildir. Bu garanti, envanterde %10 veya üzerinde doluluğa ulaşan (yani odalarının %110 veya daha fazlası için rezervasyon yaptırılan) oteller için geçerli değildir. Hilton portföyündeki belirli oteller için bu garanti, envanterde %2 veya üzerinde doluluğa ulaşıldığında (yani odaların %102 veya daha fazlası için rezervasyon yaptırıldığında) geçerli değildir. Belirli bir otele danışın ya da %2'lik tavan faiz oranının bulunduğu otelleri görüntüleyin ; bu şekilde %2'lik sınırlamanın hangi tesislerde geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu garanti, Sıra Dışı Talep Tarihleri dönemlerinde hiçbir otel için geçerli değildir. "Sıra Dışı Talep Tarihleri" ifadesi, otel ve Hilton Honors tarafından kendi takdirlerine bağlı olarak belirlenen bölgede yapılan büyük etkinlikler veya Yılbaşı gecesi nedeniyle istikrarlı olarak müşteriler için her zaman popüler ve yoğun olan rezervasyon tarihleridir. Bu garanti sadece geçerli bir kredi kartı ile rezerve edilen ve Diamond Elite Üye tarafından kullanılan tek bir oda için geçerlidir. Bu garantinin oda ücretlerini etkilemediğine ve garanti altında yaptırılan rezervasyonların, istenen konaklamalar için otelin geçerli oda ücretine tabi olacağına dikkat ediniz. Üye planlandığı gibi otele giriş yapmazsa veya rezervasyonunu iptal edip bir iptal numarası almazsa, kredi kartından bir gecelik oda ücreti ve vergisi çekilir. 48 Saat Rezervasyon Garantisi çevrimiçi olarak bir otelin web sitesinde, Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri, Diamond Özel Hizmetler Departmanı veya doğrudan otel aracılığıyla yapılan rezervasyonlar için geçerlidir. Promosyon Ödülleri, 48 Saat Rezervasyon Garantisi altında yaptırılan rezervasyonlar için geçerli değildir. Homewood markasında müşteriler genelde konaklama sürelerini uzattıklarından, 48 Saat Rezervasyon Garantisi Homewood Suites by Hilton ve Home2 Suites by Hilton otelleri tarafından periyodik olarak kısıtlanabilir. 48 saat garantisi, Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa veya Hilton Grand Vacation için geçerli değildir.
  • Bir My Way Tesis İçi avantaj seçin. Hilton portföyü içinde yer alan otel markalarının sunduğu seçenekleri görmek için bu bağlantıya tıklayın.
  • Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton ve DoubleTree by Hilton™ tesislerinde konaklayan Diamond Hilton Honors misafirlerine, giriş işlemi esnasındaki uygunluğa bağlı olarak odalarını tercih ettikleri odalara yükseltme imkânı sunulmaktadır (Grand Wailea’daki Napua Tower ve Rome Cavalieri’deki Imperial Floor hariç). Diamond Hilton Honors konukları için yükseltmeler, rezervasyon yaptırılan oda türünün bir üzerindeki mevcut en iyi odayı da içerebilir. Yükseltmeler aynı zamanda, her bir otel tarafından belirlenmek üzere, cazip manzaralı odaları, köşe odaları, yüksek katlardaki odaları, özel ayrıcalıkların sunulduğu odaları veya Executive Floor odalarını veya süitleri içerebilir. Yükseltmeler, otelin takdirine tabi olmakla birlikte executive süitleri, villaları ve özel konaklamaları (bunlarla sınırlı kalmaksızın "Vista" ve "Villa" konaklama türleri de dahil olmak üzere) içermez. Grup rezervasyonları ve özel oda fiyatları süitte konaklamalar için uygun olmadığından ücretsiz yükseltmeler için de uygun olmayabilirler. Tüm yükseltmeler, otele giriş yapıldığında belirlendiği üzere, tüm konaklama için odaların uygunluk durumuna göre sunulur. Tercih edilen odalar her bir tesis için ayrı ayrı belirlenir ve her bir markada farklılık gösterebilir. Yükseltmeler, üyenin rezervasyon yaptırma anında veya sonrasında satın almış olabileceği ilave odalara bakılmaksızın, her bir üyeye yalnızca bir oda verilmesi şeklinde olacaktır. Aşağıdaki markalar ücretsiz yükseltmeler sunmamaktadır: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® ve Hilton Grand Vacations®.

   * İnternet Erişimi, Fitness Merkezi kullanım hakkı, Odada Film ve Şişe Su imkânları, resort ücretinin uygulandığı tesislerde bu ücrete dâhil olabilir.

Ödülleri Kullanma

 1. Üyenin bir Ödül ("Ödül") alabilmesi için hesabında güncel Ödül tablosundan Ödülü almaya yetecek kadar puanı olmalıdır ancak aşağıdaki durum bunun dışındadır: Üye, kullanım için gerekli seviyeye ulaşmak üzere, kullanım anında Hilton Honors Bonus Puan satın alabilir (her bir takvim yılında en fazla 40.000). Tüm Puan Satın Alma Şart ve Koşulları için bkz. "Puan Satın Alma" bölümü.
 2. Geçerli Ödül tablomuzda yansıtıldığı üzere, bir Ödül Konaklaması için gereken puan, otelin kategori seviyesine ve Konaklamanın Sezon İçi veya Sezon Dışı dönemde gerçekleşecek olmasına bağlıdır. 1 gecenin üzerindeki konaklamalar hem Sezon İçi hem de Sezon Dışı dönemleri içerebilir.
 3. Program hakkında bilgi sahibi olmak ve belirli Ödülleri çevrimiçi veya Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri yoluyla talep etmek sadece üyenin sorumluluğundadır. Ödüllerle ilgili talepler hiltonhhonors.com adresinden çevrimiçi olarak veya telefonla yapılmalıdır. Telefonla yapılan ödül taleplerinde üyelerden hesaplarını doğrulamaları istenecektir. Bazı Ödüller, çevrimiçi ödül düzenleme işlemi sırasında yazdırmaya uygun olabilir.
 4. Bir Ödül talep edildiğinde, bu Ödül seviyesine karşılık gelen puan sayısı Üyenin hesabından düşülür. Otel Ödül Konaklamaları için çevrimiçi veya telefonla puan kullanırken veya Ödül Değişimi aracılığıyla Hilton Honors Puanları karşılığında havayolu milleri alınırken, puanlar kullanma işleminin tamamlanmasını takiben otomatik olarak Üyenin hesabından düşülür.
 5. Ödül, Hilton Honors üyesine veya Üyenin yönlendireceği diğer herhangi bir kişinin adına düzenlenebilir. Ödül birisinin adına düzenlendikten sonra devredilemez ve sadece Ödülde adı belirtilen kişi tarafından kullanılabilir. Ödül belgesi üzerinde adı yazılı bireyden başka bir kişinin Ödülü kullanma girişiminde bulunması durumunda, Ödül geçersiz sayılacak ve kişiye konaklama ve/veya ulaştırma hizmeti sunulmayacaktır.
 6. Üye tarafından Ödül için talep edilen Ödül Kuponu, çevrimiçi kullanılması halinde web sitesi üzerinden veya Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri tarafından basılacaktır.
 7. Ödüller, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin açık yazılı onayı olmaksızın satılamaz, açık artırmaya çıkarılamaz, takas edilemez, satın alınamaz veya başka şekilde devredilemez. Gerekli onay olmaksızın bu şekilde elde edilen Ödüllerin hileli olarak elde edildiği kabul edilecek ve bunlar geçersiz sayılacaktır. Üzerinde tahrifat yapılmış Ödül Sertifikaları geçersizdir. Geçersiz kalmış Kuponları kabul edilmez.
 8. Ödül Sertifikaları kaybolma, çalınma veya başka şekilde yok olma durumunda yenilenmeyecek, yeniden düzenlenmeyecek veya kredilendirilmeyecektir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., ABD Posta Hizmetinin veya diğer tedarikçilerin performansından sorumlu değildir.
 9. Tüm Ödüller belirli kısıtlamalara tabidir. Belirli Ödüller için geçerli olan aşağıdaki Şart ve Koşullara veya çevrimiçi olarak Ödüller bölümüne bakınız.
 10. Pazarlama Ortağı Ödülü kullanımı, araç kiralama, gemi yolculuğu veya sırasıyla belirli araç kiralama firmaları ya da başka Hilton Honors Pazarlama Ortakları tarafından sunulan ürünlerin mevcudiyetini sınırlayan kapasite denetimlerine tabidir.
 11. Seyahat Ödülleri normalde Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. tarafından çıkarıldıkları tarihten itibaren bir yıl geçerlidir, ancak Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. zaman zaman daha kısa geçerlilik süreleri olan Ödüller sunabilir. Seyahat Ödülü geçerlilik süreleri Ödül Kuponunun ön kısmında belirtilir.
 12. Ödüller, Hilton Honors Worldwide tarafından aksi yazılı olarak bildirilmediği sürece, diğer sertifikalarla, indirimlerle, paketlerle veya promosyon teklifleriyle birleştirilemez.
 13. Ödüller para, ikramiye olarak kullandırılamaz veya alacağa çevrilemez. Ödüller değiştirilemez.
 14. Bir Ödül için Üyenin hesabından düşülen puanlar, Hilton Honors Worldwide'ın takdirinde, ancak Ödül ile ilgili TÜM Ödül belgeleri (otel, araba ve gemi seyahati kuponları dahil) kullanılmamış bir şekilde belgelerin son kullanım tarihinden önce iade edilirse geri yüklenebilir. Ödüller yalnızca puanların düşüldüğü asıl hesaba geri yüklenecektir.
 15. Puan düşme işlemi içermeyen Promosyon Ödülleri geçerlilik tarihlerinin ötesine uzatılmayacak, değiştirilmeyecek veya ileride kullanılmak ya da puana çevrilmek üzere Üyenin hesabına yeniden yatırılmayacaktır.
 16. Üyeler önceden kredi kartıyla 25 ABD doları değerinde asgari hizmet ücretini ödeyerek Ödül belgelerinin hızlı bir şekilde teslim edilmesini (sadece ABD’de ikamet edenler için) talep edebilir (posta kutusuna teslim edilmez). Ödülün ABD kıtası veya Porto Riko dışında yaşayan Üyelere hızlı teslimatı için talep edilen asgari hizmet ücreti 50 ABD dolarıdır. Lütfen hızlı Ödül hizmetini kullandığınızda, Ödül Talep Formunuz ile birlikte kredi kartı numarası ve kredi kartının son kullanma tarihini belirtin.
 17. Kuponlar kopyalandığında ya da kanunlar uyarınca yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğunda geçersizdir.
 18. Tüm Ödüller, Kupon üzerinde belirtilen prosedürlere harfiyen uyarak kullanılmalıdır.
 19. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Hilton Honors Pazarlama Ortağı Ödüllerini istediği zaman ve önceden haber vermeden eş değer Ödüllerle değiştirebilir. Ödülün eş değerli olup olmadığı kararı, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendi takdirine bağlıdır.
 20. Otel Ödül Kuponları, sadece fiyatları iki kişi sayısına göre verilen ve vergi uygulanan standart odalar için geçerlidir. 19 yaşında ve üstünde olan ek konuklardan ekstra kişi ücreti alınır. Hilton Honors Ödüllerinin alınması ve/veya kullanılması sonucu oluşan tüm vergi yükümlülükleri; yerel veya şehir konaklama vergileri, uluslararası yurt dışına çıkış vergisi, gümrük vergileri, ek havaalanı vergileri veya şahsi gelir vergisi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcıya aittir. Yan harcamaların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 21. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Pazarlama Ortaklarının sunduğu veya sunmadığı ulaşım hizmetlerinden veya diğer hizmetlerden sorumlu değildir ve bunlar için yükümlülük üstlenmez.
 22. Oyun Pulu Ödül Sertifikası sadece katılımcı oyun yerlerinde bozdurulabilir ve Oyun Fişi Ödül Şart ve Koşullarına tabidir.
 23. Hilton Honors Ödülü, Ortak Ödülü veya Ödül Değişimi için puan kullanımının yasak olduğu ülkelerde ikamet eden Üyeler bu Ödülleri kullanma hakkına sahip değildir.

Hilton Honors Ödül Değişimi

Değişimler sadece bu bağlantı ile sunulan belirli değişimler şeklinde yapılabilir. Hem Pazarlama Ortağı programı hesabının hem de Hilton Honors hesabının aynı isimle açılmış olması gerekir. Bir Değişim yapıldıktan sonra geri döndürülemez veya geri alınamaz ve hızlandırma ücretleri iade edilmez. Hilton Honors Ödül Değişimi uygulaması, Hilton Honors Programının sunduğu bir avantajdır ve tüm Hilton Honors Programı Şart ve Koşullarına tabidir. Değişimin bildirilmesi için lütfen 60 gün bekleyin.

Otel Ödül Konaklamaları

 1. Otel Ödül Konaklamaları ("Ödül Konaklamaları"), Hilton portföyündeki otellerde mümkün olduğu durumlarda ödeme veya bir Ödül Kuponu ile birlikte puan kullanılarak gerçekleştirilen otel konaklamalarıdır. Üyenin konaklamasının en az bir gecesi puan kullanarak karşılanıyorsa, tüm konaklama Ödül Konaklaması olarak değerlendirilir.
 2. Üyelerin otele bağlı olarak kullanabilecekleri dört olası Ödül Konaklaması türü bulunmaktadır:
  1. Standart Oda Ödülleri - Üyeler, her bir otel tarafından tanımlandığı şekilde ve müsaitlik durumuna bağlı olarak standart bir oda rezervasyonu yaptırmak için Hilton Honors Puan kullanabilirler. Standart Oda Ödülleri için gerekli olan puanlar ile ilgili bilgilere bakınız.
  2. Puanlar ve Para Ödülleri - Programa katılan otellerde Üyeler, her bir otel tarafından tanımlandığı şekilde ve müsaitlik durumuna bağlı olarak standart bir oda rezervasyonu yaptırmak için Hilton Honors Puanlar ve para kombinasyonunu kullanabilirler. Puanlar ve Para Ödülleri kullanmak için gereken puan odaya, otele ve rezervasyon tarihine göre değişir.
  3. Premium Oda Ödülleri - Üyeler, rezervasyon esnasında müsait herhangi bir premium oda (Hilton Honors Worldwide L.L.C. ve programa katılan otel tarafından tanımlandığı şekilde standart oda üzerinde sınıflandırılan herhangi bir oda veya süit) rezervasyonu yaptırmak için Hilton Honors Puanları kullanabilirler. Özel Oda Ödüllerini kullanmak için gereken puan odaya, otele, rezervasyon tarihine ve konaklama tarihine göre değişir.
  4. Oda Yükseltme Ödülleri - Üyeler onaylanmış mevcut bir rezervasyonu, müsait herhangi bir premium odaya (Hilton Honors Worldwide L.L.C. ve programa katılan otel tarafından tanımlandığı şekilde standart oda üzerinde sınıflandırılan herhangi bir oda veya süit) yükseltmek için Hilton Honors Puanları kullanabilirler. Bu seçenek, Önceden Satın Alma Fiyatı ile yaptırılan rezervasyonlar, bloke edilmiş bir oda grubunun parçası olan rezervasyonlar veya kampanyalı bir Ücretsiz Geceleme Kuponu ile yaptırılan rezervasyonlar için mevcut değildir. Bu seçenek rezervasyon başına yalnızca bir defa kullanılabilir. Oda Yükseltme Ödüllerini kullanmak için gereken puan odaya, otele, rezervasyon tarihine ve konaklama tarihine göre değişir. Diğer Ödül seçeneklerinden farklı olarak Oda Yükseltme Ödülleri, programa katılan bazı otellerin ön bürosundan kullanılabilir.

  Otelin web sitesini ziyaret ederek, ABD veya Kanada'dan 1-800-HHONORS (1-800-446-6677) numaralı hattı arayarak veya www.HHonors.com adresini ziyaret ederek, programa katılan herhangi bir otel için mevcut Ödül Konaklamalarının müsaitliğini öğrenin. ABD ve Kanada dışında ikamet eden Üyeler en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisini aramalıdır.

 3. Programa katılan her otel aşağıdaki sınıflandırmadan birine tabidir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Her Şey Dahil veya Seçkin. Ödül Konaklamaları için gereken puan, programa katılan oteller arasındaki sınıflandırmanın yanı sıra seçilen odaya, rezervasyon tarihine ve konaklama tarihine göre değişir. Standart Oda Ödülleri için gerekli olan puanlar ile ilgili bilgilere bakınız.
 4. Hilton portföyünde yer alan ve programa katılan oteller ve Ödül kategorileri ile sınıflandırmalar, Hilton Honors Worldwide L.L.C.'nin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda, haber vermeden değiştirilebilir.

  Ödül Konaklamaları, hem programa katılan otelin hem de Hilton Honors Worldwide L.L.C.'nin takdirine tabi olan Puanlar ve Para Ödülleri hariç olmak üzere, kampanya dışı tarihlere veya kapasiteye tabi değildir. Tüm Ödüller müsaitliğe dayalıdır ve bazı Ödül Konaklaması türleri Üyenin talep ettiği tarihte mevcut olmayabilir.

 5. Bir Ödül Konaklaması için Hilton Honors Puanı kullanırken Üyeler, ya çevrimiçi olarak bir Ödül Konaklaması rezervasyonu yaptırmalı ya da ABD veya Kanada'dan rezervasyon için 1-800-HHONORS (1-800-446-6677) numaralı hattı arayarak rezervasyonu görevlisine bildirmelidir. ABD ve Kanada dışındaki Üyeler en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisini aramalıdır. Ödül Konaklama rezervasyonu çevrimiçi olarak yapıldığında, Üyeye tek bir çevrimiçi işlemle Otel Konaklama Ödülü rezervasyonunun ve Ödül Kuponu Numarasının bulunduğu bir konfirmasyon sayfası gönderilir. Telefonla yapılan Ödül Konaklama rezervasyonlarınızda Ödül Sertifika Numaranız size gönderilen onay e-postasında yer alacaktır.
 6. Bu prosedüre uygun davranılmaması rezervasyonların iptaliyle, oda verilmemesiyle veya ilan edilen perakende satış fiyatını ödeme zorunluluğuyla sonuçlanabilir. Konaklama rezervasyonları Otel Ödül Konaklamasından önce yaptırılmalıdır.
 7. Tüm Ödül Konaklama rezervasyonları bir kredi kartı aracılığıyla garanti edilmelidir. Bazı oteller kredi kartı garantisi yerine depozito talep edebilir. Ödül Konaklama rezervasyonlarında depozitoları ödememe seçeneği yoktur. Üyenin rezervasyon tarihinde gelmemesi veya otele özel iptal politikasında belirlenen süreler dışında Ödül Konaklama rezervasyonunu iptal etmesi durumunda, söz konusu tarihte otelde geçerli olan En Uygun Fiyat (Best Available Rate - BAR) üzerinden vergileriyle birlikte tek gecelik oda bedeli fatura edilir. Genel iptal politikası: iptal cezalarının oluşmaması için otele varış zamanından 24 saat önce iptal edin. İlave iptal ilkeleri her otel tarafından ayrı olarak belirlenir ve genel iptal ilkesinden farklı olabilir; bu durumda otelin kendi iptal politikası geçerlidir.
 8. Bir Ödül Konaklaması rezervasyonu, rezervasyonda belirtilen bir oteldeki bir odada gerçekleştirilecek konaklama için (terimin burada açıklandığı şekilde) ve Ödül Konaklaması Kuponu veya Onayında öngörüldüğü şekilde geçerlidir. Bir Ödül Konaklaması rezervasyonunun konumunu değiştirmek için Üye, ilk olarak mevcut Ödül Konaklaması rezervasyonunu iptal etmeli ve ardından istediği tesiste yeni bir Ödül Konaklaması rezervasyonu yaptırmalıdır.
 9. Sadece bir kısmı kullanılan Ödül Kuponları için bakiye alacak kaydedilmez veya bunun yerine geçecek hizmetler verilmez.
 10. Kampanya Ödülleri yalnızca Standart Odalar içindir.
 11. Seyahat acenteleri Ödül Konaklamaları için komisyon alamaz.
 12. Ödül Konaklamalarının sayısı ve Ödül Konaklaması esnasındaki gecelemelerin sayısı, Elite sınıf nitelendirmesi için gerekli olan konaklama ve/veya geceleme sayısına eklenir.
 13. Üyeler Ödül Konaklamaları için puan veya mil kazanmazlar; ancak eğer bir Üye Oda Yükseltme Ödülü kullanıyorsa, asıl rezervasyonda harcanan paralar bu Şartlar uyarınca puan ve/veya mil kazandıracaktır. Hilton portföyü içinde yer alan otellerde Ödül Konaklaması esnasında yapılan kişisel harcamalar Hilton, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations® ve Waldorf Astoria® Hotels & Resorts otellerinde geçerli fatura ödemeleri olarak kabul edildiği takdirde üyeler, bu harcamalar için puan kazanabilirler (mil kazanamazlar). Üyeler, Hampton by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® veya Homewood Suites by Hilton® otellerinde Ödül Konaklaması esnasında ödedikleri ek ücretler için puan kazanmazlar.
 14. Ödülü alan kişilerden, ödül yükümlülüğü ibra belgesini imzalamaları ve adlarının ve/veya fotoğraflarının ilave ücret ödemeden promosyon amaçlı kullanılabilmesine izin veren bir beyan imzalamaları istenebilir.
 15. Lütfen Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri bünyesinde ödül kullanımları ile ilgili birimin haftanın 7 günü, 5:00 ile 1:30 saatleri arasında açık olduğunu unutmayın.

Oyun Pulu Ödülleri

 1. Oyun Pulu Ödülleri, 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren düzenlenmemektedir. Dolaşımda olan Oyun Pulu Ödülleri, kullanılana kadar veya verildiği tarihten 1 (bir) yıl sonrasına kadar kabul edilecektir.
 2. Paraya çevirme prosedürlerine veya işbu Hüküm ve Koşullara uyulmaması halinde Oyun Fişleri için Ödül Kuponu iptal edilebilir.
 3. Oyun Fişi Ödülleri burada belirtildiği gibi Hilton Honors Şart ve Koşullarına tabidir.
 4. Oyun Fişi Ödül Kuponları devredilemez ve sadece Kuponda adı belirtilen şahıs tarafından kullanılabilir. Kuponda adı belirtilen şahıstan başka birisi Kuponu kullanmaya çalışırsa Kupon geçersiz olarak kabul edilir.
 5. Oyun Fişi Ödül Kuponları satılamaz, açık artırmaya çıkarılamaz, takas edilemez veya satın alınamaz. Herhangi bir şahıs veya tüzel kişi tarafından bu şekilde alınan Ödül Kuponları, hileli yollarla alınmış olarak kabul edilir ve başka bir avantaj için transfer edildiklerinde geçersiz sayılır. Tahrif edilmiş Ödül Kuponları geçersizdir ve kabul edilmez.
 6. Oyun Fişi Ödül Kuponunun ön kısmında belirtilen Ödülü alan kişinin, Ödül Kuponunun Oyun Fişi olarak kullanılabildiği Hilton Oyun tesisinde kayıtlı bir otel müşterisi olmasına gerek yoktur.
 7. Oyun Fişi Ödül Kuponları, sadece Kuponun ön kısmında belirtilen katılımcı Hilton Oyun tesislerinde Oyun Fişi olarak kullanılabilir. Hilton Oyun tesisi kendi takdirine bağlı olarak bu amaç için özel bir kumarhane bölümü veya vezne belirleyebilir. Oyun Fişleri Oyun tesisinde kullanılmalıdır ve Oyun tesisinden dışarı çıkarılamaz.
 8. Programa katılan Hilton Oyun tesisleri ve Oyun Fişi Ödülleri Programın geçerliliği herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 9. Oyun Fişi Ödül Kuponlarının doğruluğu, programa katılan Hilton Oyun tesisi tarafından onaylanacak ve kuponların geçerli olabilmesi için kuponlar Kupon sahibi tarafından yetkili bir veznedarın huzurunda imzalanacaktır. Oyun Fişi Ödül Kuponlarını kullanan kişi, kimliğinin ve uygun yaşta olduğunun doğrulanması için fotoğraflı kimliğini ibraz etmelidir.
 10. Oyun Fişi Ödül Kuponları sadece yasal kumar oynama yaşından küçük olmayan kişilere verilir ve bu kişiler tarafından kullanılabilir.
 11. Oyun Fişi Ödül Kuponları başka Oyun kuponları, kuponlar, indirimler, paketler veya promosyon teklifleri ile birleştirilemez.
 12. Oyun Fişi Ödül Kuponları para, ikramiye veya kredi almak için kullanılamaz. Oyun Fişi Ödül Kuponları düzenlendikten sonra değiştirilemez.
 13. Oyun Fişi Ödül Kuponlarının kaybolması, çalınması veya başka şekillerde yok olması durumunda Kuponlar değiştirilmez, yeniden düzenlenmez veya kredi olarak verilmez. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., ABD Posta Hizmetinin veya diğer tedarikçilerin performansından sorumlu değildir.
 14. Oyun Fişi Ödül Kuponları kopyalandığında ya da kanunlar uyarınca yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğunda geçersizdir.
 15. Oyun Fişi Ödül Kuponları yerel oyun kuralları ve düzenlemelerine tabidir.
 16. Oyun Fişi Ödül Kuponları paraya çevrildiklerinde teslim edilmelidir.
 17. Oyun Fişi Ödül Kuponları, düzenlendikleri tarihten itibaren Kuponun ön kısmında belirtilen "son kullanma tarihine" kadar Oyun Fişleri almak için kullanılabilir.
 18. Oyun Fişi Ödül Kuponları, programa katılan Hilton Oyun Tesisi tarafından düzenlenen standart Oyun Fişleri için geçerlidir.
 19. Kuponun kullanıldığı Hilton Oyun tesisinde kullanılmayan Oyun Fişleri için Hilton Honors Puan kredisi veya Hilton Honors Ödül ikameleri verilmez.
 20. Oyun Fişleri sadece paraya çevrilebilir veya Hilton Oyun tesislerinde kumar oynamak için kullanılabilir. Fişler hediyelik eşya satın almak, oda ve/veya kişisel harcamaları ödemek, bahşiş vermek veya hizmet ücretlerini ödemek ya da diğer oyun ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz.

Etkinlik Planlayıcı Programı - ABD ve Kanada'daki Oteller

 1. Etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler karşılığında Etkinlik Planlayıcı Bonus Puanlarını sadece sözleşmede belirtilen şahıs alabilir. Etkinlik Planlayıcı Bonus Puanlarının miktarı otelin kendi takdirine bağlıdır ve sözleşme durumunda kararlaştırılmalıdır. Otel kendi takdirine ve duruma bağlı olarak, etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler karşılığında verilen Etkinlik Planlayıcı Bonus Puanlarına ilave olarak havayolu mili sunabilir. Otel kendi takdirine bağlı olarak etkinliğin, Etkinlik Planlayıcı programı için uygun olup olmadığını belirleyebilir.
 2. Puan kazanmaya uygun ödemeler, sözleşmede adı belirtilen toplantı/etkinlik planlayıcı tarafından yapılan, etkinlikle ilgili (sözleşmede listelenmiş) tüm harcamaları içerir (toplantı odası kirası, yiyecek-içecek ücretleri, konuk oda ücretleri ve hariç tutulan vergilerle hizmet ücretleri). Konuk odaları, Etkinlik Planlayıcı Programına dahil değilse, kendi şahsi ödemeleriyle oda rezervasyonu yapan Üyeler, Hilton Honors Hüküm ve Koşulları uyarınca konaklamalarda Points & Miles® kazanabilir. Konuk odaları, Etkinlik Planlayıcı Programına dahilse, bu etkinliğe bağlı olarak oda rezervasyonu yapan Üyeler, kalışları için Puan ve Mil kazanmaz. Otel kendi takdirine bağlı olarak harcamaların puan kazanmaya uygun olup olmadığına karar verebilir. Geçerli bir etkinlik herhangi bir grup veya iş toplantısını, düğün törenleri, aile buluşmaları gibi etkinlikleri veya satış ya da yiyecek-içecek bölümü tarafından anlaşmaya varılmış ve puan kazanmaya uygun ödemeler içinde en az 1.000 ABD Doları değerinde satılan konferansları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
 3. Teklif yalnızca yeni etkinlik rezervasyonları için geçerlidir.
 4. Her etkinlik için en fazla 100.000 Hilton Honors Puanı kazanılabilir. Otel, etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler karşılığında verilen Etkinlik Planlayıcı Bonus Puanlarına ilave olarak havayolu mili sunmaya karar verirse, her etkinlik için en fazla 100.000 havayolu mili (veya havayolu Pazarlama Ortağına bağlı olarak dengi) kazanılabilir.
 5. Hilton portföyü içinde ABD ve Kanada'da yer alan otellerde geçerli etkinlikler düzenleyen Üyeler, etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler için harcadıkları puan kazandırabilen her ABD doları için 1 Hilton Honors Bonus Puanı kazanırlar. Otel, etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler karşılığında verilen Etkinlik Planlayıcı Bonus Puanlarına ilave olarak havayolu mili sunmaya karar verirse planlayıcı, etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler için harcadığı her ABD doları başına 1 havayolu mili kazanır (veya havayolu Pazarlama Ortağına bağlı olarak dengi).
 6. Etkinlik Planlayıcı bonusunu alan kişi kayıtlı bir müşteri olmak veya toplantıya katılmak zorunda değildir. Etkinlik Planlayıcı bonusunu alan kişinin etkinlikle bağlantılı puanlar (ve otelin etkinlik için puana ek olarak havayolu mili sunması halinde havayolu mili) alabilmesi için Hilton Honors Üyesi olması gerekir. Bireyler bu uygunluk şartını yerine getirmek için Hilton Honors'a üye olabilirler.
 7. Hilton portföyü içinde Kanada'da yer alan otellerde düzenlenen etkinlikler için verilen puanlarda (ve otelin etkinlik için puana ilave olarak havayolu mili sunması hâlinde havayolu millerinde), ABD dolarına dönüştürülen yerel para birimi esas alınacaktır. Dönüştürme esnasında geçerli olan bir döviz kuru kullanarak yerel para birimi, etkinliğin ödendiği tarihte ABD dolarına dönüştürülecektir. Bu döviz kuru, standart para birimi dönüştürme yöntemleriyle Hilton HHonors Worldwide, L.L.C'nin kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir, ancak kredi kartı kuruluşları tarafından kullanılan para birimi dönüştürme oranlarından farklı olabilir.
 8. Lütfen puanların (ve otelin etkinlik için puana ek olarak havayolu mili sunması halinde havayolu millerinin) Üye hesabına işlenmesi için etkinlik ödemesinin tamamen yapılmasını takiben 6-8 hafta bekleyin.
 9. Etkinlik Planlayıcı bonusu, geçerli bir etkinliğin rezervasyonunu yapan ve bu etkinliği tamamlayan seyahat acentelerine/seyahat satıcılarına/konferans planlayıcılarına sunulur.
 10. Hilton Honors Etkinlik Planlayıcı Programına katılan havayolu programları (varsa) önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Biriktirilen uçuş milleri ve verilen ödüller, uygun olduğu üzere, her bir katılımcı havayolunun ödül programının hüküm ve koşullarına tabidir.
 11. Hilton Honors Etkinlik Planlayıcı bonusu, otelin takdirine bağlı olarak verilir ve tüm grup etkinlikleri için ödüllendirme yapılmayabilir. Başka kısıtlamalar uygulanabilir.
 12. Etkinlik, Üyenin kredi kartıyla garanti edilip daha sonra düzenlenmediğinde, otelin "katılmama" (no show) veya iptal ilkesi doğrultusunda etkinlik ücretinin bir kısmının Üyenin kredi kartından tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, "katılınmayan" veya iptal edilen etkinlikler için Hilton Honors Puan veya havayolu milleri verilmez.
 13. Hilton Honors üyeliği, Puanlar ve Para kazanma ve puanların kullanılması Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına tabidir. Etkinlik Planlayıcı kazançları, yerel kanunlar yasakladığı veya kısıtladığı takdirde geçersizdir.

Etkinlik Bonus Programı - ABD ve Kanada dışındaki oteller

 1. Etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler karşılığında Hilton Honors Etkinlik Bonus otel puanlarını ve havayolu millerini sadece sözleşmede belirtilen şahıs alabilir. Etkinlik Bonusu miktarı otelin kendi takdirine bağlı olup, etkinlik sözleşmesinde kararlaştırılmalı ve anlaşmaya varılmalıdır. Otel kendi takdirine bağlı olarak etkinliğin, Etkinlik Bonus programı için uygun olup olmadığını belirleyebilir.
 2. Puan kazanmaya uygun ödemeler, sözleşmede adı belirtilen toplantı/etkinlik planlayıcısı tarafından yapılan, etkinlikle ilgili (sözleşmede listelenmiş) tüm harcamaları içerir (toplantı odası kirası, yiyecek-içecek ücretleri, konuk odası ücretleri ve hariç tutulan vergilerle hizmet ücretleri). Konuk odaları Etkinlik Bonus anlaşmasına dahil değilse, kendi şahsi ödemeleriyle oda rezervasyonu yapan Üyeler, Hilton Honors Hüküm ve Koşulları uyarınca konaklamaları için Points & Miles® kazanabilir. Konuk odaları Etkinlik Bonus Programına dahilse, bu etkinliğe bağlı olarak oda rezervasyonu yapan Üyeler, konaklamaları için Puan ve Mil kazanmaz. Otel kendi takdirine bağlı olarak harcamaların puan kazanmaya uygun olup olmadığına karar verebilir. Geçerli bir etkinlik herhangi bir grup veya iş toplantısını, düğün törenleri, aile buluşmaları gibi etkinlikleri veya satış ya da yiyecek-içecek bölümü tarafından anlaşmaya varılmış ve puan kazanmaya uygun ödemeler içinde en az 1.000* ABD Doları değerinde satılan konferansları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
 3. Teklif yalnızca yeni toplantı rezervasyonları için geçerlidir.
 4. Etkinlik başına en fazla 100.000 Hilton Honors Puanı ve 100.000 uçuş mili (veya havayolu Pazarlama Ortağına bağlı olarak dengi) talep edilebilir.
 5. Hilton portföyü içinde yer alan ve ABD ile Kanada dışında bulunan otellerde geçerli etkinlikler düzenleyen Üyeler, harcadıkları her 1 ABD doları için 1 Hilton Honors Bonus Puanı ve havayolu mili** veya harcadıkları her 1 ABD doları için 1,5 Hilton Honors Bonus Puanı kazanırlar**.
 6. Hilton Honors Etkinlik Kredileri, Hilton Honors Puanları kullanarak satın alınabilen ve ileride Hilton portföyü içinde yer alan ve ABD ile Kanada dışında bulunan otellerde yapılan rezervasyonlarda kredi olarak kullanılabilen çeklerdir. Etkinlik Kredilerini, size en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisini arayıp ilgili Ödül Kodunuzu belirterek alabilirsiniz. Etkinlik Kredisi çeki, posta veya e-posta aracılığıyla size gönderilir. Ardından toplantı/etkinlik planlayıcısı bir sonraki etkinlik için rezervasyon yaparken bu çeki otele gösterir ve uygun bir indirim alır (150, 250 veya 500 ABD doları). Bu çeklerin kullanım süresi paraya çevrilme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer.
 7. Etkinlik Bonusunu alan kişi kayıtlı bir müşteri olmak veya toplantıya katılmak zorunda değildir. Etkinlik Bonusunu alan kişinin etkinlikle bağlantılı Hilton Honors Puanlar ve Para ödülü alabilmesi için Hilton Honors Üyesi olması gerekir. Bireyler bu uygunluk şartını yerine getirmek için Hilton Honors'a üye olabilirler.
 8. Düzenlenen etkinlikler için verilen Hilton Honors Puanları ve havayolu milleri ABD dolarına dönüştürülen yerel para birimi temelinde olacaktır**. Dönüştürme esnasında geçerli olan bir döviz kuru kullanılarak yerel para birimi, etkinliğin son ödemesinin alındığı tarihte ABD dolarına dönüştürülecektir. Bu döviz kuru, standart para birimi dönüştürme yöntemleri temelinde Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir.
 9. Lütfen puanların ve havayolu millerinin Üye hesabına işlenmesi için etkinliğe ilişkin tüm ödemenin yapılmasını takiben 6-8 hafta bekleyin.
 10. Hilton Honors Etkinlik Bonusu, geçerli bir etkinliğin rezervasyonunu yapan seyahat acentelerine/seyahat satıcılarına/konferans planlayıcılarına sunulur†.
 11. Hilton Honors Etkinlik Bonusu Programına katılan havayolu programları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Biriktirilen uçuş milleri ve verilen ödüller, uygun olduğu üzere, her bir katılımcı havayolunun ödül programının hüküm ve koşullarına tabidir.
 12. Hilton Honors Etkinlik Bonusu otelin takdirine bağlı olarak verilir ve tüm grup etkinlikleri için ödüllendirme yapılmayabilir. Başka kısıtlamalar uygulanabilir.
 13. Etkinlik, Üyenin kredi kartıyla garanti edilip daha sonra düzenlenmediğinde, otelin "katılmama" (no show) veya iptal ilkesi doğrultusunda etkinlik ücretinin bir kısmının Üyenin kredi kartından tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, "katılınmayan" veya iptal edilen etkinlikler için Hilton Honors Puan veya havayolu milleri verilmez.
 14. Hilton Honors üyeliği, Puanlar ve Para kazanma ve puanların kullanılması Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına tabidir. Etkinlik Bonusu programı, kanunlar uyarınca yasaklandığı veya kısıtlandığı takdirde geçersizdir.

*Japonya’da en az 200.000 Japon Yeni
**Japonya’da 150 Japon Yeni.
†Japonya'da bulunan komisyon alabilecek seyahat acenteleri hariç; sadece Japonya'daki oteller için

Puan Satın Alma Programı

 1. Puan satın alma işlemi Üyeler için iki farklı kanaldan gerçekleştirilebilir:

  Rezervasyonsuz Puan Satın Alma: Puanlar, online olarak veya Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri ofisine yazılı talepte bulunarak, telefon ederek veya e-posta göndererek satın alınabilir. Üyeler her yıl en fazla 40.000 Hilton Honors Bonus Puanı satın alabilirler. Puanlar, 1.000 puanın katları halinde satın alınmalıdır. Puan satın alma limiti ve maliyeti, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Puanların toplam maliyeti, satın alma işlemi tamamlanmadan önce işlem süresince Üyeye gösterilecektir. Tüm satın alma işlemleri ABD doları cinsinden yapılmalıdır. Bu kanal yoluyla satın alınan puanlar, Points.com tarafından işlenecektir ve satın alma işlemi Points.com Puan Satın Alma Hüküm ve Koşullarına tabidir.

  Rezervasyon Yaptırma Esnasında Puan Satın Alma: Rezervasyonsuz Puan Satın Alma seçeneğine ek olarak, Üyeler bir Ödül Konaklaması kullanmak için yeterli puana sahip olmadıklarında rezervasyon işlemi esnasında puan satın alabilirler. Üyeler arzu ettikleri Ödül Konaklamasını kullanmak için gereken toplam puan sayısına kadar sınırsız sayıda puan satın alabilir. Üyeler, Ödül Konaklaması rezervasyon sürecinde ABD sınırları içerisinde herhangi bir zamanda kredi kartıyla veya 1-800-HHONORS (1-800-446-6677) numarasını arayarak Hilton Honors Worldwide L.L.C.'nin kendi takdirine bağlı olarak bu puanları satın almalıdır; Üyelerin satın alabilecekleri puan sayısı bu seçenek ile sınırlandırılabilecek olup bu kısıtlama herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilecektir. Bu seçenekle satın alınan puanların maliyeti satın alınan puan miktarına bağlıdır ve bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Puanların toplam maliyeti, satın almadan önce rezervasyon yaptırma işlemi esnasında Üyeye gösterilecektir. Tüm satın alma işlemleri ABD doları cinsinden yapılmalıdır. Rezervasyon esnasında satın alınan puanlar, Points.com tarafından işlenecektir ve satın alma işlemi Points.com Puan Satın Alma Hüküm ve Koşullarına tabidir.
 2. Puan Satın Alma Programı kapsamında satın alınan puanlar Hilton Honors Programının Hüküm ve Koşullarına tabidir.
 3. Yeni bir Hilton Honors Üyesi, hesabında bir konaklamanın görünmesi (burada açıklandığı gibi) veya bir Hilton Honors Pazarlama Ortağı aracılığıyla Hilton Honors Puanları kazanmış olması durumunda kaydolduktan 30 gün sonra puan satın alabilir. Yeni Üye kayıt yaptırdıktan 90 gün sonra hesap faaliyetlerine bakılmaksızın puan satın alabilir.
 4. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. dışında, şahısların Hilton Honors Puanlarını, puan ödüllerini veya diğer avantajları satması, takas işleminde kullanması, hediye etmesi veya devretmesi yasaktır. Puan Satın Alma Programı ile satın alınan puanlar dahil olmak üzere Hilton Honors Puanları (aksi burada belirtilmedikçe) devredilemez ve başka Hilton Honors hesaplarında bulunan puanlarla birleştirilemez. Puan Satın Alma Programı ile satın alınan puanlar iade edilemez.
 5. Puan Satın Alma Programı ile satın alınan puanlar (puanların anında yazılmasını engelleyen teknik sorunlar olmadığı sürece) hemen Üyenin Hilton Honors hesabına işlenir.
 6. Her Hilton Honors Üyesi veya tek bir Ortak Fon hesabı olan iki (2) Üye, bir takvim yılı içerisinde kırk binden fazla (40.000) Rezervasyonsuz Puan satın alamaz ve rezervasyon esnasında satın alınan Puanlar için rezervasyona ve takvim yılına göre ayarlanabilen kısıtlamalar Hilton Honors Worldwide'ın kendi takdirine bağlı olup değiştirilebilir. Bu limitleri aşan puanlar, Üye bu puanlar için ödeme yapmış olsun veya olmasın, Üyenin hesabına işlenmez.
 7. Puan ile ilgili veya finansal konuda bir çelişki durumunda, işbu Şartlar ve Koşullar uyarınca ödeme hesaplamaları, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kayıtlarında bulunan verilere göre yapılır ve Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. kayıtlarında bulunan veriler, diğer kayıtlarda bulunan verilerden önce gelir. Hilton Honors puanlarının kötüye kullanılması, bu puanların anında geri alınmasına ve kaybedilmesine neden olur ve Üye, Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendi takdirine bağlı olarak hesabındaki tüm puanlar üzerindeki hakkı sona erdirilip Hilton Honors Programından çıkarılabilir.
 8. Satın alınan puanlar, satın alan Üye puanlarını bir Ödül için kullandığı zaman, kullanılan ilk puanları oluşturacaktır.
 9. Puan Satın Alma Programından yararlanarak Üye, işbu Hüküm ve Koşulları kabul ettiğini onaylar ve beyan eder.
 10. Hilton Honors üyeliği, Puanlar ve Para ödülü kazanma ve puanların kullanılması Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına tabidir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin, Hilton Honors Programı kurallarını, düzenlemelerini, hükümlerini, seyahat ödüllerini ve sınırları ve özel teklifleri istediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Hilton Honors'ın Puan Satın Alma Programını altı (6) ay önceden genel bir bildirimle iptal etme hakkı da saklıdır.

Hilton Honors Puan Transfer ve Kayıt Programı

Hilton Honors Puanları yapılan işleme göre 200.000 puana kadar 5.000 puanlık katlar hâlinde başka bir Üyeye devredilebilir. Puan Kayıt, Points.com tarafından sürdürülmektedir ve işburada yer alan Hüküm ve Koşullara ek olarak Points.com'un Puan Kayıt Kullanım Koşulları ile ücrete tabidir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. dışında şahısların Hilton Honors Puanlarını, ödülleri veya diğer avantajları satması açıkça yasaktır. Hilton Honors puanlarının kötüye kullanılması, bu puanların anında geri alınmasına ve kaybedilmesine neden olur ve Üye, tümüyle Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendi takdirine bağlı olarak hesabındaki tüm puanlar üzerindeki hakkı sona erdirilip Hilton Honors Programından çıkarılabilir.

Hilton Honors Ortak Fon

 1. 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren yeni Hilton Honors Ortak Fon hesapları sunulmayacaktır. 31 Mart 2004 tarihinde Ortak Fon hesabı olan Üyeler Ortak Fon avantajlarından yararlanmaya devam edecektir.
 2. Hilton Honors Ortak Fon avantajları, yasal olarak evli olan çiftlerin Ödül almak için biriktirdikleri puanları birleştirmeleri ve/veya özel promosyon nitelendirmeleri ya da Elite durumunu elde etmek amacıyla biriktirdikleri konaklamaları/puanları birleştirmeleri için tasarlanmıştır. Hilton Honors Ortak Fonu iki kat bonus ve/veya Ödüller vermek için tasarlanmamıştır.
 3. Hilton Honors Ortak Fon hesapları, sadece çiftin ikamet ettiği eyalet veya ülkenin kanunları uyarınca yasal olarak evli olan çiftler tarafından kullanılabilir.
 4. 1 Ocak 1990 ile 31 Mart 2004 tarihleri arasında birleştirilen tüm Hilton Honors Ortak Fon hesapları için ortak hesapta sadece bir Hilton Honors kaydına veya etkinleştirme bonusuna izin verilecektir.
 5. Bir Hilton Honors Ortak Fonuna katılan her eşe aynı Hilton Honors hesap numarası verilir. Hilton Honors Ortak Fonu oluşturulduğunda bir tarafın adı ve adresi tüm Hilton Honors postalarının alıcısı olarak belirlenir.
 6. Her Hilton Honors Ortak Fon hesabı için bir hesap özeti düzenlenir. Herhangi bir eş tarafından biriktirilen bireysel seyahatler birleştirilmiş bir Hilton Honors Ortak Fon hesap özetinde gösterilir. Bir Ödül talep edildiğinde puanlar ortak hesaptan düşülür. Bireysel hesaplar tutulmayacak ve Hilton Honors Ortak Fon katılımcıları tarafından kullanılamayacaktır.
 7. Eşlerden herhangi biri, Hilton Honors Ortak Fonunun yeterince puana sahip olduğu Ödülleri talep etmek için tek başına biriktirilmiş puanların bir kısmını veya tamamını kullanabilir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Üyeler arasında Hilton Honors Ortak Fon hesabında birikmiş olan puanların kullanımı ile ilgili anlaşmazlık veya uyuşmazlıklar için hiçbir sorumluluk üstlenmez.
 8. Bir Üyenin vefatı durumunda Hilton Honors Ortak Fonunda bulunan puanlar hayatta kalan eşe verilir. Boşanma durumunda her Üyeye Hilton Honors Ortak Fonundaki puanların %50 verilir. Hesabı kapatma talebi her iki eş tarafından imzalanmalıdır. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., vefat veya boşanma durumunu kanıtlayan resmi belgeler talep edebilir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C., Üyeler arasında Hilton Honors Ortak Fon hesaplarının kapatılması ile ilgili anlaşmazlık veya uyuşmazlıklar için hiçbir sorumluluk üstlenmez. Aksi burada belirtilmedikçe, biriken puanlar veya Kuponlar vefat durumunda, aile hukukunun bir parçası olarak veya diğer hukuki işlemlerle aktarılamaz.
 9. Hilton Honors Ortak Fon hesapları ve katılımcıları için tüm Hilton Honors Programı Hüküm ve Koşulları geçerlidir. Programın Hüküm ve Koşullarının tüm yorumları Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendi takdirine bağlı olacaktır.

Sizinle İlgili Bilgilerin Tarafımızca Kullanılabileceğine dair Anlaşma

Kişisel bilgilerinizi Hilton Global Gizlilik Politikasına (“Gizlilik Politikası”) göre kullanıyoruz.

Buna ilave olarak, Hilton Honors Programına katıldığınız takdirde sizden ilave kişisel bilgiler isteyebiliriz. Gizlilik Politikasında belirtilenlere ilave olarak kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı şekillerde de kullanabiliriz ve paylaşabiliriz. İşbu Hüküm ve Koşullar, bizim Hilton Honors Programı Üyelerinin kişisel bilgilerini kullanmamız bakımından Gizlilik Politikasını tamamlayıcı niteliktedir. BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMİYORSANIZ Hilton Honors Programına katılmamayı tercih etmelisiniz.

Sizden aldığımız ilave kişisel bilgiler, Hilton Honors Programına kaydolduğunuzda veya profilinizi internet üzerinden düzenlediğinizde sağladığınız bilgileri içerir. Kayıt esnasında sizden adınızı, posta adresinizi ve e-posta adresinizi belirtmenizi talep ederiz. Profilinizi internet üzerinden düzenlediğinizde tercih ettiğiniz havayolu ortakları ve onlardaki sadakat programı hesap numaralarınız, oda tipi tercihleriniz, dil tercihleriniz, kredi kartı hesabınız/hesaplarınız, haber, teklif ve Hilton portföyüne bağlı olan şirketler hakkında bilgi alma tercihleriniz hakkında ilave bilgiler sağlayabilir ve bir kullanıcı kimliğiyle parola oluşturabilirsiniz.

Gizlilik Politikasında belirtilen kullanım ve paylaşımlara ilave olarak Hilton Honors Programını yönetmek için kişisel belirli kısımlarını kullanabiliriz ve paylaşabiliriz. Bu, size mil kredisi vermek veya Hilton Honors Programına katılarak hak kazandığınız diğer avantajları sunmak için kişisel bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşmamızı içerebilir.

Bu programa kaydolarak ayrıca bilgilerinizin Amerika Birleşik Devletleri ve veri koruma yasalarının sizin ülkenizdeki yasalardan farklı olabileceği diğer ülkeler dahil olmak üzere bilgi işleme ünitelerimizin, faaliyetlerimizin ve otellerimizin bulunduğu ülkelere gönderilmesini onaylamış oluyorsunuz.

Kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için sizden aldığımız bilgilerin kalitesini ve içeriğini güncellemek ve iyileştirmek amacıyla bilgilerinizi üçüncü bir tarafla da paylaşabiliriz.

Üye olarak Hilton Honors açıklamaları, üçüncü taraflardan özellikle Üyelere iletilen haber ve teklifler ile iş ortaklarımızdan ortak markalı mesajlar dahil olmak üzere bizden ilave bildirimler alabilirsiniz. Belirli ülkelerde bulunan ve belirli bir seviyeye sahip olan Üyeler bizden konaklama sonrası gönderdiğimiz e-postalar da alabilirler. Hesabınıza internet üzerinden ulaşıp üyelik bilgilerinizi düzenleyerek veya bizimle Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde irtibata geçerek bizden aldığınız bildirimleri değiştirebilirsiniz.

İşbu Hüküm ve Koşulları, web sitemizde revize edilmiş Hüküm ve Koşullar yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikasını da Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi zaman zaman değiştirebiliriz. İşbu Şart ve Koşulların veya Gizlilik Politikasının değiştirilmiş hali yayınlandıktan sonra Hilton Honors Programına devam etmeniz, yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Katılım Koşulları

Hilton Honors WORLDWIDE, L.L.C., Hilton Honors PROGRAMINI, BU VE DİĞER MATERYALLER İLE DİĞER HİZMETLER VE ÜRÜNLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUĞU GİBİ" SUNAR VE PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMAÇ VEYA TASARIM İÇİN UYGUNLUK, KESİNLİK, UYGULANABİLİRLİK, YETERLİLİK, UYGUNLUK, KAPASİTE, EKSİKSİZLİK VEYA ELVERİŞLİLİK DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA AÇIKÇA BELİRTİLEN VEYA İMA EDİLEN HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. Aynı zamanda Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin Hilton Honors Programının veya diğer ürün ve hizmetlerin sorunsuz, eksiksiz veya hatasız olduğuna veya kusurların giderileceğine ve değişikliklerin uygulanacağına dair bir taahhüt veya garanti vermediğini kabul etmektesiniz. HILTON, KUSUR DÂHİL, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA HİÇBİR DURUMDA Hilton Honors PROGRAMIYLA VEYA DİĞER HİZMET VE ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ OLARAK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖZEL BİR ŞEKİLDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN, Hilton Honors WORLDWIDE, L.L.C.'NİN YETKİLİ TEMSİLCİSİ BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA ÖNCEDEN UYARILMIŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı yargı daireleri, yan veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermez. Bu nedenle hariç tutulan bu durumlar sizin için geçerli olmayabilir. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin bu konularla ilgili zararlar için sorumlu bulunması durumunda, bu zararların sizin için yegâne ve münhasıran giderilme şekli, ödemesini yapmış olduğunuz ancak gerçekleştirmekle yükümlü ilgili tüzel kişi tarafından sunulmayan servis veya ürünlerin tazmini ile sınırlıdır. İşbu belgeyle, talebin veya davanın temelini oluşturan eylem, olay, durum veya ihlalin ilk defa meydana gelmesinden itibaren iki (2) yıl geçtikten sonra herhangi bir platformda bu konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunma veya dava açma hakkınızdan feragat ediyorsunuz. Bu Resmi Kurallarda belirtilen hükümlerden birinin geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde diğer hükümler geçerliliklerini kaybetmez. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin kendisine bu belgeyle sağlanan hakları, işbu sözleşmede belirtilen herhangi bir beklenmedik durum karşısında uygulamaması, böyle bir beklenmedik durum yeniden meydana geldiğinde Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.'nin mevcut olan haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

 
Powered By OneLink